arzu etmek

listen to the pronunciation of arzu etmek
Türkçe - İngilizce
desire
hope
to wish (for), want; to long (for), desire
long
(deyim) have one's eyes on
have a yearning to
be desirous of
long for
aspire to
have a yearning for
long (for)
aspire
longing
fancy
want
to wish, to desire, to fancy
wish for
aim at
desire to
arzu et
{f} desire

We soon believe what we desire. - Yakında, arzu ettiğimiz şeye inanırız.

All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired. - Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız.

arzu et
lust
Türkçe - Türkçe
Yürekten istemek
arzu etmek