long

listen to the pronunciation of long
İngilizce - Türkçe
uzun

Köpeğimin uzun bir kuyruğu var. - My dog has a long tail.

Burada daha uzun kalmak istiyorum. - I want to stay here longer.

{f} özlemini çekmek
{i} uzun zaman

Uzun zaman önce, burada bir köprü vardı. - A long time ago, there was a bridge here.

Ben, o filmi uzun zaman önce izledim. - I have seen that film long ago.

(Askeri) boylam (longitude)
{f} gözlemek
hasretini çekmek
zeka
şümullü
başlangıçtan sonra
akıl
kısa ya da özet olmayan
boyca aşırı uzatılmış
uzun bir zaman için

Tom uzun bir zaman için Fransızca konuşmayı öğrenmeyi deniyordu. - Tom has been trying to learn to speak French for a long time.

çok

O çok geçmeden eve döner. - It won't be long before he returns home.

Bu araştırma hızlı bir şekilde bitiremeyecek kadar çok uzun. - This survey is too long to finish quickly.

uzun zamandır

Tom uzun zamandır iyi bir ev yemeği yemediğini söyledi. - Tom said he hadn't had a good home-cooked meal for a long time.

Tom uzun zamandır bir öğretmen değil. - Tom hasn't been a teacher long.

uzun süre

Oda uzun süredir boş. - The room has been empty for a long time.

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

can atmak
{i} uzunluk

Golden Gate Bridge ne kadar uzunluktadır? - How long is the Golden Gate Bridge?

Ben onu ne kadar uzunlukta ödünç alablirim? - How long can I borrow it?

(for/to ile) çok istemek
{f} arzu etmek
{f} susamak
özlem

Özlemini çektiğim mutluluğu aramaya hakkım yok muydu? - Didn't I have a right to seek the happiness I longed for?

Onlar birbirlerine özlemle baktılar. - They stared longingly at each other.

{f} hasret olmak
{s} büyük

Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu. - These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it.

Büyük babamın hayatı uzun ve mutluydu. - My grandfather's life was long and happy.

çoktan

Yollarını kaybettiler, yoksa çoktan varmış olurlardı. - They lost their way; otherwise, they would have arrived long ago.

Bunu çoktandır yapmak istiyorum. - I've been wanting to do that for a long time.

{f} özlemek
{f} çok istemek, arzulamak, hasretini çekmek: I long to go. Gitmeyi çok istiyorum. He longs for freedom. Özgürlük hasreti çekiyor
{i} uzun ses

Tom uzun sessizliği bozdu. - Tom broke the long silence.

long for özlemek
long after a friend bir dostun özlemini çekmek
{f} hasret kalmak
{f} istemek

Uzun zamandır oraya gitmek istemektesin, değil mi? - You have wanted to go there for a long time, haven't you?

longinghasret
{s} uzun, uzun süren: What a long speech! Ne uzun bir konuşma! z
I long to go Gitmeyi çok istiyorum
{f} for -i
{s} uzun vadeli

Senin uzun vadeli planların nedir? - What are your long term plans?

Bu uzun vadeli olacak. - This is going to be long.

long for freedom hürriyet hasreti çekmek
epeydir

Epeydir bu işin içindeyim. - I've been in this business a long time.

O kışın bitmesini epeydir özledi. - He longed for the winter to be over.

{s} uzun: a long corridor uzun bir koridor. a long table uzun bir masa
uzundur
longing
{i} özlem

Biz hepimiz dünyada barış için özlem duyuyoruz. - We are all longing for peace in the world.

