tasarlama

listen to the pronunciation of tasarlama
Türkisch - Englisch
hatching
planning, designing
hatcher
conceiving
deliberation
premeditation
planning
designing

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

{i} design

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

It wouldn't be too hard to design a new website for you. - Sizin için yeni bir web sitesi tasarlamak çok zor olmazdı.

resolve
incubation
{i} contemplation
tasarlamak
{f} design

I have to design a new poster for the film. - Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım.

I have to design a new poster for the movie. - Sinema filmi için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım.

tasarlamak
plan
tasarlamak
intend
tasarlamak
{f} propose
tasarlamak
lay out
tasarlamak
envisage
tasarlamak
{f} mean
tasarlamak
contemplate
tasarlamak
{f} devise
tasarla
{f} designing

Tom spent all day designing a website for a new client. - Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi.

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

tasarlamak
{f} fix
tasarlamak
think up
tasarlamak
{f} purpose
tasarlamak
blue-print
tasarlamak
cogitate
tasarlamak
destinate
tasarlamak
(Askeri) outstand
tasarlamak
drafting
tasarlamak
think out/through
tasarlamak
cast
tasarlamak
think
tasarlamak
think of
tasarlamak
trace
tasarlamak
resolve
tasarlamak
fancy
tasarlamak
schedule
tasarlamak
lay
tasarlamak
conceive
tasarlamak
ruminate over
tasarlamak
work out
tasarlamak
spin
tasarlamak
ideate
tasarlamak
skeletonize
tasarlamak
blueprint
tasarlamak
ruminate on
tasarlamak
sketch out
tasarlamak
think about
tasarlamak
frame
tasarlamak
hatch
tasarlamak
ruminate about
tasarla
conceive

I conceived of the plan while I was smoking. - Sigara içerken planı tasarladım.

tasarla
{f} design

Mayuko designed a dress for herself. - Mayuko kendisi için bir elbise tasarladı.

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

tasarla
{f} devise

People devised shelters in order to protect themselves. - İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı.

To explain this phenomenon, each scientist devised his own theory. - Bu fenomeni açıklamak için, her bilim adamı kendi teorisini tasarladı.

tasarlamak
map
tasarlamak
perpend
tasarlamak
scheme
tasarlamak
project
tasarlamak
cast about
tasarlamak
map out
tasarla
designed

Who designed the White House? - Beyaz Saray'ı kim tasarladı?

This is designed especially for young people. - Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır.

tasarlamak
Envisage, envision; to plan; to project, devise a plan for
tasarlamak
intends
tasarlamak
{f} forecast
tasarlamak
{f} ruminate
tasarlamak
to plan, to project, to design; to draft, to sketch out; to intend
tasarlamak
draught
tasarlamak
to roughhew, rough out (a piece of wood or stone). tasarlayarak öldürme law premeditated murder. tasarlayarak öldürmek law to murder, kill (someone) premeditatedly
tasarlamak
to envisage, envision; to plan; to project, devise a plan for
tasarlamak
{f} incubate
tasarlamak
blue print
tasarlamak
{f} premeditate
tasarlamak
architect
tasarlamak
{f} contrive
tasarlamak
think out
tasarlamak
{f} meditate
tasarlamak
draft
tasarlamak
cast around
tasarlamak
calculate
yasa tasarlama süreci
(Politika, Siyaset) legislative drafting
önceden tasarlama
premeditation
tasarlama
Favoriten