pure awareness without thought and individual identification of any kind

listen to the pronunciation of pure awareness without thought and individual identification of any kind
İngilizce - Türkçe

pure awareness without thought and individual identification of any kind teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

self
kendi

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

Tom kendine güveni var gibi görünmüyor. - Tom doesn't seem to have any self-confidence.

self
kendilik
self
şahıs
self
kişi

Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip. - Many people suffer from low self-esteem.

O bencil bir kişidir. - She is a selfish person.

self
kişisel

Kişisel yayıncılık, halkla konuşmanın bir yoludur. - Self-publishing is a way to talk to the public.

Kişisel yayıncılık çekici bir seçenek olabilir. - Self-publishing may be an attractive option.

self
çoğ. selves (selvz) i. 1. öz, kendi. 2. taraf, yön: his better self onun iyi tarafı. 3. ruhb. kişilik, şahsiyet. 4. kişisel çıkarlar, kendi: He has no thought of self. Kendini hiç düşünmez
self
{i} bencillik

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

self
{i} karakter
self
{i} kişilik
self
zati
self
kendi,öz
self
{s} düz renkli (çiçek)
self
kendisi

Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı. - Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates.

Kendisini düşünmemesine saygı duyuyorum. - I respect her selflessness.

self
şahsi menfaat
self
{i} şahsi çıkar
self
özel

Cömertlik bugünün bencil toplumunda önemli bir özelliktir. - Generosity is an important trait in today's selfish society.

self
bizzat
İngilizce - İngilizce
self-
self
pure awareness without thought and individual identification of any kind

  Heceleme

  pure a·ware·ness with·out thought and in·di·vi·du·al i·den·ti·fi·ca·tion of a·ny kind

  Türkçe nasıl söylenir

  pyûr ıwernıs wîdhaut thôt ınd îndıvîcıwıl aydentıfıkeyşın ıv eni kaynd

  Telaffuz

  /ˈpyo͝or əˈwernəs wəᴛʜˈout ˈᴛʜôt ənd ˌəndəˈvəʤəwəl īˌdentəfəˈkāsʜən əv ˈenē ˈkīnd/ /ˈpjʊr əˈwɛrnəs wɪðˈaʊt ˈθɔːt ənd ˌɪndəˈvɪʤəwəl aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən əv ˈɛniː ˈkaɪnd/

  Günün kelimesi

  hoi polloi