uzun vadeli

listen to the pronunciation of uzun vadeli
Türkçe - İngilizce
longtime
long-term

Long-term interest rates have surged. - Uzun vadeli faiz oranları yükseldi.

This thing can't be rushed; it needs long-term planning. - Bu şey aceleye gelmez; onun uzun vadeli planlamaya ihtiyacı var.

long dated
long term

What are your long term plans? - Senin uzun vadeli planların nedir?

long range
long

For the sake of long-term interests, we have decided to sell the development department. - Uzun vadeli çıkarların uğruna, biz geliştirme departmanını satmaya karar verdik.

This thing can't be rushed; it needs long-term planning. - Bu şey aceleye gelmez; onun uzun vadeli planlamaya ihtiyacı var.

(Ticaret) long run
(Ticaret) secular
a long term
long lead
long-lead
longrange
longterm
(Fiili Deyim ) at long date
uzun vadeli taahhütler
(Hukuk) long-term commitments
uzun vadeli yükümlülükler
(Hukuk) long-term commitments ÜÜÜÜ
uzun vade
(Ticaret) long term
uzun vade
(Hukuk) long-term
uzun vade
long run

Your efforts will be rewarded in the long run. - Çabanız uzun vadede ödüllendirilecektir.

In the long run, prices will rise. - Uzun vadede, fiyatlar yükselecektir.

uzun vadeli