sister

listen to the pronunciation of sister
İngilizce - Türkçe
{i} abla

O onun ablası gibi görünmesine rağmen, gerçekte onun annesidir. - Though she looks like his older sister, the fact is that she is his mother.

Ben kahvaltı için yumurta severim, ama ablam yulaf lapası tercih eder. - I like eggs for breakfast, but my sister prefers oatmeal.

kız kardeş

O benim kız kardeşimi oyuncaklarından etti. - He deprived my little sister of all her toys.

Kız kardeşim şekerleri sever. - My sister likes sweets.

{i} kardeş

O, bana kız kardeşini tanıttı. - He introduced his sister to me.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

{i} hemşire

Kız kardeşim hemşiredir. - My sister is a nurse.

Hemşire, bu hastayı gözünüzün önünden ayırmayın. - Sister, don't let this patient out of your sight.

yenge

Babanın ya da annenin kız kardeşi senin yengendir. - The sister of your father or mother is your aunt.

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

kızkardeş gibi

Mary ve Alice kızkardeş gibiler. - Mary and Alice are like sisters.

Mary benim için bir kızkardeş gibi. - Mary is like a sister to me.

bacı
hastabakıcı
simil
hemcins
half sister üvey kızkardeş lay sister rahibe namzedi
sisterly s
{i} Sör (rahibelerin ilk adından önce kullanılan unvan): Sister Maria Sör Maria
{i} İng. Sör hastalara bakan hemşirenin ilk adından veya
{i} rahibe

O bir rahibe oldu, o Rahibe Teresa adını aldı. - When she became a nun, she took the name Sister Teresa.

Tom'un kızkardeşi bir rahibe. - Tom's sister is a nun.

{i} kızkardeş

O gerçekten Tom'un kızkardeşi mi? - Is that really Tom's sister?

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

baldız

Fadıl'ın baldızı ile bir ilişkisi vardı. - Fadil had an affair with his sister-in-law.

Onun üvey annesi benim baldızım. - His stepmother is my sister-in-law.

kardeş aynı cinsten olan kimse veya şey
sisterinlawgörümce
bacım
ablasin
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

women
kadınlar

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

wife

Eşimin adı Lidia Zarębowa. - My wife's name is Lidia Zarębowa.

Eşim de seni görmekten memnun olacak. - My wife will be glad to see you, too.

female
dişi

Koko bir dişi gorildir. - Koko is a female gorilla.

Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi. - A male crocodile ate a female dog.

girl
kız

Betty güzel bir kızdır, değil mi? - Betty is a pretty girl, isn't she?

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

wife
zevce
female
kadın

Bu çalışmadaki hastalar, 30 erkek ve 25 kadından oluşmaktadır. - The patients in this study consisted of 30 males and 25 females.

Qipao 17.yüzyıl Çin'inde yaratılmış klasik kadın giysisidir. - The qipao is a classic female garment that originated in 17th century China.

wife
hanım
mate
ahbap
wife
{i} karı

Lütfen karına selam söyle. - Please say hello to your wife.

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

spouse

Eşiniz sizinle birlikte kiliseye katılır mı? - Does your spouse attend church with you?

Bir insan eşine saygı göstermeli. - One should respect one's spouse.

sister's husband
enişte
sister school
kardeş okul
sister ship
(Askeri,Ticaret) kardeş gemi
sister company
kardeş şirket
sister in law
yenge
sister ship
kızkardeşlik
sister-in-law
yenge

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

sister-in-law
elti
sister-in-law
görümce
sister-in-law
baldız

Linda Dan'ın baldızı. - Linda is Dan's sister-in-law.

