mean, vile, worthless, cowardly, low

listen to the pronunciation of mean, vile, worthless, cowardly, low
İngilizce - Türkçe

mean, vile, worthless, cowardly, low teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

base
üs

Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı. - In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.

Bu üs artık bizim kontrolümüzde. - This base is now under our control.

base
(Kimya) Baz

Biz bazen eylemlerine dayalı olarak diğerlerini yargılarız. - We sometimes judge others based on their actions.

Bazı insanlar beyzbol sever, diğerleri futbol sever. - Some people like baseball, others like soccer.

base
{i} alt

Simyagerler kurşun gibi baz metalleri altına dönüştürmeye çalıştı. - Alchemists tried to turn base metals such as lead into gold.

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

base
{i} kök
base
(fiil) dayandırmak, kurmak, tesis etmek
base
başlama sayısı
base
(İnşaat) süpürgelik
base
süfli
base
değersiz
base
(Arkeoloji) sütun altlığı
base
{f} dayan

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

Bu hikaye gerçeklere dayanmaktadır. - This story is based on facts.

base
merkez

Corsairfly, Paris merkezli bir havayoludur. - Corsairfly is an airline based in Paris.

Şirketimizin merkezi Tokyo'dadır. - Our company's base is in Tokyo.

base
düzlem

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

base
{s} alçak, adi, rezil
base
(Mühendislik) taban, kaide, temel
base
{i} başlangıç sayısı
base
baseboard süpürgelik
base
{i} depart
base
(Tıp) Esas, baz, temel
İngilizce - İngilizce
{a} base
mean, vile, worthless, cowardly, low