disorder

listen to the pronunciation of disorder
Englisch - Türkisch
kargaşa
rahatsızlık

Fadıl ciddi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdaripti. - Fadil was suffering from a serious mental disorder.

düzensizlik

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr. - Some disorders can be corrected perfectly.

karışıklık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

hastalık
{f} sağlığını bozmak
{i} keşmekeş
karmaşa
dağınıklık
bozut
(Tıp) arıza

Elektronik terazideki bir arıza nedeniyle yetkililer işyerine para cezası verdi. - The authorities fined the shop because of a disorder in the electronic balance.

kargaşalık
fesatlık
(Tıp) dizorder
patırtı
bozmak

Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır. - Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.

bozukluk

Tom'a bipolar bozukluk tanısı konuldu. - Tom has been diagnosed with bipolar disorder.

Bir psikiyatrik bozukluk için tedavi oldum. - I've been treated for a psychiatric disorder.

karıştırmak
illet
nizamsız
kaçık
rahatsızlık/kargaşa
karışık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

disordered düzensiz
{f} düzenini bozmak
çatlak
bozuk

Tom'a bipolar bozukluk tanısı konuldu. - Tom has been diagnosed with bipolar disorder.

O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış. - That psychiatrist specialized in eating disorders.

bozukluk,v.karıştır: n.bozukluk
gürültü
rahatsız et/k
bozgun
bozulma
fitne
gayrimuntazam
disorderly
dağınık
disorder of blood clotting
kan bozukluğu pıhtılaşma
dissociative disorder
dissosiyatif bozukluk
disordered
{s} düzensiz
anxiety disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaygı bozukluğu
anxiety disorder
endişe bozukluğu
behavior disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) davranış bozukluğu
behaviour disorder
davranış bozukluğu
cognitive disorder
(Tıp) kognitif bozukluk
conduct disorder
tutum bozukluğu
conduct disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) tavır bozukluğu
conversion disorder
dönüşüm rahatsızlık
dependent personality disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağımlı kişilik bozukluğu
disordered
intizamsız
disordered
bozukdüzen
disordered
perişan
disorderly
karışıklık
disorderly
tertipsiz
disorderly
kanunsuz
disorderly
allak bullak
disorderly
vahşi
disorderly
azgın
disorderly
uygunsuzluk
disorderly
terbiyesizlik
internal disorder
(Askeri) iç karışıklık
learning disorder
öğrenme bozukluğu
mental disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) ruhsal bozukluk
multible personality disorder
çoklu kişilik bozukluğu
nervous disorder
asap bozukluğu
schizoid personality disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) şizoid kişilik bozukluğu
speech disorder
(Dilbilim,Tıp) konuşma bozukluğu
thought disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşünce bozukluğu
visual disorder
(Tıp) görme bozukluğu
disordered
bozuk
affective disorder
duygusal düzensizlik
bring disorder
kargaşa yarat
bring into disorder
kargaşa yarat
brought disorder
kargaşa yarat
brought into disorder
kargaşa yarat
disordered
karışık
disorderly
düzensiz

Tom, sarhoş ve düzensiz olduğu için tutuklandı. - Tom was arrested for being drunk and disorderly.

mental disorder
zihinsel hastalık
neurological disorder
sinir hastalığı
personality disorder
kişilik bozukluğu
respiratory disorder
solunum düzensizliği
violent disorder
şiddet karışıklığı
Generalized Anxiety Disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) En az bir ay süren ve motor gerginliği, kas ağrısı, yorgunluk, dinlenememe, terleme, kalp çarpıntısı, ağızda kuruluk, sık sık işeme, mide ağrısı, kaygı ve endişe duyguları, kendinin veya yakınlarının başına kötü şeyler geleceği beklentisi, sabırsızlık, sinirlilik, sınırda olma duyguları, yoğunlaşma ve uyku sorunları gibi semptomlarla kendini gösteren genel, 'yüzer gezer' bir kaygı
REM behavior disorder
REM uykusu davranış bozukluğu
Seasonal Affective Disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Sonbahar sonlarında ve kışın ışık azlığından ortaya çıktığı düşünülen duygusal depresyon rahatsızlığı
acute stress disorder
Akut stres bozukluğu
anxiety disorder
anksiyete bozukluğu
attention disorder
Dikkat bozukluğu
behavioral disorder
davranış bozukluğu
behavioural disorder
davranış bozukluğu
bipolar affective disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
bipolar disorder
Aynı insanda birbirine karşıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak ortaya çıkmasıyla tanımlanan ağır bir duygusal rahatsızlık
bladder disorder
mesane bozukluğu
body dysmorphic disorder
vücut dismorfik bozukluğu
congenital disorder
(Tıp, İlaç) Doğuştan kusur/özür
conversion disorder
dönüşüm bozukluğu
degenerative disorder
dejeneratif bozukluk
disordered
karıştır
disorderliness
karışıklık
disorderliness
düzensizlik

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

disorders
bozuklukları

O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış. - That psychiatrist specialized in eating disorders.

disorders
bozukluklar

O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış. - That psychiatrist specialized in eating disorders.

