long range

listen to the pronunciation of long range
İngilizce - Türkçe
uzun vadeli
uzun erimli
uzun menzilli
long range forecast
uzun süreli hava tahmini
long range radar
uzun menzilli radar
long range air navigation chart
(Askeri) UZAK MESAFE HAVA SEYRÜSEFER HARİTASI: Astronomik seyrüsefer için, seyrüseferci ve pilotlar tarafından kullanılan dünya haritası. Uzak mesafe hava seyrüsefer haritası, hava haritalarının bir şeklidir
long range development forecast
(Askeri) UZUN VADELİ GELİŞME TAHMİNİ: Askeri prensipler, hedefler, planlar ve programla ilgili uzun vadeli gelişme direktifi
long range fires
(Askeri) UZAK MESAFELİ ATIŞLAR: Düşmanın ilerlemesini kabil olduğu kadar erkenden yavaşlatmak ve tertibatını bozmak için açılan planlı savunma ateşi
long range mission
(Askeri) UZUN VADELİ İSTİHBARAT: İleride kıymet kazanacağı tahmin edilen haberlerin vaktinden önce derlenmesi
long range oblique photography
(Askeri) uzun mesafeli mail fotoğraf
long range plan
(Askeri) UZUN VADELİ PLAN: Bak. "requirement plan" ve "strategic plans"
long range radar
(Askeri) UZUN MENZİLLİ RADAR: Hedefle radar arasında görüş hattı mevcut olmak şartıyla, sinyal yoluna dikey olan bir metre karelik yansıtıcı bir hedef üzerindeki azami menzili 300 milden fazla ve 800 milden az olan radar cihazı. Bak. "medium range radar", "short range radar" ve "very long range radar". LONG RANGE RESEARCH AND DEVELOPMENT OBJECTIVES: UZUN VADELİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HEDEFLERİ: İlerisi için lüzumlu harekat imkan ve kabiliyetlerinin gerçekleştirilmesi için en büyük gücü sağlayacak teknolojik hedeflerin genel ve geniş anlamlı bir ifadesi; Hava karargahı planlama büroları ve büyük hava komutanlıkları için hazırlanan ve 5-20 yıllık ileri bir sürede faal durumda bulunacak sistemlerde faydalanılabileceği umulan imkan ve kabiliyetleri gösteren bir teknolojik kılavuz
long range reconnaissance patrol
(Askeri) uzun menzilli keşif kolu
long range strategic reconnaissance
(Askeri) UZUN MENZİLLİ STRATEJİK KEŞİF: Bak. "reconnaissance"
long range transport
uzak menzilli taşımacılık
long range transport aircraft
(Askeri) Bak. "transport aircraft"
long-range
uzun dönem
long-range
uzun menzilli
longrange
uzun menzilli long plans uzun vadeli planlar
longrange
uzun menzilli
longrange
uzun vadeli
very long range radar
(Askeri) ÇOK UZUN MENZİLLİ RADAR: Hedefle radar arasında görüş hattı mevcut olmak şartıyla, sinyal yoluna dikey, bir metre karelik yansıtıcı bir hedef üzerinde, azami menzili 800 mili geçmeyen radar cihazı. Ayrıca bak "long range radar"
İngilizce - İngilizce
effective over a lengthy period of time; designed to work over great distances, having a long range (i.e. a weapon)
long range bomber
airplane designed to travel long distances on bombing missions
long range forecast
weather prediction for several days
long-range
Capable of operating over a great distance

Long-range missiles can shoot down any planes before they can even be seen.

long-range
Involving a great period of time

Long-range planning is not my specialty.

at long range
from a great distance
long-range
involving an extended span of time; "long-range goals"
long-range
involving an extended span of time; "long-range goals
long-range
A long-range piece of military equipment or vehicle is able to hit or detect a target a long way away or to travel a long way in order to do something. He is very keen to reach agreement with the US on reducing long-range nuclear missiles. the growing use on the North Atlantic routes of long-range twin-engined aircraft. short-range
long-range
A long-range plan or prediction relates to a period extending a long time into the future. Eisenhower was intensely aware of the need for long-range planning
long-range
suitable for or reaching long distances; "long-range nuclear capability"
ship-towed long-range acoustic detection system
a shipboard system consisting of an acoustic detection system that is towed behind the ship
long range

  Heceleme

  Long range

  Türkçe nasıl söylenir

  lông reync

  Telaffuz

  /ˈlôɴɢ ˈrānʤ/ /ˈlɔːŋ ˈreɪnʤ/

  Etimoloji

  [ 'lo[ng] ] (adjective.) before 12th century. Middle English long, lang, from Old English; akin to Old High German lang long, Latin longus.

  Günün kelimesi

  oligopsony