a female relative of one's generation, separated by one degree of marriage:

listen to the pronunciation of a female relative of one's generation, separated by one degree of marriage:
İngilizce - Türkçe

a female relative of one's generation, separated by one degree of marriage: teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sister-in-law
baldız

Linda Dan'ın baldızı. - Linda is Dan's sister-in-law.

Baldızım beş yıl içinde dört çocuğa sahipti. - My sister-in-law had four children in five years.

sister-in-law
görümce
sister-in-law
elti
sister-in-law
yenge

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

sister-in-law
imza ile akraba : eşinin kız kardeşi
İngilizce - İngilizce
sister-in-law
a female relative of one's generation, separated by one degree of marriage: