self-

listen to the pronunciation of self-
İngilizce - Türkçe
(önek) kendi
otomatik
öz

Tüm özgüvenimi kaybettim. - I lost all my self-confidence.

Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı. - Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates.

(Kimya) önek öz-
kendinden

Tom kendinden çok emin. - Tom is very self-confident.

<span class="word-self">selfspan>-contained
müstakil
<span class="word-self">selfspan>-sacrificing
fedakâr
automatic
otomatik

Bu otomatik bir kapıdır. - This is an automatic door.

Otomatik kapı açıldı ve Tom içeri girdi. - The automatic doors opened and Tom got in.

<span class="word-self">selfspan>
öz

Tom Mary'ye bir özçekim gönderdi. - Tom sent Mary a selfie.

Tüm özgüvenimi kaybettim. - I lost all my self-confidence.

<span class="word-self">selfspan> sacrifice
fedakârlık
<span class="word-self">selfspan>
kendi

Tom kendine güveni var gibi görünmüyor. - Tom doesn't seem to have any self-confidence.

Kendi kendine yardım en iyi yardımdır. - Self-help is the best help.

<span class="word-self">selfspan>-appraisal
Kendi kendini değerlendirme
<span class="word-self">selfspan>-described
Kendini tanımlayan
<span class="word-self">selfspan>-extinguishing
kendiliğinden sönen
<span class="word-self">selfspan>-injurious
Kendini yaralayan, kendine zarar veren
<span class="word-self">selfspan>-motivated
Gayretli
<span class="word-self">selfspan>-absorption
öz soğurma
<span class="word-self">selfspan>-acting
otomatik
<span class="word-self">selfspan>-adapting
bağdaşan
<span class="word-self">selfspan>-adapting
özuyumlu
<span class="word-self">selfspan>-addressed
gönderene geri gönderilen
<span class="word-self">selfspan>-adhesive
öz özüne yapışan
<span class="word-self">selfspan>-adjusting
otomatik ayarlanan
<span class="word-self">selfspan>-assertive
öz fikrinde ısrar eden
<span class="word-self">selfspan>-assurance
özüne güvenme
<span class="word-self">selfspan>-assurance
özgüveni
<span class="word-self">selfspan>-bias
özöngerilim
<span class="word-self">selfspan>-bias
otomatik öngerilim
<span class="word-self">selfspan>-capacitance
özsığa
<span class="word-self">selfspan>-capacitance
öz kapasite
<span class="word-self">selfspan>-centred
bencil

Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi! o, Tom'a serzenişte bulundu. - Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both! she reproached Tom.

Onun bencil olduğuna şüphe yok. - There's no doubt that he's self-centred.

<span class="word-self">selfspan>-centring
otomatik merkezlendiren
<span class="word-self">selfspan>-checking
otomatik denetleyen
<span class="word-self">selfspan>-checking
özdenetimli
<span class="word-self">selfspan>-coloured
tek renkli
<span class="word-self">selfspan>-command
nefsine hâkim olma
<span class="word-self">selfspan>-command
özünü tutma
<span class="word-self">selfspan>-confessed
özünün olduğunu itiraf eden
<span class="word-self">selfspan>-confidence
özüne güvenme
<span class="word-self">selfspan>-confidence
özünden emin olma
<span class="word-self">selfspan>-confident
özünden emin
<span class="word-self">selfspan>-conscious
özünü bilen
<span class="word-self">selfspan>-conscious
utangaç
<span class="word-self">selfspan>-conscious
sıkılgan

O, birleşik kaşından dolayı sıkılgan. - He's self-conscious because of his unibrow.

<span class="word-self">selfspan>-contained
duygularını gizleyen
<span class="word-self">selfspan>-contained
bağımsız
<span class="word-self">selfspan>-contradiction
özüyle çatışma
<span class="word-self">selfspan>-contradictory
özüyle çatışan
<span class="word-self">selfspan>-control
özdenetim
<span class="word-self">selfspan>-control
soğukkanlılık
<span class="word-self">selfspan>-control
özüne hâkimiyet
<span class="word-self">selfspan>-defence
özsavunma
<span class="word-self">selfspan>-defence
meşru müdafaa
<span class="word-self">selfspan>-defence
özünü savunma
<span class="word-self">selfspan>-denial
özveri

Onun özverisi takdire değer. - His self-denial is admirable.

<span class="word-self">selfspan>-denial
özünü tutma
<span class="word-self">selfspan>-denial
feragat
<span class="word-self">selfspan>-determination
özgür istem
<span class="word-self">selfspan>-determination
öz özüne karar verme hakkı
<span class="word-self">selfspan>-diffusion
öz yayınım
<span class="word-self">selfspan>-diffusion
öz yayılma
<span class="word-self">selfspan>-discharge
öz özüne boşalma
<span class="word-self">selfspan>-discharge
özboşalım
<span class="word-self">selfspan>-discipline
öz disiplin
<span class="word-self">selfspan>-educated
öz özünü yetiştirmiş
<span class="word-self">selfspan>-effacing
alçakgönüllü
<span class="word-self">selfspan>-effacing
ağırbaşlı
<span class="word-self">selfspan>-employed
öz işinde çalışan
<span class="word-self">selfspan>-employed
serbest meslek sahibi

Serbest meslek sahibi olmak istiyorum. - I'd like to be self-employed.

