the act of making designs or sketches; the act of forming designs or plans

listen to the pronunciation of the act of making designs or sketches; the act of forming designs or plans
Englisch - Türkisch

Definition von the act of making designs or sketches; the act of forming designs or plans im Englisch Türkisch wörterbuch

designing
{f} tasarla

Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi. - Tom spent all day designing a website for a new client.

Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik. - When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country.

designing
biçimlendirme
designing
şekil verme
designing
şekillendirme
designing
tasarlayarak

Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi. - Tom spent all day designing a website for a new client.

designing
kurnaz kimse
designing
hünerli
designing
entrikacı
designing
tasarlama

Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik. - When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country.

designing
düzenbaz
designing
becerikli
designing
kurnaz
designing
tasarım

Benim işim ayakkabı tasarımıdır. - My job is designing shoes.

Sami, binaların tasarımında harikadır. - Sami is great at designing buildings.

designing
aldatmaya yönelik
Englisch - Englisch
designing
the act of making designs or sketches; the act of forming designs or plans
Favoriten