no

listen to the pronunciation of no
İngilizce - Türkçe
hayır
argo Olmaz
yok
olmaz
{s} hiçbir
deme
yasak
değil
{s} artık değil
{i} numara
olumsuz oy
red
ret
z. hayır, yok, değil, olmaz: ''Would you like some tea?'' ''No, thank you.'' ''Çay içer misiniz?'' ''Hayır, teşekkür ederim.'' ''Is there any
olumsuz oy veren kimse
no better than dan daha iyi olmayan
Olmayacak
hiç
{s} gereksiz
ha
aleyhte oy
olumsuz karar
yok yanıtı
hiç yok
kıs. number
no longer
artık

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık onu istemiyorum. - I no longer want that.

no one
hiç kimse

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. - No one may be compelled to belong to an association.

Hiç kimse beni anlamıyor. - No one understands me.

no doubt
kuşkusuz

Kuşkusuz kendilerini tehdit altında hissediyorlar. - No doubt they feel threatened.

O araba hiç kuşkusuz korkunç bir durumda. - That car is no doubt in an awful condition.

no doubt
şüphesiz

Şüphesiz o, daha sonra gelecek. - No doubt he will come later.

Şüphesiz elinden geleni yaptı ama başarmadı. - No doubt he did his best, but he didn't succeed.

no longer
bundan böyle
no show
rezervasyonlu olduğu halde gitmeme
no show
rezervasyonunu iptal ettirmeyip gelmeyen yolcu
no way
katiyen
no more
artık

Artık sorun olmayacak. - There will be no more problems.

O, artık para alamadı. - He could get no more money.

No problem
sorun değil

Yarın sabah sana yardım etmek benim için sorun değil. - It's no problem for me to help you tomorrow morning.

Bu öğleden sonra onu yapmak benim için sorun değil. - It's no problem for me to do it this afternoon.

no good
serseri
no less
noksansız
no matter
-e rağmen
no matter
önemi yok

Ne yaparsan yap önemi yok, elinden geleni yapmak zorundasın. - No matter what you do, you have to do your best.

Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır. - He who wants to travel the path of wisdom must not fear failure, for no matter how much progress he makes, his goal remains unattainably far off.

no more
artık yok
no offense
kusura bakmayın
no time
vakit yok

Yazmanı istediğim raporu tamamladın mı? Hayır. Vakit yoktu. - Did you complete the report I asked you to write? No. There was no time.

Açıklamaya vakit yok. - There is no time for explanation.

no way
kesinlikle hayır
no wonder
elbette
no wonder
şaşmamalı

Sadece iki saat uyudum. Uykusuz olduğuma şaşmamalı. - I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.

Çocuğun başında büyük bir yumru var. O kadar çok ağlamasına şaşmamalı. - The boy has a huge bump on his head. No wonder he cried so much!

noes
hayır
No!
yo
noes
kabul etmeyenler
no comment
yorum yapmam
no doubt
elbette
no doubt
muhakkak
no end
(deyim) sınır tanımayan
no end
(deyim) sınırı olmayan
no end
boşuna
no end
pek çok
no end
(deyim) sonu gelmeyen
no end
boş yere
no less
az değil

Bu konyak, otuz yaşında, daha az değil. - This cognac is about thirty years old, no less.

Onun aylık maaşı 500.000 yenden az değildir. - His monthly salary is no less than 500,000 yen.

no less
az değil o kadar
no less
o kadar
no longer
daha fazla değil
no longer
daha fazla

Daha fazla tehlikede değiliz. - We're no longer in danger.

Tom alışkın olduğu şekilde daha fazla yaşamayı göze alamaz. - Tom can no longer afford to live in the style he is accustomed to.

no matter
herşeye rağmen
no matter
zararı yok
no matter how
her ne pahasına olursa olsun
no matter how
her nasıl olursa olsun
no matter how
ne şekilde
no matter how
mahiyeti ne olursa olsun
no matter how
her ne şekilde
no matter what
iki eli kanda olsa
no matter what
ne
no matter what
ne olduğu önemsiz
no matter what
her durumda
no matter what
illa
no matter what
her ne olursa olsun

Her ne olursa olsun, gidemezsin. - No matter what, you can't leave.