Bay Johnson serbest meslek sahibidir ve mobilya tamiriyle uğraşır. - Mr Johnson is self-employed and is in the business of repairing furniture.

<span class="word-self">selfspan>-energy
serbest enerji
<span class="word-self">selfspan>-energy
erkin erke
<span class="word-self">selfspan>-esteem
benbencilik
<span class="word-self">selfspan>-esteem
özünü beğenme
<span class="word-self">selfspan>-evident
aşikâr
<span class="word-self">selfspan>-evident
besbelli
<span class="word-self">selfspan>-evident
belli
<span class="word-self">selfspan>-evident
açık
<span class="word-self">selfspan>-evident
apaçık
<span class="word-self">selfspan>-examination
öz özünü inceleme
<span class="word-self">selfspan>-examination
içgözlem
<span class="word-self">selfspan>-excitation
öz özünü uyarma
<span class="word-self">selfspan>-excitation
özuyarım
<span class="word-self">selfspan>-excited
özuyarımlı
<span class="word-self">selfspan>-existence
özdenlik
<span class="word-self">selfspan>-feeder
otomatik yemlik
<span class="word-self">selfspan>-financing
iç borçlanma
<span class="word-self">selfspan>-financing
otofinansman
<span class="word-self">selfspan>-government
özerklik
<span class="word-self">selfspan>-government
bağımsızlık
<span class="word-self">selfspan>-government
öz özünü yönetme
<span class="word-self">selfspan>-hardening
öz özüne sertleşen
<span class="word-self">selfspan>-help
öz özüne yetme
<span class="word-self">selfspan>-help
başkasına muhtaç olmama
<span class="word-self">selfspan>-ignition
otomatik ateşleme
<span class="word-self">selfspan>-ignition
kendiliğinden ateşleme
<span class="word-self">selfspan>-importance
özünü çok beğenme
<span class="word-self">selfspan>-importance
kibir
<span class="word-self">selfspan>-importance
kurum
<span class="word-self">selfspan>-important
özünü beğenmiş
<span class="word-self">selfspan>-inductance
self-indüktans
<span class="word-self">selfspan>-inductance
özindüktans
<span class="word-self">selfspan>-induction
özindükleme
<span class="word-self">selfspan>-induction
self endüksiyon
<span class="word-self">selfspan>-indulgence
kendi zevk ve rahatına düşkünlük
<span class="word-self">selfspan>-indulgent
kendi rahatına fazla düşkün
<span class="word-self">selfspan>-interest
kişisel çıkar
<span class="word-self">selfspan>-interest
bencillik
<span class="word-self">selfspan>-laceration
özünü yaralama
<span class="word-self">selfspan>-loading
(tabanca) yarı otomatik
<span class="word-self">selfspan>-locking
özkilitleyici
<span class="word-self">selfspan>-locking
otomatik kilitlemeli
<span class="word-self">selfspan>-lubricating
otomatik yağlamalı
<span class="word-self">selfspan>-lubricating
kendi yağlayan
<span class="word-self">selfspan>-luminous
kendiliğinden ışık veren
<span class="word-self">selfspan>-made
öz özünü yetiştirmiş
<span class="word-self">selfspan>-opinionated
kibirli
<span class="word-self">selfspan>-opinionated
özünü beğenmiş
<span class="word-self">selfspan>-organizing
özünü örgütleyen
<span class="word-self">selfspan>-organizing
özörgütlü
<span class="word-self">selfspan>-oxidation
kendiliğinden yükseltgenme
<span class="word-self">selfspan>-oxidation
özyükseltgenme
<span class="word-self">selfspan>-pity
öz özüne acıma
<span class="word-self">selfspan>-pity
özünü zavallı hissetme
<span class="word-self">selfspan>-portrait
ressamın kendi resmi
<span class="word-self">selfspan>-possessed
özüne hâkim
<span class="word-self">selfspan>-possessed
serinkanlı
<span class="word-self">selfspan>-possessed
temkinli
<span class="word-self">selfspan>-possession
sakinlik
<span class="word-self">selfspan>-possession
soğukkanlılık
<span class="word-self">selfspan>-possession
temkinlilik
<span class="word-self">selfspan>-preservation
özünü koruma
<span class="word-self">selfspan>-quenching
özsönümlü
<span class="word-self">selfspan>-regulating
özünü ayarlayan