Onlar birbirlerine özlemle baktılar. - They stared longingly at each other.

longing
hasret
long lasting
kalıcı
long live the king
Kralım çok yaşa! Kralımız çok yaşa!
long live the queen
Kraliçem çok yaşa! Kraliçemiz çok yaşa!
long for
özle
long range
uzun vadeli
long run
(Ticaret) uzun vadeli
long shot
geniş plan
long to
çok istemek
long bill
(Ticaret) uzun vadeli senet
long bond
(Ticaret) uzun vadeli tahvil
long cloak
harmani
long cloak
harmaniye
long distance communications
uzun mesafeler arası iletişim
long for
hasret çekmek
long for
arzu etmek
long for
hasretle beklemek
long for
çok istemek
long for
içi çekmek
long for
can atmak
long for
aramak
long for
canı çekmek
long for
heveslenmek
long for
tütmek
long haul
(Bilgisayar,Teknik) uzun erimli
long last
en nihayet
long play
longpley
long run
eninde sonunda
long shot
genel çekim
long shot
(Spor) uzak mesafeden atılan şut
long since
çoktan
long since
çoktan beri
long story
uzun hikaye
long term care
(Tıp) uzun süreli bakım
long term commitments
(Ticaret) uzun vadeli taahhütler
long term credit
(Ticaret) uzun vadeli kredi
long term debt
(Ticaret) uzun vadeli borç
long term forecast
(Coğrafya) uzun dönemli tahmin
long term investment
(Ticaret) uzun vadeli yatırım
long term lease
(Ticaret) uzun vadeli kira
long term liabilities
(Ticaret) uzun vadeli yabancı kaynaklar
long term loan
(Ticaret) uzun vadeli borç
long term securities
(Ticaret) bağlı menkul kıymetler
long term stability
(Tıp) uzun süreli stabilite
long ton
1016 kiloluk ton
long winded
uzun soluklu (yazı vb)
long acting
uzun süren
long ago
uzun süre önce

Tom bunu uzun süre önce yapmalıydı. - Tom should've done that long ago.

Uzun süre önce o filmi izledim. - I saw that film long ago.

long before then
ondan çok önce
long boat
büyük sandal
long boat
şalupa
long bone
uzun kemik
long clawed prawn
nehir karidesi
long credit
uzun vadeli kredi
long dash
me çizgi
long dated
uzun süreli
long dated
uzun vadeli
long distance
uzun mesafe

Uzun mesafeleri yürümeye alışkın değilim. - I'm not used to walking long distances.

Ben uzun mesafeler yürümeye alışkın değilim. - I am not accustomed to walking long distances.

long distance
şehirlerarası alısün
long distance call
şehirlerarası görüşme
long distance flight
uzun mesafe uçuşu
long distance runner
uzun mesafe koşucusu
long dozen
on üç
long eared
uzun kulaklı
long enough
yeterince uzun
long focus lens
uzun odaklı mercek
long for
canı istemek
long for
özlemek
long hand
el yazısı
long headed
önsezi sahibi
long hoped for
beklenilen
long horse
atlama beygiri
long in the tooth
yaşını başını almış
long iron
golf sopası
long jump
uzun atlama

Uzun atlamaya odaklanmak için koşmaktan vazgeçti. - He has given up running in order to focus on the long jump.

long life
uzun ömürlü

O, uzun ömürlü olmayacak. - He won't live a long life.

long lived
uzun ömürlü
long neck clam
uzun bacaklı deniz tarağı
long on
fazlası olan
long persistence screen
uzun persistanslı ekran
long play
uzunçalar
long playing record
uzunçalar
long precision
çifte kesinlik
long range
uzun menzilli
long range
uzun erimli
long range forecast
uzun süreli hava tahmini
long range radar
uzun menzilli radar
long rate
uzun vadeli kur
long run
uzun dönem

Uzun dönemde mutlu olacağız. - We will become happy in the long run.

long saw
dilme testeresi
long shot
uzak plan
long since
çoktandır
long stand off
uzaktan algılama
long standing
çoktandır devam eden
long stroke engine
uzun stroklu motor
long sufferance
sabırlı olma
long suffering
sabırlı
long tail pair
uzun kuyruklu çift
long tailed
uzun kuyruklu
long term
uzun vadeli

Senin uzun vadeli planların nedir? - What are your long term plans?

long time
uzun zaman

Büyükannemi ziyaret edeli uzun zaman oldu. - It's been a long time since I visited my grandmother.

