spouse

listen to the pronunciation of spouse
İngilizce - Türkçe

Bir insan eşine saygı göstermeli. - One should respect one's spouse.

Cuma akşamları, deniz aşırı ülkelerde eşleriyle birlikte çalışan bir grubumuz Chuck's Bar and Grill'de buluşurlar. - On Friday evenings, a group of us with spouses working overseas meet at Chuck's Bar and Grill.

{i} eş, koca/karı
{i} hayat arkadaşı
karı kocadan her biri
(Bilgisayar) eşi

Eşinizle birlikte ne kadar zaman harcarsınız? - How much time do you spend with your spouse?

Bir insan eşine saygı göstermeli. - One should respect one's spouse.

kuma
arkadaş
karı ya da koca
{i} karı

Onun karısı bir Japon kadın. - His spouse is a Japanese woman.

{i} koca

Dul kocası ölmüş bir kadındır. - A widow is a woman whose spouse has died.

ortak
ehil
sister
abla

O onun ablası gibi görünmesine rağmen, gerçekte onun annesidir. - Though she looks like his older sister, the fact is that she is his mother.

Ben kahvaltı için yumurta severim, ama ablam yulaf lapası tercih eder. - I like eggs for breakfast, but my sister prefers oatmeal.

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

women
kadınlar

Kadınlar gerçekten ellerinden geleni yaptılar. - The women really gave it their utmost.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

wife

Kristy Anderson, Larry Ewing'in eşidir. - Kristy Anderson is the wife of Larry Ewing.

Eşimin adı Lidia Zarębowa. - My wife's name is Lidia Zarębowa.

female
dişi

Üç tane köpeğim var; birisi erkek, diğerleri dişi. - I have three dogs; one is male and the others are female.

Koko bir dişi gorildir. - Koko is a female gorilla.

girl
kız

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

individual
birey

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

wife
zevce
female
kadın

Erkek mi yoksa kadın bir doktoru mu tercih edersiniz? - Do you prefer a male or female doctor?

Bu çalışmadaki hastalar, 30 erkek ve 25 kadından oluşmaktadır. - The patients in this study consisted of 30 males and 25 females.

sister
kız kardeş

O benim kız kardeşimi oyuncaklarından etti. - He deprived my little sister of all her toys.

O, bana kız kardeşini tanıttı. - He introduced his sister to me.

wife
hanım
mate
ahbap
sister
kardeş

O, bana kız kardeşini tanıttı. - He introduced his sister to me.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

wife
{i} karı

Karısıyla İnternet üzerinden tanıştı. - He met his wife online.

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

spouse abuse
eş zulmü
spouse abuse
eş dayağı
spouse abuse
eş şiddeti
spouse beating
eş şiddeti
spouse beating
eş zulmü
spouse beating
eş dayağı
spouse birthday
(Bilgisayar) eşin doğum günü
spouse name
(Bilgisayar) eşinizin adı
spouse name
(Bilgisayar) eş adı
spouse name
(Bilgisayar) eşinin adı
spouse nickname
(Bilgisayar) eşinin takma adı
spouse's name
(Bilgisayar) eşin adı
spouse, mate, consort
eş, arkadaş, yoldaş
spouse, partner, mate
eş, partner, mate
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
fert
mate
{f} çiftleşmek
women
kadın

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

individual
{s} özel
Women
(isim) Nisa
individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
mate
{f} dengini bulmak
mate
{f} evlenmek
mate
{i} paraguay çayı
mate
{i} ortak
sister
{i} hemşire

Hemşire, bu hastayı gözünüzün önünden ayırmayın. - Sister, don't let this patient out of your sight.

Kız kardeşim hemşiredir. - My sister is a nurse.

sister
yenge

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

Babanın ya da annenin kız kardeşi senin yengendir. - The sister of your father or mother is your aunt.

sister
kızkardeş

Kızkardeşini görmek istiyorum. - I want to see your sister.

