file

listen to the pronunciation of file
İngilizce - Türkçe
eğe

O bir eğe ile pası sildi. - He rubbed the rust off with a file.

Alet kutusunda bir eğen var mı? - Do you have a file in the tool chest?

dosya

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

Nakido bir dosya paylaşım platformudur. - Nakido is a file sharing platform.

{f} törpülemek
{f} eğelemek
{i} klasör

Dosyayı hangi klasöre kaydettin? - In which folder did you save the file?

(Kanun) açmak (dava)
katar
(Bilgisayar) dosyaya

Tom bize gösterdiğin dosyaya bakıyor. - Tom is looking through the file you sent us.

Tom dosyaya göz attı. - Tom went through the file.

(Bilgisayar) yazılacak dosya
(Bilgisayar) dosyaya yazmak
dosyalama yapmak
(Kanun) ikame etmek
(Kanun) kaydettirmek
(Bilgisayar) kütüğe yazmak
(Bilgisayar) dosyası

.art dosyasının nasıl kullanılacağını bilmiyorum. - I don't know how to use an art file (.art).

Tam burada Tom'un dosyasına sahibim. - I have Tom's file right here.

(Ticaret) sunmak

Bu iflasımızı sunmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor? - Does this mean that we have to file bankruptcy?

bir konu hakkında toplanan belgeler
sıra

Kulübeye yetişinceye kadar onu tek sıra izledik. - We followed him single file till we reached the cabin.

Çocuklar tek sıra halinde üst kata çıktı. - The children went upstairs in single file.

törpü

Alet kutusunda bir törpün var mı? - Do you have a file in the tool chest?

Bir tırnak törpün var mı? - Do you have a nail file?

dosyalamak

Tom bir kaza raporunu dosyalamak için polis karakoluna gitti. - Tom went to the police station to file an accident report.

Bir hasar raporunu dosyalamak için mi geldin? - Have you come to file a damage report?

resmi işleme koymak
{f} dosyala

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

Tom bir kaza raporunu dosyalamak için polis karakoluna gitti. - Tom went to the police station to file an accident report.

dosyaya koymak
tasnif etmek
tek sıra halinde yürümek
sıralamak
kuyruk
kuyruk/göz/eğe/dosya
torpülemek
resmi işleme koyma
{f} kayda geçirmek
double file çapraz dişli eğe
{i} evrak/dosya dolabı
file yürü/eğele/dosyala
{i} (Bilgisayar) dosya
{f} pürüzlerini gidermek
{i} dosya (bir şeyle/kişiyle ilgili belgeler)
(Askeri) TEK KOLDA YÜRÜMEK: Tek kol düzeninde yürütmek veya hareket ettirmek
Stephanolepis ocheticus
{f} sıra ile yürümek
kütük
file fish dikenli çütre balığı
eğe ile düzeltmek
{f} 1. dosyalamak, dosyaya koymak. 2
halk
(Kanun) dava açmak
(Bilgisayar) hedef dosya
(Bilgisayar) dosya kütük
evrak klasörü
File Dossier
(Bilim, İlim) İhale Dosyasıtendering, contracting dossier for the projects
file as
(Bilgisayar) dosyala
file copy
(Bilgisayar) dosya kopyalama
file date
(Bilgisayar) dosya tarihi
file hash
(Bilgisayar) sağlama dosyası
file i/o
(Bilgisayar) dosya g/ç
file id
(Bilgisayar) dosya kimliği
file info
(Bilgisayar) dosya bilgisi
file info
(Bilgisayar) dosya bilgileri
file link
(Bilgisayar) dosya bağlantısı
file list
(Bilgisayar) dosya listesi
file menu
(Bilgisayar) dosya menüsü
file only
(Bilgisayar) yalnızca dosyala
file only
(Bilgisayar) sadece dosya
file open
(Bilgisayar) dosya aç
file path
(Bilgisayar) dosya yolu
file read
(Bilgisayar) dosya oku
file save
(Bilgisayar) dosya kaydet
file send
(Bilgisayar) dosya gönderme
file suit
(Kanun) sorunca açmak
file test
eğe deneyi
file time
(Bilgisayar) dosya zamanı
file to import
(Bilgisayar) alınacak dosya
file to import
(Bilgisayar) alınan dosya
file type
(Bilgisayar) dosya tipi
file type
(Bilgisayar) dosya türü
file view
(Bilgisayar) dosya görünümü
file's
(Bilgisayar) dosyanın
file/disk
(Bilgisayar) dosya/disk
file a suit
dava açma
file away
sırayla yürü
file based
kütüğe dayalı
file cabinet
dosya dolabı
file cabinet
dosya kabini
file control block
dosya denetim öbeği
file label
kütük etiketi
file label
dosya etiketi
file locking
dosya kilitleme
file maintenance
dosya bakımı
file name
kütük adı
file name
dosya adı
file number
dosya numarası
file organization
dosya düzenleme
file processing
dosya işleme
file processing
kütük işleme
file protection
dosya koruma
file protection device
dosya koruma aygıtı
file purging
kütük silme
file purging
dosya silme
file size
dosya boyutu
file size
kütük boyutu
file store
kütük deposu
file store
dosya deposu
file structure
dosya yapısı
file system
dosyalama sistemi
file transfer
kütük aktarımı
file transfer
dosya transferi
file updating
dosya güncelleştirme
file validation
dosya onaylama
file volatility
dosya değişimi
file volatility
kütük uçuculuğu
file a lawsuit
Dava açmak
file access
dosya erişimi
file arrangement
düzenleme dosyası
file catalogue
katalog dosyası
file clean up
temizlemek dosya
file control
Kontrol dosyası
file conversion
dosya dönüştürme, kütük dönüşümü
file description
dosya tanımlaması, kütük tanımlaması
file dust
ege tozu
file extension
(Bilgisayar) Dosya uzantısı, uzantı
file extent
dosya bölümü, kütük kesimi
file for bankruptcy
iflas başvurusunda bulunmak
file for bankruptcy
iflas etmek

