otomatik

listen to the pronunciation of otomatik
Türkçe - İngilizce
automatic

The automatic doors opened and Tom got in. - Otomatik kapı açıldı ve Tom içeri girdi.

Wisdom does not automatically come with age. - Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez.

self-
automata
(Bilgisayar) autofill
(Gıda) servo system
servo-system
automatically

The computer system shuts down automatically at 8pm. - Bilgisayar sistemi saat sekizde otomatik olarak kapanır.

The door opened automatically. - Kapı otomatik olarak açıldı.

auto-

Auto-destruct sequence was set. - Otomatik imha sırası kuruldu.

I don't like to use Google's auto-translation, but I do use it for comparison. - Google'ın otomatik çevirisini kullanmaktan hoşlanmıyorum ama karşılaştırma için onu kullanıyorum.

automatic, self-acting
system in which electric lights (usually those of a hallway or stairway) are turned on manually and turned off automatically; the button controlling such a system
(saat) self-winding
self-acting
robot
servo
auto

Wisdom does not automatically come with age. - Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez.

This is an automatic door. - Bu otomatik bir kapıdır.

automatical
self regulating
automatique
automaticly
(Tıp) infrapsychic
self
self acting
selfacting
otomatik olarak
automatically

The computer system shuts down automatically at 8pm. - Bilgisayar sistemi saat sekizde otomatik olarak kapanır.

The door opened automatically. - Kapı otomatik olarak açıldı.