Baldızım beş yıl içinde dört çocuğa sahipti. - My sister-in-law had four children in five years.

sister city
Kardeş şehir
sister hook
çifte kanca
sister ship
kizkardeslik
sister-in-law
imza ile akraba : eşinin kız kardeşi
sister adjunction
(Dilbilim) yakın bitiştirme
sister corporations
(Ticaret) kardeş şirketler
sister german
öz kardeş
sister in law
elti
sister in law
görümce
sister in law
baldız
sister language
(Dilbilim) kardeş dil
sister of mercy
fakir hastalara bakan rahibe
sister of mercy
hayır işlerine bakan rahibe
sister of the halfblood
üvey kardeş
sister ship clause
(Askeri) kardeş gemi klozu
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

spouse
{i} eş, koca/karı
spouse
{i} hayat arkadaşı
individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

big sister
abla

O genellikle ablasına boyun eğmek zorunda. - She usually has to give in to her big sister.

Ablamdan daha fazla eteğim var. - I have more skirts than my big sister.

individual
fert
mate
{f} çiftleşmek
women
kadın

Kadınlar ondan hoşlanmadılar. - Women didn't care for him.

Yirmili yaşlarda birçok geç kadın yaz tatilleri esnasında yurt dışına gitmeyi planlıyorlar. - Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.

individual
{s} özel
Women
(isim) Nisa
individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
mate
{f} dengini bulmak
mate
{i} ortak
mate
{i} paraguay çayı
mate
{f} evlenmek
sisterly
{s} abla gibi
spouse
karı kocadan her biri
wife
{i} (çoğ. wives) karı

She's my wife. O benim karım.

behave as an older sister
ablalık
elder sister
bacı
female
bayan

1990'dan beri, on bir bayan öğrenci ödülü aldı. - Since 1990, eleven female students received the award.

Çinli bayan arkadaşlarımın onları disipline sokmamdan hoşlandıklarını biliyorum. - I know that my Chinese female friends enjoy my disciplining them.

female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
female
dişi fiş
girl
kadın

Bu kız bir kadın oldu. - This girl has become a woman.

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
birader
mate
yardak
mate
lan
mate
(Tıp) Eş, karı veya koca
mate
karı
mate
eş olmak
mate
muavin
mate
bağlamak
mate
eşleştirmek
mate
birleştirmek
nursing sister
hemşire
sisters
kız kardeşler
sob sister
okurlarını ağlatan yazar
sob sister
duygu yüklü yazılar yazan gazeteci
spouse
(Bilgisayar) eşi

Eşiniz sizinle birlikte kiliseye katılır mı? - Does your spouse attend church with you?

Eşiniz bir politikacı ise, öyleyse muhtemelen sizin adınız da zaman zaman gazetede görünecektir. - If your spouse is a politician, then likely your name will also appear in the newspaper from time to time.

spouse
ortak
spouse
kuma
spouse
arkadaş
wife
bayan

Çirkin bir bayan eş bahçenin etrafındaki iyi bir çit gibidir. - An ugly wife is a good fence around the garden.

Eşim Lidia güzel, akıllı bir bayandır. - My wife Lidia is a beautiful, clever woman.

wife
hayat arkadaşı
wife's sister's husband
bacanak
women
kadın milleti
wife
kadın

Şu kadın onun karısı olmalı. - That woman must be his wife.

Hiç hak etmediği, harika bir kadın olan karısından bıkmıştı. - He was bored with his wife, an excellent woman he didn't deserve.

elder sister
abla

Ben senin öz ablanım. - I'm your elder sister.

Bizim büyük büyük büyük annemiz ablam doğduktan sonraki gün öldü. - Our great-great-grandmother died the day after my elder sister was born.

elder sister
büyük bacı
father's sister's son
hala oğlu
female
dişilere ilişkin
foster brother or sister
süt kardeş
girl
sevgili

Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz. - Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play.

Priscilla Chan, Mark Zuckerberg'in sevgilisidir. - Priscilla Chan is the girlfriend of Mark Zuckerberg.

girl
kadın işçi
half sister
üvey kızkardeş
half sister
üvey kız kardeş
individual
kişi

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
başlı başına
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
little sister
küçük kardeş

Benim küçük kardeşim geçen geceden beri diş ağrısından kıvranıyordu. - My little sister has been suffering from a toothache since last night.

mate
(İİ) ahbap
mate
{f} çiftleş
mate
dost

Yorgun görünüyorsun dostum. Bence senin yazmaya ara vermen gerekiyor. - You look exhausted, mate. I think you need to take a break from writing.

Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum. - Great bait, mate, I rate eight out of eight.

mate
yöndemci
mate
çiftleştirmek
mate
(hayvan) eş
sis
kız kardeş

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

Kız kardeşim şekerleri sever. - My sister likes sweets.

sis
abla

Mary Tom'un ablasıdır. - Mary is Tom's older sister.

O onun ablası gibi görünmesine rağmen, gerçekte onun annesidir. - Though she looks like his older sister, the fact is that she is his mother.

spouse
karı ya da koca
sisterly
{s} sevecen
spouse
koca

Dul kocası ölmüş bir kadındır. - A widow is a woman whose spouse has died.

Women
kady
Women
bayanlar

Fransa'nın bayanları güzeldir. - The women of France are beautiful.

2011 Bayanlar Futbol Dünya Kupası, Almanya'nın Frankfurt şehrinde sona erecek. - The 2011 Women's Soccer World Cup will end in Frankfurt, Germany.

female
kadındı
full sister
Öz kızkardeş, kızkardeş
gal
hdili kız gal hs gallon
girl
kızla
girl
girli
girl
kıza
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
tek kişilik
individual
ayrık
my sister's husband
kız kardeşin kocası
of sister
kız kardeşi
relating to a sister; sisterly
kardeş ile ilgili; abla
sisterly
{s} kardeşçe
wife
kanse
wife
karısının
wife
eşini
wife's sister
Baldız
women
kad
younger sister
kız kardeşi
adopted sister
ahret kardeşi
do you have a sister
kardeşin var mı
female
{s} dişil

Bir aslanın yelesi daha koyu olsa dişileri için daha çekici olur. - The darker the mane of a lion is, the more attractive to females it is.

Tavus kuşunun güzel kuyruğu dişilerin ilgisini çekmeye yardım eder. - The peacock's beautiful tail helps it attract females.

female
kadınlara ait
female
{i} dişi canlı
female
{i} kız

Tom'un çok sayıda kız arkadaşı var. - Tom has a lot female friends.

O kız öğrenci Amerikalıdır. - That female student is American.

female
dişi dişil kadın cinsine mahsus
female
s., i. dişi
female
dişi hayvan veya bitki
foster sister
sütkardeş
gal
i., k.dili. kadın
gal
n. kız
gal
{i} kız
gal
gal
girl
{i} k.dili. kız arkadaş
girl
kız arkadaş

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

Kız arkadaşına doğru koştum. - I ran into your girlfriend.

girl
bayan dost
girl
girl scout kız izci
girl
hizmetçi kız
girl
girlhoodkızlık çagı
girl
girl friend yakın kız arkadaş
half sister
üvey kardeş
i am his sister
kardeşiyim
i am with my sister
kız kardeşim ile beraberim
individual
(Askeri) TEK ER
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
hususiyeti olan
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
başlıbaşına
kid sister
{k} ufak kız kardeş
lay sister
gönüllü çalışan rahibe
mate
mat/eş/yardımcı/arkadaş
mate
mate mat et/çiftleş
mate
çift hayvanın erkek veya dişisi
mate
ikinci kaptan
mate
(Askeri) İKİNCİ SÜVARİ, İKİNCİ KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye veya mayın gemisinin ikinci süvarisi. Birinci süvariden daha aşağı derecede olan bu güverte subayı, geminin faaliyeti ile ilgili hususlarda, gemi süvarisine yardım eder. Ayrıca bakınız: "master"
mate
{i} eş, misil
mate
ii
mate
evlendirmek
mate
Paraguay çay
mate
(fiil) mat etmek, eşlemek, evlendirmek, evlenmek, çiftleşmek, dengini bulmak, uymak
mate
mat

Bu, telif hakkı ile korunan bir materyalin çevirisiydi, bu yüzden telif hakkı sahiplerinin türetilmiş çalışmaları kontrol etme hakkı olduğu için onu iptal ettim. - This was a translation of copyrighted material, so I deleted it since copyright owners have the right to control derivative works.

