ulaştırmak

listen to the pronunciation of ulaştırmak
Türkçe - İngilizce
clock
to transport or convey (something) to
to communicate, to transport, to transmit, to convey
transmit
convey
(Ticaret) transport
lead
ulaş
{f} reach

It was already twelve when he reached home. - Eve ulaştığında saat zaten on ikiydi.

She's too short to reach the top. - O,tepeye ulaşamayacak kadar çok kısadır

doruğa ulaştırmak
crown
ulaş
{f} arriving

The storm prevented her from arriving on time. - Fırtına onun zamanında ulaşmasını engelledi.

The storm prevented us from arriving on time. - Fırtına zamanında ulaşmamızı engelledi.

ulaş
got through

What you said really got through to Tom. - Söylediğin gerçekten Tom'a ulaştı.

ulaş
attain

Finally, he attained his goal. - Sonunda, hedefine ulaştı.

They attained their goal. - Onlar hedeflerine ulaştılar.

ulaştırma
{i} transmission
ulaş
got at
ulaş
{f} totaled
ulaş
get at

He was too short to get at the grapes. - Üzümlere ulaşamayacak kadar kısaydı.

He wasn't tall enough to get at the ceiling. - O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi.

ulaş
gotten through
ulaş
run into
ulaş
arrive in

No ship could arrive in Cuba. - Hiçbir gemi Küba'ya ulaşamadı.

When did you arrive in Boston? - Boston'a ne zaman ulaştın?

ulaş
{f} total

The total bill for drinks came up to 7000 dollars. - İçecekler için toplam fatura 7000 dolara ulaştı.

Our team achieved five medals in total. - Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı.

ulaş
{f} reaching

I succeeded in reaching the top of the mountain. - Dağın tepesine ulaşmayı başardım.

After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain. - Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık.

ulaş
get through

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through. - Telefonda sana ulaşmaya çalıştım,ancak bu mümkün olmadı.

I tried to reach you on the phone, but I was unable to get through - Ben sana telefonla ulaşmaya çalıştım ama başaramadım.

ulaş
arrive

We waited but he failed to arrive. - Biz bekledik ama o ulaşamadı.

We arrived at Viracopos at one o'clock in the morning. - Viracopos'a sabah saat birde ulaştık.

çözüme ulaştırmak
Resolve
çözüme ulaştırmak
iron out
doruğa ulaştırmak
climax
iş kayıtlarını AB standartlarına ulaştırmak
(Hukuk) to bring the business register up to EU standards
sonuca ulaştırmak
carry through
ulaştırma
communication
ulaştırma
communications, transportation
ulaştırma
(Hukuk) transport

A car, a bicycle, an airplane, a boat, and a train are all means of transportation. - Bir araba, bir bisiklet, bir uçak, bir tekne ve bir tren tümü ulaştırma araçlarıdır.

By what means of transport did you get here? - Hangi ulaştırma aracıyla buraya geldin?

Türkçe - Türkçe
Ulaşmasını sağlamak
(Osmanlı Dönemi) BELL
(Osmanlı Dönemi) MESRUDE
(Osmanlı Dönemi) SIKKE
(Osmanlı Dönemi) HETL
(Osmanlı Dönemi) IDAFE
ULAŞTIRMA
(Hukuk) Nakliyat;insanların veya yüklerin gidecekleri yere götürülmesi için gerekli faaliyet
Ulaştırma
isal
Ulaştırma
(Osmanlı Dönemi) TESELSÜL
Ulaştırma
münakalat
ulaştırma
Ulaştırmak işi. İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat
ulaştırma
Ulaştırmak işi
ulaştırma
İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalât
ulaştırma
Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf
ulaştırma
(Osmanlı Dönemi) îsâl
ulaştırmak