eating disorder
(Tıp, İlaç) Yeme bozukluğu
impulse control disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Dürtü kontrolü bozukluğu
neurological disorder
sınır hastalığı
obsessive compulsive disorder
obsesif kompulsif bozukluk
oppositional defiant disorder
karşıt olma karşı gelme bozukluğu
polygenic disorder
polijenik bozukluğu
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) Tıravma sonrası sitres bozukluğu
psychiatric disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Psikiyatrik rahatsızlık
psychological disorder
Ruhî/ruhsal bozukluk
schizoaffective disorder
şizoaffektif bozukluk
seizure disorder
(Tıp, İlaç) Nöbet, nöbet bozukluğu, epilepsi
sensory processing disorder
işleme duyusal bozukluk
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Duyu Bütünleme Bozukluğu
sexual disorder
cinsel bozukluk
sleep disorder
Uyku düzensizliği, uyku bozukluğu

Insomnia is becoming the most common sleep disorder in the US.

social disorder
sosyal bozukluk
acute brain disorder
(Tıp) akut beyin rahatsızlığı
acute brain disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut beyin hastalığı
acute paranoid disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut paranoid rahatsızlık
acute stress disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut stres rahatsızlığı
acute traumatic disorder
(Tıp) travmatik rahatsızlık
acute traumatic disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut travmatik rahatsızlık
affective disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygusal rahatsızlık
articulation disorder
telaffuz bozukluğu
articulation disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) seslendirme bozukluğu
binge eating disorder
(Tıp) aşırı yeme rahatsızlığı
bring into disorder
kargaşa yaratmak
brought disorder
kargaşa yaratmış
brought into disorder
kargaşa yaratmak
convulsive disorder
konvülsif rahatsızlık
create disorder
karmakarışık etmek
disordered
{s} kaçık
disordered
{s} çatlak
disordering
(Nükleer Bilimler) yeniden sıralanma
disorderliness
{i} uygunsuzluk
disorderliness
{i} terbiyesizlik
disorderliness
{i} serkeşlik
disorderliness
başıboşluk
disorderly
ahlaksız

Ben sarhoş olabilirim ama ahlaksız değilim. - I may be drunk, but I'm not disorderly.

disorderly
taşkın
disorderly
açık saçık
disorderly
{s} (bağırıp çağırarak, kavga çıkararak) başkalarının huzurunu kaçıran
disorderly
serkeş
disorderly
yolsuz
disorderly
disorderliness intizamsızlık
disorderly
sistemsiz
disorderly
nizamsız
disorderly
gürültülü
disorderly
başıboş
disorderly
disorderly house umumhane
disorderly
disorderly conduct genel ahlâka aykırı davranış
disorderly
velveleli
disorderly
düzensizlik
disorderly
genelev
disorderly
karışık
disorderly
uygunsuz
dysthymic disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) distiymik rahatsızlık
endocrine disorder
(Tıp) endokrin bozukluk
explosive disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) taşkınlık rahatsızlığı
fall into disorder
çığrından çıkmak
functional disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) işlevsel rahatsızlık
in complete disorder
karmakarışık
in disorder
karışmış
intestinal disorder
bağırsak bozukluğu
lead to disorder
karışıklığa yol açmak
major depressive disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) majör depresif rahatsızlık
male erectile disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) erkekte dikleşme bozukluğu
male orgasmic disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) erkekte orgazm bozukluğu
mental disorder
akli dengesizlik
neurotic disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) nevrotik rahatsızlık
perceptual disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) algı bozukluğu
pervasive development disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaygın gelişim bozukluğu
phobic disorder
fobik rahatsızlık
psychogenic disorder
(Tıp) psikojen rahatsızlık
reading disorder
okuma bozukluğu
schizoid disorder
(Tıp) şizoid rahatsızlık
sensory disorder
(Tıp) duyusal rahatsızlık
tobacco use disorder
tütün kullanım bozukluğu
transient tic disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) geçici tik rahatsızlığı
unspecified mental disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) tanısız ruhsal rahatsızlık
vascular disorder
damarca
Englisch - Englisch
A disturbance of civic peace or of public order

The army tried to prevent disorder when claims the elections had been rigged grew stronger.

Absence of order; state of not being arranged in an orderly manner

After playing the children left the room in disorder.

A physical or psychical malfunction

Bulimia is an eating disorder.