<span class="word-self">selfspan>-regulating
özayarlı
<span class="word-self">selfspan>-reliance
özgüven
<span class="word-self">selfspan>-reliance
özüne güven
<span class="word-self">selfspan>-reliant
bağımsız
<span class="word-self">selfspan>-reliant
özgüvenli
<span class="word-self">selfspan>-respect
onur
<span class="word-self">selfspan>-respect
haysiyet
<span class="word-self">selfspan>-respect
özsaygı
<span class="word-self">selfspan>-respect
izzetinefis
<span class="word-self">selfspan>-righteous
bilgiç
<span class="word-self">selfspan>-righteous
özünü beğenmiş
<span class="word-self">selfspan>-righteous
ikiyüzlü
<span class="word-self">selfspan>-sacrifice
fedakârlık
<span class="word-self">selfspan>-sacrifice
özveri
<span class="word-self">selfspan>-sacrifice
feragat
<span class="word-self">selfspan>-sacrificing
özverili
<span class="word-self">selfspan>-same
aynı
<span class="word-self">selfspan>-same
tıpkı
<span class="word-self">selfspan>-satisfaction
büyüklenme
<span class="word-self">selfspan>-satisfaction
özünü beğenme
<span class="word-self">selfspan>-satisfied
şımarık
<span class="word-self">selfspan>-satisfied
özünü beğenmiş
<span class="word-self">selfspan>-saturation
özdoyma
<span class="word-self">selfspan>-scattering
özsaçılım
<span class="word-self">selfspan>-scattering
öz özüne saçılma
<span class="word-self">selfspan>-seeking
çıkarcı kişi
<span class="word-self">selfspan>-seeking
çıkarcı
<span class="word-self">selfspan>-seeking
bencil insan
<span class="word-self">selfspan>-seeking
menfaatperest
<span class="word-self">selfspan>-seeking
bencil
<span class="word-self">selfspan>-service
selfservis
<span class="word-self">selfspan>-shielding
öz özünü ekranlama
<span class="word-self">selfspan>-shielding
özkalkanlama
<span class="word-self">selfspan>-starter
otomatik marş
<span class="word-self">selfspan>-styled
sözde
<span class="word-self">selfspan>-styled
uydurma unvanlı
<span class="word-self">selfspan>-sufficiency
öz özüne yetme
<span class="word-self">selfspan>-sufficient
özüne yeten
<span class="word-self">selfspan>-sufficient
başkasına muhtaç olmayan
<span class="word-self">selfspan>-supporting
bağımsız
<span class="word-self">selfspan>-supporting
öz özünü geçindiren
<span class="word-self">selfspan>-taught
otodidaktik
<span class="word-self">selfspan>-taught
özöğrenimli
<span class="word-self">selfspan>-will
dik kafalılık
<span class="word-self">selfspan>-will
inatçılık
<span class="word-self">selfspan>-winding
(saat) otomatik
<span class="word-self">selfspan>-winding
öz özüne kurulan
<span class="word-self">selfspan>-censor
Kendi kendini sansürleme, otosansür, kendi kendini kontrol altına alma, kendi sınırlarına uyma
<span class="word-self">selfspan>-consciousness
Kendini bilme, özbilinçlilik
<span class="word-self">selfspan>-deprecating
Mütevazı, alçak gönüllü
<span class="word-self">selfspan>-exaltation
kendini övme
<span class="word-self">selfspan>-fertilised
(Botanik, Bitkibilim) Kendine döllek
<span class="word-self">selfspan>-fulfilling prophecy
Kendini gerçekleştiren kehanet
<span class="word-self">selfspan>-image
Öz farkındalık
<span class="word-self">selfspan>-regulated
kendi kendini düzenleyen
<span class="word-self">selfspan>-regulatory
Öz denetimli
<span class="word-self">selfspan>-replicating
kendini kopyalayan
<span class="word-self">selfspan>-sticking
Kendinden yapışkanlı, yapışkanlı
<span class="word-self">selfspan>-tanner
Bronzlaştırıcı losyon
<span class="word-self">selfspan>-understanding
Kendini tanıma, kendini bilme
<span class="word-self">selfspan>
nefs
<span class="word-self">selfspan>-help
imece
<span class="word-self">selfspan>
kendilik
<span class="word-self">selfspan>
oto
<span class="word-self">selfspan>
özbenlik
<span class="word-self">selfspan>
self
<span class="word-self">selfspan>
ben kavramı
<span class="word-self">selfspan>
(Pisikoloji, Ruhbilim) benlik

O güvensiz ve düşük benlik saygısı var. - She's insecure and has low self esteem.

Neden bu kadar çok insan benlik saygısından muzdarip? - Why do so many people suffer from low self-esteem?

<span class="word-self">selfspan>-deception
kendini aldatma
<span class="word-self">selfspan>-help
kendi kendine yardım
<span class="word-self">selfspan>-oriented
tutuculuk
<span class="word-self">selfspan>-regulation
(Pisikoloji, Ruhbilim) öz-düzenleme
<span class="word-self">selfspan>-restraint
kendine hakim olma
<span class="word-self">selfspan>-restraint
kendini tutma
<span class="word-self">selfspan>-understanding
kendini anlama
automatic
kendiliğinden

Bu kendiliğinden olur. - It happens automatically.

automatic
özdevinimli
automatic
olması kesin
<span class="word-self">selfspan>
şahıs
<span class="word-self">selfspan>
kişi

Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip. - Many people suffer from low self-esteem.

Tom çok bencil bir kişi. - Tom is a very selfish person.

<span class="word-self">selfspan>
kişisel

Kişisel yayıncılık şimdi web çağında çok daha kolaydır. - Self-publishing is much easier now in the age of the Web.

Kişisel yayıncılık çekici bir seçenek olabilir. - Self-publishing may be an attractive option.

<span class="word-self">selfspan>
kişisel çıkar
<span class="word-self">Selfspan>-imposed
kendinden kaynaklanan
<span class="word-self">Selfspan>-improvement
kişisel gelişim
<span class="word-self">selfspan>
çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez
<span class="word-self">selfspan>-administration
kendini idare
<span class="word-self">selfspan>-care
Kişisel bakım
Türkçe - Türkçe

self- teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

<span class="word-self">SELFspan>
(Osmanlı Dönemi) Yeri düzeltmek. *Büyük dağarcık
İngilizce - İngilizce
automatic
of, by, in or with oneself or itself
Indivisible life as a whole, One without a second The Self does not change at all Unborn, undying, unmoved, unseen, unheard – it simply is
Pure Awareness without thought and individual identification of any kind
the individual person; the ego; the knower; that which persists through changes in a person
Combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul
Self-coloured: Describes a flower with a uniform colour
your consciousness of your own identity
Self- is used to form words which describe something such as a device that does something automatically by itself. a self-loading pistol
Determination - ability of an individual or an organization to make decisions concerning issues that affect it
cells or organs recognized as not foreign by the immune system
a person considered as a unique individual; "one's own self"
To place pollen from a male flower on a female flower on the same plant; a plant resulting from such pollination Self-pollination, hence 'selfing'
Self- is used to form words which indicate that you do something to yourself or by yourself. He is a self-proclaimed racist. self-destructive behaviour
used as a combining form; relating to--of or by or to or from or for--the self; "self-knowledge"; "self-proclaimed"; "self-induced"
The part of us that experiences itself as ‘I am’ It’s eternal The part of us that’s in all of our past lives Also called spirit Also called the conscious awareness
12/97Dynamic object-oriented language for applications, Sun, 1986-90
material that is part of an individual organism <ability of the immune system to distinguish ~ from nonself>
our true Identity as Son of God; synonymous with Christ, the Second Person of the Trinity, and contrasted with the ego self we made as a substitute for God's creation; used rarely to refer to the Self of God
An iris in one solid colour
In determining whether an individual poses a direct threat to others, an individualized assessment should be made based on reasonable judgment That judgment should rely on current medical evidence or the best available objective evidence in order to determine the nature, severity and duration of the risk, the probability of potential injury, and whether reasonable modifications of policies, practices or procedures will mitigate the risk
combining form; oneself or itself; "self-control"
our sense of personal identity (who we think we are) that is a social product and develops over the life course
The name given to the anonymous object used in a navigation expression to identify the starting point of the navigation; the anonymous object assumed to have detected the event or received the message in a statechart
The -self words may be used in only two ways
(bloom color category)refers to an iris with all petals of one color
(with a small "s"): the ego, personality, or lower mind
A cat's coat which has the same color all over
<span class="word-self">selfspan>-abasement
self-punishment in order to atone for some real or imagined wrongdoing
<span class="word-self">selfspan>-abnegation
The denial or invalidation of ones own needs, interests, etc. in the sake of another's; the setting aside of self-interest
<span class="word-self">selfspan>-absorbed
Overly concerned about oneself, to the point of ignoring the feelings of others

I don't want to call him self-absorbed but he was more concerned with the scratch on his car than the people in the car he hit.

<span class="word-self">selfspan>-absorption
preoccupation with oneself to the exclusion of everything else
<span class="word-self">selfspan>-abuse
Self-deception
<span class="word-self">selfspan>-abuse
Cutting of oneself
<span class="word-self">selfspan>-abuse
Masturbation
<span class="word-self">selfspan>-abuse
To masturbate
<span class="word-self">selfspan>-abuser
One who self-abuses; masturbator
<span class="word-self">selfspan>-acceptance
The acceptance of self in spite of weaknesses or deficiencies
<span class="word-self">selfspan>-addressed
Addressed to oneself

Please include a self-addressed, stamped envelope.

<span class="word-self">selfspan>-adjoint
which is adjoint to itself
<span class="word-self">selfspan>-advancement
The promotion of one's own qualities or abilities
<span class="word-self">selfspan>-aggrandizement
The act or action of making oneself seem more important. An act of pride or boasting

His attempts at self-aggrandizement made him seem vain, boastful and, ironically, petty.

<span class="word-self">selfspan>-aggrandizing
Describing actions intended to make oneself seem more important. Boastful

His self-aggrandizing talk alienated his colleagues who did the work he claimed credit for.

<span class="word-self">selfspan>-analysis
Analysis performed on oneself, introspection

Self-analysis of my interactions with others fails because though I understand myself I can't understand others.

