description

listen to the pronunciation of description
Englisch - Türkisch
tarif

Manzaranın güzelliği kelimelerle tarif edilemezdir. - The beauty of the sight is beyond description.

Prenses kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzeldi. - The princess was beautiful beyond description.

{i} tasvir

Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça. - This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted.

Tom'un tasviri doğruydu. - Tom's description was accurate.

tanım

Tom kesinlikle polisin bize verdiği tanıma uyuyor. - Tom certainly fits the description that the police gave us.

Adam tanımlamaya uyuyor. - The man answers the description.

betimleme

Kurbanın katili tarafından yapılan çarpıcı betimleme, gözyaşları içinde mahkemeyi terk eden annesine çok ağır geldi. - The graphic description of the victim's murder was too much for his mother, who ran out of the court in tears.

(Bilgisayar) açıklama tanım
(Bilgisayar) açıklaması

Olayların bu açıklaması tamamen abartılmış, üstelik doğru olsa bile. - This description of events is completely exaggerated, even if it's essentially true.

1917 yılında, Albert Einstein Genel Görelilik Teorisine dayalı evrenin bir açıklamasını önerdi. - In 1917, Albert Einstein proposed a description of the universe based on his Theory of General Relativity.

be beyond description veya beggar description kelimelerle tarif edilemez olmak
eşkal

Sami polise şüphelinin bir eşkalini verdi. - Sami gave police a description of the suspect.

answer to the description tavsif edilmiş olan özelliklere sahip olmak
vasıflandırma
tarif edildiği gibi olmak
açıklama yazısı
izahat
(Ticaret) tarif etme
çıkarıp atma
çekip çıkarma
(Kanun) tasavvur
çıkarma
(Kanun) tarh
çeşit
tür
tanımlama

Sonunda bu tanımlamaya uyan bir adam bulduk. - We finally found a man who fits this description.

Adam tanımlamaya uyuyordu. - The man answered to the description.

Açıklama

O, kazaya ayrıntılı bir açıklama getirdi. - He gave a detailed description of the accident.

Bu çok kinayeli bir açıklama. - It's a very allegorical description.

{i} cins, çeşit, tür
{i} eşkâl: The police were unable to obtain a description of the thief. Polis hırsızın
betim

Kurbanın katili tarafından yapılan çarpıcı betimleme, gözyaşları içinde mahkemeyi terk eden annesine çok ağır geldi. - The graphic description of the victim's murder was too much for his mother, who ran out of the court in tears.

tanımlanma
description and travel
betimleme ve seyahat
description and travel
seyahat ve betimleme
description bar
(Bilgisayar) açıklama çubuğu
description for
(Bilgisayar) açıklama
description of action
eylem tanımı
description of goods
(Politika, Siyaset) eşya tanımı
description of goods
malın özellikleri
description of operation
kullanma tarifi
description of product
ürünün cinsi
description of type
(Bilgisayar) tür tanımı
description of work
iş tarifi
description of work
işin tarifi
description box
Tanım kutusu
description of
(Fiili Deyim ) eşkal , cins , tür , çeşit
description of target
(Askeri) hedef tanımı
description of target
(Askeri) HEDEF TARİFİ: Topçu ve deniz topçusundan ateş isteğinde bulunan bir unsurun gözetleyici ya da hedef tespitçisinin ateş altına alınacak tesis, personel, teçhizat veya faaliyet belirtmesi
defy description
tanımlayamamak
defy description
tanımı mümkün olmamak
device description
(Bilgisayar) aygıt tanımı
activity description
aktivite tanımı
app description
(Bilgisayar) uygulama açıklaması
beggar description
anlatmaya sözcükler yetmemek
brief description
kısa açıklama
brief description
kısa tasvir
data description language
(Bilgisayar,Teknik) veri betim dili
descript
(Denizbilim) tanımlama

Adam tanımlamaya uyuyor. - The man answers the description.