Ondan uzun zaman haber alamadılar. - They haven't heard from him in a long time.

long ton
uzun ton (1016.05 kg)
long ton
1016 kilo
long wave
uzun dalga
long wave
(ünalgı) uzun dalga
long winded
nefesini uzun süre tutan
long windedness
nefesini uzun tutabilme
long wire
uzun kablo
long-dated bill
uzun vadeli senet
long-distance call
şehirlerarası alısün konuşması
long-distance flight
uzun mesafe uçuşu
long-life
uzun ömürlü
long-lived
uzun ömürlü
long-measure
uzunluk ölçüsü
long-playing record
uzunçalar
long-playing record
albüm
long-playing record
longpley
long-sighted
uzağı gören
long-sighted
ilerisini düşünen
long-sighted
ihtiyatlı
long-suffering
sabırlı
long-suffering
tahammüllü
long-suffering
cefakâr
long-suffering
hoşgörülü
long-term credit
uzun vadeli kredi
long-wearing
dayanıklı
long-wearing
sağlam
long-winded
sözü bitmez
long and lasting peace
uzun ve kalıcı bir barış
long and short of it
(deyim) Uzun lafın kısası, sözün özü

The long and short of it is that he is lazy and doesn't really want to find a job.

long in the tooth
uzun diş
long live
yaşasın

Yaşasın tüm halkların kardeşliği. - Long live the brotherhood of all peoples.

long live the king
uzun yasa kral
long stop
uzun durdurmak
long term potentiation
(Psikoloji, Ruhbilim) Uzun süreli potansiyel artışı (USPA): Presinaptik sınır hücresinin yüksek frekansla (tekrar tekrar) uyarılmasının, uyarıcı postsinaptik potansiyelde yarattığı uzun süreli bir artış. Başka bir deyişle, sinirsel bir yol ne kadar sık kullanılırsa, aynı yolu gelecekte de kullanmak o kadar kolaylaşır. Yine başka bir deyişle, tetiklenmeleri ilişkili birbirine bağlı iki sınır hücresi, gelecekte de birbiriyle ilişkili olarak tetiklenecektir
long underwear
uzun iç çamaşırı
long walk
uzun yürüyüş
long-handled
Uzun saplı
long-lasting
uzun süre dayanan
long-wire antenna
(Elektrik, Elektronik) Uzun tel gerilerek yapılan bir tür anten, uzun tel anteni
longer
artık

Artık onu istemiyorum. - I no longer want that.

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

long shot
riskli girişim
long lasting
dayanıklı
longest
en uzun

25 harf uzunluğunda olan ' anticonstitutionnellement ' Fransızcada en uzun kelimedir. - Being 25 letters long, 'anticonstitutionnellement' is the longest word in French.

Bu Japonya'nın ikinci en uzun nehri. - This is the second longest river in Japan.

long before
neredeyse
long before
çok önce
long haul
(Bilgisayar) uzun çekme
long shot
uzun çekim
long shot
uzun atış
long shot
zor iş
long since
epey zamandır
long sleeve
(Tekstil) uzun kol
long term
(Ticaret) uzun vade
long time
(Bilgisayar) uzun saat
long ton
long ton
longing
güçlü istek
longing
istekli
longing
sevda
longing
arzu etmek
longer
fa.artık: adj.daha uzun
longing
arzulu
longish
uzunca
longness
uzunluk
be long
uzun
having long or large feet, or a long stem
Ya da uzun bir sap uzun veya büyük feet sahip
long for
(Fiili Deyim ) can atmak , özlemek , -in hasretini çekmek , susamak , içi çekmek , imrenmek
long haul
Uzun dönem
long lasting
uzun süren
long lost
uzun süredir kayıp
long lost
Çoktandır görülmeyen/kayıp
long of
Uzun
long way
uzun yol

Seni görmek için çok uzun yoldan geldim. - I've come a long way to see you.