{n} a confusion, sickness, discomposure
{v} to disturb, ruffle, make sick
A broad term that describes a behavior abnormality believed not to be associated with specific organic causes or symptoms In general, the term is used for abnormalities that affect general and social adjustment, such as drug use, antisocial behavior, and criminal actions (behavior) or "antisocial and/or criminal behavior "
disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed; "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
A measure of the extent to which a system differs from a perfect crystal at 0 K, where there is no disorder
Disorder is violence or rioting in public. He called on the authorities to stop public disorder = unrest. affective disorder bipolar disorder chromosomal disorder congenital disorder mental disorder obsessive compulsive disorder personality disorder post traumatic stress disorder prostatic disorder psychosomatic disorder seasonal affective disorder attention deficit hyperactivity disorder multiple personality disorder dissociative identity disorder
A disturbance in normal functioning (mental, physical or psychological)
To depose from holy orders
A disturbance in normal functioning (mental, physical, or psychological)
A breach of the peace which the public is aware, which may require police intervention or action in partnership with others
a disturbance of the peace or of public order
a condition in which things are not in their expected places; "the files are in complete disorder"
a disturbance of the peace or of public order condition in which there is a disturbance of normal functioning; "the doctor prescribed some medicine for the disorder"; "everyone gets stomach upsets from time to time"
A measure of the extent to which a system differs from a perfect crystal at 0 K where there is no disorder
{f} cause a lack of order, disorganize, disarrange, disturb
Any harmful deviation from normal plant physiological processes due to abiotic factors
To disturb the order of; to derange or disarrange; to throw into confusion; to confuse
disturbance of the normal health status It is used in an attempt to generalize rather than use the more specific term disease
Neglect of order or system; irregularity
pathological condition of the mind or body
says Franklin, "breakfasts with Plenty, dines with Poverty, sups with Misery, and sleeps with Death "
bring disorder to
Want of order or regular disposition; lack of arrangement; confusion; disarray; as, the troops were thrown into disorder; the papers are in disorder
Disturbance of the functions of the animal economy or of the soul; sickness; derangement
A disorder is a problem or illness which affects someone's mind or body. a rare nerve disorder that can cause paralysis of the arms. = complaint
Breach of public order; disturbance of the peace of society; tumult
A mental or physical condition that is not considered normal
Disorder is a state of being untidy, badly prepared, or badly organized. The emergency room was in disorder = confusion
condition in which there is a disturbance of normal functioning; "the doctor prescribed some medicine for the disorder"; "everyone gets stomach upsets from time to time"
{i} lack of order, confusion; something irregular; disturbance; malady, sickness
an abnormal state of body or mind A condition or group of characteristics which impairs functioning or causes distress See also: syndrome
To disturb or interrupt the regular and natural functions of (either body or mind); to produce sickness or indisposition in; to discompose; to derange; as, to disorder the head or stomach
{n} misorder
disord
disarrayment
turmoil
simplexity
dissociative disorder
Any of several mental disorders that affect consciousness
dissociative identity disorder
A mental disorder characterized by the presence of two or more personality states or distinct identities that repeatedly take control of a person's behavior
Dissociative Identity Disorder
{i} (Psychology) DID, multiple personality, split personality, disorder in which someone believes that they are at least two different and independent individuals
dissociative disorder
dissociation so severe that the usually integrated functions of consciousness and perception of self break down
Disorder.
hugger-mugger
Tourette's disorder
Alternative name for Tourette syndrome
anxiety disorder
A disorder characterised by excessive anxiety
attachment disorder
A condition where a person, especially a child, has difficulty, or is incapable of, bonding with others
attention deficit disorder
A syndrome formerly thought to affect children only, but now known to also affect adults, that is characterized by frequent, chronic distractibility, and either inattentiveness or hyperactivity (fidgeting)
attention deficit hyperactivity disorder
A developmental disorder in which a person has a persistent pattern of impulsiveness and inattention, with or without a component of hyperactivity
attention-deficit hyperactivity disorder
Alternative form of attention deficit hyperactivity disorder
autism spectrum disorder
A disorder from a range of psychological conditions, all characterized by abnormal social interaction and communication, restricted interests, highly repetitive behaviour, and eccentricity

Asperger's is an autism spectrum disorder.

autistic spectrum disorder
Any disorder characterised by symptoms associated with autism
binge eating disorder
Recurrent binge eating, but without the purging etc associated with bulimia
bipolar disorder
A psychiatric diagnostic category, previously called manic depression, characterised by mood swings between great energy (manic) and clinical depression
borderline personality disorder
Exhibiting behavior that borders between neurosis and psychosis
borderline personality disorder
A disorder characterized by extreme black and white thinking and turbulent relationships. ICD-9: 301.83
childhood disintegrative disorder
A rare condition characterized by deterioration of language, social function, and motor skills in a child after normal development for the child's first three years
colony collapse disorder
a mysterious and widespread phenomenon of the sudden disappearance of colonies of bees, caused by beekeepers providing their bees with disease-causing propolis

As many as a quarter of the nation's commercially kept bees went missing last year, presumed dead, in a phenomenon now called colony collapse disorder. — Houston Chronicle, 5/12/2007.

complex post-traumatic stress disorder
A form of post-traumatic stress disorder that results from extended exposure to extreme trauma
conversion disorder
A condition where the patient has neurological symptoms such as numbness, blindness, paralysis, or fits, but without any neurological explanation
depressive disorder
Either of mild depression (the blues; symptoms include sadness and fatigue) or major depressive disorder
disordered
Deranged

The frenzy which had unsettled the mind of the hermit was by him communicated to his hearers who, sinking into a trance, fell easy victims to the fearful visions of a disordered mind.