Sonunda bu tanımlamaya uyan bir adam bulduk. - We finally found a man who fits this description.

fee description
fiyat açıklaması
general description
genel bilgiler
hardware description language
(Bilgisayar) donanım tasarım dili
no description
(Bilgisayar) açıklama yok
no description
(Bilgisayar) tanım yok
printer description
(Bilgisayar) yazıcı tanımı
short description
kısa tanım
data description
veri tanımı
data description language
veri açıklama dili
data description library
veri açıklama kitaplığı
hardware description language
donanım tanım dili
job description
iş tanımı
problem description
problem tarifi
sale by description
tanımlama ile satış
audio description
Sesli betimleme
beyond description
Kelimelerle tarif edilemez bir biçimde, aşırı ölçüde, (şaşkınlık belirtir). "İ was shocked beyond description when İ saw that horrible accident!"
brand description
marka tanımı
building description
bina tasviri
descriptions
açıklamalar
exceeding all description
Bütün açıklamalar aşan
file description
dosya tanımlaması, kütük tanımlaması
integrated description
entegre açıklaması
product description
Ürün açıklamasına
self-description
Özbetimleme
self-description
kendini anlatma
address description
yol tarifi
answer to the description of
(deyim) tanıma uymak
answer to the description of
(deyim) tarife uymak
answer to the description of
(deyim) verilen tanıma uymak
beggar description
tarifi imkânsız olmak, anlatmaya sözcükler yetmemek
ca description
(Bilgisayar) ca açıklaması
cap description
cap açıklaması
class description
(Politika, Siyaset) sınıf tasviri
color profile description
(Bilgisayar) renkli profil tanımı
computer description
(Bilgisayar) bilgisayar tanımı
connection description
(Bilgisayar) bağlantı tanımı
data description
(Bilgisayar) veri belimi
data description
(Bilgisayar,Teknik) veri açıklanması
data description
veri betimi
data description library
(Bilgisayar,Teknik) veri betim kitaplığı
eulerian description
(Askeri) euler tanımı
force description
(Askeri) kuvvet tarifi
format description
(Bilgisayar) biçim tanımı
general system description
genel sistem tanımı
genetic description
(Pisikoloji, Ruhbilim) genetik tanım
give a description
(Kanun) eşkal vermek
grade description method
(Ticaret) seviye tanım yöntemi
inaccurate description
(Sigorta) yanlış tanımlama
incidence description
(Kanun) olay tasavvuru
international job description
(Askeri) ULUSLARARASI İŞ TANIMI: Özel bir uluslararası makamla ilgili özel görevlerin, sorumlulukların ve vasıfların bir tarifi
international job description
(Askeri) uluslararası iş tanımı
it baffles description
kelimeler yetersiz kalır
it baffles description
kelimelerle anlatılmaz
it beggars description
tarife sığmaz
it beggars description
kelimeler yetersiz kalır
it beggars description
kelimelerle anlatılmaz
job description
(Askeri) iş tasnifi
job description
görev tarifi
job description
(Havacılık) işin tanımlanması
job description
iş tanımlaması
lagrangian description
(Askeri) lagrangian anlatımı
match the description
tarife uymak
position description; Presidential directive; probability of damage; probability
(Askeri) mevki tanımı; Başkanın direktifi; hasar ihtimali (nükleer); algılama ihtimali; usül tanımı; program tanımı; program direktifi; program yöneticisi
private build description
(Bilgisayar) kendine özel yaratma tanımı
prototype description
(Pisikoloji, Ruhbilim) prototip tanımı
purchase description
(Askeri) (DOD) SATIN ALMA MUHTIRASI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Bir madde, hizmet veya malzemede, Devlet asgari ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli özellikleri ve vazifeleri belirten açıklama. Böyle bir muhtıra, ortada bir şartname mevcut bulunmadığı veya Milli Savunma Bakanlığı Münferit Kuvvet Komutanlıklarınca özel tedarik şartnamelerine ihtiyaç görülmediği zaman kullanılır
purchase description
(Askeri) (IADB) SATIN ALMA MUHTIRASI (AMERİKA SAVUNMA KURULU): Bir madde, hizmet veya malzemede, satın alınan asgari ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli özellikleri ve vazifeleri belirler. açıklama
purchase description
(Askeri) satın alma muhtırası
replica description
(Bilgisayar) yineleme tanımı
replica set description
(Bilgisayar) yineleme kümesi tanımı
rule description
Kural Açıklaması
selected area for evasion (SAFE) area intelligence description
(Askeri) kaçmak için seçilmiş bölge alan istihbarat tanımı
special build description
(Bilgisayar) özel yaratma tanımı
structural description
(Dilbilim) yapısal tanımlama
structural description
(Dilbilim) yapısal betimleme
summary description
özet tanım
system description
(Askeri) sistem tanımlaması
system description
sistemin tanımı
target audience description
(Tıp) hedef kitle tanımı
target description
(Askeri) Bak. "description of target"
target description
(Askeri) hedef tanımı
tariff description
(Avrupa Birliği) tarifenin tanımı
tariff description
(Ticaret) tarife tanımı
unit description
(Askeri) birlik tanımı
variety description
(Tarım) çeşit özellik belgesi
work description
çalışma metodu
Englisch - Englisch
A scientific documentation of a specimen intended to reveal a new species by technically explaining its characteristics and particularly how it differs from other species

The type description of the fungus was written by a botanist.

