fiilin

listen to the pronunciation of fiilin
Türkçe - İngilizce
act
fiil
verb

Which endings does this verb have in the present tense? - Bu fiil geniş zamanda hangi takıları alır?

My Japanese teacher used to use a song to help us remember verb conjugations. No one really sang along. - Benim Japon öğretmenim fiil çekimlerini hatırlamamıza yardımcı olan bir şarkı kullanırdı. Hiç kimse gerçekten birlikte söylemezdi.

fiilin iki isimle kullanılması
zeugma
fiil
deed
fiil
{i} act
fiil
act, deed, action " eylem, edim, iş; verb" eylem
fiil
act, deed; law act
fiil
verbal
fiil
the verb
fiil
gram. verb; predicate
fiil
en
Türkçe - Türkçe

fiilin teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

fiil
(Osmanlı Dönemi) iş, amel, oluş, hareket
fiil
İş, davranış
Fiil
eylem
FİİL
(Osmanlı Dönemi) (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş. *Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır
fiil
Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte şahıs kavramı veren kelime
fiil
beklenmezlik fiili
fiilin