For all their efforts, company had to file for bankruptcy - Tüm çabalarına rağmen şirket iflas etti.

file identification
tanımlama dosyası
file interrogation
dosya sorgulama, kütük sorgulama
file layout
kütük içerik ve ögütlenmesinin tanımı, kütük betimi
file management
dosya yönetimi
file management
system dosya yönetim sistemi, kütük yönetim dizgesi
file marker
dosya işareti, kütük işareti
file mask
dosya maskeleme, kütük maskeleme
file not open
açık dosya
file organization
dosya organizasyonu
file out
Tek sıra halinde dışarı çıkmak

Reluctantly they all filed out to their next class.

file packing density
dosya paketleme yoğunluğu, kütük paketleme yoğunluğu
file print
dosya başımı, kütük başımı
file reconstitution
yeniden dosya yaratma, yeniden kütük yaratma
file record layout
dosya görünümü, kütük görünümü
file recovery
dosya kurtarma, kütük onarma
file response time
dosya yanıtlama zamanı, kütük yanıtlama zamanı
file search
dosya arama
file section
dosya kesimi, kütük bölümü
file separator
dosya ayırıcı, kütük ayırıcı
file set
dosya seti, kütük takımı
file sharing
(Bilgisayar) Dosya paylaşımı
file storage
dosya depolama
file suit
yasal bir iddiada bulunmak
file transmission table
(Bilgisayar) Dosya aktarım tablosu
file volatility
dosya değişimi, kütük uçuculugu
file-sharing
(Bilgisayar) Dosya paylaşımı
file a complaint
yazılı olarak şikâyet etmek
file a petition
mahkemeye dilekçe vermek
file away
sırayla yürümek
file based
dosyaya dayalı,kütüğe dayalı
file card
eğe fırçası
file dust
eğe tozu
file folder
Dosya Dizini
file gap
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik,Teknik) dosya aralığı
file handle
Dosya İşleme
file leader
(Askeri) BİR DİZİDE BULUNAN İLK ŞAHIS
file mask
(Bilgisayar,Teknik) kütük maskeleme
file off
(Fiili Deyim ) eğeleyip düzeltmek
file out
tek sıra halinde çıkmak
file replication and maintenance service
Dosya Yineleme ve Bakım Hizmeti
file replication service
Dosya Yineleme Hizmeti
file security
(Askeri) KÜTÜK GÜVENLİĞİ: Yetkisiz kullanıcıların, sistem dosyalarına ve programlarına erişmesini önlemek için alınan fiziksel veya yöntemsel donanım veya yazılım tedbirleri
file service management
Dosya Hizmeti Yönetimi
file system upgrade wizard
Dosya Sistemi Güncelleme Sihirbazı
file transfer
Dosya Aktarma
file folder
dosya
file folder
gömlek
filed
{s} kayda geçmiş
files
(Bilgisayar) ile ilgili dosyalar
files
(Bilgisayar) dosya