otomatik akış
(Bilgisayar) autoflow
otomatik anlaş
(Bilgisayar) auto-negotiate
otomatik arama
direct distance dialing
otomatik arama
(Otomotiv) auto call
otomatik artış
(Bilgisayar) auto increment
otomatik ata
(Bilgisayar) auto set
otomatik ateş
(Askeri) automatic fire
otomatik ayar
(Bilgisayar) auto-adjust
otomatik ayar
auto adjust
otomatik ayar
automatic focusing
otomatik açma
(Bilgisayar) auto power on
otomatik bakım
automatic maintenance
otomatik bağ
(Bilgisayar) auto link
otomatik biçim
(Bilgisayar) auto format
otomatik denge
(Havacılık) automatic stability
otomatik döşe
(Bilgisayar) auto tile
otomatik dümen
(Askeri) automatic pilot
otomatik düzeltme
(Bilgisayar) autocorrect
otomatik düzen
(Bilgisayar) autolayout
otomatik form
(Bilgisayar) autoform
otomatik geçiş
(Bilgisayar) autoswitch
otomatik gizle
(Bilgisayar) auto hide
otomatik güç
(Bilgisayar) auto power
otomatik ikmal
(Askeri) automatic supply
otomatik im
(Bilgisayar) automark
otomatik iniş
(Havacılık) autoland
otomatik içerik
(Bilgisayar) autocontent
otomatik içerik sihirbazı
(Bilgisayar) autocontent wizard
otomatik işlem
(Pisikoloji, Ruhbilim) automatic processing
otomatik kapı
automatic gate
otomatik kapı
automatic door
otomatik kasa
(Ticaret) cash register
otomatik kilit
(Çevre) interlock
otomatik metin
(Bilgisayar) add autotext
otomatik metin
(Bilgisayar) automatic text
otomatik metin
(Bilgisayar) auto text
otomatik metin
(Bilgisayar) autotext
otomatik mod
(Bilgisayar) auto mode
otomatik odak
(Bilgisayar) auto focus
otomatik oynat
(Bilgisayar) auto-play
otomatik pilot
(Havacılık) auto-pilot
otomatik rulo
(Bilgisayar) auto roll
otomatik sayı
(Bilgisayar) autonumber
otomatik sekme
(Bilgisayar) auto tab
otomatik seç
(Bilgisayar) auto select
otomatik seç
(Bilgisayar) autopick
otomatik seçim
(Bilgisayar) auto select
otomatik seçim
(Bilgisayar) automatic selection
otomatik silah
(Askeri) automatic gun
otomatik silah
(Bilgisayar) gun automatic
otomatik süz
(Bilgisayar) autofilter
otomatik test
(Otomotiv) self test
otomatik topla
(Bilgisayar) autosum
otomatik veri
(Askeri) automated data
otomatik yanıt
(Bilgisayar) auto answer
otomatik yükle
(Bilgisayar) auto-install
otomatik yürüt
(Bilgisayar) autoplay
otomatik zoom
(Fotoğrafçılık) power zoom
otomatik ölçek
(Bilgisayar) auto scale
otomatik özet
(Bilgisayar) auto sum
otomatik özet
(Bilgisayar) autosummarize
otomatik şekil
(Bilgisayar) autoshapes
otomatik şekil
(Bilgisayar) an autoshape
otomatik şekil
(Bilgisayar) autoshape
OTOMATİK FATURA ÖDEMELERİ
(Finans) AUTOMATIC UTILITY BILL PAYMENT
Otomatik Virman
(Finans) AUTOMATIC UTILITY BILL PAYMENT
otomatik ödeme
Automatic paymnet
Otomatik Anahtar Dağıtım Merkezi/Yeniden Anahtarlama Kontrol Ünitesi
(Askeri) Automatic Key Distribution Center/Rekeying Control Unit
Otomatik Dijital Ağ Arayüz Ünitesi
(Askeri) Automatic Digital Network Interface Unit
Otomatik Dijital Şebekesi/Çevrimi
(Askeri) Automatic Digital Network
Otomatik Güvenli Ses Muhaberesi
(Askeri) Automatic Secure Voice Communications Network
Otomatik Mesaj İşleme Sistemi Güvenlik Bürosu (veya Subayı)
(Askeri) Automated Message Processing System Security Office (or Officer)
Otomatik Muhabere-Elektronik Çalıştırma Talimatı
(Askeri) Automated Communications-Electronics Operating Instructions
Otomatik Radar Taikp Sistemi
(Askeri) Automated Radar Tracking System
Otomatik Telefon Aktarma Sistemi
(Askeri) Initial Voice Switched Network
Otomatik Çalışır Meteororloji Ağı
(Askeri) Automated Weather Network
otomatik alarm
automatic alarm
otomatik analog test; havacılık danışma takımı
(Askeri) automatic analog test; aviation advisory team
otomatik anten
(Otomotiv) electrically operated antenna
otomatik arama
direct distance dialling
otomatik arama
through dialing
otomatik arama
direct dialing
otomatik artırma
autoincrement
otomatik arşiv
(Bilgisayar) autoarchive
otomatik ateşleme
self-ignition
otomatik ateşleme
autoignition
otomatik ateşleme
spontaneous ignition
otomatik avans
(Otomotiv) automatic timing
otomatik avans
(Otomotiv) centrifugal advance mechanism
otomatik avans
automatic advance
otomatik ayar
automatic tuning
otomatik ayna
(Otomotiv) electric door mirror
otomatik azalma
autodecrement
otomatik bas
(Muzik) auto bass cord section
otomatik besleme
