sıralı

listen to the pronunciation of sıralı
Türkçe - İngilizce
sequent
timely; apposite, appropriate
in train
arranged or set out in a row or rows, lined up
serried
sequential
ordered, arranged in order; timely, appropriate
in order
in line
serial
(Kimya) sequence
rowed
(Askeri,Kanun) consecutive
(Bilgisayar) indexed
(Bilgisayar) ordinal
(Dilbilim) coordinate
(Bilgisayar) sort
tiered
ordered
inline
sıra
{i} alignment
sıra
array
sıra
sequence

Auto-destruct sequence initiated. - Otomatik imha sırası başlar.

Genes consist of a specific sequence of DNA. - Genler DNA'nın belirli bir sıralanmasından oluşur.

sıra
{i} queue

We queued up for the bus. - Biz otobüs için sıraya girdik.

The queue is too long at the ticket office. - Bilet ofisinde sıra çok uzun.

sıra
{i} bench

The boy sitting on the bench is Tom. - Sırada oturan oğlan Tom'dur.

Tom took a seat next to Mary on the bench. - Tom oturma sırasında Mary'ye bitişik bir koltuk aldı.

sıra
rank

He ranked fourth on a total of 56 runners. - O, toplam 56 koşucu arasında dördüncü sırada yer aldı.

His rank isn't high enough for that position. - Sıralaması bu pozisyon için yeterince yüksek değil.

sıra
place

Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki. - Bay Miyake Kurashiki'de kaldığım sırada bana bir sürü yer gösterdi.

Tom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place. - Tom uygulama sırasında sol dizini incitti, bu yüzden John oyunu yerinde oynamak zorunda kaldı.

sıra
row

Tom sat two rows ahead of me. - Tom iki sıra önümde oturdu.

Tom always wants to sit in the front row. - Tom her zaman ön sırada oturmak ister.

sıra
order

That's reversing the logical order of things. - Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir.

Tickets will be allotted in order of application. - Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak.

sıra
line

You are the next in line for promotion. - Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin.

Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines. - Jane sırası geldiğinde, ve sırasını kaçırdığında çok sinirlenir.

sıra
turn

It's your turn to sing. - Şarkı söyleme sırası senin.

Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines. - Jane sırası geldiğinde, ve sırasını kaçırdığında çok sinirlenir.

sıralı arama
ordered seek
sıralı bellek
sequential storage
sıralı düzen
(Dilbilim) conjunctive ordering
sıralı erişim
serial access
sıralı evler
terrace
sıralı evler yapmak
terrace
sıralı evlerden biri
terraced house
sıralı evleri olan sokak
row
sıralı işlem
serial processing
sıralı küme
ordered set
sıralı notalar
degree
sıralı olarak
seriatim
sıralı olmak
range
sıralı sayılar
consecutive numbers
sıralı sırasız
whenever he feels like it, regardless of the time or the place
sıfır sıralı korelasyon
Zero-order correlation
sıra
{i} range

Italy has two mountain ranges, the Alps and the Apennines. - İtalya'nın iki dağ sırası vardır, Alpler ve Apeninler.

sıra
desk

Please hand this in at the front desk. - Lütfen bunu ön sıraya ilet.

There is a book on the desk. - Sıranın üstünde bir kitap var.

sıra
lineup
sıra
queue, line, file; order, sequence; turn; (oyunda) go; regularity; right time, occasion; desk, bench
sıra
{i} form

Form a straight line! - Düz bir sıra oluşturun.

sıra
(okul) desk
sıra
right time
sıra
inning

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
pew

Tom usually sits in the back pew. - Tom genellikle arka sırada oturur.

sıra
(Askeri) frequency

The recent frequency of earthquakes makes us nervous. - Şu sıralardaki deprem sıklığı bizi endişelendiriyor.

sıra
fit
sıra
innings

Tom pitched six innings. - Tom altı vuruş sırası fırlattı.

sıra
go
sıra
regularity
sıra
locate

During the morning of March 20, 2015, a total solar eclipse will be visible from the Faroe Islands, located northwest of Scotland, and the Svalbard Islands, located east of Greenland. - 20 Mart 2015 sabahı sırasında tam güneş tutulması İskoçyanın kuzeybatısında yer alan Faroe adalarından ve Greenland'in doğusunda yer alan Svalbarg adalarından gözle görülebilir olacak.

sıra
raw

Is it safe to eat raw fish during pregnancy? - Hamilelik sırasında çiğ balık yemek güvenli midir?

sıra
(Biyoloji) batch
sıra
bout
sıra
arrange

Poetry consists of the best words arranged in the best order. - Şiir, en iyi sırada düzenlenmiş en iyi kelimelerden oluşur.

sıra
amplitude
sıra
succession
sıra
series
sıra
catena
sıra
tier
sıra
occasion

Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society. - Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir.