<span class="word-self">selfspan>-assembled
assembled by self-assembly
<span class="word-self">selfspan>-assembling
The art or practice of self-assembly
<span class="word-self">selfspan>-assembling
That self-assembles
<span class="word-self">selfspan>-assembly
The assembly of a biological or chemical material from a disorganized collection by means of interactions between the components
<span class="word-self">selfspan>-assembly
The assembly of a retail product by the customer
<span class="word-self">selfspan>-assertion
The aggressive advancement of one's own opinions or wishes
<span class="word-self">selfspan>-assertive
determined to advance one's own personality or views
<span class="word-self">selfspan>-assurance
The state or quality of being confident in oneself
<span class="word-self">selfspan>-assured
confident in one's own abilities
<span class="word-self">selfspan>-authenticating
In the law of evidence, a piece of evidence which will automatically be presumed authentic for purposes of admissibility based on the character of the evidence itself. Examples include certified copy of public or business records, official publications of government agencies, and newspaper articles
<span class="word-self">selfspan>-aware
Aware of oneself as an individual that exists in the real world

The robot didn't just resemble a human girl, she was self-aware and conscious as well.

<span class="word-self">selfspan>-awareness
The state or property of being self-aware
<span class="word-self">selfspan>-belief
Trust in one's positive characteristics; self-confidence; self-worth
<span class="word-self">selfspan>-build
Supplied in kit form, for construction by the owner
<span class="word-self">selfspan>-built
built by oneself, often from commercially available components
<span class="word-self">selfspan>-centered
Of a person, egotistically obsessed with themself
<span class="word-self">selfspan>-centeredness
concern only for oneself
<span class="word-self">selfspan>-cleaning
Describing something, such as an oven, that cleans itself or requires minimal cleaning effort

After cooking the thanksgiving turkey we appreciate the self-cleaning oven as it gets reall hot and burns off the splattered grease...but it does smell funny.

<span class="word-self">selfspan>-conceit
Conceit of one's self; an overweening opinion of one's powers or endowments; vanity
<span class="word-self">selfspan>-confessed
According to a person's own confession or admission
<span class="word-self">selfspan>-confidence
The state of being self-confident
<span class="word-self">selfspan>-confidence
A measure of one's belief in one's own abilities
<span class="word-self">selfspan>-confident
Confident in one's abilities
<span class="word-self">selfspan>-congratulate
To congratulate oneself, especially in a self-satisfied manner
<span class="word-self">selfspan>-congratulation
self-satisfied congratulation of oneself for one's achievements or situation
<span class="word-self">selfspan>-conjugate
of an subatomic particle that is identical to its antiparticle; includes all gauge bosons except the charged W-boson and quarks
<span class="word-self">selfspan>-conscious
aware of oneself as an individual being
<span class="word-self">selfspan>-conscious
ill at ease socially
<span class="word-self">selfspan>-conscious
uncomfortably over-conscious of one's appearance or behaviour
<span class="word-self">selfspan>-consciousness
The awareness of the self as an entity
<span class="word-self">selfspan>-consciousness
Shyness. A feeling of unease in social situations
<span class="word-self">selfspan>-contained
Not requiring external or additional support; complete in itself
<span class="word-self">selfspan>-contempt
a feeling of contempt for oneself
<span class="word-self">selfspan>-contradiction
A statement that contains a contradiction, or a premise from which one could be derived
<span class="word-self">selfspan>-contradictory
Of statements that contradict themselves, ultimately logically corrupting the statement

The statement We agree to disagree on everything is self-contradictory.

<span class="word-self">selfspan>-control
The ability to control one's desires and impulses; willpower
<span class="word-self">selfspan>-controlled
Possessing self-control, having mastery of ones own desires
<span class="word-self">selfspan>-critical
Capable of criticizing oneself; able to find mistakes and possibilites for improvement in one's own work
<span class="word-self">selfspan>-deal
To deal with oneself
<span class="word-self">selfspan>-deal
To engage in dealings favorable to oneself as principal, taking advantage of one's position as fiduciary
<span class="word-self">selfspan>-deception
The act of fooling oneself, of willfully not accepting the obvious
<span class="word-self">selfspan>-defeating
Something, such as a plan or action, which contains elements that will cause it to fail

Cutting off your nose to spite your face is self-defeating.

<span class="word-self">selfspan>-defense
the means of defending oneself from physical attack
<span class="word-self">selfspan>-defense
the right to protect oneself against violence by using reasonable force, especially when used as justification in a murder charge
<span class="word-self">selfspan>-delusion
the act of deluding oneself, or the state of being so deluded
<span class="word-self">selfspan>-denial
Taking action that sacrifices one's own benefit for the good of others
<span class="word-self">selfspan>-denial
The act of refusing to recognize unpleasant facts even when presented by one's self
<span class="word-self">selfspan>-denying
Without concern for ones own advantage; selfless or self-sacrificing
<span class="word-self">selfspan>-deprecating
expressing disapproval or being critical of oneself
<span class="word-self">selfspan>-deprivation
A deprivation at one's own initiative

Dieting is self-deprivation.