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

files
(Bilgisayar) dosya sayısı
filing
törpüleme
filing
eğeleme
filing
(Ticaret) başvuru

Son başvuru tarihi pazartesiydi. - The filing deadline was Monday.

filed
{f} dosyala

O, o bilgi parçasını daha sonra faydalı olabileceğini düşünerek sessizce dosyaladı. - She silently filed away that piece of information, thinking it might be useful later.

Ben zaten raporumu dosyaladım. - I've already filed my report.

filing
{i} dosya

Tom dosya dolabının üzerinde yürüdü. - Tom walked over to the filing cabinet.

Bana yeni dosyalama sistemini göster. - Show me your new filing system.

filing
{f} dosyala

Bana yeni dosyalama sistemini göster. - Show me your new filing system.

files
dosyalar

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi. - Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks.

filing
dosyalayarak
file server
Dosya Sunucusu
filed
dosyalanmış
filed
dosyalanma
filed
{s} eğelenmiş
filing
(isim) dosyalama
filing
{i} dosyalama

Bana yeni dosyalama sistemini göster. - Show me your new filing system.

geolocation code file; standard specified geographic location file
(Askeri) yer
tagged image file format file
(TI FF) TIFF
tagged image file format file
(TIFF) TIFF
Türkçe - Türkçe
Pamuk ve ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program
Alışverişte kullanılan ilmeklerden oluşmuş ağ torba
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
Saçların dağılmaması için kullanılan ağ biçiminde örgü
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ. İlmeklerden oluşan, alışverişte kullanılan ağ torba
İngilizce - İngilizce
To make a formal request for the benefit of an official status

They filed for a refund under their warranty.

A hand tool consisting of a handle to which a block of coarse metal is attached, and used for removing sharp edges or for cutting, especially through metal
To store a file (aggregation of data) on a storage medium such as a disc or another computer
To cut with a file (cutting tool)
A collection of papers collated and archived together
to defile
one of the eight vertical lines of squares on a chessboard (i.e., those which run from number to number). The analog horizontal lines are the ranks
To shape (an object) by cutting with a file (cutting tool)
A man, guy, fellow; especially one known for being cunning or resourceful
To commit official papers to some office
To place in an archive in a logical place and order
A column of people one behind another

The troops marched in Indian file.

to corrupt
An aggregation of data on a storage device, identified by a name
to smooth, grind, or cut with a file

I'd better file the bottoms of the table legs. Otherwise they will scratch the flooring.

