self-centered

listen to the pronunciation of self-centered
İngilizce - Türkçe
bencil

Tom'un bencil olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is self-centered.

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

egosantrik
bencil
arzu
selfcentered
benlikçi
selfcentered
benci
self centered
hep kendini düşünen
self centered
benodaklı, kendini düşünen
self centered
kendini düşünen, bencil, ben merkezli, ben merkezci

self centered (Amer.) self centred (Brit).

self- centered
bencil
selfcentered
bkz: self centered
self centered
kendini düşünen