disordered
Simple past tense and past participle of disorder
disordered
Chaotic; without clear order; in a state of disorder
disorders
Third person singular simple present of to disorder
disorders
plural form of disorder
eating disorder
any psychological disorder characterized by abnormal eating habits
gender identity disorder
A condition in which the patient experiences significant gender dysphoria: the diagnostic classification most commonly applied to transsexuals
multiple personality disorder
A dissociative identity disorder
nonverbal learning disorder
A form of learning disorder, characterised by severe impairment in visual-spatial, motor and social skills. It is very similar to Asperger’s syndrome
panic disorder
A anxiety disorder which consists of unpredicted severe anxiety attacks
persistent genital arousal disorder
A spontaneous, persistent, and uncontrollable genital arousal, with or without orgasm or genital engorgement, unrelated to any feelings of sexual desire
personality disorder
A class of mental disorders characterized by rigid and on-going patterns of thought and action
pervasive developmental disorder
A group of five disorders characterized by delays in the development of multiple basic functions including socialization and communication
post-traumatic stress disorder
any condition that develops following some stressful situation or event; such as sleep disturbance, recurrent dreams, withdrawal or lack of concentration
separation anxiety disorder
A psychological condition in which an individual experiences excessive anxiety regarding separation from home or from people to whom the individual has a strong emotional attachment
sleep disorder
A medical disorder of the sleep patterns of a person or animal
somatoform disorder
A psychiatric disorder in which physical symptoms are experienced, but for which no apparent physical cause can be found
speech disorder
Any mental or bodily malfunction that makes expressing oneself by speech difficult
trinucleotide repeat disorder
Any of a group of disorders caused by stretches of DNA that contain a sequence of three nucleotides repeated many times
Tourette's disorder
(Geometri) Tourette syndrome (also called Tourette's syndrome, Tourette's disorder, Gilles de la Tourette syndrome, GTS or, more commonly, simply Tourette's or TS) is an inherited neuropsychiatric disorder with onset in childhood, characterized by multiple physical (motor) tics and at least one vocal (phonic) tic. These tics characteristically wax and wane, can be suppressed temporarily, and are preceded by a premonitory urge. Tourette's is defined as part of a spectrum of tic disorders, which includes provisional, transient and persistent (chronic) tics
motor speech disorder
A speech disorder that disturb the body's natural ability to speak
disordered
{a} confused, irregular, loose, ill
disorderly
{a} confusedly, irregularly, ill
disorderly
{a} confused, irregular, lawless, loose
Generalized Anxiety Disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Generalized anxiety disorder (GAD) is an anxiety disorder that is characterized by excessive, uncontrollable and often irrational worry about everyday things that is disproportionate to the actual source of worry
Obsessive-compulsive disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a psychiatric anxiety disorder most commonly characterized by a subject's obsessive, distressing, intrusive thoughts and related compulsions (tasks or "rituals") which attempt to neutralize the obsessions
Seasonal Affective Disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Depression associated with late autumn and winter and thought to be caused by a lack of light
congenital disorder
(Tıp, İlaç) A physical defect present in a baby at birth that can involve many different parts of the body, including the brain, heart, lungs, liver, bones, and intestinal tract
impulse control disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Impulse control disorder is a set of psychiatric disorders including intermittent explosive disorder (hot-headedness), kleptomania (stealing), pathological gambling, pyromania (fire-starting), trichotillomania (pulling one's hair out) and dermatillomania (skin picking)
mood disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) Any of several psychological disorders (as major depressive disorder or bipolar disorder) characterized by abnormalities of emotional state ¯ called also affective disorder
obsessive-compulsive disorder
(Psikoloji, Ruhbilim) A mental illness which causes the sufferer to do something repeatedly for no reason
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) A condition of persistent mental and emotional stress occurring as a result of injury or severe psychological shock
psychiatric disorder
Any pattern of psychological or behavioral symptoms that causes an individual significant distress, impairs their ability to function in life, and/or significantly increases their risk of death, pain, disability, or loss of freedom. In addition, to be considered a psychiatric disorder, the symptoms must be more than an expected response to a particular event (e.g., normal grief after the loss of a loved one)
schizoaffective disorder
Schizoaffective disorder is a psychiatric diagnosis describing a condition where both the symptoms of mood disorder and schizophrenia are present. A person may manifest impairments in the perception or expression of reality, most commonly manifesting as auditory hallucinations, paranoid or bizarre delusions or disorganized speech and thinking, as well as discrete manic and/or depressive episodes in the context of significant social or occupational dysfunction. The disorder usually begins in early adulthood, and is more common in women. Despite the greater variety of symptoms, the illness course is more episodic and has an overall more favourable outcome than schizophrenia
sensory processing disorder
(Tıp, İlaç) Sensory processing disorder or SPD is a neurological disorder causing difficulties with taking in, processing, and responding to sensory information about the environment and from within one's own body
Apostrophe Deficit Disorder
{i} condition in which one is unable to use an apostrophe, ADD
Disordered
ruffin
Disorderly
disordered
Disorderly
unorderly
acute brain disorder
any disorder (as sudden confusion or disorientation) in an otherwise normal person that is due to reversible (temporary) impairment of brain tissues (as by head injuries or drugs or infection)
acute stress disorder