Bir kitap için materyal topluyor. - She is collecting material for a book.

mate
mat etmek
mate

Tom Mary'nin ruh eşi olduğunu ve birbirleri için yaratıldıklarını söylüyor. - Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other.

Bu çorabın eşi nerede? - Where is the mate to this sock?

mate
eşlemek
nursing sister
İng. hemşire
sis
{i} kızkardeş

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

Kızkardeşini görmek istiyorum. - I want to see your sister.

sis
i., k.dili. kızkardeş
sisterly
kız kardeşçe
sisterly
{s} kızkardeş gibi
sisterly
{s} kızkardeşe yakışır
soul sister
soydaş (zenci)
spouse
ehil
spouse
karı

Onun karısı bir Japon kadın. - His spouse is a Japanese woman.

twin sister
ikiz kardeş
uterine sister
annesi bir babası ayrı kardeş
uterine sister
üvey kardeş
ward sister
koğuş hemşiresi
Türkçe - Türkçe

sister teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
MATE
(Osmanlı Dönemi) Öld
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
mate
Paraguay çayı
mate
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
mate
Kahve kreması
sis
Kalın su buğusu
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman: "Kalkuta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor."- R. H. Karay
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
sis
Tevfik Fikret 'in, istanbul'a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri
İngilizce - İngilizce
Formal title for any female member of a religious or fraternal organization. (Compare Miss.)

Please welcome Sister Smith as she moves from her former congregation to her new congregation.

Title of respect for an adult female member of a religious or fraternal order

At the convent, Sister Grace supervises the kitchen.

An informal title used as part of another moniker:

Native American leader Chief Seattle urged ecological responsibility, referring to Brother Eagle and Sister Sky in his purported 1854 speech.

a form of address to a woman
To strengthen (a supporting beam) by fastening a second beam alongside it

I’m trying to correct my sagging floor by sistering the joists.

any woman or girl with whom a bond is felt through common membership of a race, profession, religion or organization, such as feminism

Sisters Are Doin’ It for Themselves.

a senior or supervisory nurse, often in a hospital
Of or relating to an entity that has a special or affectionate relationship with another

sister city.

a black woman
a female member of a religious community; a nun
a daughter of the same parents as another person; a female sibling

My little sister is an annoying pest.

The XML format that FamilyRelations, in particular, uses to load sequence information A format served by canal
a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group; "none of her sisters would betray her" (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address); "the Sisters taught her to love God" a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician
{n} a woman born of the same parents, a woman of the same nature, faith or society
a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician"
You can describe a woman as your sister if you feel a connection with her, for example because she belongs to the same race, religion, country, or profession. Modern woman has been freed from many of the duties that befell her sisters in times past
Members of a sorority refer to one another as "sisters" to emphasize the familial bond which they share Fraterinity members are "brothers "
In the latter case, she is more definitely called a half sister
a woman or girl who has the same parents as another person; a female sibling
Sister is a title given to a woman who belongs to a religious community. Sister Francesca entered the chapel. the Hospice of the Sisters of Charity at Lourdes
Your sister is a girl or woman who has the same parents as you. His sister Sarah helped him. Vanessa Bell, the sister of Virginia Woolf I didn't know you had a sister. see also half-sister, stepsister
The term used by active members in a sorority when referring to each other
To be sister to; to resemble closely
A member of a sorority
The correlative of brother
You can use sister to describe something that is of the same type or is connected in some way to another thing you have mentioned. For example, if a company has a sister company, they are connected. the International Monetary Fund and its sister organisation, the World Bank
An initiated member of a sorority
sometimes used as a term of address for attractive young women
A woman who has professed vows in a religious order
A term used within a sorority when referring to members and new members
{s} related by sisterhood; closely related, associated
a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group; "none of her sisters would betray her"
A woman who is closely allied to, or assocciated with, another person, as in the sdame faith, society, order, or community
One of the same kind, or of the same condition; generally used adjectively; as, sister fruits
{i} female sibling; nun, female member of a religious order; head nurse, chief nurse (British); close female friend; fellow woman; female advocate of feminism; fellow black woman (African-American)
a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician
Any woman religious, in popular speech; strictly, the title applies only to women religious belonging to institutes whose members never professed solemn vows Most of the institutes whose members are properly called Sisters were established during and since the 19th century Women religious with solemn vows, or belonging to institutes whose members formerly professed solemn vows, are properly called nuns
A sister is a senior female nurse who supervises part of a hospital. Ask to speak to the sister on the ward Sister Middleton followed the coffee trolley
A term used within sororities when referring to other members
a term used by sorority members when referring to each other
(Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address); "the Sisters taught her to love God"
A term used by sorority members to refer to one another
Sister missionary; the term of address applied thereto
A female who has the same parents with another person, or who has one of them only
An initiated member of a sorority/women's fraternity It is used as a form of address when one initiated member is refers to another member
a term used by sorority/women's fraternity members when referring to fellow members
sustre
sissy
suster
nee
sister chromatid
either of the two chromatids of a chromosome
sister cities
plural form of sister city
sister city
A foreign city with which a city has a declared relationship of cordiality