To move in a file
{n} a smith's tool, wire for or bundle of papers, row of soldiers
{v} to cut with a file, to march in file, to place papers in order in a bundle with a minute of the contents
as papers in a methodical manner for preservation and reverence; to place on file; to insert in its proper place in an arranged body of papers
file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife"
A file is a box or a folded piece of heavy paper or plastic in which letters or documents are kept. He sat behind a table on which were half a dozen files. a file of insurance papers
A file is a unit of (usually named) information stored on a computer
{f} arrange papers methodically for preservation and reference; formally submit; walk in a line, march in line; sharpen, smooth with a file
If you file an object, you smooth it, shape it, or cut it with a file. Manicurists are skilled at shaping and filing nails. see also nail file, rank and file
If you have ever been to someone's office, you probably know what a file cabinet looks like Inside the cabinet there are usually file folders, which hold information that the office workers have saved there so they can find it quickly later A file on a computer is like a file in an office, and your computer is like the file cabinet In a computer file, you can save anything from a school report you typed to a picture you found on the Internet
The line, wire, or other contrivance, by which papers are put and kept in order
named collection of information that is stored on a computer disk Also, an internet protocol that refers to files on the local disk
To rub, smooth, or cut away, with a file; to sharpen with a file; as, to file a saw or a tooth
A shrewd or artful person
Something that is on file or on someone's files is recorded or kept in a file or in a collection of information. His fingerprints were on file in Washington We'll keep your details on file It is one of the most desperate cases on her files
In computers, an aggregation of data on a storage device
A collection of related information stored on a computer Each document you create is stored in a file with its own filename, so you (and the computer) can identify it Programs, too, are stored in files
Named collection of information stored in one or more extents
A named collection of information that is stored on a computer disk Also, an internet protocol that refers to files on the local disk
An orderly collection of papers, arranged in sequence or classified for preservation and reference; as, files of letters or of newspapers; this mail brings English files to the 15th instant
{i} dossier, collection of documents on a subject; collection of computer data which is stored under one filename (Computers); file folder; tool for smoothing surfaces; line, queue
(fee-lay) - Also called gumbo file powder File powder, which is made from the ground dried leaves of the sassafras tree File is a thickening agent that must be stirred in a dish after it is removed the heat to prevent a stringy or ropey texture from developing It is used as a seasoning and primarily thickening agent in gumbo, and has a wonderfully pungent and aromatic flavor File should never be added to a pot of gumbo while it's cooking, but rather added to individual servings (if cooked or reheated, it will turn stringy)
A collection of data of information stored under a specified name on a disk
A file is a hand tool which is used for rubbing hard objects to make them smooth, shape them, or cut through them
To put upon the files or among the records of a court; to note on (a paper) the fact date of its reception in court
When a group of people files somewhere, they walk one behind the other in a line. Slowly, people filed into the room and sat down
proceed in line; "The students filed into the classroom
A roll or list
To bring before a court or legislative body by presenting proper papers in a regular way; as, to file a petition or bill
A collection of digital information that is given a name and stored permanently An application program, a set of data referenced by a program, or a user-created document are all examples of files
In computing, a file is a set of related data that has its own name
proceed in line; "The students filed into the classroom"
a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal office furniture consisting of a container for keeping papers in order a set of related records (either written or electronic) kept together a line of persons or things ranged one behind the other place in a container for keeping records; "File these bills, please"
A collection of data treated as a unit, such as a list, document, index, note, set of procedures, etc Generally used to refer to data stored on magnetic tapes or disks See also filename, extension, and file type
place in a container for keeping records; "File these bills, please"
a line of persons or things ranged one behind the other
If you file a formal or legal accusation, complaint, or request, you make it officially. A number of them have filed formal complaints against the police I filed for divorce on the grounds of adultery a few months later
Collection of characters, instructions, or data that can be referenced by a unique identifier Files are usually stored on various types of media, such as disk, or magnetic tape A CP/M file is identified by a file specification and resides on disk as a collection of from zero to 65,536 records Each record is 128 bytes and can contain either binary or ASCII data Binary files contain bytes of data that can vary in value from 0H to 0FFH ASCII files contain sequences of character codes delineated by a carriage return and line-feed combination; normally byte values range from 0H to 7FH The directory maps the file as a series of physical blocks Although files are defined as a sequence of consecutive logical records, these records can not reside in consecutive sectors on the disk See also block, directory, extent, record, and sector
To set in order; to arrange, or lay away, esp
A collection of related information A file represents a single entry in a disk directory (folder in Windows95), but can be of almost any size Programs are stored as application files WORD EXE is an example Programs create data files Budget XLS is an example of a data file created by EXCEL A data file is often useful only to the program that created it However, interchangeability between programs is becoming more common
An orderly succession; a line; a row A row of soldiers ranged one behind another; in contradistinction to rank, which designates a row of soldiers standing abreast; a number consisting the depth of a body of troops, which, in the ordinary modern formation, consists of two men, the battalion standing two deep, or in two ranks
A named collection of information that is stored on a computer Also, an Internet protocol that refers to files on a disk or local area network In FrontPage, you can create hyperlinks to files (file: //) in Page view
smooth with a file; "file one's fingernails"
A collection of any form of data that is stored, usually on a computer disk or tape
office furniture consisting of a container for keeping papers in order
Anything employed to smooth, polish, or rasp, literally or figuratively
When someone files a report or a news story, they send or give it to their employer. Catherine Bond filed that report for the BBC from Nairobi
A set of related information that a computer can access by a unique name (e g , a text file, a data file, a DLG file) Files are the logical units managed on disk by the computer's operating system Files may be stored on tapes or disks
A steel instrument, having cutting ridges or teeth, made by indentation with a chisel, used for abrading or smoothing other substances, as metals, wood, etc
a set of related records (either written or electronic) kept together
Course of thought; thread of narration
To smooth or polish as with a file
An organised and structured collection of information In computing it is the basic unit of stored or accessible user data held in auxiliary storage Programs as well as data are held in file format
A file is a collection of information about a particular person or thing. We already have files on people's tax details, mortgages and poll tax You must record and keep a file of all expenses
a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal
file allocation table
A table used internally by the operating system to keep track of the structure of a disk and where files are stored on it
file allocation tables
plural form of file allocation table
file away
To store in a file