A sketch or account of anything in words; a portraiture or representation in language; an enumeration of the essential qualities of a thing or species
The act of describing; a delineation by marks or signs
A set of characteristics by which someone or something can be recognized
A class to which a certain representation is applicable; kind; sort
{n} the act of describing, representation
  The built-in Footprints field that contains the notes entered regarding an Issue   It is a multi-line text field The description is displayed when an Issue is viewed, and it can be searched on   Each addition to the description includes a time/date/user stamp
This may also include the identification of other assets in the PAS with which the asset is used, and other clarifying information If the item is government-furnished equipment, the National Stock Number may be included if known
Contains 45,000 articles on the visual arts - painting, sculpture, graphic arts, architecture, decorative arts and photography - from prehistory to the present day with linked images, including access to the Bridgeman Art Library, and links to other sites (museums, galleries, etc ) Entries contain bibliographical references for further study and cross-references within articles lead to related information Coverage: entire text of THE DICTIONARY OF ART (Grove, 1996, 34 vols ) with quarterly additions of new material and updates to the text
the act of describing something
The process of recording information about the nature and content of the records in archival custody The description identifies such features as provenance, extent, arrangement, format, and contents, and presents them in a standardized form
Descriptive text which appears in a search engine listings of pages Some search engines take this description from the Description Meta tag while others generate their own description from the text on the page Directories use text supplied at registration or modified by editors
{i} descriptive statement, word picture, depiction; type
The objective of this reference program is to provide an easy-to-use first dictionary for young children Each of the dictionary's approximately 1,000 words is self-pronouncing, and each word is accompanied by a picture that comes to life with a click of the mouse Students can access words through the picture index or alphabet Definitions are linked, and the different types of words are explained The rain screen, for example, includes an icon that lets students access all words related to the weather No reading is required to use the program, which is intended to hold the interest of reading youngsters, as well as pre-readers Anything that appears on the screen can be printed Reviewers praise the program's interactivity, informative content, and easy-to-use style Three multi-level games challenge beginning readers to learn to read, spell, match sounds, and figure out the correct word to describe something
Descriptive text associated with a web page and displayed, usually with the page title and URL, when the page appears in a list of pages generated by a search engine or directory as a result of a query Some search engines take this description from the DESCRIPTION Meta tag - others generate their own from the text in the page Directories often use text provided at registration
a statement that represents something in words
Contains full-text, bibliographic references, and images It covers all aspects of the visual arts including painting, sculpture, architecture, and addresses influences on the production of art It corresponds to the print edition with additional information like expanded essays, images, and links to Web sites
A long description of the organization This is displayed on the Organization Details page If there is no Short Description, the first 50 characters of this description are displayed in the Results of the query
emphasis You can say that something is beyond description, or that it defies description, to emphasize that it is very unusual, impressive, terrible, or extreme. His face is weary beyond description
sort or variety; "every description of book was there"
A description is a basic requirement of an application for an industrial design It identifies the features of shape, configuration, pattern or ornament that distinguish the design, and indicates whether the design resides in the entire article or a portion
Definition: The descriptive text associated with a web site or page's listing on a search engine results page Examples: Descriptions that appear in results pages from search engines usually consist of the text of the Meta Description tag, or a snippet of relevant text taken from the web page Descriptions that appear in results pages from directories usually consist of an assigned snippet of text created by the editor who has reviewed the web site or page in question
The final portion of each Survey Report where the agent typed an explanation of the manuscripts examined in the foreign repository for that report Descriptions derive from an agent's firsthand examination of the documents themselves rather than finding aids
The description of the keyword and logical parameter
The Dublin Core element used to designate a textual description of the content of the resource See also section 4 of the Dublin Core Users Guide
A CDATA description of the object that an element represents This will often reference more traditional texts or papers or existing papers on the Web
A full and detailed explanation of the invention and how it works, filed at the Office to initiate a patent application (along with a Form 1/77) The description may be accompanied by one or more drawings
The full descriptive name of a data item, such as a course or status code Most descriptions are user defined via the Table Editor program according to the particular needs of a district Descriptions are assigned codes In reports, the codes are often used instead of the full length descriptions, in order to save space
Procedure of putting in words
Result of putting in words; a synopsis of what something is
Descriptive text summarizing a Web page and displayed with the page title and URL when the page appears as the result of a user query on a search engine or directory Some search engines use the description in the description meta tag, others generate their own description from text on the page Directories often use text provided at registration
A description of someone or something is an account which explains what they are or what they look like. Police have issued a description of the man who was aged between fifty and sixty He has a real gift for vivid description