O kasabaya giden uzun yoldur. - It is long way to the town.

longer
daha uzun

Daha uzun kalmak zaman kaybıdır. - It's a waste of time to stay longer.

Saçlarım Jane'inkinden daha uzun. - My hair is longer than Jane's is.

longing
iştiyak
long ago
uzun zaman önce

Ben, o filmi uzun zaman önce izledim. - I have seen that film long ago.

O uzun zaman önce oldu. - That happened long ago.

long before
uzun zaman önce

İlkel hesap makineleri, bilgisayarlar geliştirilmeden uzun zaman önce vardı. - Primitive calculating machines existed long before computers were developed.

O gelmeden uzun zaman önce değildi. - It was not long before she came.

long before
çok önceden
long distance
uluslararası konuşma
İngilizce - İngilizce
A surname. Originally a nickname for a tall man
For a particular duration

How long is it until the next bus arrives?.

of a fielding position, close to the boundary (or closer to the boundary than the equivalent short position)
A long integer variable, twice the size of an int and half of a long long. A long is typically 64 bits in a 32-bit environment
For a long duration

I stay too long: but here my father comes.

To await, to aspire, to desire greatly (something to occur or to be true)

The Rabbit sighed. He thought it would be a long time before this magic called Real happened to him. He longed to become Real, to know what it felt like; and yet the idea of growing shabby and losing his eyes and whiskers was rather sad.

A long vowel
Having great duration

The pyramids of Egypt have been around for a long time.

To take a long position in
An entity with a long position in an asset

Every uptick made the longs cheer.

possessing or owning stocks, bonds, commodities, or financial instruments with prices positively correlated with them
Over a great distance in space

He threw the ball long.

Having much distance from one terminating point on an object or an area to another terminating point (usually applies to horizontal dimensions; see Usage Notes below)

It's a long way from the Earth to the Moon.