Would you help me file away these reports?.

file cabinet
An item of office furniture comprised of a set of either drawers, or shelves with individual doors or panels, sized to standard widths of file folders and traditionally used for the storage of files
file cabinets
plural form of file cabinet
file extension
A short series of letters and/or numerals at the end of a personal computer filename, used to indicate the type of file and the software that will be required to operate or open it

A text file will have a file extension of .txt.

file extensions
plural form of file extension
file in
To enter in line (in a single file)
file out
To exit in line (in a single file)

People filed out in a single line to get through the narrow door.

file section
The part of the data division of a COBOL program that describes the format of the logical records associated with external files to be accessed by the progrem
file sharing
The use of a file sharing network, or peer-to-peer software
file sharing
The process of making files available to others to download from the Internet
file shredder
A software program designed to overwrite the contents of a data file to prevent recovery of the file contents. In addition, File Shredder software may also be used to overwrite the unused sections of a hard drive (freespace) to erase previously deleted files. The number of overwrites as well as the pattern of data used in the overwrite function vary from program to program
file size
The length of a file, often specified in bytes
file snake
Any of various snakes resembling a file in texture or appearance, especially a wart snake or a non-venomous South African snake of the genus Mehelya
file system
A method of organizing blocks on a storage device into files and directories
file system
A set of blocks which are so organized
file types
plural form of file type
file-drawer problem
The bias to meta-analysis resulting from statistical studies with low statistical power tending to remain unpublished and inaccessible to the analyst
file-drawer problems
plural form of file-drawer problem
file sharing
(Bilgisayar) File sharing is the practice of making files available for other users to download over the Internet and smaller networks
file access
The way records are accessed (and stored) in a file The Fortran file access modes are sequential and direct On OpenVMS systems, you can also use a keyed mode of access
file access
Allows users to work with a remote file as if the file were local
file allocation table
area of a disk on which the location of each file is recorded
file allocation table
This is a special map on each disk (or diskette) that keeps track of where the files on the disk are stored
file allocation table
A special file located in sector 0 on a disk; contains information about the sizes and locations of files stored on the disk
file allocation table
An area on a hard disk or floppy disk where information is stored about the physical location of each piece of every file on the disk and about the location of unusable areas of the disk
file allocation table
An area on the disk (floppy or logical drive) set aside to reference file locations on that disk The table is a chain identifying where each part of a file is located It acts similarly to a table of contents for a book
file allocation table
A table the operating system uses to locate files on a disk The file contains information about the size of files and which cluster contains which files The table is located on sector 0 of the disk
file allocation table
A table that the operating system on a personal computer uses to locate files on a disk Due to fragmentation, a file may be divided into many sections that are scattered around the disk The FAT keeps track of all these pieces See also superblock
file attribute
code which indicates the properties of a file
file clerk
person responsible for files in an office
file compression
compression of accumulated computerized information
file folder
An organizational structure that allows files to be stored on and retrieved from a disk
file folder
Filing unit, preferably made from acid-free materials; titles of file folders are listed in the box inventory in a FINDING AID The use of parentheses with a number and a lower case f at the end of a folder entry, e g (5f), indicates that there are multiple file folders with the same title
file fragmentation
condition in which a file is spread out in several segments across the surface of a disk
file handle
A file handle is an opaque object created by MPI_FILE_OPEN and freed by MPI_FILE_CLOSE All operations on an open file reference the file through the file handle
file management
computer program that organizes computer files
file name
maj_cont
file name
A name of a standard UNIX file File names must be valid UNIX file names and since CL4 uses two or three character extensions, file names should be limited to 11 characters It is suggested that database file names be upper case to protect them from accidental erasure and so that they appear at the beginning of directory listings
file name
employmt
file name