Posttraumatic stress disorder that occurs immediately or soon after a traumatic event
affective disorder
Any disorder that affects your mood (depression, bi-polar disorder, anxiety, panic)
affective disorder
Used in a general way to speak of any of the depressive illnesses It is a taxonomic term that does not capture the sadness and dread that are at the core of depression
affective disorder
A mental disorder characterized by a consistent, pervasive alteration in mood, and affecting thoughts, emotions, and behaviors. Mental disorder characterized by dramatic changes or extremes of mood. Affective disorders may include manic or depressive episodes less severe than those of bipolar disorder. Symptoms include elevated, expansive, or irritable mood, with hyperactivity, pressured speech, and inflated self-esteem; and/or dejected mood, with lack of interest in life, sleep disturbances, agitation, and feelings of worthlessness or guilt
affective disorder
—A mental disorder involving abnormal moods and emotions; affective disorders primarily consist of depression for the data reported here
affective disorder
any mental disorder not caused by detectable organic abnormalities of the brain and in which a major disturbance of emotions is predominant
antisocial personality disorder
This disorder is characterized by a long-standing disregard of other people's rights, often crossing the line and violating those rights
antisocial personality disorder
a condition characterized by antisocial behavior (such as lying, stealing, and sometimes violence), callous disregard for the rights and feelings of others, lack of social emotions (guilt and shame), and impulsivity; previously called psychopathic or sociopathic personality
antisocial personality disorder
A personality disorder characterized by chronic antisocial behavior and violation of the law and the rights of others
antisocial personality disorder
a personality disorder characterized by amorality and lack of affect; capable of violent acts without guilt feelings (`psychopathic personality' was once widely used but was superseded by `sociopathic personality' to indicate the social aspects of the disorder, but now `antisocial personality disorder' is the preferred term)
antisocial personality disorder
A disorder in which individuals tend to display no regard for the moral and ethical rules of society or the rights of others
antisocial personality disorder
A personality disorder characterized by smooth social skills and a lack of guilt about violating social rules and laws and taking advantage of others (p 559)
anxiety disorder
Anxiety with no obvious external cause that impairs daily functioning
anxiety disorder
a cover term for a variety of mental disorders in which severe anxiety is a salient symptom
anxiety disorder
a psychological disorder involving the presence of anxiety that is so intense or so frequently present that it causes difficulty or distress for the individual
anxiety disorder
An emotional state which causes great discomfort in anticipation of real or imagined dangers Physical symptoms can include increased heart rate, sweating, shaking
anxiety disorder
A depressive illness that makes a consumer feel nervous Assertive Community Treatment (ACT): The treatment staff (Psychiatrist, Nurse, Case Manager, Therapist and/or Supportive Employment and sometimes others), based on the need of the consumer, goes to the consumer to provide treatment
anxiety disorder
Disorders in which anxiety (persistent feelings of apprehension, tension, or uneasiness) is the predominant disturbance there are five types of anxiety disorders, including: Generalized anxiety disorder is characterized by at least six months of a more-or-less constant state of tension or worry not related to any event Panic disorder is characterized by repeated, unprovoked attacks of anxiety or terror lasting up to 10 minutes Phobias are irrational, involuntary and overwhelming fears that lead a person to avoid common objects, events or situations, including social situations and being out in public Obsessive-compulsive disorder is characterized by recurrent, persistent and intrusive thoughts or impulses that the person feels can be controlled by performing repetitive behaviors Post-traumatic stress disorder is severe stress lasting more than one month caused by being part of or witnessing a traumatic event
anxiety disorder
{i} behavior or chronic condition characterized by persistent worry and extreme anxiety over different activities and events having physical symptoms of palpitations and sweating and feelings of stress
attention deficit disorder
A severe difficulty in focusing and maintaining attention Often leads to learning and behavior problems at home, school, and work Also called Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
attention deficit disorder
A biologically based mental disorder that typically has the following characteristics: short attention span, distractive behavior, difficulty following directions and staying on task, and an inability to focus behavior The disorder compromises many skills needed for academic success
attention deficit disorder
Neurological condition that is often evident from childhood ADD may cause restlessness, disorganization, hyperactivity, distractibility, and mood swings
attention deficit disorder
A disorder characterized by severe and persistent difficulties in one or more of the following areas: attention, impulsivity, and motor behavior These difficulties can lead to learning and behavior problems at home, school, and work
attention deficit disorder
A disorder characterized by hyperactivity, attentional deficits, and impulsivity Often leads to learning and behavior problems at home, school, and work Although it is first manifested in childhood, it may not be diagnosed until later in life Also called Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
attention deficit disorder
A condition in which a child exhibits developmentally inappropriate lack of concentration and impulsivity; when accompanied by hyperactivity, ADD is generally referred to as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
attention deficit disorder
Attention Deficit Disorder (ADD) is a neurobiological disorder That is, researchers believe that the symptoms are caused by chemicals in the brain that are not working properly As a result, many children and teenagers with ADD have problems with attention and learning that may cause significant problems at home and school Although all children may be inattentive and impulsive at times, youngsters with ADD behave this way more frequently (Taken from Chris Dendy's book Teenagers with ADD: a parents guide, Woodbine House, 1995)
