dikkat çekici

listen to the pronunciation of dikkat çekici
Türkçe - İngilizce
remarkable

Tom and Mary have achieved remarkable results using their new technique. - Tom ve Mary, yeni tekniği kullanarak dikkat çekici sonuçlar elde ettiler.

We've had some remarkable results. - Bazı dikkat çekici sonuçlar elde ettik.

spectacular
conspicuous

It's too conspicuous. - Bu çok dikkat çekici değil.

He was conspicuous in his suit. - O, takım elbisesinin içinde dikkat çekiciydi.

eye catching
attention grabbing
attention-grabbing
gripping
attention getting
eye-catching
striking

Striking differences existed between the two boys. - İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı.

salient
egregious
arresting
signal
well marked
marked
striking, conspicuous
jazzy
attractor
declamatory
dikkat çekici biçimde
conspicuously
dikkat çekici reklam yapmak
stunt
ilgi ve dikkat çekici olma durumu
state interest and be attractive
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) CALİBİ DİKKAT
dikkat çekici