combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul

listen to the pronunciation of combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul
İngilizce - Türkçe

combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

self
kendi

Kendi kendine yardım en iyi yardımdır. - Self-help is the best help.

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

self
kendilik
self
şahıs
self
kişi

Kişisel yayıncılık, halkla konuşmanın bir yoludur. - Self-publishing is a way to talk to the public.

O bencil bir kişidir. - She is a selfish person.

self
kişisel

Kişisel yayıncılık şimdi web çağında çok daha kolaydır. - Self-publishing is much easier now in the age of the Web.

Kişisel yayıncılık, halkla konuşmanın bir yoludur. - Self-publishing is a way to talk to the public.

self
çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez
self
{i} bencillik

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

self
{i} karakter
self
{i} kişilik
self
zati
self
kendi,öz
self
{s} düz renkli (çiçek)
self
kendisi

Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı. - Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates.

Kendisini düşünmemesine saygı duyuyorum. - I respect her selflessness.

self
şahsi menfaat
self
{i} şahsi çıkar
self
özel

Cömertlik bugünün bencil toplumunda önemli bir özelliktir. - Generosity is an important trait in today's selfish society.

self
bizzat
İngilizce - İngilizce
self-
self
combination of spirit and soul conveniently considered as an entity; spiritsoul