attention deficit disorder
Beginning to be called "ADD/WO" meaning "without" hyperactivity In comparison to ADHD, this condition is characterized by fewer serious conduct problems, less impulsivity, greater sluggishness, greater anxiety, and greater depressed mood Children suffering from this condition exhibit inattention, disorganization and difficulty completing tasks
attention deficit disorder
a persistent pattern of inattention and hyperactivity-impulsivity or both, occurring more frequently and severely than is typical in individuals at a comparable level of development
attention deficit disorder
A condition characterized by when a person is easily distracted and has difficulty staying focused on an individual activity for any period of time The classification of the DSMIII-R System; inattention, and inpulsivity are present before age 7 ADD affects 3-5% of all students, and is not recognized as a separate category of disability under federal educational legislation (IDEA) See also "Attention Deficit Hyperactivity Disorder," as these terms are often used interchangeably
attention deficit disorder
This is a term applied to children who consistently display sypmtoms such as inattention An inattentive child is characterised by consistantly growing bored with a task that has been set in front of them after only a few minutes Many times, children with ADD have difficulty focusing on schoolwork or any type of chore or duty they are asked to do
attention deficit disorder
Attention deficit disorder is a condition where people, especially children, are unable to concentrate on anything for very long and so find it difficult to learn and often behave in inappropriate ways. The abbreviation ADD is often used. A syndrome, usually diagnosed in childhood, characterized by a persistent pattern of impulsiveness, a short attention span, and often hyperactivity, and interfering especially with academic, occupational, and social performance. ADD a medical condition that especially affects children. It causes them to be too active and to be unable to pay attention or be quiet for very long. formerly hyperactivity Behavioral syndrome in children, whose major symptoms are inattention and distractibility, restlessness, inability to sit still, and difficulty concentrating on one thing for any period of time. It occurs in about 5% of all schoolchildren, and it is three times more common in boys than in girls. It can adversely affect learning, though many children with ADD can learn to control their behaviour sufficiently to perform satisfactorily in school. It appears to be caused by a combination of genetic and environmental factors. Certain aspects of the syndrome may persist into adulthood. Treatment usually entails counseling and close parental supervision, and it may also include prescription medication
attention deficit disorder
a condition in which a student has difficulties in directing or maintaining attention to normal tasks of learning
attention deficit disorder
– A medical diagnosis for children exhibiting severe proneness to extreme distractibility Medication is often prescribed to alleviate the symptoms
attention deficit disorder
a condition (mostly in boys) characterized by behavioral and learning disorders
attention deficit disorder
This is also called Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) People with this disorder have severe difficulty in focusing and maintaining attention They display characteristics of inattentiveness, impulsiveness, and hyperactivity This disorder often leads to learning and behavior problems at home and at school
attention deficit disorder
Biologically based disorder that includes a
attention deficit disorder
A disorder associated with low attention spans and hyperactivity
attention deficit disorder
{i} neurological disorder characterized by lack of attention and inability to control behavior as a result of difficulty in processing stimuli and sometimes characterized by hyperactivity (often diagnosed in children)
attention deficit hyperactivity disorder
A list of behaviors that psychiatrists declare are problems, such as: has too little attention, is too active, fidgets, squirms, and, therefore, is not "normal " Note that there is no scientific or medical proof to support either the existence of the disorder or the validity of a diagnosis
attention deficit hyperactivity disorder
A particular symptom complex with core symptoms including developmentally inappropriate degrees of attention, cognitive disorganization, distractibility, impulsivity and hyperactivity, all of which vary in different situations and at different times Common secondary symptoms include perceptual and emotional immaturity, poor social skills, disruptive behaviours and academic problems
attention deficit hyperactivity disorder
A condition of the brain that results in excessive activity (hyperactivity), impulsivity, and difficulties with focusing attention ADHD often makes it difficult for children to control their behavior in school and social settings It is one of the most common chronic conditions of childhood and affects between 4 and 12 percent of all school-age children About 3 times more boys than girls are diagnosed with ADHD
attention deficit hyperactivity disorder
Commonly called "hyperactivity," Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a clinical diagnosis based on specific criteria These include excessive motor activity, impulsiveness, short attention span, low tolerance to frustration and onset before 7 years of age Bb
attention deficit hyperactivity disorder
a syndrome (a group of symptoms or signs) that is usually characterized by serious and persistent difficulties resulting in: inattentiveness or "distractibility", impulsivity, and hyperactivity
attention deficit hyperactivity disorder
a lifelong developmental disorder that involves problems with attention span, impulse control, and activity level Typical behaviors include: fidgeting or squirming; difficulty remaining seated when required; distractibility; difficulty waiting for turns in groups; difficulty staying on task with chores or play activities; difficulty playing quietly; excessive talking; inattention; and engaging in physically dangerous activities without considering the consequences
attention deficit hyperactivity disorder