O gerçekten Tom'un kızkardeşi mi? - Is that really Tom's sister?

wife
{i} (çoğ. wives) karı

She's my wife. O benim karım.

female
bayan

Favori bayan repçin kim? - Who's your favorite female rapper?

Öpüşen iki bayan şarkıcının bir videosunun neden bu kadar ilgi çektiğini anlamıyorum. - I don't understand why a video of two female singers kissing is getting so much attention.

female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
female
dişi fiş
girl
kadın

Küçük kız güzel bir kadın oldu. - The little girl grew into a beautiful woman.

Kadınlar ve kızlar onunla karşılaşmaktansa caddeyi geçmeyi tercih ederler. - Women and girls would cross over the street rather than meet him.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

likely to cheat one's spouse
gözü dışarıda
mate
karı
mate
birader
mate
muavin
mate
yardak
mate
eşleştirmek
mate
(Tıp) Eş, karı veya koca
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
mate
lan
mate
birleştirmek
mate
eş olmak
mate
bağlamak
mate
(Askeri) ikinci süvari
refers to
(Bilgisayar) başvuru yeri
refers to
(Bilgisayar) başvuru
wife
hayat arkadaşı
wife
bayan

Bayan Davis sadece mükemmel bir eşti. - Mrs. Davis was anything but a perfect wife.

Çirkin bir bayan eş bahçenin etrafındaki iyi bir çit gibidir. - An ugly wife is a good fence around the garden.

women
kadın milleti
wife
kadın

Şu kadın onun karısı olmalı. - That woman must be his wife.

O, karısını terk etti ve yarı yaşında bir kadınla aşk hayatı yaşıyor. - He left his wife and shacked up with a woman half her age.

female
dişilere ilişkin
girl
sevgili

Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz. - Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play.

Gerçeği anlatmak gerekirse o benim sevgilim. - To tell the truth, she is my girlfriend.

girl
kadın işçi
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
başlı başına
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
mate
(hayvan) eş
mate
yöndemci
mate
(İİ) ahbap
mate
{f} çiftleş
mate
çiftleştirmek
mate
dost

Yorgun görünüyorsun dostum. Bence senin yazmaya ara vermen gerekiyor. - You look exhausted, mate. I think you need to take a break from writing.

Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum. - Great bait, mate, I rate eight out of eight.

sis
kız kardeş

Bunlar benim kız kardeşimin dergileri. - These are my sister's magazines.

O, bana kız kardeşini tanıttı. - He introduced his sister to me.

sis
abla

O benim annem değil fakat en büyük ablamdır. - She is not my mother but my oldest sister.

Mary Tom'un ablasıdır. - Mary is Tom's older sister.

sister
kızkardeş gibi

Mary ve Alice kızkardeş gibiler. - Mary and Alice are like sisters.

Mary benim için bir kızkardeş gibi. - Mary is like a sister to me.

sister
simil
sister
bacı
sister
hastabakıcı
sister
hemcins
Women
bayanlar

Çok güzel bayanlar var. - There are very beautiful women.

Bayanların ve çocukların sana ne dediklerini anlamada sorunların mı var? - Do you have problems understanding what women and children say to you?

Women
kady
ex-spouse
eski eş
female
kadındı
gal
hdili kız gal hs gallon
girl
girli
girl
kızla
girl
kıza
individual
tek kişilik
individual
ayrık
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
sister
ablasin
sister
half sister üvey kızkardeş lay sister rahibe namzedi
sister
bacım
sister
sisterly s
wife
eşini
wife
kanse
wife
karısının
women
kad
Sister
{i} İng. Sör hastalara bakan hemşirenin ilk adından veya
Sister
{i} Sör (rahibelerin ilk adından önce kullanılan unvan): Sister Maria Sör Maria
female
{i} kız

1990'dan beri on bir kız öğrenci ödül aldı. - Since 1990, eleven female students received the award.

