belge

listen to the pronunciation of belge
Türkçe - İngilizce
document

The document was distributed to all department heads. - Belge tüm bölüm başkanlarına dağıtıldı.

The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them. - Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır.

deed
record

The document records that the war broke out in 1700. - Belge kayıtları savaşın 1700 yılında patlak verdiğini yazıyor.

card

Tom entered the conference room, carrying a large cardboard box full of documents. - Tom konferans odasına girdi, belgelerle dolu büyük bir karton kutu taşıyordu.

certificate

May I see your birth certificate? - Doğum belgeni görebilir miyim?

I saw Tom's birth certificate. - Tom'un doğum belgesini gördüm.

certification
label
(Politika, Siyaset) written record
(Politika, Siyaset) act

This document was actually written by Tom. - Bu belge aslında Tom tarafından yazıldı.

questionnaire
(Bilgisayar) doc

The document was distributed to all department heads. - Belge tüm bölüm başkanlarına dağıtıldı.

The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them. - Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır.

(Ticaret) warrant
sheepskin
(Hukuk) act, certificate, document, instrument, credentials (a red pass)
brief

Tom opened his briefcase and pulled out a couple of documents. - Tom evrak çantasını açtı ve birkaç belge çıkardı.

instrument
voucher
document, certificate
reference
note

A note was attached to the document with a paper clip. - Bir not bir ataş ile belgeye tutturuldu.

present
muniment
letter
documentary

I'm going to watch a documentary. - Bir belgesel izleyeceğim.

The documentary is meant to raise consciousness about the plight of the poor. - Belgesel, yoksulların durumu hakkında bilinçlendirmek demektir.

(Ticaret) documentation
title
testiness
transcript
belge arşivleme
document archiving
belgeler
documents

The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them. - Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır.

He died soon after he received the documents. - Belgeleri aldıktan kısa bir süre sonra öldü.

belge başlığı
(Bilgisayar) document title
belge besleyici
(Bilgisayar) document feeder
belge bilgisi
(Bilgisayar) document information
belge boyutu
(Bilgisayar) document size
belge dolaştırma
(Bilgisayar) document routed
belge durumu
(Bilgisayar) document state
belge içeriği
(Bilgisayar) document contents
belge işleme
(Bilgisayar) document processing
belge kabı
(Bilgisayar) folder
belge kapat
(Bilgisayar) doc close
belge numarası
(Bilgisayar) document number
belge türü
(Bilgisayar) document type
belge yok
(Bilgisayar) no document
belge hazırlamak
preparing document
belge hazırlamak
prepare a document
belge alanları
(Bilgisayar) document fields
belge alma
(Bilgisayar) document retrieval
belge almak
to be expelled from school for repeated failures
belge almak
obtain certification
belge altbilgisi
(Bilgisayar) document footer
belge açık değil
(Bilgisayar) document not open
belge başı
(Bilgisayar) start document
belge biçemi
(Bilgisayar) document style
belge dolaştır
(Bilgisayar) route document
belge dosyası
(Bilgisayar) document file
belge düzenleme
(Ticaret) draw up deed
belge düzenleme
(Ticaret) draw up a deed
belge düzenlemek
prepare a document
belge düzenlemek
draft a document
belge düzenlemek
draw up a document
belge edinimi
document retrieval
belge ekranı
(Bilgisayar) document screen
belge etiketi
(Bilgisayar) document label
belge görünümü
(Bilgisayar) document view
belge gövdesi
(Bilgisayar) document body
belge ile kaydet
(Bilgisayar) save with document
belge kalıbı
document template
belge kaydetme
(Bilgisayar) document saved
belge kilitle
(Bilgisayar) lock document
belge kilitleme
(Bilgisayar) locking a document
belge kopyala
(Bilgisayar) copy document
belge korumalı
(Bilgisayar) document is protected
belge kutusu
deedbox
belge menüsü
(Bilgisayar) documents menu
belge metnini göster/gizle
(Bilgisayar) show/hide document text
belge modu
(Bilgisayar) document mode
belge okuyucu
document reader
belge otomasyonu
(Bilgisayar) document automation
belge postalama
(Bilgisayar) document posted
belge profili
(Askeri) document profile
belge sağlama
(Bilgisayar) proofing a document
belge silme
(Bilgisayar) document deletions
belge simgesi
(Bilgisayar) document icon
belge sonu
(Bilgisayar) end of document
belge sonu
(Bilgisayar) end document
belge sürücüsü
(Bilgisayar) document drive
belge sıkışması
(Bilgisayar) document jam
belge sıralama
(Ticaret) document sequencing
belge sırası
(Ticaret) document sequencing
belge tamam
(Bilgisayar) document done
belge taşıma
(Bilgisayar) move documents
belge taşındı
(Bilgisayar) document moved
belge temelleri
(Bilgisayar) document basics
belge vermek
certify
belge vermek
certificate
belge yetkisi
(Bilgisayar) document authority
belge yolu
(Bilgisayar) document path
belge yönetimi
(Bilgisayar) managing documents
belge çoğaltımı
documentary reproduction
belge örneği
(Ticaret) specimen
belge şablonu
(Bilgisayar) document template
belge şablonuyla
(Bilgisayar) with document template
ibraz edilen belge
exhibit
belgeler
(Ticaret) papers

