amaç

listen to the pronunciation of amaç
Türkisch - Englisch
objective

The men achieved their objectives. - Erkekler amaçlarına ulaştı.

purpose

The site is used for military purposes. - Alan askeri amaç için kullanılır.

Allocate a room for research purposes. - Araştırma amaçları için bir oda ayırın.

object

The men achieved their objectives. - Erkekler amaçlarına ulaştı.

aim

We have achieved all our aims. - Biz tüm amaçlarımıza ulaştık.

Education aims to develop potential abilities. - Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

goal

Fred told his wife about the goals that he wanted to accomplish. - Fred başarmak istediği amaçlardan karısına bahsetti.

They will have achieved their goal. - Onlar amaçlarına ulaştılar.

intention

Their intentions are obvious. - Onların amaçları açıktır.

I need to know your intentions. - Amaçlarını bilmem gerekiyor.

target
point

With all due respect, I think they both had valid points. - Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var.

What's the point in doing that? - Onu yapmada amaç nedir?

ideal
cause

We're here for a good cause. - Burada iyi bir amaç için buradayız.

scope
aim, goal, intention, objective, purpose, target, intent
intent

I need to know your intentions. - Amaçlarını bilmem gerekiyor.

Their intentions are obvious. - Onların amaçları açıktır.

wherefore
destination

Truth is a goal, not a destination. - Gerçek, bir hedef değil, amaçtır.

Tom and Mary finally reached their destination. - Tom ve Mary sonunda amaçlarına ulaştılar.

bourn
idea
mission
(Hukuk) objective, purpose, aim, objective
sense
{i} will

They will have achieved their goal. - Onlar amaçlarına ulaştılar.

{i} dream
higher
selective
function
use

It's forbidden to use this information commercially. - Bu bilgiyi ticari amaçlı kullanmak yasak.

Special forces are used for special purposes. - Özel kuvvetler özel amaçlar için kullanılır.

sake
end

Atomic energy can be used for peaceful ends. - Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir.

the purpose
goal of
to aim
{i} design

It wasn't designed for that purpose. - Bu, o amaç için tasarlanmadı.

{i} bourne
{i} drift

Many people drift through life without a purpose. - Pek çok insan amaçsızca hayatın içinde sürükleniyor.

{i} view
{i} meaning

I've been meaning to fix that leak. - O sızıntıyı gidermeyi amaçlıyorum.

{i} consummation
{i} turn
{i} Terminus
amaç dışı
for purposes other than
amaç bilgisayar
object computer
amaç dil
object language, target language
amaç edinmek
to take (something) as a goal
amaç edinmek
to aspire
amaç evresi
target phase
amaç fiyatı
(Hukuk) norm price
amaç gütmek
to pursue a goal
amaç kod
object code
amaç konfigürasyon
object configuration
amaç küme
object pack, object deck
amaç makine
target machine, object machine
amaç modül
object module
amaç program
target program, object program
amaç program
object code , object program
amaçlar
(Dilbilim) objectives

The men achieved their objectives. - Erkekler amaçlarına ulaştı.

temel amaç
main purpose
birincil amaç
primary purpose
genel amaç
(Bilgisayar) general purpose
temel amaç
main goal
temel amaç
primary purpose
temel amaç
main objective
temel amaç
primary goal
temel amaç
primary aim
temel amaç
main aim
öncelikli amaç
primary purpose
amaçlar
goals

Fred told his wife about the goals that he wanted to accomplish. - Fred başarmak istediği amaçlardan karısına bahsetti.

We always have to make efforts to reach our goals. - Amaçlarımıza ulaşmak için her zaman çaba harcamak zorundayız.

amaçlar
purposes

Science can be used for good or evil purposes. - Bilim, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir.

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

antlaşmanın amaç ve kapsamı
(Hukuk) aim and scope of the treaty
belirli amaç
specific aim
boş amaç
ignis fatuus
deniz özel amaç kuvveti
(Askeri) maritime special purpose force
esas amaç
(Hukuk) essential objective
genel amaç; grup
(Askeri) general purpose; group
gizli amaç
arriere pensee
görev, amaç, yönetm ve etkiler
(Askeri) task, purpose, method, and effects
kurumsal amaç
corporate objective
kısmi amaç
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial aim
mutluluğu en yüce amaç sayan sistem
eudemonism
ortak amaç
(Hukuk) shared commitment
yeni amaç
(Bilgisayar) new purpose
yurt içi ekonomik amaç
(Ticaret) domestic economic goal
yurt içi ekonomik amaç
(Ticaret) internal economic goal
yüce amaç
apotheosis
özel amaç
special purpose
özel bir amaç için ayırmak
(Hukuk) earmark
Türkisch - Türkisch
Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa
Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa
Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa
Hedef
Gaye
Erek
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
(Osmanlı Dönemi) f. Saban demiri
(Osmanlı Dönemi) Hedef, nişan tahtası
amaç dışı
Gaye dışı, güdülen hedefin dışında olan
amaç edinmek
Bir amaca ulaşma isteğinde bulunmak
amaç
Favoriten