O kız öğrenci Amerikalıdır. - That female student is American.

female
dişi dişil kadın cinsine mahsus
female
{s} kadınlara ait
female
dişi hayvan veya bitki
female
s., i. dişi
female
{i} dişi canlı
female
{s} dişil

Bir aslanın yelesi daha koyu olsa dişileri için daha çekici olur. - The darker the mane of a lion is, the more attractive to females it is.

Tavus kuşunun güzel kuyruğu dişilerin ilgisini çekmeye yardım eder. - The peacock's beautiful tail helps it attract females.

gal
{i} kız
gal
n. kız
gal
gal
gal
i., k.dili. kadın
girl
girlhoodkızlık çagı
girl
{i} hizmetçi kız
girl
{i} k.dili. kız arkadaş
girl
kız arkadaş

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

Kız arkadaşının orgazm takliti yapmadığından nasıl emin olabilirsin? - How can you be sure your girlfriend isn't faking her orgasms?

girl
girl friend yakın kız arkadaş
girl
girl scout kız izci
girl
bayan dost
individual
hususiyeti olan
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
başlıbaşına
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
(Askeri) TEK ER
mate
(Askeri) İKİNCİ SÜVARİ, İKİNCİ KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye veya mayın gemisinin ikinci süvarisi. Birinci süvariden daha aşağı derecede olan bu güverte subayı, geminin faaliyeti ile ilgili hususlarda, gemi süvarisine yardım eder. Ayrıca bakınız: "master"
mate
ii
mate
mat/eş/yardımcı/arkadaş
mate
Paraguay çay
mate
ikinci kaptan
mate
(fiil) mat etmek, eşlemek, evlendirmek, evlenmek, çiftleşmek, dengini bulmak, uymak
mate
{i} eş, misil
mate
mat

Sizce ben çok materyalist miyim? - Do you think I'm too materialistic?

Bir kitap için materyal topluyor. - She is collecting material for a book.

mate
eşlemek
mate
mat etmek
mate

Tom Mary'nin ruh eşi olduğunu ve birbirleri için yaratıldıklarını söylüyor. - Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other.

Giyim eşyasının hangi malzemelerden yapıldığını merak ediyorum. - I wonder what materials the garment is made of.

mate
evlendirmek
mate
çift hayvanın erkek veya dişisi
mate
mate mat et/çiftleş
sis
kızkardeş

O gerçekten Tom'un kızkardeşi mi? - Is that really Tom's sister?

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

sis
i., k.dili. kızkardeş
sister
baldız

Linda Dan'ın baldızı. - Linda is Dan's sister-in-law.

Baldızım beni yeni evlerinde öğle yemeğine davet etti. - My sister-in-law invited me to lunch in their new house.

sister
{i} rahibe

Tom'un kızkardeşi bir rahibe. - Tom's sister is a nun.

1951'de Rahibe Teresa o zamanlar Hindistan'ın en büyük şehri olan Kalküta'ya gönderildi. - In 1951, Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.

sister
kardeş aynı cinsten olan kimse veya şey
sister
sisterinlawgörümce
wife
harem
wife
elkızı
women
i., çoğ., bak. woman
Türkçe - Türkçe

spouse teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
MATE
(Osmanlı Dönemi) Öld
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
mate
Paraguay çayı
mate
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
mate
Kahve kreması
sis
Kalın su buğusu
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman: "Kalkuta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor."- R. H. Karay
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
sis
Tevfik Fikret 'in, istanbul'a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri
İngilizce - İngilizce
A person's husband or wife; a husband's wife or wife's husband is his or her spouse, respectively
to wed, to espouse

Of Lady Auranthe, our new-spoused daughter?.