Placetown and Machinville are sister cities in England and France.

sister companies
plural form of sister company
sister company
A company with a different name that is closely affiliated with another
sister ship
a ship built to the same design as another
sister ships
plural form of sister ship
sister-in-law
A female relative of one's generation, separated by one degree of marriage:
sister-in-law
Co-sister-in-law: The wife of one's sibling-in-law
sister-in-laws
Rarely seen and generally considered a misspelling of sisters-in-law. See sister-in-law for notes
sister-wife
A woman who is simultaneously sister and wife to her husband:
sister-wife
In a polygamous marriage, a woman who is simultaneously the sister and co-wife of another
sister-wife
A co-wife in general
sister company
(Ekonomi) Kardeş şirket
Sister Bell
bell that was ordered in 1752 from England to replace the damaged Liberty Bell (was displaced by the replacement bell built by Pass and Stow)
sister city
{i} town twinning, pairing cities or towns from different geographical areas for the purposes of encouraging cultural relations and human contact
sister company
one of several companies that are governed by one parent company
sister german
sister born from the same parents
sister ship
twin ship, another ship of the same type
sister ship
a ship that is one of two or more similar ships built at the same time
sister-in-law
the sister of your spouse
sister-in-law
Someone's sister-in-law is the sister of their husband or wife, or the woman who is married to their brother
sister-in-law
sister of the husband, sister of the wife, wife of one's brother, wife of the brother of one's spouse
GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Gal
Alternative form of Gal
big sister
A sibling's older sister (used especially by children or by parents in speaking to their children)
blood sister
A sister by birth
blood sister
A female bound to another one in commitment and friendship by a ceremonial mingling of blood
co-sister
colleague ("sister" in the same craft, occupation, or society)
co-sister
One's husband's brother's wife
co-sister-in-law
one's husband's brother's wife; or more generally one's spouse's sister-in-law, the sister of one spouse in relation to the siblings of the other spouse

in plural The relationship between women who marry brothers.

co-sister-in-law
one's brother-in-law or sister-in-law's sister; that is, one's sibling's spouse's sister (one's sister's husband's sister or one's brother's wife's sister)

in plural The relationship between women whose brother and sister are married to each other.

cousin sister
A female first cousin

Welfare Ministry Secretary Upali Dahanayake, his elderly father, daughter, and a cousin sister died on the spot in a tragic accident in Mahiyangana yesterday.