Bir zamanlar seni severdim ve her ne olursa olsun, her zaman hayatımın bir parçası olacaksın. - Once upon time I used to love you,And no matter what,you will always be a part of my life.

no more
daha fazla değil
no more
gayrı
no more
bir daha
no offence
kusura bakma
no one else
başka hiç kimse
no show
(Turizm) reservasyonu kullanmama
no show
yolcu iptal
no smoking
sigara içmeyiniz
no sooner than
olur olmaz
no subject
(Bilgisayar) konu yok
no way out
olmaz
no way out
olmaz ki
no wonder
hiç garip değil
no wonder
tabii ki
no good
faydasız
no less than
den daha az değil
no matter
e rağmen
no matter how
her ne şekilde olursa olsun
no matter what
ıf.ne: prep.ne olduğu önemsiz
no more
artık hiç

Bir mucize oldu! Tom tamamen sağlıklı ve hastalıktan artık hiçbir iz yok! - A miracle has happened! Tom is completely healthy, and there's no more trace of the disease!

no more
bir daha hiç
no sooner than
yapar yapmaz
no sooner than
eder etmez
no way
hayatta olmaz
No comment
yorumsuz
No doubt
şüphe yok
no comment
"Bu konuda konuşmayacağım.", "Bu konuda herhangi bir şey söylemeyeceğim.", "Yorum yok."
no frost
Buzdolabı ve soğutucularda buzlanmayı önleyen teknolojinin adı
no further
daha fazla

Daha fazla tartışma gereksiz. - No further discussion is necessary.

Köleliğin daha fazla yayılmasını istemediler. - They wanted no further spread of slavery.

no less than
-den daha az değil
no more
bitti

Gücümün sonundayım. Bitti. Daha fazla yapamam. - I'm at the end of my strength. It's over. I can do no more.

no need
Gerek yok!

Salgından gereksiz yere endişelenmeye gerek yok. - There is no need to be unnecessarily anxious about the outbreak.

Sıkıntılar hakkında şu an endişelenmenize gerek yoktur. - There is no need to worry about shortages for the moment.

no offence
Gücenme! - "Lütfen gücenme ama bence Ayşe haklıydı"Kırılma! - "Kırılma ama dost acı söyler"
no point in
faydası yok

there is no point in trying to argue with them.

Bir kamera almanın bir faydası yok. - There's no point in taking a camera.

Artık bunu inkar etmenin bir faydası yok. - There's no point in denying it anymore.

no point in
manası yok
no point in
anlamı yok

Onu yapmanın anlamı yok. - There's no point in doing that.

Beni tehdit etmenin anlamı yok. Ben sana hâlâ bir şey söylemeyeceğim. - No point in threatening me. I'll still tell you nothing.

no problem
problem yok

Aramızda hiçbir problem yok. - Between us there is no problem.

no problem
hiç problem değil
no promises
bir söz yok
no shit
hiçbir bok
no smoking
Sigara içilmez!

Burada sigara içilmez. - There is no smoking here.

Tiyatroda sigara içilmez. - No smoking in the theater.

no sooner
çok kısa bir süre sonra

he had no sooner got off the bus.

no sooner than
(... no sooner ... than) ...-ir ...-mez, ... demeye kalmadan

I’d no sooner completed the report I was working on than my secretry put three more on my desk .

no sooner than
-er -mez

He'd no sooner begun to speak than the lights went out. = Konuşmaya başlar başlamaz ışıklar söndü.

no subject
konusuz
no to
hayır
no way
mümkünatı yok
no way
hadi canım oradan
no way
asla

Sato ile asla evlenmez. - There's no way she'll ever marry Sato.

no worries
Birşey değil, sorun değil
no worries
takma kafana
No Smoking
sigara içilmez

Burada sigara içilmez. - There is no smoking here.

Tiyatroda sigara içilmez. - No smoking in the theater.