{n} a kind of note
{v} to desire earnestly
{a} to a great length, by the fault, because
{a} having length, protracted, tedious, slow
American politician. As a populist but dictatorial governor of Louisiana (1928-1932), he instituted major public works legislation, and as a U.S. Senator (1930-1935) he proposed a national Share-The-Wealth program. To have an earnest, heartfelt desire, especially for something beyond reach. longitude. the written abbreviation for Longford. the written abbreviation of longitude. long range navigation Long Beach Long Island Long Island Sound long jump Long March Long Parliament Long Huey Pierce long distance running Night of the Long Knives
The position of an individual who has bought financial instruments
used of syllables that are unaccented or of relatively long duration of relatively great height; "a race of long gaunt men"- Sherwood Anderson; "looked out the long French windows"
Investors who go "long" own stock or another financial security It is a term that means the opposite of "short " See short selling
planning prudently for the future; "large goals that required farsighted policies"; "took a long view of the geopolitical issues"
The opposite of short selling, establishing a long position means to own a security with the expectation that it will appreciate One would say "I'm long bank stocks but short semiconductor companies " BACK TO TOP
As in to "take a long position," or to be "long on supply," indicates a supplier has a lot of commodity to sell; opposite of short, which indicates the supplier has only a minimal amount of commodity at risk and/or to sell
2,147,483,648 to 2,147,483,647
To a great extent in time; during a long time
of speech sounds (especially vowels) of relatively long duration (as e g the English vowel sounds in `bate', `beat', `bite', `boat', `boot')
A position to purchase more of an instrument than is sold, hence, an appreciation in value if market prices increase
(1) One who has bought a futures contract to establish a market position; (2) a market position which obligates the holder to take delivery; (3) one who owns an inventory of commodities See Short
At a point of duration far distant, either prior or posterior; as, not long before; not long after; long before the foundation of Rome; long after the Conquest
Trader's term referring to ownership of a security "His account was long 100 shares of XYZ" would mean a client owned 100 shares of XYZ
Slow in passing; causing weariness by length or duration; lingering; as, long hours of watching
Prolonged, or relatively more prolonged, in utterance; said of vowels and syllables
(1) One who has bought a futures contract or option to establish a market position; (2) a market position that obligates the holder to take delivery; (3) one who owns an inventory of commodities The opposite of short
One who has bought futures contracts or owns a cash commodity Opposite of Short
{f} yearn, desire, wish for, crave; pine, miss someone or something
Extended to any specified measure; of a specified length; as, a span long; a yard long; a mile long, that is, extended to the measure of a mile, etc
One who has bought futures contracts or owns a cash commodity Long Hedge: See Purchasing Hedge
Of things that take much time or are of great duration
To feel a strong or morbid desire or craving; to wish for something with eagerness; followed by an infinitive, or by after or for
having or being more than normal or necessary: "long on brains"; "in long supply"
Having a supply of stocks or goods; prepared for, or depending for a profit upon, advance in prices; as, long of cotton
Drawn out or extended in time; continued through a considerable tine, or to a great length; as, a long series of events; a long debate; a long drama; a long history; a long book
Term used to signify ownership of securities "I am long 100 BCE common" means that the investor owns 100 common shares of BCE Inc
{s} continuing over a great distance; having a great height; extended, prolonged; tedious; broad, comprehensive; far-reaching
When one has purchased a stock, but has not yet sold their position in it, they are considered to be long
One who has bought a contract(s) to establish a market position and who has not yet closed out this position through an offsetting sale; the opposite of short
A note formerly used in music, one half the length of a large, twice that of a breve
Investors who go "long" simply own stock or another security It is a term that means the opposite of "short," in which investors are short a stock or security because they have borrowed it and sold it to someone else
of speech sounds (especially vowels) of relatively long duration (as e
a comparatively long time; "this won't take long"; "they haven't been gone long"
13, and Guide to Pronunciation, §§ 22, 30
See Short, a
Occurring or coming after an extended interval; distant in time; far away
One who has bought a futures or options on futures contract to establish a market position through an offsetting sale; the opposite of short Long Hedge - The purchase of a futures contract in anticipation of an actual purchase in the cash market Used by processors or exporters as protection against and advance in the cash price (See hedge, short hedge ) Margin - (See Performance Bond)
when bought on a margin
used of syllables that are unaccented or of relatively long duration
of relatively great height; "a race of long gaunt men"- Sherwood Anderson; "looked out the long French windows"
Drawn out in a line, or in the direction of length; protracted; extended; as, a long line; opposed to short, and distinguished from broad or wide
Term used to signify ownership of securities I am long 100 BCE common means that the investor owns 100 common shares of BCE Inc
for an extended time or at a distant time; "a promotion long overdue"; "something long hoped for"; "his name has long been forgotten"; "talked all night long"; "how long will you be gone?"; "arrived long before he was expected"; "it is long after your bedtime"
Through the whole extent or duration
A long sound, syllable, or vowel
through a long period of time; for a long period of time; at a time far in the past; throughout
the English vowel sounds in `bate', `beat', `bite', `boat', `boot' holding securities or commodities in expectation of a rise in prices; "is long on coffee"; "a long position in gold"
Far-reaching; extensive
for an extended distance
Hence, the phrases: to be, or go, long of the market, to be on the long side of the market, to hold products or securities for a rise in price, esp
Through an extent of time, more or less; - - only in question; as, how long will you be gone? By means of; by the fault of; because of
Having much distance from one terminating point on an object or an area to another terminating point. Long usually applies to horizontal dimensions
Long Beach
A city near Los Angeles, California
Long Island
An island in New York
Long Island iced tea
A cocktail made with iced tea, vodka, gin rum and other ingredients
long QT syndrome
a heart disease in which there is an abnormally long delay between the electrical excitation (or depolarization) and relaxation (repolarization) of the ventricles of the heart
long absent, soon forgotten
Love fades away when people are distant and don't keep close physical contact
long ago
At a time in the past, especially the distant past

There was a Roman fort here long ago.

long and hard
for a long time and exerting a lot of effort
long arm
Influence, far-reaching power

