elde et

listen to the pronunciation of elde et
Türkçe - İngilizce
come into
acquire

How did you acquire that information? - O bilgiyi nasıl elde ettin?

How did you acquire your wealth? - Servetini nasıl elde ettin?

{f} obtained

Perry obtained precious information from him. - Perry ondan değerli bilgiler elde etti.

Do you know how Tom obtained the information? - Tom'un bilgiyi nasıl elde ettiğini biliyor musun?

ring up
obtain

How did you obtain these old postage stamps? - Bu eski posta pullarını nasıl elde ettiniz?

Perry obtained precious information from him. - Perry ondan değerli bilgiler elde etti.

achieve

She achieved remarkable results. - O, dikkate değer sonuçlar elde etti.

Tom has achieved remarkable results. - Tom dikkat çekici sonuçlar elde etti.

{f} acquiring
{f} derived
{f} getting

Gambling: The sure way of getting nothing for something. - Kumar oynamak: kesin bir şekilde bir şey için hiçbir şey elde etmemek.

I succeeded in getting what I wanted. - İstediğimi elde etmeyi başardım.

derivatized
acquired

We acquired the property when our uncle died. - Amcamız öldüğünde biz mülkü elde ettik.

elde et