sort or variety; "every description of book was there" a statement that represents something in words the act of describing something
a statement that represents something in words the act of describing something
A description of the event that is recorded on the record
1 The process of analyzing, organizing, and recording information that serves to identify, manage, locate, and explain the holdings of the Archives and the contexts and records systems from which those holdings were selected 2 The written representations or products of the above process 3 In records management, a written account of the physical characteristics, informational content, and functional purpose of a record series or system (SAA)
Provides a brief description of the module content
This is probably the most important part of making a successful sale This is where you need to type a complete description of your item The more information that you put in here the better the buyer will know what to expect of the item If you are selling a horse or form of livestock, be very specific Many buyers are skeptical to buy sight unseen, so give as much information about the animal as possible We ask that you be honest in your description so you will avoid negative feedback To make your description stand-out more you may use HTML in the description field or use our Pedigree Generator for horse listings If you accept PayPal or other online escrows, feel free to add these logos into your description The proper HTML code must be embedded into your description
If something is of a particular description, it belongs to the general class of items that are mentioned. Events of this description occurred daily. = kind, type
A brief description of the role that the gene plays in the cell, or a general description of the gene product
This text will be displayed underneath the header It will appear with a smaller font You can insert HTML tags in the description, including an image url
business unit
designation
terms
description logic
One of a family of knowledge representation languages which can be used to represent the concept definitions of an application domain (known as terminological knowledge) in a structured and formally well-understood way
job description
An outline of the description of the tasks and responsibilities in a post within an organization
audio description
Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired consumers of visual media (including television and film, dance, opera, and visual art). It consists of a narrator talking through the presentation, describing what is happening on the screen during the natural pauses in the audio, and sometimes during dialogue if deemed necessary
thick description
In anthropology and other fields, a thick description of a human behaviour is one that explains not just the behaviour, but its context as well, such that the behaviour becomes meaningful to an outsider
accurate description
precise description, precise depiction
answer the description
fit a description, match the details of a description
answer to a description
fit a description, match the details of a description
brief description
Students study and determine what an ecosystem is through scientific investigation The new glossary words and their definitions are made into a slide show A final visual and oral presentation to another class is made
brief description
Word Ace! is a world-class translation dictionary available at the touch of a key or the click of a mouse It is also your instant reference to thousands of verb conjugations Always use the exact form with the verb conjugator-Word Ace! shows you the proper form for every tense and person, PLUS a complete explanation of how each tense is used and constructed Included are fun games which aid in building vocabulary and mastering verb tenses The verb game is a timed-response game that puts a real premium on your ability to properly conjugate a verb form The synonym game will help you to expand your vocabulary Bilingual Packages with sound: Spanish, French, German, Italian, Russian and Brazilian Portuguese Bilingual packages without sound: European-Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish and Dutch
brief description
This Java tool takes Tibetan language passages - which can be cut and pasted in, typed in Wylie transliteration, or typed in Tibetan script - and divides the passages up into their component phrases and words, and displays corresponding dictionary definitions
brief description
A multilingual lexicon of ethnobotanical terms covers the following languages: Colombian Spanish; Central American Spanish; Costa Rican Spanish; Darien Spanish; English; Jamaican; Nicaraguan Spanish; Panamanian Spanish; Spanish in general; and Western Panamanian Spanish
descriptions
Descriptions of the subject matter may be contributed by program participants at all levels, and are intended to supplement the pictures and draw students further into the material and related subjects For example, a page might include a student-researched description of the habitat and life-cycle of the Pacific Tree Frog, or a summary of water-quality data collection methods
descriptions
contain entailed terms which are described in another record
descriptions
Oracle Reports is shipped with several printer definitions, some of which are described below
descriptions
plural of description
descriptions
A textual description accompanies each figure It is meant to clarify the diagrams Where there is a conflict between the diagram and the description, the description takes precedence
gave a comprehensive description
provided a full representation, gave a thorough explanation, provided an exhaustive depiction
graphic description
vivid account, detailed depiction
graphical description
vivid account, detailed depiction
graphological description
analysis of a person's handwriting for the purpose of character assessment
grim description
bleak description, description that lacks all joy
job description
Written statements listing the requirements of a particular job
job description
A part of the job evaluation process wherein a review of the nature of work occurs in relation to other jobs, working conditions, the degree of responsibility required, etc
job description
Documentation of a project participant's job title, supervisor job summary, responsibilities, authority and any additional job factors Written outlines of the skills, responsibilities, knowledge, authority, environment, and interrelationships involved in an individual's job
job description