– The person to whom an individual is legally married or a "common-law" spouse who is a person of the opposite sex with whom an individual has been co-habitating in a conjugal relationship for at least 12 months or who is the natural or adoptive parent of their child
{n} a husband, wife, married person
A husband or wife, irrespective of sex or gender; a husbands or wifes husband or wife is his/her spouse
Husband or wife as the result of a marriage which is legally recognized in the respective state
{i} husband, wife, mate
refers to
The members husband, wife, or defacto
is a person to whom you are lawfully married under Connecticut law for a 12-month period Current Connecticut law states that an individual who is a common law spouse is not lawfully married
Includes a person married to and living with a householder who is of the opposite sex of the householder The category "husband or wife" includes people in formal marriages, as well as people in common-law marriages
A husband or wife •Death
The person to whom you are married - not a cohabitee
"Spouse" as defined in the Pension Benefits Standards Act means
A husband or wife
Someone's spouse is the person they are married to. To marry; wed. a husband or wife (espous(e), from sponsus , from spondere; SPONSOR)
A legal wife or husband
the person to whom you are legally married
This term applies to a legally married or a common-law spouse A common-law spouse is a person of the opposite sex who is living with you in a common-law relationship, which means that he or she is your child's natural or adoptive parent (legal or in fact); or has been living with you in such a relationship, for at least 12 continuous months, or previously lived with you in such a relationship for at least 12 continuous months (including any period of separation of less than 90 days)
means your husband or wife
A man or woman engaged or joined in wedlock; a married person, husband or wife
a person's partner in marriage
A married man, in distinct from a spousess or married woman; a bridegroom or husband
Means either your lawful wife or your lawful husband The status of spouse shall be determined exclusively with reference to the laws of the Commonwealth of Pennsylvania regardless of the residence or domicile of the parties involved Additionally, whether you are "separated" from your spouse will be determined with reference to the laws of the Commonwealth of Pennsylvania regardless of the residence or domicile of the parties involved
To wed; to espouse
means the person legally married to the Agreement Holder or a person who has been residing with the Agreement Holder in a common-law relationship for at least one year and who is publicly represented as the Agreement Holder’s Spouse
Husband or wife
GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Gal
Alternative form of Gal
Sister
An informal title used as part of another moniker:

Native American leader Chief Seattle urged ecological responsibility, referring to Brother Eagle and Sister Sky in his purported 1854 speech.

Sister
Formal title for any female member of a religious or fraternal organization. (Compare Miss.)

Please welcome Sister Smith as she moves from her former congregation to her new congregation.

Sister
Title of respect for an adult female member of a religious or fraternal order

At the convent, Sister Grace supervises the kitchen.

female
Someone or something of feminine sex or gender
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
gal
An adolescent girl or young woman
gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

mate
To pair in order to raise offspring
mate
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
mate
Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
mate
A sexual partner
mate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
mate
To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
mate
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

mate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
mate
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
mate
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
mate
To copulate
mate
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
mate
Short for Checkmate
mate
Short for first mate
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A cup of this drink
military spouse
A person whose spouse (wife or husband) is a member a nation's armed forces
pretermitted spouse
A spouse who would likely stand to inherit under a will, but was not included in the will because he or she was not yet married to the testator at the time the will was written
sister
a form of address to a woman
sister
any woman or girl with whom a bond is felt through common membership of a race, profession, religion or organization, such as feminism

Sisters Are Doin’ It for Themselves.

sister
a daughter of the same parents as another person; a female sibling

My little sister is an annoying pest.

sister
To strengthen (a supporting beam) by fastening a second beam alongside it

I’m trying to correct my sagging floor by sistering the joists.

surviving spouse
An unmarried taxpayer whose spouse has been deceased for less than two taxable years, and who provides a home for one or more dependents of the deceased
surviving spouse
A spouse that outlives the person to whom they are married, thereby obtaining legal rights with respect to the property of the deceased spouse
wife
The female of a pair of mated animals

A new wife for the gander is introduced into the pen.

wife
A married woman, especially in relation to her spouse
work spouse
A man or woman in the workplace with whom one shares a special relationship having bonds similar to those of a marriage: special confidences, loyalties, shared jokes and experiences, and unusual degree of honesty or openness
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
sis
Shortened form of sister
sister
a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group; "none of her sisters would betray her" (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address); "the Sisters taught her to love God" a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician
sister
The XML format that FamilyRelations, in particular, uses to load sequence information A format served by canal
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
female
{n} the sex which bears yound
girl
{n} a female child, a young woman
mate
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
mate
{n} a companion, helper, second in command
sister
{n} a woman born of the same parents, a woman of the same nature, faith or society
wife
{n} a married woman, a low mean woman
women
{n} of woman, the primitive and correct orthography is wimmen
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Sister
suster
Sister
sissy
Sister
sustre
Women
fish
Women
men

It is agonizing for America to lose our young men and women. - It is agonizing for the united States to lose our young men and women.