cousin-sister
Alternative spelling of cousin sister
female
Someone or something of feminine sex or gender
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

gal
An adolescent girl or young woman
girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
half sister
The daughter of one's mother who has a different father, maternal half sister, uterine sister
half sister
The daughter of one's father who has a different mother, paternal half sister
half sister-in-law
The wife of one's half-brother
half sister-in-law
The wife of the half-brother of one's spouse
half sister-in-law
The half sister of one's spouse
half-sister
Alternative spelling of half sister
individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

little sister
A sibling's younger sister (used especially by children or by parents in speaking to their children)
mate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
mate
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

mate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
mate
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
mate
A sexual partner
mate
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
mate
Short for first mate
mate
To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
mate
To copulate
mate
Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
mate
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
mate
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
mate
Short for Checkmate
mate
To pair in order to raise offspring
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A cup of this drink
sisterly
In the manner of a sister. Behaving as one would expect of a sister
spouse
to wed, to espouse

Of Lady Auranthe, our new-spoused daughter?.

spouse
A person's husband or wife; a husband's wife or wife's husband is his or her spouse, respectively
uterine sister
A half sister having the same mother but a different father
weak sister
A person who is cowardly or indecisive

Your course of action this past year has bordered on criminal negligence, he barks to the man whose job he means to take. You're a weak sister, Mr. President..

weak sister
A person or thing which is the least robust or least dependable member of a group

San Antonio has always been viewed as the weak sister of the big regional centers of Houston and Dallas.

wife
The female of a pair of mated animals

A new wife for the gander is introduced into the pen.

wife
A married woman, especially in relation to her spouse
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
sis
Shortened form of sister
spouse
– The person to whom an individual is legally married or a "common-law" spouse who is a person of the opposite sex with whom an individual has been co-habitating in a conjugal relationship for at least 12 months or who is the natural or adoptive parent of their child
female
{n} the sex which bears yound
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
girl
{n} a female child, a young woman
mate
{n} a companion, helper, second in command
mate
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
sisterly
{a} like or becoming a sister, kind, fond
spouse
{n} a husband, wife, married person
wife
{n} a married woman, a low mean woman
women
{n} of woman, the primitive and correct orthography is wimmen
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Sisters
sistren
Women
wimmin
Women
men

It is agonizing for the united States to lose our young men and women. - It is agonizing for America to lose our young men and women.

It is agonizing for America to lose our young men and women. - It is agonizing for the united States to lose our young men and women.

