aşağılık

listen to the pronunciation of aşağılık
Türkçe - İngilizce
inferiority

He has an inferiority complex. - Onun bir aşağılık kompleksi var.

Tom has an inferiority complex. - Tom bir aşağılık kompleksine sahip.

{s} mean

You people are really mean. - Siz insanlar gerçekten aşağılıksınız.

Inferiority complex - what exactly does that mean? - Aşağılık kompleksi - tam olarak ne anlama geliyor?

base

Nothing is more contemptible than respect based on fear. - Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil.

Nothing is more contemptible than respect that is based on fear. - Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir.

contemptible

Nothing is more contemptible than respect that is based on fear. - Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir.

Nothing is more contemptible than respect based on fear. - Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil.

vile
baseness
scabby
ignoble
ignominious
petty
tinpot
lowness
unutterable
low down
abject
pettiness
no good
grovelling [Brit.]
wicked

Cinderella had two wicked stepsisters. - Cinderella'nın iki aşağılık üvey kız kardeşi vardı.

coarse, vulgar
slavish
groveling
unworthy
no class
dirty
scurvy
sordid
baseness, lowness, meanness; base; , mean, ignoble, contemptible, despicable, sordid, unsavoury, abject, shabby, dishonourable, shameful, low, vile
snotty
reptilian
reptile
rascally
(Argo) damn
(Argo) schmuck
(Argo) motherfucker
scurrilous
(Argo) motherfucking
atrocious
small-minded
shabby
grovelling
{s} servile
servility
unsavoury
despicable

These bandits are despicable. - Bu haydutlar aşağılıktır.

He conceals a despicable heart behind his smile. - O, gülümsemesinin arkasında aşağılık bir kalbi gizler.

third
pitiful
caitiff
{s} wormy
low
ornery
miserable
aşağılık kompleksi
Inferiority complex
aşağılık adam
hound
aşağılık duygusu
inferiority feeling
aşağılık duygusu
inferiority complex
aşağılık herif
asshole, worm
aşağılık kimse
bounder
aşağılık kimse
no good
aşağılık kimse
reptilian
aşağılık kimse
jerk
aşağılık kimse
caitiff
aşağılık kimse
reptile
aşağılık kimse
dastard
aşağılık kimse
dirty dog
aşağılık kimse
heel
aşağılık kimse
swob
aşağılık kimse
skunk
aşağılık kimse
snot
aşağılık kimse
louse
aşağılık kompleksi/karmaşası
inferiority complex
aşağılık köpek
cur
aşağılık küçük avukat
pettifogger
Türkçe - Türkçe
Niteliği düşük, adi
Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar
Aşağı olma durumu, adilik
aşağılık duygusu
Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu
aşağılık kompleksi
Aşağılık duygusu
aşağılık