The long arm of the law.

long arm
A pole tool used for handling things too far away to reach
long arm of the law
The influence or effectiveness of law enforcement institutions; law enforcement officers collectively

Repeat violent offenders will hopscotch over state lines to avoid the long arm of the law, said Maryland Gov. Martin O'Malley.

long arm statute
In the law of civil procedure, a statute which establishes the activities by a potential defendant which will give the courts of a state personal jurisdiction over that defendant
long arm statutes
plural form of long arm statute
long arms
plural form of long arm
long arms
An individual who intends to steal or borrow things without asking
long ball
A kick in which the ball is driven over the heads of other players into an empty space, into which an attacker is moving
long ballot
A ballot that lists all candidates, for all positions, from all political parties, available to a specific voting district
long ballots
plural form of long ballot
long black
half-strength espresso coffee
long bone
Any of the relatively slender bones of the upper and lower extremities
long bones
plural form of long bone
long division
A procedure for dividing multidigit numbers, breaking down the division into a series of easier steps
long dozens
plural form of long dozen
long drink
Any drink containing more than 5 ounces of liquid and less than 9 ounces. Typically, a long drink will have lots of ice and mixer
long drink of water
A tall person
long drinks
plural form of long drink
long exact sequence
An {{|}} with countably infinitely many terms
long exact sequences
plural form of long exact sequence
long face
An expression of sadness and disappointment

Why the long face? Is something wrong?.

long finger
hire purchase or credit

Jim tries to look flash but he buys everything on the long finger.

long finger
middle finger
long finger
A state of postponement or procrastination
long for
To have a desire for; to yearn for; to crave for
long for
To miss someone
long green
or the Money, especially in the form of cash

Fox's new game show, The Chamber, lets people suffer to their hearts' content, with the hope of winning some long green, too.

long gross
Thirteen dozens - 156 (historical)
long haul
a long distance
long haul
A long time; the long term; an extended period

I thought it would be a short project, but now it looks like I'm in it for the long haul.

long haul
travelling a long distance

a long-haul flight.

long hauls
plural form of long haul
long hop
a relatively slow ball that bounces short of the batsman and is thus relatively easy to hit
long hops
plural form of long hop
long hundred
One hundred and twenty (120), 12 x 10
long hundreds
plural form of long hundred
long in the tooth
Old, aged

So as Microsoft began its 30th year last month, investors wondered whether it's a little long in the tooth.

long johns
Full-length undergarments worn to keep wearer warm in cold weather
long jump
An athletics field event where one has jump as far as possible, after taking a run-up
long jumper
An athlete who competes in the long jump
long jumpers
plural form of long jumper
long legs
influence, far-reaching power
long live
May he, she or it live for a long time; may it prosper

Long live the King!.

long lost
Alternative spelling of long-lost. (Something missing for a protracted length of time)

My long-lost brother showed up, borrowed money and vanished again.

long meter
A quatrain of an iambic pentameter having rhyme in the second and fourth lines
long off
a fielding position on the off side, about 70° forward of square, designed to prevent runs from drives or to catch lofted drives
long offs
plural form of long off
long on
a fielding position on the leg side, about 70° forward of square, designed to prevent runs from drives or to catch lofted drives
long ons
plural form of long on
long paddock
Stock routes and the sides of public roads viewed as a source of pasture for cattle, sheep, etc, in times of drought

2004: However, Bradford insists life on the long paddock is nowhere near as wild as it was at the height of the drought, when the routes were crawling with hungry stock and often being closed to prevent overgrazing. — Sydney Morning Herald, 10 April 2004, Time's up for the long paddock.

long pepper
The flowering vine Piper longum in the genus Piper (pepper) of family Piperaceae, cultivated for its choracteristically long fruit, which is usually dried and used as a spice and seasoning
long pig
Human flesh used by cannibals as meat

While Melanesian cannibals make long pig, barbecuing enemies, legal and political cannibals in San Francisco put a beautiful wealthy woman, Penny Penny Hill, on trial for murder.