automatic feed
otomatik beslemeli
self-feeding
otomatik besleyici
automatic feeder
otomatik bilgi işlem sistemi
(Askeri) automatic data processing system
otomatik bilgi işlem teçhizatı
(Askeri) automated data processing equipment
otomatik bilgi sistemi
(Askeri) automated information system
otomatik bilgisayar
automatic computer
otomatik biçem
(Bilgisayar) automatic style
otomatik boyut
(Bilgisayar) automatic size
otomatik cam
(Otomotiv) electrically operated window
otomatik cam
(Otomotiv) electric window
otomatik cihaz
automatic instrument
otomatik deklanşör
self timer
otomatik deklanşör
automatic tripping device
otomatik delgi
automatic punch
otomatik denetim
automatic check
otomatik denetleyici
automatic controller
otomatik devam
(Bilgisayar) auto continue
otomatik devir
automatic assignment
otomatik diyafram
automatic diaphragm
otomatik dolma
self-loading
otomatik dolumlu soba
baseburner
otomatik durdurma
automatic stop
otomatik dönüş
automatic turn
otomatik endüksiyonlu
self-induced
otomatik enterüptör
automatic cutout
otomatik fletner
servo tab
otomatik fotoğraf makinesi
automatic camera
otomatik fren
automatic breake
otomatik gerçekleyici
automatic verifier
otomatik güdüm
automatic control engineering
otomatik hava tesisi bilgi dosyası
(Askeri) automated air facility information file
otomatik imza
(Bilgisayar) autosignature
otomatik iptal
(Otomotiv) automatic cancellation
otomatik işaretleme ve okuma sembolojisi lojistik uygulamaları
(Askeri) logistics applications of automated marking and reading symbols
otomatik jikle
automatic choke
otomatik kamera
automatic camera
otomatik kapak
automatic shutter
otomatik kapanan
self closing
otomatik kapanma
automatic shutdown
otomatik kapılar
automatic doors
otomatik karşılıklı yardım gemi kurtarma sistemi
(Askeri) automated mutual-assistance vessel rescue system
otomatik kaydırma
automatic zoom
otomatik kaygı
(Pisikoloji, Ruhbilim) automatic anxiety
otomatik kayış
(Bilgisayar) auto belt
otomatik kes
(Bilgisayar) autocrop
otomatik kesilme
automatic interrupt
otomatik kesme
(Bilgisayar) automatic break
otomatik kilitlemeli
self-locking
otomatik kimyasal harp maddesi alarmı
(Askeri) automatic chemical agent alarm
otomatik kodlama
autocode
otomatik kodlama
automatic coding
otomatik kontrol
automatic control
otomatik konum
automatic position
otomatik kur
(Bilgisayar) automatic setup
otomatik kurgu
automatic assembly
otomatik köprü
(Bilgisayar) auto hyperlink
otomatik makine
automat
otomatik makine
automatic
otomatik marş
(Otomotiv) automatic starter
otomatik marş
self-starter
otomatik menzil hesaplama grid krokisi
(Askeri) automatic ranging grid overlay
otomatik mesaj değerlendirici
(Askeri) automated message handler
otomatik mesaj işleme mübadelesi
(Askeri) automated message processing exchange
otomatik meteoroloji dağıtım sistemi
(Askeri) automated weather distribution system
otomatik nokta
(Bilgisayar) auto point
otomatik ocak
automatic fireplace
otomatik odaklama
automatic focusing
otomatik olarak olan
spontaneous
otomatik olmayan aktarma merkezi
(Askeri) non-automatic relay center
otomatik oylama
autopolling
otomatik oyuncak
clock toy
otomatik pilot
robot pilot
otomatik pilot
autopilot
otomatik pilot
gyropilot
otomatik plâkçalar
record machine
otomatik plâkçalar
jukebox
otomatik programlama
automatic programming
otomatik rapor
(Bilgisayar) autoreport
otomatik renk
(Bilgisayar) automatic color
otomatik röle
repeater
otomatik santral
automatic exchange
otomatik satış
automatic selling
otomatik satış makinası
one armed bandit
otomatik satış makinesi
vending machine
otomatik satış makinesi
slot machine
otomatik savak
automatic weir
otomatik savak
automatic spillway
otomatik seçicilik
automatic selectivity
otomatik seçme
(Bilgisayar) auto-select
otomatik sifon
automatic siphon
otomatik sigorta
circuit breaker
otomatik silah
automatic weapon
otomatik sorgu
(Bilgisayar) auto query
otomatik sorgu
(Bilgisayar) automatic query
otomatik suluk
(Çiftçilik) automatic drinking bowl
otomatik supap
(Havacılık,Otomotiv) automatic valve
otomatik sözlük
automatic dictionary
otomatik süreç
(Ticaret) automatic process
otomatik sıralama
automatic sequencing
otomatik tabanca
automatic
otomatik tahrikli
self-propelled
otomatik