dişi

listen to the pronunciation of dişi
Türkçe - İngilizce
female

There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. - Ne Musevi, ne de musevi olmayan, ne köle ne de özgür vardır, ne erkek ne de dişi vardır, zira Mesih İsa'da hepiniz birsiniz.

A male crocodile ate a female dog. - Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi.

feminine

Every noun in Portuguese is either masculine or feminine. - Portekizcede her isim ya eril ya da dişildir.

The yin is feminine and the yang is masculine. - Yin dişil ve yang erkektir.

mech. female
malleable
female, she
she

She's been working her butt off for the last 50 years! Of course, she feels burnt out! - Son elli senedir canını dişine takıp çalışıyor! Kendini tükenmiş hissetmesi çok normal!

She made great efforts to pass the examination. - O, sınavı geçmek için canını dişine taktı.

gynous
hen
groove
mortice
cow

How many teeth does a cow have? - Bir ineğin kaç dişi var?

A bull is male and a cow is female. - Bir boğa erkektir ve bir inek dişidir.

diş
tooth

I clean my teeth with a toothbrush. - Ben bir diş fırçası ile dişlerimi temizlerim.

My lower left back tooth hurts. - Benim sol alt arka dişim ağrıyor.

diş
dental

When was your most recent dental appointment? - En son diş randevun ne zamandı?

Tom is an experienced dental assistant. - Tom deneyimli bir diş hekimi yardımcısıdır.

dişi domuz
sow
dişi kurt
she wolf
dişi deve
camel
dişi kaplan
tigress
dişi maymun
female monkeys
dişi tutsak
female prisoners
dişi aslan
tigress
dişi ayı
Ursa
dişi ayı
she bear
dişi ağrımak
to have toothache
dişi canlı
female
dişi diş
female thread
dişi eşek
jenny ass
dişi fiş
internal thread
dişi fiş
plug socket
dişi geyik
doe
dişi geyik derisi
doeskin
dişi gıcırdamak
to have a strong desire for something
dişi hayvan
jenny
dişi karaca
roe
dişi karaca
doe
dişi karaca derisi
doeskin
dişi kedi
tabby cat
dişi keçi
nanny goat
dişi klişe
intaglio plate, copperplate
dişi konektör
female connector
dişi kopça
eye
dişi kopça
an eye for a hook
dişi koyun
ewe
dişi kurt
bitch wolf
dişi kuzu
ewe-lamb
dişi kuş
hen
dişi köpek
lady dog
dişi köpek
she dog
dişi köpek
slut
dişi leopar
leopardess
dişi pars
leopardess
dişi soket
female socket
dişi tavus
peahen
dişi tavşan
doe
dişi tay
filly
dişi tilki
bitch fox
dişi
female end
dişi vida
female screw
dişi çekmeniz şart mı
Is it necessary to pull it out
dişi çıkmak
cut
dişi ördek
duck
dişi üreme organları
gynaeceum
dişi üreme organı
pudenda
dişi şeytan
she devil
diş
teeth

I brush my teeth after eating. - Yedikten sonra dişlerimi fırçalarım.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

sarımsak dişi
clove
diş
clove

Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health? - Her gün bir diş sarımsak yemek sağlığınız için yararlı mıdır?

vida dişi çekme
threading
diş
rib
diş
outside
diş
tread
diş
odontic
diş
ambient
diş
(Otomotiv) periphery
diş
exterior
diş
thread
duvar dişi
(İnşaat) notch
erkek-dişi
male and female
göz dişi
canine
tarak dişi
dent
testere dişi
saw tooth
testere dişi dalgası
sawtooth wave
testere dişi darbesi
sawtooth pulse
vida dişi açma
thread cutting
vida dişi açılmış
(Mekanik) threaded
zehir dişi
poison-fang
diş
joggle
diş
cog
diş
tine
dişi köpek
bitch

The bitch is biting her owner. - Bu dişi köpek kendi sahibini ısırıyor.

20 yaş dişi
yirmi yaş dişi
20 yaş dişi
wisdom tooth
Yuvayı dişi kuş yapar
(Atasözü) Men make houses, women make homes
diş
tines
süt dişi
(Tıp, İlaç) milk tooth, baby tooth, temporary tooth, primary tooth, deciduous tooth
vida dişi toleransı
thread tolerance
yirmilik dişi
wisdom tooth
V dişi
V thread
akıl dişi
wisdom tooth
boru dişi
pipe thread
derz dişi inşası
key construction
diş
tooth; tusk; cog; screw thread; clove; dental
diş
knurl
diş
cog (of a wheel)
diş
slang dope, hashish
diş
head (of cloves)
diş
jag
diş
clove (of a garlic)
diş
notch
diş
dent

Today I went to the dentist's. - Bugün dişçiye gittim.