long pork
Human flesh
long profile
A curve showing the vertical profile of a river from its head to mouth
long purples
the plant purple loosestrife

There with fantastic garlands did she come / Of crowflowers, nettles, daisies, and long purples, / That liberal shepherds give a grosser name, / But our cold maids do dead men's fingers call them.

long ranger
A historical linguist engaged in search of long-range relationships among already established language families by comparing proto-languages

This painstaking process of checking texts and cultural data rather than dictionaries may seem to be not worth the candle for some (but not all) long-rangers.

long rangers
plural form of long ranger
long road to hoe
Misconstruction of long row to hoe
long row to hoe
A difficult or arduous task

Raising three kids by himself is going to be a long row to hoe.

long run
An extended period of time

It's a little more work up front, but it will save a lot of time in the long run.

long s
The ſ character, as distinct from the short s — the s character
long scale
A system of numeric names in which every new term greater than million is 1,000,000 times the previous term. (i.e., a billion is a million million.)
long shot
A master shot, the primary wide shot of a scene into which the closeups will be edited later
long shot
Something unlikely; something that has little chance of happening or working. The term arose from the accuracy of early ship guns, which were effective only at close range and unlikely to hit the mark at any great distance

We can try your plan, but it's a long shot and it probably won't work.

long shots
plural form of long shot
long since
Long ago; in the (distant) past

I don't know why he asked me to do that, when I had long since finished it.

long stop
A fielding position, now confined to the amateur game, behind the wicket-keeper (so as to retrieve balls that the wicket-keeper misses); a fielder in this position
long stops
plural form of long stop
long story short
Introducing a short version of, or simply the conclusion of, an involved story

Dr. Kelso: Long story short, I'm on the hook for sending Trong Tri Kelso to college and he doesn't want to go to a state school.

long sweetening
A viscous, syrupy sweetener, generally molasses, but sometimes table syrup

Reach me some of that long sweetening, honey, she'd say at the breakfast table.

long swords
plural form of long sword. an alternative spelling of longsword
long tail
Sales made for less usual goods within a very large choice, which can return a profit through reduced marketing and distribution costs
long tail
The tail of a distribution that represents the rare occurrence of extreme values
long tails
plural form of long tail
long thousand
One thousand and two hundred - 1200 (historical)
long thousands
plural form of long thousand
long throw
A long throw-in into the goal area
long time
Used as part of greeting of two people who have not been in contact for a long time
long time no hear
I haven't heard from you for a long time

Dave! Long time no hear! How has Boston been treating you?.

long time no see
I haven't seen you for a long time

Dave! Long time no see! How has Boston been treating you?.

long ton
The Avoirdupois or Imperial ton of 2,240 pounds
long vowel
Any of the vowels or diphthongs resulting from the Great Vowel Shift's effect on Middle English's original long vowels, and best exhibited in the names of the vowel letters A, E, I, O, U. In American lexicography their pronunciation is indicated by a macron, as, ē
long vowel
A vowel which is normally pronounced somewhat longer than other vowels (usually around 1½ to double length); represented in the IPA by the addition of a colon-like symbol, as, /aː/
long weekend
A weekend extended by one or more days off falling on the days that surround it

I took a long weekend with my wife when no one else had a holiday.

long weekends
plural form of long weekend
long-acting
Having a pharmaceutical effect principally in the long term
long-acuminate
Tapering to a characteristically long point at its apex
long-arm statute
Alternative spelling of long arm statute
long-arm statutes
plural form of long-arm statute (alternative spelling of long arm statutes)
long-chain
Having a chain of more that about twelve carbon atoms
long-distance
Over a great length (e.g. a long-distance runner)
long-distance
Referring to a non-local telephone call, a toll call
long-drawn-out
Protracted, extending for a great period of time
long-eared owl
Asio otus, a species of owl which breeds in Europe, Asia, and North America. Long eared owls are partially migratory, moving south in winter from the northern parts of their range
long-eared owls
plural form of long-eared owl
long-fingered frog
A group of frogs of the Cardioglossa genus
long-haired
Having long, uncut hair on the head
long-haired
Having fur with long hairs (animals)
long-haul
Alternative spelling of long haul
long-held
held (assumed, proposed, believed etc.) for a long time
long-jawed spider
any spider from the family Tetragnathidae
long-lasting
Persisting or enduring for a long time