I am absent from school on occasion. - Ara sıra okula gitmem.

sıra
string
sıra
band
sıra
{i} slot
sıra
ordinal

Some countries use ordinal numbers to count millennia, whereas others count them using cardinal numbers. - Bazı ülkeler bin yıllık dönemi saymak için sıra numaralarını kullanırken, diğerleri asıl sayıları kullanarak sayarlar.

sıra
occurrences
Sıra
(Askeri) column
ahırdan bozma sıralı evler
mews
dizili sıralı kütük
(Bilgisayar,Teknik) ordered serial file
dizin sıralı erişim
(Bilgisayar) indexed sequential access
dizin sıralı kütük
(Bilgisayar) indexed sequential file
dizin sıralı yöntem
(Bilgisayar) indexed sequential method
dizinli sıralı
index sequential
kısmi sıralı
partially ordered
paralel sıralı tek-birlik uzun mesafeli seyrüsefer yardımı (LORAN)
(Askeri) parallel track single-unit long-range aid to navigation (LORAN)
paralel sıralı tek-birlik; işlem tali sistemi
(Askeri) parallel track single-unit; processing subsystem
peşpeşe sıralı
tandem
sıra
{i} spell

Having misconceptions of what mathematics is is even more ordinary than not knowing how to spell my name. - Matematiğin ne olduğu ile ilgili yanılgıların olması ismimi nasıl heceleyeceğinizi bilmediğinizden bile daha sıradandır.

sıra
point, moment, time: O sırada öğretmen geldi. At that point the teacher came in. Çiçekleri suladığım sırada telefon çaldı. The telephone rang while I was watering the flowers
sıra
bank , sequence
sıra
arrangement
sıra
of all shapes and sizes: sıra portakalı oranges of all shapes and sizes
sıra
the right time to ...: Şimdi denize girmenin tam sırası. Now's just the right time for a dip in the sea. Şimdi sırası değil. This isn't the right time
sıra
desk (in a school classroom)
sıra
file

Line up in single file. - Tek sıra halinde sıralan.

We followed him single file till we reached the cabin. - Kulübeye yetişinceye kadar onu tek sıra izledik.

sıra
settle
sıra
linage
sıra
train

During the strike, 35% of the trains will operate. - Grev sırasında trenlerin % 35'i çalışacak.

There is a bench in front of the train station. - Tren istasyonunu önünde bir sıra var.

sıra
progression
sıra
cue
sıra
bank

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

I got to the bank and luckily didn't have to get in line. - Bankaya gittim ve neyseki sırayla girmek zorunda kalmadım.

sıra
thread
sıra
order, sequence
sıra
(things) placed in a row: sıra ağaçlar trees planted in a row
sıra
turn: Sıra sende. It's your turn
sıra
row; line; queue; file
tek sıralı
single-row
tek yönlü parallel sıralı çoklu birlik
(Askeri) parallel track multiunit non-return
tikel sıralı
partially ordered
çift sıralı
double row
Türkçe - Türkçe
Yere, zamana, konuya, yönteme uygun olan
Sıralanmış, düzenlenmiş, dizili: "İki yanda uzun boylu narin andızlar sıralıydı."- C. Uçuk
Sıralanmış, düzenlenmiş, dizili
sıralı cümle
Anlam yakınlığıyla bağlanmış cümlelerin oluşturduğu cümle: Sazının üstüne saz yok, sözünün üstüne söz yok. Anası gözyaşı dökmüş, babası boynuna sarılmış, yarenleri yolunu kesmiş, onu döndürememişler. cümlelerinde olduğu gibi
sıralı oluş
Birbirini takip etmek
sıralı sırasız
Yer veya zaman uygunluğu gözetmeksizin
sıfır sıralı korelasyon
İki değişken arasında, diğer ilişkili değişkenleri sabit tutmaksızın hesaplanan bir korelasyon. Bu korelasyon -1 ila +1 arasında değişebilir
bağımlı sıralı cümle
Anlam bakımından birbirine bağlı olan ve özneleri, tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle
bağımsız sıralı cümle
Anlam bakımından birbirine bağlı olduğu hâlde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümle
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: "Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar."- S. F. Abasıyanık
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı."- M. Ş. Esendal. Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer: "Oturacak yerler tahta sıralardan olur."- S. Birsel
sıra
Sıra kelimesi ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kurar ve ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde, anlamlarında kullanılır
sıra
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
sıra
Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu
sıra
Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
sıra
Düzen
sıra
Sıra durumunda olan, sıra oluşturan
sıra
Bu biçimdeki topluluğun durumu
sıra
Üzerinde birkaç kişinin yer almasına yarar tahtadan oturacak yer
sıra
Dershane, meclis gibi yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya
İngilizce - Türkçe

sıralı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sıra
nokta üst üste punctuation colon
sıralı