No kidding
dalga geçmiyorum
No matter
Önemi yok./Zararı yok
No offense
Gücenmek yok!/Alınmak yok! no respecter of persons kişilere rütbesine göre değer vermeyen kimse
No way
{k} Asla!/Katiyen!
no doubt
hiç şüphesiz
no doubt
hiç kuşkusuz

O araba hiç kuşkusuz korkunç bir durumda. - That car is no doubt in an awful condition.

no end
sonsuz

Zamanın sonu yoktur. Sonsuzdur - Time has no end. It's endless.

no end
büyük
no end
sayısız
no fear
ne münasebet
no fear
korkma

Beni takip et ve korkma. - Follow me and have no fear.

no fear
merak etme
no good
alçak
no good
işe yaramaz

Tom'un işe yaramaz olduğunu biliyordum. - I knew Tom was no good.

no good
yararsız
no good
boşuna
no good
aşağılık
no good
aşağılık kimse
no good
hayta
no kidding
dalga geçme
no matter
mühim değil
no matter what
(deyim) no matter what/who/where/which etc. onemi yok
no more
artık yeter
no more
bundan böyle
no more
yeter
no more than
-den daha çok değil
no offense
gücenmek yok
no offense
darılmak yok

Darılmak yok, Tom ama sen bunun için hazır değilsin. - No offense, Tom, but you're not ready for this.

no one
hiçbiri

Hiç kimse yaptığım kurabiyelerden hiçbirini yemedi. - No one ate any of the cookies that I made.

Yunanların hiçbiri savaşlarda Aşil'den daha iyi değildi. - No one of the Greeks was better in battles than Achilles.

no one
kimse

Hiç kimse beni anlamıyor. - No one understands me.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. - No one may be compelled to belong to an association.

no other
bundan başka
no sooner than
demeye kalmadan
no way
{k} bak
no way
katiyen olmaz
no way
kesinlikle olmaz
no way
olamaz

Olamaz! O uçağı kaçırmış olamaz. - No way! She can't have missed the flight.

no way
olmaz
no way
(deyim) hic bir sekilde! hic degil ! imkan yok!
no wonder
pek tabii
noes
aleyhte oylar
noes
aleyhte olanlar
İngilizce - İngilizce
A form of classical Japanese musical drama
A vote not in favor, or opposing a proposition

The workers voted on whether to strike, and there were thirty yeses and one no.

Not

I just want to find out whether she's coming or no.

Not any

No customer personal data will be retained unless it is rendered anonymous.

Not any possibility or allowance of (doing something)

There's no stopping her once she gets going.

A negating expression; an answer that shows disagreement or disapproval
Not any, not at all
Used to show agreement with a negative question

Don’t you like milk? No (i.e., No, I don’t like milk.).

Not; not properly, not really; not fully

Working nine to five every day is no life.