This long-lasting gum keeps its flavor for almost an hour.

long-leafed
Having long leaves
long-leaved
long-leafed
long-legged buzzard
a bird of prey in the Buteo genus
long-legged buzzards
plural form of long-legged buzzard
long-lining
A type of commercial fishing using a very long line with many baited hooks attached along its length
long-lived
Having a long lifespan; surviving for a long period of time
long-lost
Having been missing or unknown for a protracted period of time

My long-lost brother showed up, borrowed money and vanished again.

long-period
Taking over 200 years to complete an orbit, especially said of comets
long-playing
Referring to records that recorded a greater amount of sound than previous versions had, an LP, generally a 12 inch 33 1/3 RPM record
long-range
Involving a great period of time

Long-range planning is not my specialty.

long-range
Capable of operating over a great distance

Long-range missiles can shoot down any planes before they can even be seen.

long-ranger
Alternative spelling of long ranger
long-running
Operating for a relatively extended period of time

The long-running play finally closed on Broadway, just short of setting a record for longest playing.

long-sighted
hyperopic; farsighted
long-spined bullhead
A species of the Cottidae family, Taurulus bubalis
long-spined bullheads
plural form of long-spined bullhead
long-standing
Describing something that has been done for so long that it has become convention

Long-standing custom calls for referring to the town chairman as mayor, even though we don't have a mayor.

long-standing
Describing something that has existed for a long time
long-suffering
Having endured mental or physical discomfort for a protracted period of time patiently or without complaint

His long-suffering wife may have had to put up with him for many years, but she also benefited when times were good.

long-tail boat
Alternative spelling of longtail boat
long-tail boats
plural form of long-tail boat (alternative spelling of longtail boats)
long-tailed tit
Any of many subspecies of small passerine birds with long tails, Aegithalos caudatus, found throughout Europe and Asia
long-tailed tits
plural form of long-tailed tit
long-term
extending over a relatively long time period
long-term potentiation
a long-lasting (hours in vitro, weeks to months in vivo) increase, typically in amplitude, of the response of a postsynaptic neuron to a particular pattern of stimuli from a presynaptic neuron
long-winded
Tediously long in speaking; consuming much time; unnecessarily verbose

He launched into a long-winded discussion of the relative merits of asphalt and concrete.

long-windedly
In a long-winded manner; in a fashion employing more lengthy phrasing, utilizing extraneous words, making use of superfluous verbiage, applying more grandiose verbal construction, etc., than is strictly required, necessary, or desirable, in order to convey the essential nature of the communication
long-windedness
The use of more words than are necessary for clarity or precision; verbosity, prolixity
long leg
(Finance) The part of an option spread in which an agreement to buy the underlying security is made
long pepper
(Botanik, Bitkibilim) The dried fruit-spikes of the Indian plant Piper longum, used as a seasoning or medicinally
long-term asset
Long-term assets or noncurrent assets are those assets usually in service over one year such as lands and buildings, plants and equipment, and long-term investments. These often receive favorable tax treatment over current assets. Tangible long-term assets are usually referred to as fixed assets
longed
Simple past tense and past participle of long
longing
The buying of a financial instrument with the expectation that its value will rise
longing
An earnest and deep, not greatly passionate, but rather melancholic desire
longing
Present participle of long
longness
length, lengthiness
longing
{n} an earnest desire, an ardent wish
longish
{a} moderately long
Long Distance
ld
Long ago
fern
long ago
far-back
Türkçe - İngilizce

long teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

long ton
long ton
çoktan long since, a long
time ago. çoktan beri/tandır for a long time (now)
long