It is agonizing for the united States to lose our young men and women. - It is agonizing for America to lose our young men and women.

Women
wimmin
and spouse
including his wife, including her husband
ex-spouse
a person who was formerly a spouse
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage"
female
she-
female
hembra
female
Something of feminine sex or gender
female
nui
female
{i} one of the female sex, girl, woman
female
a person who belongs to the sex that can have babies
female
Having an internal socket, as in a connector or pipe fitting
female
A plant which produces only that kind of reproductive organs which are capable of developing into fruit after impregnation or fertilization; a pistillate plant
female
Female matters and things relate to, belong to, or affect women rather than men. female infertility. a purveyor of female undergarments male
female
n   One of the opposing, or unfair, sex
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage
female
You can refer to any creature that can lay eggs or produce babies from its body as a female. Each female will lay just one egg in April or May. male Female is also an adjective. the scent given off by the female aphid to attract the male. male
female
A female flower or plant contains the part that will become the fruit when it is fertilized. Figs have male and female flowers. male. female homosexuality female genital mutilation female circumcision
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)
female
Belonging to the sex which conceives and gives birth to young, or (in a wider sense) which produces ova; not male
female
{s} of or pertaining to the female sex; characteristic of the female sex; designed with a hollow or groove into which another part fits (Machinery, Electronics)
female
The probate inventory of a woman
female
Connection: A pipe, coupling, or tool threaded on the inside so that only a male connection can be joined to it
female
Any part, such as a nut or fitting, into which another (male) part can be inserted Internal threads are female
female
lin fifty: nranzi to find: eubiler five: nan forest: anar forty: siraz four: si fruit: vas
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa) a person who belongs to the sex that can have babies being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
Having pistils and no stamens; pistillate; or, in cryptogamous plants, capable of receiving fertilization
female
Someone of feminine sex or gender
female
An individual of the sex which conceives and brings forth young, or (in a wider sense) which has an ovary and produces ova
female
a person or animal that can give birth or lay eggs
female
A part designed to receive into another (male) part Internal threads are female
female
Belonging to an individual of the female sex; characteristic of woman; feminine; as, female tenderness
female
for or composed of women or girls; "the female lead in the play"; "a female chorus"
female
Someone who is female is a woman or a girl. a sixteen-piece dance band with a female singer Only 13 per cent of consultants are female. male
female
adj wanita 2 adj [{animal}] betina 3 n perempuan
female
being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
Women and girls are sometimes referred to as females when they are being considered as a type. Hay fever affects males more than females. male
gal
Family of low density devices invented by Lattice Semiconductor
gal
chemical/x-gaussian-log --- see below
gal
alliterative term for girl (or woman) a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
A girl
gal
(From Galileo) A unit of acceleration equal to 1 centimeter per second per second, or 1000 milligals
gal
Guardian Ad Litem   A guardian appointed by a court to represent in a particular lawsuit the interests of a minor, a person not yet born, or a person judged incompetent
gal
Guardian Ad Litem: citizens assigned by the court to represent the best interests of a foster child
gal
General Administrative Letter
gal
1 gal (seems to mainly be used in Japan) is an acceleration of 1 cm/sec² A more or less typical earthquake measures around 250 gal near the epicenter, so 400 gal is sometimes specified for earthquake testing 980 6 gal = 1g
gal
{i} centimeter-gram-second unit of acceleration that equals to 1 centimeter per second per second (used in gravitational field ); girl or woman (Slang)
gal
A galileo
gal
Global address list
gal
United States liquid unit equal to 4 quarts or 3 785 liters
gal
Get A Life
gal
Guardian ad Litem
gal
alliterative term for girl (or woman)
gal
a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
What a Katmandu fan might shout
gal
Abbreviation for gallon
girl
Smith was just one of the girls
girl
You can refer to someone's daughter as a girl. We had a little girl
girl
{i} young female child; young female; woman (Slang); housemaid (Slang)
girl
a young woman; "a young lady of 18"
girl
la chica, la muchacha; little girl, la ni?a
girl
A young person of either sex; a child
girl
A girl is a female child. an eleven year old girl I must have been a horrid little girl
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs Smith was just one of the girls"
girl
Young women are often referred to as girls. This use could cause offence. a pretty twenty-year old girl
girl
A queen (the playing card.)
girl
a youthful female person; "the baby was a girl"; "the girls were just learning to ride a tricycle"
girl
a girl or young woman with whom a man is romantically involved; "his girlfriend kicked him out"
girl
A roebuck two years old
girl
A female servant; a maid. See usage notes
girl
a female human offspring; "her daughter cared for her in her old age"
girl
A term of endearment. See usage notes
girl
A female servant; a maidservant
girl
dziewczyna [jeff-CHEE-nah] Read the pronunciation Jeff Chee? Nah! Repeat Date of entry: 7 April 2000
girl
asa grace: bethi grain: chu goodbye: nefek
girl
girly
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