X Nitrogen oxides A collective term for various compounds of nitrogen and oxygen Emissions of NOX arise from combustion of e g fossil fuels NOX contribute to acidification (acid rain) and can together with organic solvents and ultraviolet radiation create photochemical smog Furthermore, NOX contributes to the eutrophication of rivers and lakes
not any, as in: A business with no customers doesn't stay in business for very long
Norway, excluding Svalbard as defined below
The two-character ISO 3166 country code for NORWAY
A label given to a PushButton in some DialogBoxes that performs the action of answering "no" and closing the DialogBox
{a} a word of denial, not
{a} none, not any
ixnay
na
You use no to give a negative response to a question. `Any problems?' --- `No, I'm O.K.' `Haven't you got your driver's licence?' --- `No.' yes
You use no before correcting what you have just said. I was twenty-two -- no, twenty-one
nope
maybe
You can use no to make the negative form of a comparative. It is to start broadcasting no later than the end of next year Yesterday no fewer than thirty climbers reached the summit = not
You use no to mean not any or not one person or thing. He had no intention of paying the cash No job has more influence on the future of the world No letters survive from this early period
noon
You use no to refuse an offer or a request, or to refuse permission. `Here, have mine.' --- `No, this is fine.' `Can you just get the message through to Pete for me?' --- `No, no I can't.' After all, the worst the boss can do is say no if you ask him
numero
No. is a written abbreviation for number. That year he was named the nation's No. 1 college football star Columbia Law Review, vol. no. 698 p1317
not to take no for an answer: see answer no doubt: see doubt no less than: see less no longer: see long in no way: see way there's no way: see way no way: see way. Norway (in Internet addresses). A lake of south-central Sudan. Formed by the flood waters of the White Nile, it varies in size seasonally. The symbol for the element nobelium. the written abbreviation of number (numero )
You use no in front of an adjective and noun to make the noun group mean its opposite. Sometimes a bit of selfishness, if it leads to greater self-knowledge, is no bad thing Today's elections are of no great importance in themselves
A no is a person who has answered `no' to a question or who has voted against something. No is also used to refer to their answer or vote. According to the latest opinion polls, the noes have 50 percent, the yeses 35 percent yes
No is used in notices or instructions to say that a particular activity or thing is forbidden. The captain turned out the `no smoking' signs a notice saying `No Dogs'
emphasis You use no to emphasize that someone or something is not the type of thing mentioned. He is no singer I make it no secret that our worst consultants earn nothing
feelings You use no to express shock or disappointment at something you have just been told. `John phoned to say that his computer wasn't working.' --- `Oh God no.'
emphasis If you say there is no doing a particular thing, you mean that it is very difficult or impossible to do that thing. There is no going back to the life she had
You use no to acknowledge a negative statement or to show that you accept and understand it. `We're not on the main campus.' --- `No.' `It's not one of my favourite forms of music.' --- `No.' = right
You use no to say that something that someone has just said is not true. `We thought you'd emigrated.' --- `No, no.' `You're getting worse than me.' --- `No I'm not.' yes
You use no to indicate that you do not want someone to do something. No. I forbid it. You cannot She put up a hand to stop him. `No. It's not right. We mustn't.'
nay
lu
negatory
nah
lie
adverb nix 2
generic
not that
referring to the degree to which a certain quality is present; "he was no heavier than a child
used to express refusal or denial or disagreement etc or especially to emphasize a negative statement; "no, you are wrong"
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns for indicating a complete or almost complete lack or zero quantity of; "we have no bananas"; "no eggs left and no money to buy any"; "have you no decency?"; "did it with no help"; "I'll get you there in no time"
No means not He's no weel
No = Only driver's door mirror required on outside of vehicle
a negative; "his no was loud and clear" used to express refusal or denial or disagreement etc or especially to emphasize a negative statement; "no, you are wrong" not in any degree or manner; not at all; "he is no better today" referring to the degree to which a certain quality is present; "he was no heavier than a child
The response that guys who will spend most of their time in the gym lifting weights might put on a true/false test
when written with the hiragana "no", this is a particle which indicates ownership; thus, Kenshin's phrase "sessha no sakabatou " means roughly "this unworthy person's sakaba sword " but it sounds much better in Japanese Also please note that the subject (who owns) comes first, the object (what is owned), after the particle Enough grammar, now *whacks self on the head*
no; not
Seems to imply yes to most sled dogs
This word implies ownership or belongong to It is also used to make adjectives Pronounced just like it's spelled
Nay; not; not at all; not in any respect or degree; a word expressing negation, denial, or refusal
is the chemical symbol for nitric oxide
Number(s)
Course Number
a radioactive transuranic element synthesized by bombarding curium with carbon ions; 7 isotopes are known
"no" is a particle used to show possession in Japanese This means that if I am "Suzaku no Miko" , then I am Suzaku's priestess (Or the Priestess of Suzaku) It works both ways Another example would be "Yui-chan no hon" "Hon" means book The phrase implies that the book belongs to Yui-chan So it'd mean "Yui-chan's book" or "Book of Yui-chan" Got it? It can sound hard at first, but it's really simple!
Numbering Organisation
negative answer; not
"O" Formation
A negative vote; one who votes in the negative; as, to call for the ayes and noes; the noes have it
referring to the degree to which a certain quality is present; "he was no heavier than a child"
a negative; "his no was loud and clear"
{i} negative answer; prohibition; one who votes against; negative vote, vote against; radioactive transuranic element synthesized by bombarding curium with carbon ions
NOS
Nitrous Oxide
NOS
New Old Stock
NOS
Near-Online Storage
NOS
Network Operating System
NOS
Not Otherwise Specified
no comment
An "official" refusal to relay any further information, as a response to a newspaper reporter's question