Some important papers are missing from the files. - Dosyadaki bazı önemli belgeler kayıp.

Tom hid some papers behind his back. - Tom arkasında bazı belgeler sakladı.

ekli belge
(Ticaret) accompanying document
ekli belge
(Ticaret) attached document
kıymetli ticari belge
(Ticaret) commercial paper
makbuz fiş belge
(Ticaret) voucher
salt metin belge
(Bilgisayar) text only
yeni belge
(Bilgisayar) new document
belge düzenlemek
draw a deed
belge düzenlemek
draw up a deed
belgeler
instruments
kapatılmış belge
(Ticaret) discharged document
kayıp belge dilekçesi
Application For Lost Document Form
tek idari belge
(Ticaret) single Administrative Document (SAD)
Ortak Transit ve Tek İdari Belge
(Hukuk) (SAD) Common Transit and Single Administrative Document (SAD)
Tek İdari Belge
(Hukuk) Single Administrative Document
açık belge teorisi
(Hukuk) clear act theory
belgeler
muniments
belgeler
portfolio
burada belge kısayolu yarat
(Bilgisayar) create document shortcut here
eklenmiş belge
enclosure
etkin belge
(Bilgisayar) active document
geçerli belge
(Bilgisayar) current document
geçici belge
provisional bond
geçici belge
provisional certificate
geçici belge
provisional scrip
geçici belge
(Hukuk) interim certificate
gizli belge
confidential document
html belge
(Bilgisayar) html document
ilişik belge
inclosure
kabuk belge
shell document
kabuk belge
(Bilgisayar) form document
kaynak belge
source document
nihai belge
concluding document
normal belge
(Bilgisayar) normal document
okunması veya imzalanması gereken belge
bumf
para yerine geçen belge
cash voucher
sahte belge
forged document
sonraki belge
(Bilgisayar) next document
taslak belge
(Bilgisayar) draft document
temize çekilmiş belge
engrossment
ticari belge
commercial paper
toplam belge
(Bilgisayar) total docs
ulusal belge
(Politika, Siyaset) national paper
yazılı belge
(Hukuk) written record
yeminli belge
affidavit
yeminli belge yazmak
draw up an affidavit
zengin metinli belge
(Bilgisayar) rich text document
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Vesika
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra
(Hukuk) VESİKA
mali belge
Kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet, malî senet
İngilizce - Türkçe

belge teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

probate vasiyetnamenin dogrulugunu kanitlayan resmi belge
vasiyetnameyi resmen onaylatmak
belge