a young woman; "a young lady of 18" a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
Any woman, regardless of her age. See usage notes
girl
gal
girl
Some people refer to a man's girlfriend as his girl. I've been with my girl for nine years
girl
n anak perempuan (anak) 2 n gadis 3 n nona
girl
female child
girl
lass
girl
A female child, from birth to the age of puberty; a young maiden
girl
tifi, djal
his spouse
his wife, his mate
individual
a single organism
individual
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed"
individual
EPE a) a single design with its own instance of a genotype and phenotype b) a line of directly related designs where only the latest member is extant
individual
An individual enrolling as a physician, supplier or non-physician practitioner (e g , physician, nurse midwife, etc )
individual
being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways"
individual
An independent, or partially independent, zooid of a compound animal
individual
separate and distinct from others of the same kind; "mark the individual pages"; "on a case-by-case basis"
individual
means the person who is the subject of protected health information
individual
approval If you describe someone or something as individual, you mean that you admire them because they are very unusual and do not try to imitate other people or things. It was really all part of her very individual personality
individual
a human being; "there was too much for one person to do"
individual
OUT-OF-POCKET EXPENSES: The amount of money that an individual has to pay for covered medical expenses under the health insurance plan during the year This amount is the sum of the deductible and the total coinsurance expenses For example
individual
a form of duplicate bridge contest in which each player's score is kept separately from those of all the others
individual
a single organism being or characteristic of a single thing or person; "individual drops of rain"; "please mark the individual pages"; "they went their individual ways"
individual
Individual means relating to one person or thing, rather than to a large group. They wait for the group to decide rather than making individual decisions Aid to individual countries would be linked to progress towards democracy + individually in·di·vid·ual·ly cheeses which come in individually wrapped segments
individual
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed
individual
{i} human being; particular person; distinct entity, single thing
individual
In the CYC® ontology, an individual-denoting constant is a constant that denotes a single object, rather than a collection of objects For example, the constant #$Snoopy denotes a specific dog, while the collection-denoting constant #$Dog denotes the collection of all dogs Sometimes individual denoting CycL contants are casually referred to as "individuals " For more on this topic, see the constants #$Individual and #$Collection
individual
Of or pertaining to one only; peculiar to, or characteristic of, a single person or thing; distinctive; as, individual traits of character; individual exertions; individual peculiarities
individual
n an organism as distinguished from a group or colony
individual
The product of a single egg, whether it remains a single animal or becomes compound by budding or fission
individual
A member of a population
individual
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant" mailing
individual
This is a spell Target Spells with an Individual target can only ever affect a single object and generally not one significantly larger than human sized
individual
A mailing that goes to one specific recipient, as opposed to "occupant' mailing
individual
Flowers arranged individually on a plant (not in groups) This includes one flower per stem, or many flowers spaced along a branch
individual
A person considered alone, rather than as belonging to a group of people
individual
concerning one person exclusively; "we all have individual cars"; "each room has a private bath"
individual
In the CYC® ontology, an individual-denoting constant is a constant hat denotes a single object, rather than a collection of objects For example, the constant #$Snoopy denotes a specific dog, while the collection-denoting constant #$Dog denotes the collection of all dogs Sometimes individual denoting CycL contants are casually referred to as "individuals " For more on this topic, see the constants #$Individual and #$Collection
individual
An individual is a person. anonymous individuals who are doing good things within our community
individual
Not divided, or not to be divided; existing as one entity, or distinct being or object; single; one; as, an individual man, animal, or city
individual
A single person, animal, or thing of any kind; a thing or being incapable of separation or division, without losing its identity; especially, a human being; a person
mate
A term which denotes either a checkmate or a stalemate These conditions can terminate game play (except as noted by abdications) and satisfy the precondition of the secondary game objective
mate
place an opponent's king under an attack from which it cannot escape and thus ending the game; "Kasparov checkmated his opponent after only a few moves"
mate
A technical assistant (gasfitters mate)
mate
Hence, specifically, a husband or wife; and among the lower animals, one of a pair associated for propagation and the care of their young
mate
make love; "Birds mate in the Spring"
mate
If there are more than one bearing the title, they are called, respectively, first mate, second mate, third mate, etc
mate
From the Persion mat (death) See: checkmate
mate
Someone's wife, husband, or sexual partner can be referred to as their mate. He has found his ideal mate. = partner
mate
A rank (no longer used) between midshipman and lieutenant
mate
informal term for a friend of the same sex
mate
To fit (objects) together without space between
Türkçe - İngilizce