The district attorney said, No comment, when the reporter asked if he knew the identity of the murder suspect, for fear that he (the culprit) might be a flight risk.

no comment
A refusal to say the obvious impolite retort
no contest
A plea in a criminal case which means that the defendant admits no guilt but is no longer contesting the charges brought against him/her
no doubt
without a doubt; probably

No doubt you can provide a better definition.

no end
A great amount
no end
Exceedingly; endlessly
no good
worthless or of no merit

That boy's no good. Don't get involved with him!.

no good
useless

We tried pushing the car out of the mud but it was no good.

no kidding
An exclamation of amazement
no kidding
Response to the obvious
no less
Even, furthermore, not to mention

He graduated this year — at the top of his class, no less!.

no matter
irrespective of, regardless of, in spite of

She'll never catch up with them, no matter how hard she works.

no matter
it doesn't matter, it's unimportant, it doesn't make any difference

Did you fail your exam? - Yes, but no matter. I'll just study harder next time.

no matter what
whatever; used to indicate that the speaker would do the same thing regardless of the options

No matter what they might try to, I'll look after you.

no matter what
definitely, under all and any circumstances

I'll love you no matter what — even if you hurt me.

no offense
I intend no offense by these remarks
no one
Not one person, nobody

The doctor was confined to the house, Poole said, and saw no one. On the 15th, he tried again, and was again refused; and having now been used for the last two months to see his friend almost daily, he found this return of solitude to weigh upon his spirits.

no one
The logical negation of someone
no one else
No other person
no problem
easy; not difficult, not posing problems

Finding this house should be no problem if we use a good map.

no problem
certainly (said when granting a request)

Porter, can you help me with my bags? — No problem, sir.

no problem
no thanks (or apology) is necessary (said in response to an expression of gratitude or regret)

I'm sorry. — No problem.

no shit
no kidding; really
no smoking
A phrase used in notices indicating that the smoking of cigarettes, etc., is not permitted in the surrounding area
no use
pointless, useless; not worth doing, especially because it is not likely to succeed

It don't ever do somehow.

no way
indicates astonished disbelief

You failed your exam again? No way!.

no way
In no way; nowise
no way
absolutely not; under no circumstances

I will never again eat that stuff. No way!.

no way
indicates rejection or impossibility

You want to borrow three hundred dollars? No way!.

no wonder
Alternative form of small wonder
no worries
OK, no problem, everything will be all right
no shit
really?!, you don't say!
nos
For those of us trying to hunt down the rare, original stuff sometimes the only hope is New / Old Stock
no frost
A no-frost (also called frost free or auto-defrost) refrigerator or freezer incorporates technology to keep the unit from icing up
no sooner than
(no sooner ... than) used to show that one thing happens immediately after another thing

No sooner had I started mowing the lawn than it started raining.