<span class="word-self">selfspan>-destruction
The voluntary destruction of something by itself
<span class="word-self">selfspan>-destructive
That causes injury to oneself or harm to one's interests
<span class="word-self">selfspan>-determination
The political independence of a people
<span class="word-self">selfspan>-determination
The ability or right to make your own decisions without interference from others
<span class="word-self">selfspan>-directed
Directed, independently by oneself without external control or constraint
<span class="word-self">selfspan>-discipline
Control of oneself, willpower
<span class="word-self">selfspan>-disciplined
Having self-discipline, be in control of one's self and one's actions
<span class="word-self">selfspan>-distance
The ability to critically reflect on yourself and your relations from an external perspective
<span class="word-self">selfspan>-doubt
The doubting of one's own abilities
<span class="word-self">selfspan>-drilling screw
A fastener that taps and drills its own hole during application
<span class="word-self">selfspan>-dual
of a graph or polyhedron that is the dual of itself
<span class="word-self">selfspan>-dual
of a proposition that is equivalent to its dual
<span class="word-self">selfspan>-educated
Of a person, having learned without the direction of a teacher
<span class="word-self">selfspan>-effacement
The act of keeping oneself in the background, as in humility

John likes to remain unnoticed and does so naturally through the self-effacement found in his personality.

<span class="word-self">selfspan>-effacing
Shy, extremely humble and modest; making oneself seem unnoticeable

His personality was also extremely endearing, his interviews were very self-effacing, he came over as gentle and was generous in his praise of others. (Ian Gillan about Elvis Presley).

<span class="word-self">selfspan>-effacingly
The quality of carrying oneself in a humble manner

John is difficult to distinguish sometimes because he carries himself so self-effacingly.

<span class="word-self">selfspan>-employed
Working for oneself, rather than for an employer
<span class="word-self">selfspan>-employment
Working for oneself, as being an independent contractor

Self-employment lacks the security of working for a big company, but at least the only idiot boss you will meet is yourself.

<span class="word-self">selfspan>-esteem
Personal feelings or opinions of oneself
<span class="word-self">selfspan>-evidency
The condition, fact, or quality or being self-evident
<span class="word-self">selfspan>-evident
Obviously true, and requiring no proof, argument or explanation
<span class="word-self">selfspan>-excitation
The feedback of the output of a generator
<span class="word-self">selfspan>-existent
Existing independent of any extrinsic sustaining force
<span class="word-self">selfspan>-existent
Existing without having been created
<span class="word-self">selfspan>-explanatory
Obvious, having a nature that makes it clear or that explains itself
<span class="word-self">selfspan>-expression
The means by which one's personal characteristics are displayed; showing one's internal beliefs or character by means of external actions/changes
<span class="word-self">selfspan>-feeling
Self-awareness; knowledge or familiarity of oneself

Full easie was for her to haue beliefe, / Who by self-feeling of her feeble sexe, / Could iudge what paines do louing harts perplexe.

<span class="word-self">selfspan>-feeling
Self-centredness, egotism
<span class="word-self">selfspan>-fertile
Capable of self-fertilization
<span class="word-self">selfspan>-fertilization
The fertilization of a plant by itself; self-pollination
<span class="word-self">selfspan>-flattery
Flattery of oneself; conceitedness

Likenesse begets such strange selfe flatterie, / That touching my selfe, all seemes done to thee.

<span class="word-self">selfspan>-fulfilling
Describing a prediction that causes itself to occur as predicted

The prediction of poor turn out for the event was self-fulfilling, once people heard the turn out would be bad, they didn't come so the turn out was bad.

<span class="word-self">selfspan>-fulfilling prophecies
plural form of self-fulfilling prophecy
<span class="word-self">selfspan>-fulfilling prophecy
A prediction that, by being voiced, causes itself to come true
<span class="word-self">selfspan>-governing
Present participle of self-govern
<span class="word-self">selfspan>-government
The governance of a region by its own populace; autonomy

The radical party agitated for the region to secede from the confederation and establish self-government.

<span class="word-self">selfspan>-harm
The deliberate non-suicidal injuring of one's body
<span class="word-self">selfspan>-hating
Of or pertaining to self-hate; showing hatred to oneself
<span class="word-self">selfspan>-hatred
Hatred of oneself
<span class="word-self">selfspan>-help
the practice of bettering oneself without relying on the assistance of others
<span class="word-self">selfspan>-help
an act of redressing or preventing a wrong by one's own actions rather than through legal proceedings
<span class="word-self">selfspan>-immolation
The act of setting oneself on fire, especially as a form of protest
<span class="word-self">selfspan>-importance
An exaggerated estimate of one's own importance or merit, especially as manifested by the conduct or manners; self-conceit
<span class="word-self">selfspan>-important
Having, or behaving as if having, too high an opinion of one's own importance

The assistant manager was a self-important fellow who strutted about the office barking instructions.

<span class="word-self">selfspan>-imposed
Voluntarily imposed upon oneself
<span class="word-self">selfspan>-improvement
Following a disciplined programme to improve one’s physical health, mental health or character
<span class="word-self">selfspan>-incrimination
giving testimony, in a trial, that would incriminate oneself
<span class="word-self">selfspan>-induced
Simple past tense and past participle of self-induce
<span class="word-self">selfspan>-induced
Indicating that a condition was caused by the action of the person it inflicts

His indigestion was self-induced. If he didn't eat so much it wouldn't hurt.