spouse teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sis
mist

In order to learn from mistakes, we construct a no blame system. - Hatalardan öğrenmek için bir suçlama yok sistemini kurmalıyız.

The mist was so dense that I could not see even an inch ahead. - Sis o kadar yoğundu ki bir inç önümü bile göremiyordum.

sis
{i} fog

The fog prevented him from seeing very far ahead. - Sis onun çok uzağı görmesini engelledi.

I can't see the road signs in this fog. - Bu siste yol işaretlerini göremiyorum.

sis
{i} haze
individual
(Tıp) individual
mate
maté
mate
(Tıp) mate
mate
paraguayan tea
sis
fume
sis
smog

The accident was due to the smog. - Kaza kirli sis nedeniyle oldu.

The air was infected with photochemical smog. - Hava fotokimyasal sis ile enfekte edildi.

sis
vapour
sis
haziness
sis
fog of
Gal
{i} Wales

The daffodil is the national flower of Wales. - Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh

Welsh is a very difficult language for me. - Galce benim için çok zor bir dildir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
gal
girl or woman (Slang)
gal
gal
mate
maté, Paraguay tea
mate
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
sis
mistiness
sis
bulging
sis
fog, mist, haze
spouse

  Türkçe nasıl söylenir

  spaus

  Telaffuz

  /ˈspous/ /ˈspaʊs/

  Etimoloji

  [ spaus also spauz ] (noun.) 13th century. Old French espous, espouse and Anglo-Norman espus, espuse by aphasis from Latin spōnsus (“bridegroom”), spōnsa (“bride”), from spondere (“to vow, to pledge”), from Proto-Indo-European *spend- Cognate to espouse, spondee, sponsor.

  Videolar

  ... your spouse has left you a message saying that the cancer is terminal, you're supposed ...
  ... veterans a military spouse ...

  Günün kelimesi

  obsequious