dayandırmak

listen to the pronunciation of dayandırmak
Türkçe - İngilizce
{f} base
{f} attribute
trace
to lean (sth) on; to base on, to ground on, to predicate sth on sth
base on
to base (one thing) on (another)
ground
to lean (one thing) against (another), prop (one thing) against (another)
base upon
predicate
found
rest
ground on
lean something on
lean on
build on
suspend
abort
abandon
dayan
hang on
dayan
keep it up
dayan
rest on
dayan
hold fast

Hold fast to this tree. - Bu ağaca sıkı dayanın.

dayan
held fast
dayan
base upon
dayan
{f} enduring

There are various ways of enduring the pain. - Acıya dayanmanın birçok çeşit yolu var.

dayan
base on
dayan
hinge upon
dayan
endure

The refugees endured the 18-hour walk across the desert. - Mülteciler çölde 18 saatlik yürüyüşe dayandılar.

The emigrants have endured physical and mental pain. - Göçmenler fiziksel ve ruhsal acıya dayandılar.

dayan
{f} abutting
dayan
hinge on
dayan
{f} base

This story is based on actual events. - Bu hikaye gerçek olaylara dayanmaktadır.

Comedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents. - Komedyenler şakalarını şiddetli ölüm ya da ciddi kazalar gibi trajik durumlara dayandırırlar.

dayandırma
attribution
belgelere dayandırmak
document
dayan
bear up
dayan
withstand

My house is designed to withstand an earthquake. - Evim depreme dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

dayan
withstood
İngilizce - İngilizce

dayandırmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Dayan
{i} family name; Moshe Dayan (1915-1981), fourth General Chief of Staff of the Israeli military, former member of the Knesset, one of the founders of former political parties, former Defense Minister and Foreign Minister
dayan
Israeli general and statesman (1915-1981)
dayan
{i} title of a judge of a Jewish religious court
Türkçe - Türkçe
Dayanmasını sağlamak, istinat ettirmek
(Osmanlı Dönemi) TEZLİK
dayandırma
Dayandırmak işi
dayandırmak