altyapı

listen to the pronunciation of altyapı
Türkçe - İngilizce
substructure
infrastructure

Our country's infrastructure is fragile, and it may collapse entirely if it suffers an economic shock. - Ülkemizin altyapısı kırılgandır ve ekonomik bir şok geçirirse tamamen çökebilir.

Maglev trains require expensive infrastructure. - Maglev trenleri pahalı bir altyapı gerektirir.

groundwork
infrastructure, substructure
basis
base
foundation
platform
altyapı ihtiyaç analizi
infrastructure needs analysis
altyapı oluşturma
infrastructuring
altyapı tesisleri
infrastructure
teknik altyapı
technical infrastructure
kentsel altyapı
urban infrastructure
Türkçe - Türkçe
Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatın tümü
Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, üstyapı karşıtı
enfrastrüktür
infrastrüktür
altyapı