A condition in which a child exhibits signs of developmentally inappropriate hyperactivity, impulsivity, and inattention These characteristics are usually present before the age of 7 ADHD is similar to "Attention Deficit Disorder," except emphasis is placed on the hyperactivity Either ADD or ADHD is acceptable language
attention deficit hyperactivity disorder
A condition characterized by hyperactive and impulsive behavior or by problems with attention span
attention deficit hyperactivity disorder
Attention deficit hyperactivity disorder is a condition where people, especially children, are extremely active and unable to concentrate on anything for very long, with the result that they find it difficult to learn and often behave in inappropriate ways. The abbreviation ADHD is often used. Attention deficit disorder in which hyperactivity is present. formerly hyperactivity Behavioral syndrome in children, whose major symptoms are inattention and distractibility, restlessness, inability to sit still, and difficulty concentrating on one thing for any period of time. It occurs in about 5% of all schoolchildren, and it is three times more common in boys than in girls. It can adversely affect learning, though many children with ADD can learn to control their behaviour sufficiently to perform satisfactorily in school. It appears to be caused by a combination of genetic and environmental factors. Certain aspects of the syndrome may persist into adulthood. Treatment usually entails counseling and close parental supervision, and it may also include prescription medication
attention deficit hyperactivity disorder
A learning disability marked by inattention, impulsiveness, a low tolerance for frustration, and a great deal of inappropriate activity
attention deficit hyperactivity disorder
– A medical diagnosis for children exhibiting proneness to extreme distractibility and hyperactive behavior Medication is often prescribed to alleviate the symptoms
attention deficit hyperactivity disorder
A syndrome primarily found in children and teenagers that is characterized excessive physical movement, impulsiveness, and lack of attention
attention deficit hyperactivity disorder
ADD with hyperactivity, or excessive and exaggerated motor activity
attention deficit hyperactivity disorder
{i} ADHD, disorder characterized by lack of attention and hyperactivity (often diagnosed in children), hyperkinesis
attention deficit hyperactivity disorder
A controversial diagnosis of a neurobiological disorder in children that can make it difficult for affected students to succeed in school ADHD students often appear unmotivated, irresponsible, or inconsistent in their actions Also known as "attention deficit disorder (ADD) "
attention deficit hyperactivity disorder
a condition (mostly in boys) characterized by behavioral and learning disorders
attention deficit hyperactivity disorder
Characterized by a very short attention span, impulsiveness, and hyperactivity
attention deficit hyperactivity disorder
A biologically based mental disorder in which a person has inappropriate degrees of inattention, impulsiveness and hyperactivity
bipolar disorder
{i} manic-depressive psychosis, psychological illness characterized by extreme and sudden alternations between depression to euphoria (Psychology)
bipolar disorder
a mental disorder characterized by episodes of mania and depression
bipolar disorder
A psychiatric disorder marked by alternating episodes of mania and depression. Also called bipolar illness, manic-depressive illness. or manic-depressive psychosis Mental illness characterized by the alternation of manic and depressive states. Depression is the more common symptom, and many patients experience only a brief period of overoptimism and mild euphoria during the manic phase. The condition, which seems to be inheritable, probably arises from malregulation of the amines norepinephrine, dopamine, and 5-hydroxytryptamine. It is most commonly treated with lithium carbonate
bladder disorder
a disorder of the urinary bladder
body dysmorphic disorder
{i} mental disorder characterized by the excessive concern for supposed physical defects
brain disorder
any disorder or disease of the brain
chromosomal disorder
Syndrome caused by chromosome abnormality. Normally, humans have 23 pairs of chromosomes, including one pair of sex chromosomes. Any variation from this pattern causes abnormalities. A chromosome may be duplicated (trisomy) or absent (monosomy); one or more extra full sets of chromosomes can be present (see ploidy); or part of a chromosome may be missing (deletion) or transferred to another (translocation). Resulting disorders include Down's syndrome, mental retardation, heart malformation, abnormal sexual development, malignancies, and sex-chromosome disorders (e.g., Turner's syndrome, Klinefelter's syndrome). Chromosomal disorders occur in 0.5% of births; many can now be diagnosed before birth by amniocentesis
communication disorder
Any of various disorders, such as stuttering or perseveration, characterized by impaired written or verbal expression
congenital disorder
{i} congenital defect, congenital abnormality, birth defect, defect present at birth
congenital disorder
Structural abnormality (e.g., atresia, agenesis), functional problem (e.g., cystic fibrosis, phenylketonuria), or disease present at birth. Almost all are due to genetic factors (inherited or spontaneous mutations, chromosomal disorders), environmental influences during pregnancy (rubella or other maternal factors, exposure to toxins or radiation), or both. The most sensitive period is the first eight weeks after conception, during which time the human embryo is essentially formed. Major congenital malformations form during this period. Some inherited disorders result from simple Mendelian dominance or recessiveness. Others may involve multiple genes. Chromosomal disorders are rare, because few affected fetuses survive to be born. Environmental influences may affect only one of a pair of identical twins. At least 30 significant defects probably occur per 1000 births. See also birth defect; Down syndrome
conversion disorder
a mental disorder characterized by the conversion of mental conflict into somatic forms (into paralysis or anesthesia having no apparent cause)
degenerative disorder
condition leading to progressive loss of function
delusional disorder
any mental disorder in which delusions play a significant role
depressive disorder
a state of depression and anhedonia so severe as to require clinical intervention
disordered
not arranged in order
disordered
{s} confused, disturbed, untidy
disordered
