getting the hang of it

listen to the pronunciation of getting the hang of it
İngilizce - Türkçe
alışmak

she got in a little fender bender the first month, but i think she's getting the hang of it now.

bir şeyi yapmayı öğrenmek
getting the hang of it

  Heceleme

  get·ting the hang of it

  Türkçe nasıl söylenir

  getîng dhi häng ıv ît

  Telaffuz

  /ˈgetəɴɢ ᴛʜē ˈhaɴɢ əv ət/ /ˈɡɛtɪŋ ðiː ˈhæŋ əv ɪt/

  Günün kelimesi

  scut