dişil

listen to the pronunciation of dişil
Türkçe - İngilizce
feminine

The yin is feminine and the yang is masculine. - Yin dişil ve yang erkektir.

Every noun in Portuguese is either masculine or feminine. - Portekizcede her isim ya eril ya da dişildir.

gram. feminine
female

The darker the mane of a lion is, the more attractive to females it is. - Bir aslanın yelesi daha koyu olsa dişileri için daha çekici olur.

The peacock's beautiful tail helps it attract females. - Tavus kuşunun güzel kuyruğu dişilerin ilgisini çekmeye yardım eder.

(Dilbilim) feminine gender
protégée
dişil kelime
feminine
eril/dişil olmayan
neuter
eril ve dişil hali aynı olan
(kelime) epicene
Türkçe - Türkçe
dişil