The final part of the URL indicates the file that you want to access If you do not include the file name, the Web server will automatically look for a file named 'index html' To allow for shorter and more easily memorable addresses, it is common practice to name the homepage of the site 'index html' and omit the FILE section from the URL
file name
A name assigned or declared for a file
file name
Web pages are saved with a file name and a file title The file name is what the computer uses to find a page on the Internet Examples of file names: index html, favorites html, best_pics htm
file name
The name of a file Some operating systems (e g , MS-DOS) restrict the file up to eight characters in length and can be followed by an extension With Windows 95 a file name can have even more than eight characters
file name
The name that an operating system gives to a file when it is stored to a disk
file name
name assigned to a computer file
file replication
maintains file synchronization of file directory contents among multiple servers File Replication is the automatic file replication service in Windows 2000 It is used to copy and maintain files on multiple servers simultaneously and to replicate the Windows 2000 system volume SYSVOL on all domain controllers In addition, it can be configured to replicate files among alternate targets associated with the fault-tolerant Distributed File System (DFS) If this service is disabled, file replication will not occur, and server data will not be synchronized In the case of a domain controller, stopping the File Replication service may seriously impair its ability to function
file search
process of looking for a computer file by different means (by name, date, etc.)
file server
A computer that provides (access to) a set of files for other computers on a network
file server
A computer containing files available to all users connected to a local-area network (LAN) In some LANs, a microcomputer is designated as the file server, while in others it is a computer with a large disk drive and specialized software Some file servers also offer other resources such as gateways and protocol conversion
file server
A program running on a network that stores files and provide access to them Also called server
file server
In local area networks, a station dedicated to providing file and mass data storage services to the other stations on the network (Novak)
file server
A primary computer in a network that stores data files and applications for use by other computers in the network The file server functions in a network as the hard disk functions in an individual computer
file server
A mass storage device that allows files to be accessed by several computers
file server
(computer science) a digital computer that provides workstations on a network with controlled access to shared resources
file server
(n ) A process running on a computer that provides access to files for remote user systems
file server
A computer running on a network that stores files and provides access to them Also called server See also Web server
file server
A computer, attached to a LAN, that runs a Network Operating System (nos) This lets the file server regulate communications among the workstations connected to it across the LAN, and to manage shared resources available on the file server, such as hard disk storage and printers A file server may be dedicated: the computer is used only as a file server; or non- dedicated: the underlying computer that the LAN nos runs on is used for another task simultaneously, for example as a workstation
file server
A computer that controls a central repository of data that can be downloaded or manipulated in some manner by a client
file server
When several or many computers are networked together in a LAN situation, one computer may be utilized as a storage location for files for the group File servers may be employed to store e-mail, financial data, word processing information or to back-up the network
file server
hardware component of a computer that services files on the computer network
file server
A computer designated to store software, courseware, administrative tools, and other data on a local- or wide-area network It "serves" this information to other computers via the network when users enter their personal access codes
file sharing
ability to allow several computers to access the same file at the same time
file system
system which regulates the naming of files
file system
A collection of files and directories that, when set into a logical hierarchy, make up an organized, structured set of information File systems can be mounted from a local system or remote system
file system
the physical or logical device that holds a collection of files and directories This might be a hard disk drive or a partition on a disk drive
file system
a system of classifying into files (usually arranged alphabetically)
file system
A set of conventions used to access a drive, and the software which implements those conventions Local, ROM and installable file systems are supported
file system