No Problem
np
No Smoking
smoking is prohibited, smoking is not allowed
No Way Out
{i} 1987 film starring Kevin Costner and Gene Hackman (directed by Roger Donaldson)
No more
namo
no comment
refusal to react to or to speak about a particular issue
no doubt
admittedly; "to be sure, he is no Einstein"
no doubt
without a doubt, lacking all dubiousness, for certain
no end
on and on for a long time; "the child cried no end"
no end
endless, without stopping, going on and on
no end
on and on for a long time; "the child cried no end
no further
up to this point, that's it, enough, stop it, that's the limit
no good
gone bad, spoiled; does not help, not beneficial
no less
used to express surprise, used to express enchantment (usually used in an ironical manner)
no longer
not now; "she is no more"
no longer
no more, not any more
no longer
not now; "she is no more
no matter
not important
no matter
in spite of everything; without regard to drawbacks; "he carried on regardless of the difficulties"
no matter what
at any cost, come what may, regardless of what may happen
no more
not again; anymore, not any more
no more
referring to the degree to which a certain quality is present; "he was no heavier than a child"
no more
not now; "she is no more"
no more than
not above-, not over-, not greater than
no one
no person, nobody; not anyone, not one person
no one
No one means not a single person, or not a single member of a particular group or set. Everyone wants to be a hero, but no one wants to die No one can open mail except the person to whom it has been addressed. = nobody. No person; nobody. W2S1 no-one not anyone = nobody
no one else
nobody else, no other person
no problem
no big deal, no trouble, no difficulty; that's fine
no promises
no commitment, not for certain
no show
A charge processed by a hotel or motel when a cardholder fails to arrive within a specified time or fails to cancel the guaranteed reservation within a specified period The words 'no-show' must be written on the signature line of the sales draft
no show
n A passenger who doesn't arrive for a flight or a hotel guest who reserves but never arrives
no show
(Slang) passenger who doesn't arrive for a flight; person who reserves at a hotel but never shows up
no show
In the game, to not roleplay for a match you're scheduled for Very bad thing to do
no show
when a PNM does not show up for a round of the recruitment process and subsequently is removed from recruitment
no show
When a wrestler does not show up for a scheduled appearance
no show
When a wrestler doesn't show up for a scheduled appearance
no way
in no manner, never, not at all
no way
used to emphasize that you will not agree or be able to do something
no way out
{i} having no escape, having no exit
no wonder
not surprising that
noes
Plural of no
noes
rare, plural of no
nos
night observation surveillance
nos
Network operating system An operating system that includes extra capabilities for connecting computers and devices into a local area network
nos
Brand name/logo for Nitrous Oxide Systems
nos
The low-level software that schedules tasks, allocates storage, handles the interface to peripherals and other computers on the network, and presents a default interface when no other application is running A NOS is typically used on network servers and the workstations connected to them Also known as an OS
nos
Network Operating System, the software for a network that runs in a file server and controls access to files and other resources from multiple users It provides security and administrative tools Novell's NetWare, Banyan's VINES and IBM's LAN Server are NOS examples
nos
Like the ORTF method, NOS, which stands for Nederlandshe Omroep Stichting (Netherlands Broadcasting System) is a stereo miking technique The NOS method is to place two cardioid microphones 30 cm (11 811023622 inches) apart and angled at 90 degrees from one another This method produces more ambience than a strict coincident placement of mics, and fewer phase problems than widely spaced pairs of mics Try the NOS method when recording ensembles or group performances, as well as on acoustic instruments The center image of the recording will be nice and strong, but with a good amount of subdued room sound blended in as well
nos
(Network Operating System), i e NetWare, Windows NT server
nos
Generic term used to describe distributed file systems
nos
New Old Stock - items that remained in stores unsold & in stock They are as they were shipped from the factory While MIB (mint in box) items may have been purchased & never used, NOS were never even purchased
nos
National Oceanic Survey
nos
Network Operating System Software installed on a network server that coordinates network activities, regulates who can access which files on the network, who can make changes to data, and who can use network resources (such as a shared printer)
nos
The software that connects all the devices on a network so that resources can be shared efficiently and files can be transferred It handles administration of all network functions, Network operating systems are usually in two parts; server and client/requester The requester puts the workstation on the server machine and makes disks, software, ports and other facilities available to a node on request Each device's services requested by a PC are accessed via the requester software
nos
New, old stock Unmounted and unused components or frame Will show no signs of use or wear, but may show evidence of shopwear which should be called out in the description
nos
numbers. Nos. the written abbreviation of numbers
nos
New, Old Stock This is a spare part which is new meaning never used, but the part may have been sitting in a crate for the last 50 years Many virgin SKS barrels are NOS
nos
Network Operating System See operating system
nos
Not Operational Primitive Sequence This Primitive Sequence is used during link initialization between two N_Ports in the Point-to-point topology or an N_Port and an F_Port in the Fabric topology It is sent to indicate that that transmitting port has detected a link failure or is offline The expected response to a port sending NOS is the OLS Primitive Sequence
nos
Duplicates of parts for out-of-production cars that are issued by the original manufacturer for the restoration of older vehicles
nos
Network Operating System The programs that manage the resources and services of a network and provide network security Examples: Novell Netware, Windows NT
nos
Network Operating System A platform for networking services that combines operating system software with network access
nos
Nederlandse Omroep Stichting
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) id
personalize
(abbr. for Numara) No. (Number)
no