lacking orderly continuity; "a confused set of instructions"; "a confused dream about the end of the world"; "disconnected fragments of a story"; "scattered thoughts"
disordered
thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk"; "the small disordered room"; "with everything so upset"
disordered
Thrown into disorder; deranged; as, a disordered house, judgment
disordered
If you describe something as disordered, you mean it is untidy and is not neatly arranged. a disordered heap of mossy branches. = messy
disorderliness
{i} disorganization, disarray, mess, chaos
disorderliness
a condition in which things are not in their expected places; "the files are in complete disorder
disorderliness
The state of being disorderly
disorderliness
The state or quality of being disorderly
disorderly
In a disorderly manner; without law or order; irregularly; confusedly
disorderly
undisciplined and unruly; "disorderly youths"; "disorderly conduct"
disorderly
Not acting in an orderly way, as the functions of the body or mind
disorderly
completely unordered and unpredictable and confusing
disorderly
Offensive to good morals and public decency; notoriously offensive; as, a disorderly house
disorderly
not in order; causing disorder; unorganized
disorderly
Not in order; marked by disorder; disarranged; immethodical; as, the books and papers are in a disorderly state
disorderly
in utter disorder; "a disorderly pile of clothes
disorderly
If you describe someone as disorderly, you mean that they are behaving in a noisy, rude, or violent way in public. You can also describe a place or event as disorderly if the people there behave in this way. = rowdy
disorderly
If you describe something as disorderly, you mean that it is untidy, irregular, or disorganized. a large and disorderly room. = chaotic
disorderly
in utter disorder; "a disorderly pile of clothes"
disorderly
Not complying with the restraints of order and law; tumultuous; unruly; lawless; turbulent; as, disorderly people; disorderly assemblies
disorderly
{s} disorganized, disarranged, untidy, chaotic
disorderly
undisciplined and unruly; "disorderly youths"; "disorderly conduct" in utter disorder; "a disorderly pile of clothes
disorders
plural of disorder
eating disorder
mental disease that is characterized by an irregular and health threatening eating habit (i.e. anorexia, bulimia, compulsive eating)
eating disorder
a disorder of the normal eating routine
eating disorder
Any of various psychological disorders, such as anorexia nervosa or bulimia, that involve insufficient or excessive food intake. a medical condition in which you do not eat a normal amount of food and are ill because of this
emotional disorder
abnormal emotional behavior, emotional sickness
functional disorder
disorder showing symptoms for which no physiological or anatomical cause can be identified
functional disorder
inability to perform or behave effectively
generalized anxiety disorder
an anxiety disorder characterized by chronic free-floating anxiety and such symptoms as tension or sweating or trembling of light-headedness or irritability etc that has lasted for more than six months
genetic disorder
A pathological condition caused by an absent or defective gene or by a chromosomal aberration. Also called hereditary disease, inherited disorder
genetic disorder
{i} inherited disorder, genetic disease, disorder that is transmitted genetically; pathological condition resulting from the absent or deficient gene, pathological condition caused by a chromosomal abnormality
histrionic personality disorder
A psychological disorder characterized by excessive emotionality and attention-seeking behavior
immunological disorder
a disorder of the immune system
inherited disorder
{i} genetic disorder, genetic disease, disorder that is transmitted genetically; pathological condition resulting from the absent or deficient gene, pathological condition caused by a chromosomal abnormality
learning disorder
Damage or impairment to the nervous system that results in a learning disability
learning disorder
A list of symptoms that psychiatrists say shows a person will have difficulty being able to learn Note that there is no scientific or medical proof to support either the existence of the disorder or the validity of a diagnosis
learning disorder
Refers to any observed learning difficulty
learning disorder
a disorder found in children of normal intelligence who have difficulties in learning specific skills
learning disorder
Any learning difficulty caused by central nervous system (brain) problems
learning disorder
A difficulty in learning to read, write, compute, or do school work that cannot be attributed to impaired sight or hearing, or to mental retardation
learning disorder
A difficulty in learning to read, write, compute, or do schoolwork that cannot be attributed to impaired sight or hearing, or to mental retardation
mental disorder
Any illness with a psychological origin, manifested either in symptoms of emotional distress or in abnormal behaviour. Most mental disorders can be broadly classified as either psychoses or neuroses (see neurosis; psychosis). Psychoses (e.g., schizophrenia and bipolar disorder) are major mental illnesses characterized by severe symptoms such as delusions, hallucinations, and an inability to evaluate reality in an objective manner. Neuroses are less severe and more treatable illnesses, including depression, anxiety, and paranoia as well as obsessive-compulsive disorders and post-traumatic stress disorders. Some mental disorders, such as Alzheimer disease, are clearly caused by organic disease of the brain, but the causes of most others are either unknown or not yet verified. Schizophrenia appears to be partly caused by inherited genetic factors. Some mood disorders, such as mania and depression, may be caused by imbalances of certain neurotransmitters in the brain; they are treatable by drugs that act to correct these imbalances (see psychopharmacology). Neuroses often appear to be caused by psychological factors such as emotional deprivation, frustration, or abuse during childhood, and they may be treated through psychotherapy. Certain neuroses, particularly the anxiety disorders known as phobias, may represent maladaptive responses built up into the human equivalent of conditioned reflexes
mental disorder
(psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion; a more neutral term than mental illness
metabolic disorder
a disorder or defect of metabolism
monogenic disorder
an inherited disease controlled by a single pair of genes
disorder
Favoriten