Women
fish
big sister
an older sister
big sister
older sister (who protects the younger)
female
A part designed to receive into another (male) part Internal threads are female
female
You can refer to any creature that can lay eggs or produce babies from its body as a female. Each female will lay just one egg in April or May. male Female is also an adjective. the scent given off by the female aphid to attract the male. male
female
Having an internal socket, as in a connector or pipe fitting
female
Female matters and things relate to, belong to, or affect women rather than men. female infertility. a purveyor of female undergarments male
female
Someone who is female is a woman or a girl. a sixteen-piece dance band with a female singer Only 13 per cent of consultants are female. male
female
adj wanita 2 adj [{animal}] betina 3 n perempuan
female
n   One of the opposing, or unfair, sex
female
being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage
female
Women and girls are sometimes referred to as females when they are being considered as a type. Hay fever affects males more than females. male
female
Belonging to an individual of the female sex; characteristic of woman; feminine; as, female tenderness
female
for or composed of women or girls; "the female lead in the play"; "a female chorus"
female
{s} of or pertaining to the female sex; characteristic of the female sex; designed with a hollow or groove into which another part fits (Machinery, Electronics)
female
a person who belongs to the sex that can have babies
female
A plant which produces only that kind of reproductive organs which are capable of developing into fruit after impregnation or fertilization; a pistillate plant
female
Connection: A pipe, coupling, or tool threaded on the inside so that only a male connection can be joined to it
female
An individual of the sex which conceives and brings forth young, or (in a wider sense) which has an ovary and produces ova
female
lin fifty: nranzi to find: eubiler five: nan forest: anar forty: siraz four: si fruit: vas
female
A female flower or plant contains the part that will become the fruit when it is fertilized. Figs have male and female flowers. male. female homosexuality female genital mutilation female circumcision
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)
female
{i} one of the female sex, girl, woman
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa) a person who belongs to the sex that can have babies being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
Belonging to the sex which conceives and gives birth to young, or (in a wider sense) which produces ova; not male
female
The probate inventory of a woman
female
hembra
female
Any part, such as a nut or fitting, into which another (male) part can be inserted Internal threads are female
female
Someone of feminine sex or gender
female
Having pistils and no stamens; pistillate; or, in cryptogamous plants, capable of receiving fertilization
female
nui
female
a person or animal that can give birth or lay eggs
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage"
female
Something of feminine sex or gender
female
she-
foster sister
sister who was raised in a family but not related by birth
foster-sister
your foster sister is a female who is not a daughter of your parents but who is raised by your parents
gal
Get A Life
gal
Global address list
gal
1 gal (seems to mainly be used in Japan) is an acceleration of 1 cm/sec² A more or less typical earthquake measures around 250 gal near the epicenter, so 400 gal is sometimes specified for earthquake testing 980 6 gal = 1g
gal
A galileo
gal
Guardian Ad Litem: citizens assigned by the court to represent the best interests of a foster child
gal
Guardian Ad Litem   A guardian appointed by a court to represent in a particular lawsuit the interests of a minor, a person not yet born, or a person judged incompetent
gal
(From Galileo) A unit of acceleration equal to 1 centimeter per second per second, or 1000 milligals
gal
A girl
gal
General Administrative Letter
gal
alliterative term for girl (or woman) a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
{i} centimeter-gram-second unit of acceleration that equals to 1 centimeter per second per second (used in gravitational field ); girl or woman (Slang)
gal
Family of low density devices invented by Lattice Semiconductor
gal
Abbreviation for gallon
gal
What a Katmandu fan might shout
gal
alliterative term for girl (or woman)
gal
Guardian ad Litem
gal
chemical/x-gaussian-log --- see below
gal
United States liquid unit equal to 4 quarts or 3 785 liters
girl
A young person of either sex; a child
girl
a young woman; "a young lady of 18" a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
Any woman, regardless of her age. See usage notes
girl
tifi, djal
girl
You can refer to someone's daughter as a girl. We had a little girl
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs Smith was just one of the girls"
girl
a young woman; "a young lady of 18"
girl
Smith was just one of the girls
girl
{i} young female child; young female; woman (Slang); housemaid (Slang)
girl
asa grace: bethi grain: chu goodbye: nefek
girl
A female child, from birth to the age of puberty; a young maiden
girl
n anak perempuan (anak) 2 n gadis 3 n nona
girl
A girl is a female child. an eleven year old girl I must have been a horrid little girl
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
A queen (the playing card.)
girl
Young women are often referred to as girls. This use could cause offence. a pretty twenty-year old girl
girl
A female servant; a maidservant
Türkçe - İngilizce

sister teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sis
mist

The mist was so dense that I could not see even an inch ahead. - Sis o kadar yoğundu ki bir inç önümü bile göremiyordum.

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future. - Sis perdesinin arasından, kendi geleceğim gözüme ilişti.

sis
{i} fog

I can't see the road signs in this fog. - Bu siste yol işaretlerini göremiyorum.

The fog prevented him from seeing very far ahead. - Sis onun çok uzağı görmesini engelledi.

sis
{i} haze
individual
(Tıp) individual
mate
maté
mate
(Tıp) mate
mate
paraguayan tea
sis
fume
sis
smog

The air was infected with photochemical smog. - Hava fotokimyasal sis ile enfekte edildi.

The accident was due to the smog. - Kaza kirli sis nedeniyle oldu.

sis
vapour
sis
haziness
sis
fog of
Gal
{i} Wales

The daffodil is the national flower of Wales. - Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

The United Kingdom is comprised of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. - Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşur.

Gal
Welsh

I like to speak Welsh. - Galce konuşmayı seviyorum.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
ahret kardeşi sister
(used by a devout Muslim woman to describe the close bond that exists between herself and another devout Muslim woman, one to whom she is not a blood relative)
gal
girl or woman (Slang)
gal
gal
hanım abla sister
(a term of respect in addressing a woman)
mate
maté, Paraguay tea
mate
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
sis
fog, mist, haze
sis
{i} mistiness
sis
bulging
sister