You ought to see a dentist. - Bir diş hekimini ziyaret etmen gerekiyor.

diş
thread (of a screw)
diş
ward (of a key)
diş
tooth (of a saw, comb)
diş
choppers
diş
nick
diş
(Anatomi) dens
dişi geyik
{i} hind
dişiler
the fair sex
doğrama dişi
dovetail
doğuran dişi
generatrix
erkek ve dişi geçme parçaları
tongue and groove
erkek ve dişi kopça
hook and eye
hem dişi hem erkek
intersexual
it dişi domuz derisi
(Konuşma Dili) Since the one is as bad as the other, let's just let them fight it out
iç vida dişi
internal thread
kaplan ve dişi aslanın yavrusu
tigon
kar dişi
icicle
köpek dişi
dog tooth
köpek dişi
carnassial
köpek dişi
cuspid
köpek dişi
eyetooth
köpek dişi
canine tooth
lütfen bu dişi kaplayın
Please crown this tooth
mazgal dişi
merlon
mazgal dişi/siperi
merlon
metrik vida dişi
metric screw-thread
metrik vida dişi
metric screw thread
metrik vida dişi
metric thread
olgunlaşmamış dişi cinsiyet hücresi
oocyst
pili devre dişi bırakan aygıt
(radyo) eliminator
pinyon dişli dişi
(Otomotiv) pinion tooth
sarmısak dişi
clove of garlic
sarımsak dişi
clove of garlic
savunma dişi
(Hayvan Bilim, Zooloji) tusk
sivri dişi olan
implemented suggestion
somun dişi
female thread
süt dişi
milk tooth
tarak dişi
tooth of a comb
testere dişi
pitch
testere dişi
sawtooth
testere dişi biçimli dalga
(Elektrik, Elektronik) trapezoidal wave
testere dişi ek
sawtooth joint
testere dişi gibi
sawtooth
testere dişi gibi
runcinate
testere dişi hareketi
(Askeri) saw tooth movement
testere dişi ışıklık
sawtooth skylight
vida dişi
tread
vida dişi
thread
vida dişi
screw thread, thread
vida dişi açıcı
thread chaser
vida dişi kalemi
chaser
vida dişi maştan
thread gauge
vida dişi çapı
thread diameter
vida dişi çekme
tapping
yaşlı dişi kedi
grimalkin
yirmi yaş dişi
wisdom tooth
yirmi yaş dişi
anat . wisdom tooth
yumurta kırma dişi
(Hayvan Bilim, Zooloji) egg tooth
yuvarlak vida dişi
knuckle thread
yuvayı yapan dişi kuştur/yı dişi kuş yapar
(Atasözü) It's the wife who knows how to make a house a home
yıldızı dişi
(someone) who is well liked by everybody
zehir dişi
sting
zehir dişi
poison fang
çark dişi
cog
çatal dişi
tine
çatal dişi
prong
şaft dişi
spline
Türkçe - Türkçe
Kadın
Yumuşak, kolay işlenen (maden). Şuh, işveli, çekici
Kadına özgü
Şuh, işveli, çekici
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
Hayvan ve bitkilerin, erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş cinsi
Yumuşak, kolay işlenen
Girintili ve çıkıntılı olmak üzere bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan
Kızılcahamam ilçesinde bir içmece
(Hukuk) ÜNSA
kız
(Hukuk) MÜENNES
dişi bakır
Kolay işlenebilen bakır
dişi demir
Yumuşak demir
dişi klişe
Yazısı oyma olan klişe
dişi organ
Çiçeklerde yumurtalığı içine alan, döllenme sonucu meyve ve tohumları oluşturan organ
Diş
(Osmanlı Dönemi) SİNN
Dişi geyik
maral
Dişi geyik
burçin
Dişi geyik
(Osmanlı Dönemi) GAZALE
Dişi geyik
burçun
Dişi köpek
masti
Dişi köpek
gaci
akıl dişi
Yirmi yaş sıralarında altlı üstlü ve sağlı sollu, en içeride çıkan azı dişi, yirmi yaş dişi
azı dişi
Azı
deve dişi
İri taneli
diş
çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri
diş
Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar
diş
Düş, rüya
diş
Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm
diş
Sarımsak dilimi ve karanfil gibi dişe benzetilen şeylerde tane
diş
örgü şişi
diş
örgü örmekte kullanılan şiş
diş
Çark, testere, tarak gibi çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri
diş
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri. Çark, testere, tarak gibi çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri: "Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı."- S. F. Abasıyanık
diş
Sarmısak tanesi
diş
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
diş
Sarımsak dilimi, karanfil vb.nde dişe benzetilen tane
diş
Tane
duvar dişi
İleride eklenecek duvarın iyice tutunması için duvarın bir yerinde bırakılan tuğla çıkıntıları, ekleme dişi
düven dişi
Düvenin altına dikine çakılan keskin taş
ekleme dişi
Duvar dişi
er dişi
Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, hünsa
er dişi
Çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki)
fil dişi
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
fil dişi
Diş tacında mine, köklerde ise seman denilen ve dişin sert bölümünü oluşturan doku
fil dişi
Fil dişinden yapılmış
fil dişi karası
Fil dişi külünden yapılan kara boya
göz dişi
Üst çenedeki köpek dişlerinden her biri
kuzu dişi
Süt dişi
kuzu dişi
İleri yaşlarda çıkan diş, peynir dişi
köpek dişi
Azı dişleri ile kesici dişler arasında, iki yanda ve altlı üstlü birer tane bulunan sivri diş
peynir dişi
Bazen ileri yaşta çıkan dişlerden her biri, kuzu dişi
süt dişi
bakınız: Süt dişi
yirmi yaş dişi
bakınız: akıl dişi
yıldızı dişi
Herkesçe sevilen, sempatik
İngilizce - Türkçe
zıvana lambalı geçme tongue-and-groove joint
dişi