sissy

listen to the pronunciation of sissy
İngilizce - Türkçe
{i} hanım evlâdı

Tom birazcık hanım evladı. - Tom is a bit of a sissy.

{i} muhallebi çocuğu
(Argo) karı kılıklı
kadınsı

Neden o kadar kadınsı görünüyorsun? - Why are you looking so sissy?

(Argo) homoseksüel
süt çocuğu
kız gibi (oğlan)
hanımevladı
kız gibi oğlan
kız gibi
{i} korkak

Mary Tom'un bir korkak olduğunu söyledi. - Mary said that Tom was a sissy.

korkak ve kız gibi oğlan
sissifiedkız gibi
sister
{i} abla

Ablam her gün koşuya gider. - My older sister goes jogging every day.

O benim annem değil fakat en büyük ablamdır. - She is not my mother but my oldest sister.

sister
kız kardeş

Bunlar benim kız kardeşimin dergileri. - These are my sister's magazines.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

sister
{i} kardeş

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

Kız kardeşim şekerleri sever. - My sister likes sweets.

sissy bar
Motorsiklet, bisiklet gibi araçlarda binicinin sırtını dayadığı arkalık kısma destek olan, genellikle ters bir U harfi şeklinde demirden yapılmış malzeme
sister
{i} hemşire

Kız kardeşim hemşiredir. - My sister is a nurse.

Hemşire, bu hastayı gözünüzün önünden ayırmayın. - Sister, don't let this patient out of your sight.

sister
yenge

Babanın ya da annenin kız kardeşi senin yengendir. - The sister of your father or mother is your aunt.

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

cissy
bkz.sissy
sister
kızkardeş gibi

O benim için bir kızkardeş gibi. - She is like a sister to me.

Mary ve ben kızkardeş gibiyiz. - Mary and I are like sisters.

sister
hastabakıcı
sister
bacı
sister
simil
sister
hemcins
sister
half sister üvey kızkardeş lay sister rahibe namzedi
sister
sisterly s
cissy
{i} hanım avlâdı
cissy
korkak
cissy
{i} çıtkırıldım kimse
cissy
çekingen kimse
cissy
muhallebi çocuğu
sister
baldız

Linda Dan'ın baldızı. - Linda is Dan's sister-in-law.

Fadıl'ın baldızı ile bir ilişkisi vardı. - Fadil had an affair with his sister-in-law.

sister
{i} rahibe

O bir rahibe oldu, o Rahibe Teresa adını aldı. - When she became a nun, she took the name Sister Teresa.

Tom'un kızkardeşi bir rahibe. - Tom's sister is a nun.

sister
{i} kızkardeş

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

Sen ve kızkardeşin yakın mısınız? - Are you and your sister close?

sister
sisterinlawgörümce
sister
kardeş aynı cinsten olan kimse veya şey
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the female given name Cecilia

Then he has no business to do it, said Mr. Gradgrind. Tell him he mustn't.

An effeminate boy or man
Urination
sister
A timid, unassertive or cowardly person
{s} effeminate, lacking stereotypically masculine qualities; cowardly, timid
Effeminate or timid; sissified
a timid man or boy considered childish or unassertive
having unsuitable feminine qualities
disapproval Some people, especially men, describe a boy as a sissy when they disapprove of him because he does not like rough, physical activities or is afraid to do things which might be dangerous. They were rough kids, and thought we were sissies. a boy that other boys dislike because he prefers doing things that girls enjoy (sister)
{i} effeminate boy or man, male who lacks stereotypically masculine qualities; coward, timid person
sissy bar
A narrow bar shaped like an inverted U that is attached behind the seat of a motorcycle or bicycle and supports the operator or a passenger
cissy
having unsuitable feminine qualities
cissy
see sissy. cissies sissy
cissy
{i} effeminate boy or man, male who lacks stereotypically masculine qualities; coward, timid person
sissies
plural of sissy
sissy