(bloom color category)refers to an iris with all petals of one color

listen to the pronunciation of (bloom color category)refers to an iris with all petals of one color
İngilizce - Türkçe

(bloom color category)refers to an iris with all petals of one color teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

self
kendi

Kendi kendine yardım en iyi yardımdır. - Self-help is the best help.

Tom kendine güveni var gibi görünmüyor. - Tom doesn't seem to have any self-confidence.

self
kendilik
self
şahıs
self
kişi

Tom çok bencil bir kişi. - Tom is a very selfish person.

Kişisel yayıncılık, halkla konuşmanın bir yoludur. - Self-publishing is a way to talk to the public.

self
kişisel

Kişisel yayıncılık çekici bir seçenek olabilir. - Self-publishing may be an attractive option.

Kişisel yayıncılık şimdi web çağında çok daha kolaydır. - Self-publishing is much easier now in the age of the Web.

self
çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez
self
{i} bencillik

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

self
{i} karakter
self
{i} kişilik
self
zati
self
kendi,öz
self
{s} düz renkli (çiçek)
self
kendisi

Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı. - Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates.

Kendisini düşünmemesine saygı duyuyorum. - I respect her selflessness.

self
şahsi menfaat
self
{i} şahsi çıkar
self
özel

Cömertlik bugünün bencil toplumunda önemli bir özelliktir. - Generosity is an important trait in today's selfish society.

self
bizzat
İngilizce - İngilizce
self
self-
(bloom color category)refers to an iris with all petals of one color