<span class="word-self">selfspan>-induction
induction in a circuit caused by changes in the circuit itself
<span class="word-self">selfspan>-indulgence
Excessive or immoderate indulgence of one's own personal desires and needs above all others
<span class="word-self">selfspan>-injure
To commit self-injury
<span class="word-self">selfspan>-interest
One's personal interest or advantage, especially when pursued without regard for others
<span class="word-self">selfspan>-justificatory
having the quality of justifying itself
<span class="word-self">selfspan>-knowledge
Knowledge or insight into ones own nature and abilities
<span class="word-self">selfspan>-learning
Learning done by oneself, without a teacher or instructor
<span class="word-self">selfspan>-love
Regard for oneself, love of oneself
<span class="word-self">selfspan>-love
Excessive pride or vanity, over valuing the self
<span class="word-self">selfspan>-made
Of a thing, made by oneself instead of bought or taken over
<span class="word-self">selfspan>-made
Of a person, having achieved success by one's own efforts

My father was the quintessential self-made man.

<span class="word-self">selfspan>-mastery
The conscious control of one's behaviour; self-command
<span class="word-self">selfspan>-medication
Medication of oneself without professional advice in order to treat a real or imagined condition
<span class="word-self">selfspan>-metathesis
Any metathesis reaction in which both double bonds are part of the same molecule
<span class="word-self">selfspan>-motivated
Motivated to achieve something due to one's own interest
<span class="word-self">selfspan>-officiated
referring to a game which is officiated by the players, on the "honor system", rather than by an outside observer such as a referee

Ultimate Frisbee is a self-officiated noncontact field game, using seven players per side and requiring continuous motion, much like soccer or basketball. (Houston Chronicle, 5/28/2007).

<span class="word-self">selfspan>-organization
A process of attraction and repulsion in which the internal organization of a system, normally an open system, increases in complexity without being guided or managed by an outside source
<span class="word-self">selfspan>-perpetuating
Describing something that causes itself to continue to exist

It's a self-perpetuating error, now that we've made it, we can't fix it without breaking things that depend on it.

<span class="word-self">selfspan>-pity
a feeling of pity for oneself
<span class="word-self">selfspan>-pleasure
masturbation
<span class="word-self">selfspan>-pleasure
To pleasure oneself; masturbate
<span class="word-self">selfspan>-pollination
Pollination of a flower by its own pollen, in a flower that has both stamens and a pistil
<span class="word-self">selfspan>-pollute
To masturbate
<span class="word-self">selfspan>-pollution
Masturbation
<span class="word-self">selfspan>-portrait
The bust of an artist by the artist him/herself; a portrait of the painter who painted it
<span class="word-self">selfspan>-possessed
in full control of one's faculties, and having a firm belief in one's abilities; confident, assured and poised
<span class="word-self">selfspan>-possession
calmness and composure, especially when under stress
<span class="word-self">selfspan>-possession
confidence in one's own powers
<span class="word-self">selfspan>-preservation
The instinctive behaviour that protects oneself from harm
<span class="word-self">selfspan>-proclaimed
Indicating that a claim or statement of status was made by the person who benefits from the announcement

He was self-proclaimed king of the mountain, since it was a mountain of garbage no one else wanted the title and we let him keep saying it.

<span class="word-self">selfspan>-promotion
Bragging or otherwise attempting to make oneself appear greater
<span class="word-self">selfspan>-publishing
The publishing of books and other media by the authors of those works, rather than by established, third-party publishers
<span class="word-self">selfspan>-raising
Of flour, capable of rising without added leavening agent
<span class="word-self">selfspan>-raising flour
A type of flour that contains an agent which makes baked goods swell up when cooked
<span class="word-self">selfspan>-realization
The direct experience of being, in relation to one's inner nature as an unbounded creator of one's reality
<span class="word-self">selfspan>-realization
The fulfillment of ones own abilities or capacities
<span class="word-self">selfspan>-redress
Redress of a wrong by the victim; revenge, retribution
<span class="word-self">selfspan>-redress
To redress a wrong against oneself; to take revenge
<span class="word-self">selfspan>-reference
Act or process of referring to itself or oneself
<span class="word-self">selfspan>-referential
That or who refers to itself or oneself; used as a stylistic device when done in literary works

Many women authors extend the sort of metafictional self-scrutiny which The Golden Notebook so extensively sustains: Eva Figes's novels, for example, often raise self-referential questioning of their own representational validity and Muriel Spark teases several of her heroines with unsettling awareness of the process of their own creation.

<span class="word-self">selfspan>-referential meaning
Meaning which relies on self-reference in the text being understood
<span class="word-self">selfspan>-regarding
considering foremost yourself and your own interests
<span class="word-self">selfspan>-regenerating
Having an ability or capable of regenerating oneself or itself
<span class="word-self">selfspan>-regulating
Describing something capable of controlling itself

The motor was self-regulating, until the governor broke and it suddenly raced out of control.

