altlık

listen to the pronunciation of altlık
Türkçe - İngilizce
{i} base
footing
support, base
mount
pad, coaster
pad
support; pad; pedestal; doily; mat; coaster
support
mounting
doily
cushion
(İnşaat) substrate
sill
pedestal
(Bilgisayar) footer
coaster

I used to collect coasters. - Eskiden bardak altlıklarını toplardım.

base plate
mat
blotting pad
bed plate
{i} planch
alt
lower

The calf muscle is located on the back of the lower leg. - Baldır kası alt bacağın arkasında yer alır.

I have a bad pain in my lower back. - Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var.

alt
{i} base

Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver. - Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar.

The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold. - Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi.

altlık harita
Base map
alt
under

The young woman under that tree looks sad. - Şu ağacın altındaki genç kadın üzgün görünüyor.

He hid his toys under the bed. - Oyuncaklarını yatağın altına sakladı.

alt
below
alt
low

Low-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water. - Deniz seviyesinin altında olan toprakları su basacak. Bu, insanların evsiz kalması ve ürünlerinin tuzlu su tarafından tahrip edileceği anlamına gelir.

I have a bad pain in my lower back. - Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var.

yinelenen altlık
running foot
alt
hypo-
alt
infra

Crossrail is one of Europe's largest infrastructure construction projects. - Crossrail, Avrupa'nın en büyük altyapı inşaatı projelerinden biridir.

She wants to invest in our company's infrastructure. - O bizim şirketimizin altyapısına yatırım yapmak istiyor.

alt
inferior

For that reason, temporary workers are working under inferior conditions. - Bu yüzden, geçici işçiler kötü şartlar altında çalışıyorlar.

alt
foot

They were playing footsie under the table. - Onlar masa altından ayakla birbirlerini taciz ediyorlardı.

The footnotes are at the bottom of the page. - Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır.

alt
humble
alt
sub

Tom likes to read English subtitles while watching movies in English. - Tom İngilizce filmler izlerken İngilizce altyazıları okumayı sever.

Hundreds of fields were submerged in the flood. - Yüzlerce alan sel suları altında kaldı.

alt
sub-
alt
{i} bottom

Tom got some chewing gum stuck on the bottom of his shoe. - Tom'un ayakkabısının altında sıkışmış biraz sakız var.

I live on the bottom floor. - Ben alt katta yaşıyorum.

alt
buttom
alt
subtypes
alt
the lower
alt
to lower
alt
to sub
alt
the bottom of
alt
subdirectory
alt
subsections
alt
subsite
alt
subcategories
alt
subnets
ALT
alt
alt
upset

That upset all our plans. - O, bütün planlarımızı alt üst etti.

You've upset my life. - Hayatımı alt üst ettin.

alt
{s} subordinate
alt
subaltern
alt
{s} nether
alt
the farther
alt
the space beneath
alt
lower part
alt
underside
alt
bottom , child , sub
alt
lower, inferior, under, bottom; bottom, underside, underneath
alt
hypo
alt
under, beneath, below (with a personal suffix and a case ending)
alt
underneath

Tom crawled underneath the bed. - Tom yatağın altında süründü.

The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath. - Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı.

alt
continuation, the rest
alt
buttocks, rump, bottom
beton altlık
(İnşaat) concrete bedding
İngilizce - İngilizce

altlık teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Alt
A modifier key
Alt
Type of newsgroup that discusses alternative-type topics The alt groups are not official newsgroups, but lots of people read them anyway
Alt
The ALTernate key on the keyboard, used to access alternate characters or modify mouse actions You can move a polygon after selecting it, for example, by holding down the Left Mouse Button and the ALT key simultaneously
Alt
Alternate
Alt
A special key on most computer keyboards that allows users to access alternate features and keyboard "hotkeys" Alt is almost always used in conjunction with another key, such as "F4" or "Ctrl"
Alt
A USENET category used for newsgroups on alternative topics
Alt
Alanine aminotransferase, a protein which, when found in the blood in elevated quantities, generally indicates liver dysfunction
Alt
angular distance above the horizon (especially of a celestial object)
Alt
Alt stands for Alternative, one of the categories of Usenet newsgroups
Alt
the Alternative key on a keyboard
Alt
The [ALT] (or Alternate) key on the keyboard is used in conjunction with other keys and mouse actions to perform various commands and functions
Alt
Automated Loop Test System The operations system that provides a single comprehensive automated test system for testing international customer POTS lines
Alt
Refers to a key on the two ends of the spacebar on the keyboard ALT keys are used for keyboard short cuts
Alt
Altitude or Altimeter or Alternate
Alt
Alanine aminotransferase - a protein which, when found in elevated quantities, generally indiciates liver damage Genotype: Different genotypes of the one virus are similar enough to be regarded as the same type but have some minor differences in their RNA composition These differences may mean the virus reacts differently to our immune response or to drug treatments and natural therapies
Alt
The alt term describes a certain hierarchy of newsgroup alternatives to the original mainstream newsgroups on USENET Originally, newsgroups fell into one of six categories: comp (computers), rrec), social (soc), news, science (sci), talk and miscellaneous (misc)
Alt
Alanine aminotransferase - a liver enzyme The ALT test determines the level of this enzyme in the blood Blood donors who show a high level of ALT may be at increased risk of transmitting Hepatitis
Alt
{i} (Computers) Alt key (keyboard key pressed in combination with other keys to execute commands)
Alt
Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- (usually written A- for short) See section Keyboard Input
Alt
An alternative label Used in an HTML tag for the benefit of people using nongraphical browsers, or for people using a browser with graphics turned off
Alt
Alternative Service Providers (BAS)
Alt
Alternative Text, displayed in place of an image during download and by none graphical browsers to decribe the image This is a required attribute for all images
alt
The higher part of the scale
alt
{i} note or tone located above the treble staff (Music)
Türkçe - Türkçe
Hayvanların altına yayılan ot veya saman
Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey
Arabaya koşulan atların yollarıkirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba
Tabak veya bardak altı
Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba
Alt
(Osmanlı Dönemi) AST
alt
Yanan ocağın alevi
alt
Alt kelimesi "... altında" biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir: "Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler."- A. Gündüz
alt
Bir nesnenin tabanı
alt
Bir şeyin yere yakın bölümü
alt
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı: "Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor."- Z. O. Saba
alt
Yere bakan yan
alt
Yere yakın olan
alt
Alt kelimesi "... altında" biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
alt
Birkaç şeyin içinden bize göre uzak olanı
alt
Birkaç şeyden aşağıda olan: "Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş."- H. Taner
alt
Yanan ocağın alevi: "Fokurdamaya başlayan çaydanlığın altını kapadı."- H. Taner
alt
Bir nesnenin tabanı: "Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı."- O. C. Kaygılı
alt
Sınıflamalarda ikinci derecede olan
alt
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
alt
Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü
İngilizce - Türkçe

altlık teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

alt
ALT
altlık