Features and purposes of a job ; the major activities, duties and responsibilities involved, and the primary knowledge, skills, mental and physical abilities required to perform the competently
job description
Lists the duties and responsibilities of a given job
job description
The objectives, responsibilities, and key tasks of a job; the conditions under which it will be done; its relationship to other positions; and the skills needed to perform it
job description
A document defining the job title and responsibilities of a specific job It may include information on the specific tasks or activities to be performed and measures by which successful performance will be judged May include salary and bonus information Well organized companies create job descriptions and then hire people to do what is described by the job description In effect it's a contract to which both the company and employee agree More than one specific employee can be hired to undertake the same job You might have a description of a sales position and hire dozens or hundred of people to function in that position A job is not equal to a task or activity In some cases a job and an activity are equivalent You describe the activity and hire one or more people to do just that In most cases, a person will be hired to perform multiple tasks or activities and may only perform specific steps within any given activity Sometimes called a Job Model
job description
A broad-scope explanation of a position's requirements indicating the duties for the position and the expertise and capabilities required of a person to adequately perform in that position
job description
Commonly referred to as the position description This describes the position to be filled and the qualifications of education, experience, and accomplishments that the candidate should possess
job description
an outline that includes title or role, function, term (length) of service, specific responsibilities, budget and resources available (including training, printed or audiovisual materials and mentoring relationships) that guides and directs the ministry or work of an individual or group
job description
A document that lists the job title and responsibilities of a particular job and the skills and qualifications required of the employee Topic areas: Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Volunteer Management, Operations Management and Leadership
job description
A written summary of the duties, responsibilities, education, experience, and skill requirements for a position or group of positions
job description
A written statement listing the elements of a particular job or occupation, e g , purpose, duties, equipment used, qualifications, training, physical and mental demands, working conditions, etc
job description
(p 332) A summary of the objectives of a job, the type of work to be done, the responsibilities and duties, the working conditions, and the relationship of the job to other functions
job description
a summary of the duties attributed to a job classification and the knowledge, skills and abilities required to perform satisfactorily in any position which is similarly classified
job description
a generic document, which broadly outlines the major responsibilities of all employees who perform duties similar enough to be covered under one job or classification May include performance (job) standards
job description
a written summary of duties required by a specific job
job description
a summary of the qualifications, duties, responsibilities, physical and mental demands, and working conditions associated with a specific job
job description
The official written description of a position that lists typical tasks, training, education, and experience required and/or desired, and includes a description of the essential functions to be performed
job description
A description of the relationships and responsibilities involved in a particular post
job description
A 30-character description of a Job
job description
A job description is a written account of all the duties and responsibilities involved in a particular job or position. an official list of the work and responsibilities that you have in your job
job description
A formal statement of duties, qualifications, and responsibilities associated with a job
job description
description of the responsibilities associated with a given job
lively description
vivid description, keen description
product description
This is the description of the product that you want printed on the order form This is not the description that you put on your web pages to describe your products This description only appears on the order form, between the product number and the price, for each product the customer orders
product description
A description of the purpose, form and components of a Product The project Statement of Work (SOW) is a written description of the product prior to the project starting and describes what the expected product will be A Product Description Document should also be written after the product has been developed to describe the final product as designed and manufactured
product description
The user's description of the product
product description
Comments describing a particular title or product Publishers have the opportunity to compose comments about their titles and have those comments appear on that product's detail page (Note: these comments are sometimes referred to as "manufacturer description ")
product description
Covering all areas of language and with over 175,000 words and phrases and 270,000 translations, The Oxford-Hachette French Dictionary is an indispensable guide to French as it is used today The dictionary is compiled from real French, taken from The Bank of French Instant translations from Internet Explorer Cutting-edge IFinger technology allows you to move your cursor over a word on your web page and the translation is instantly displayed in a pop-up window Easy searching in Window Highlight a word in your Windows application--including e-mail--and with one keystroke you can find the translation No fuss and no waiting The Dictionary automatically installs on your hard drive and runs in the background-ready for whenever you need it Can be easily integrated with any of the iFinger Bilingual and English reference resources which are available on CD
product description
The description of the purpose form and components of a product It should always be used as a basis for acceptance of the product by the customer
vivid description
{i} lifelike description, lifelike depiction
description
Favoriten