<span class="word-self">selfspan>-regulating
Describing an organization or other legal body that establishes standards for itself rather than having them legislated for it by government

Lawyers are self-regulating through the bar association, which sets standards and imposes penalties.

<span class="word-self">selfspan>-regulation
The regulation (by a person or an organization) of ones own behaviour without external control or monitoring
<span class="word-self">selfspan>-regulatory
That regulates without external control or monitoring
<span class="word-self">selfspan>-reliance
the capacity to rely on one's own capabilities, and to manage one's own affairs; independence
<span class="word-self">selfspan>-reliant
Reliant upon one's self; trusting to one's own powers or judgment
<span class="word-self">selfspan>-replicating
able to generate a copy of itself
<span class="word-self">selfspan>-reproach
Blame or condemnation directed at the self, as by the conscience
<span class="word-self">selfspan>-rescuer
A self-contained device to generate oxygen for breathing
<span class="word-self">selfspan>-respect
The knowledge of one's own worth, valuing one's self; pride

If you have no self-respect you can't respect others, because what value would you offer someone by giving the respect of one who is as lowly as you view yourself?.

<span class="word-self">selfspan>-respecting
Having self-respect, having pride or knowledge of one's own worth

No self-respecting man would let such a jerk insult him so.

<span class="word-self">selfspan>-restraint
Self-control, control over one's emotions, passions and actions

His lack of self-restraint lead to several ugly scenes of debauchery and violent outburst.

<span class="word-self">selfspan>-righteous
piously self-assured and smugly moralistic
<span class="word-self">selfspan>-righteousness
Confident in one's own righteousness, self-assured, smug

The book of Job warns us against self-righteousness, since no man can justify himself to God.

<span class="word-self">selfspan>-rule
Rule of a group of people by their own leaders as opposed to rule imposed by a foreign government or people
<span class="word-self">selfspan>-sacrifice
The giving up of one's own benefit, especially giving up one's life, for the good of others

His brave self-sacrifice won him a posthumous medal, but I think he'd have preferred to receive it in person.

<span class="word-self">selfspan>-same
Very same; exactly the same

But you can imagine my surprise when I angled said state-of-the-art bins to the street, watched the long black car as it rolled up and saw the self-same guy step out of it.

<span class="word-self">selfspan>-satisfaction
A feeling of fulfillment or contentment with respect to one's own accomplishments or situation

Without being in any way smug she was radiant with self-satisfaction and well-doing.

<span class="word-self">selfspan>-satisfied
satisfied with oneself; especially too satisfied; smug; slightly arrogant

He stood back and looked at his project with a self-satisfied expression.

<span class="word-self">selfspan>-sealing
Describing a container that is capable of automatically closing off leaks that form in it

One thing that saved many pilot's lives during World War II was salf-sealing gas tanks that kept their planes from becoming fireballs when riddled with bullets.

<span class="word-self">selfspan>-sealing
A device with seals that activate without special procedures

The engine had self-sealing gaskets to keep the grease in, just tighten the bolts.

<span class="word-self">selfspan>-seeking
Mindful of, or promoting only ones own interests
<span class="word-self">selfspan>-selection
An item selected by oneself
<span class="word-self">selfspan>-selection
Selecting oneself for something
<span class="word-self">selfspan>-selection
Selecting something for oneself
<span class="word-self">selfspan>-serve
Describing a facility in which the customer does the work rather than being waited on

Self-serve gas stations are popular with owners because they need fewer attendants and have all the customers as free part-time employees.''.

<span class="word-self">selfspan>-service
Describing an establishment where the customer is not waited on
<span class="word-self">selfspan>-serving
Showing interest only in oneself
<span class="word-self">selfspan>-similar
Having self-similarity; having parts that resemble the whole, as a fractal has
<span class="word-self">selfspan>-similarity
The property of being self-similar, of having parts that resemble the whole, as a fractal has
<span class="word-self">selfspan>-slaughter
The slaughter or slaying of one's self, suicide

Against self-slaughter, There is a prohibition so divine, That cravens my weak hand. --Shak., Cymbeline.

<span class="word-self">selfspan>-soar
The normal launching method used by hang gliders

I'll self-soar today using my hang glider. Many intrepid flyers joined the 70s' Self-Soar Association that had Otto memberships and membership numbers in honor of Otto Lilienthal who self-soared off a hill he had built. The booklet series Low & Slow and the Hang Glider Weekly (together 216 editions) frequently used the term self-soar to describe flying using a unpowered glider flown after launching by some system without the aid of motors or other persons.

<span class="word-self">selfspan>-starter
A person who shows initiative and resourcefulness
<span class="word-self">selfspan>-starting
energetic and resourceful
self-

  Telaffuz

  Etimoloji

  (combining form.) From the noun self.

  Videolar

  ... is self-deportation says let people make their own choice. What I was saying is, we're ...
  ... security model, then we are all dead meat. Self-driving cars must be conservative in ...

  Günün kelimesi

  hoi polloi