bencil

listen to the pronunciation of bencil
Türkçe - İngilizce
selfish

He is selfish and greedy. - O bencil ve hırslıdır.

She is a selfish woman. - O bencil bir kadındır.

egotistical

My brother-in-law is really egotistical. - Eniştem gerçekten bencil.

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

inconsiderate
self-centered

Tom is very self-centered, isn't he? - Tom çok bencil, değil mi?

One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness. - İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik.

self-absorbed

Layla is a self-absorbed woman. - Leyla bencil bir kadındır.

egoism
self-seeking
self-centred

Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both! she reproached Tom. - Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi! o, Tom'a serzenişte bulundu.

There's no doubt that he's self-centred. - Onun bencil olduğuna şüphe yok.

selfish, self-centred, self-seeking, egoistic, thoughtless; egoist, self-seeking
calculating; piggish
thoughtless
self centred
egoistic
self absorbed
self seeker
hoggish
self centered
egoist
{s} calculating
egoistical
egocentric
asocial
selfish person
antisocial
small-minded
egotistic

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

self- centered
egotism
selfabsorbed
{s} piggish
{i} egotist

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

bencil olmak
be selfish
bencil olmak
selfish
bencil kimse
hog
bencil olmak
to be selfish
bencil olmama durumu
selflessness
bencil olmayan
unselfish
bencil olmayarak
selflessly
saygısız ve bencil sürücü
road hog
Türkçe - Türkçe
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist: "Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır."- N. Ataç
Bencillik öğretisine inanan
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
BENCİL
(Osmanlı Dönemi) t. Bak: Hodbin, Hodgâm
bencil olmak
Bencilce davranışta bulunmak
bencil