A data storage mechanism natively managed by the server operating system File systems allow operating systems to store and retrieve data from disk Data is stored on disk logically categorized using into directories following a file cabinet metaphor File systems are designed for rapid, efficient, scalable disk I/O for most common forms of saved data
file transfer protocol
protocol that allows users to copy files between their local system and any system they can reach on the network
filer
Agent noun of file; one who files something
file folder
folder that holds papers together in a filing cabinet
file in
enter by marching in a file
file out
march out, in a file
file server
In a local area network (LAN), a personal computer that provides access to files for all the workstations in the network
file server
A computer that stores data for network users and provides network access to that data
file server
A networked computer used to store files for access by other client computers on the network On larger networks, the file server may run a special NOSNetwork Operating System
file server
A computer that serves as the storage component of a local area network and permits users to share its hard disks, storage space, files, and so on
file server
  1   A high-capacity disk storage device or a computer that each computer on a network can use or access and retrieve files that can be shared among attached computers   2   A program, running on a computer, that allows different programs, running on other computers, to access the files of that computer
file server
A server that provides the software and file storage for systems on a network
file server
A file server is a computer on a network that stores the programs and data files shared by the users of the network A file server is the nerve center of the network, and also acts as a remote disk drive, enabling users to store information It can be physically located in another judicial district from the suspect's machine
file server
A file server is a host computer system that stores files and provides them to you as if they were on a hard disk attached to your own computer
file server
A device on a LAN that provides mass storage of files A file server can be dedicated (only performs network management functions) or non-dedicated (where user applications can co-exist while the network is available
file server
A centrally located computer that acts as a storehouse of data and applications for numerous users of a local area network It allows users on the network to share files and software
file server
A computer connected to the network that contains primary files/applications and shares them as requested with the other computers on the network If the file server is dedicated for that purpose only, it is connected to a client/server network An example of a client/server network is Novell Netware All the computers connected to a peer-to-peer network are capable of being the file server Two examples of peer-to-peer networks are LANtastic and Windows for Workgroups
file server
A computer that provides networked computers with access to shareable resources A dedicated file server can be used only as a file server while it is on the network A non-dedicated file server can be used simultaneously as a file server and a workstation
file server
A computer that serves as the storage component of a local area network and permits users to share its hard disks, storage space, files, etc
file server
A computer whose principal purpose is to store files and provide network access to those files
filed
past of file
filed
{s} arranged in for convenient reference, placed in a file folder; smoothed, polished
filer
A person who files something
filer
a party who files a notice with a law court
filer
One who works with a file
filer
a clerk who is employed to maintain the files of an organization
filer
{i} person who files documents or items in a particular order, file clerk; one who smooths and polishes with a file
filers
Plural of filer
files
Total Files The total number of files that were successfully served during the reporting period
files
plural of file
files
Logical storage units used to store data and programs
files
All information on your computer is stored in files A file may contain a computer program, a word processing document, a photographic image, sounds, a link to a Web page, a video clip, an animation, a spreadsheet -- the list goes on
files
third-person singular of file
files
- see culture files
files
Some requests made to the server, require that the server then send something back to the requesting client, such as a html page or graphic image When this happens, it is considered a 'file' and the files total is incremented The relationship between 'hits' and 'files' can be thought of as 'incoming requests' and 'outgoing responses'
files
A steel tool with sharp edged furrows for smoothing or rasping metals
files
clip files, idea files
files
A term used to describe some or all records and non-record materials of an office or department
files
Information stored on a computer From a letter to a program, any piece of information on a computer is called a file
files
A file is a collection of data referred to by a given name
files
of Direct Identification Microdata
files
Lays away papers, etc ; arranged in a methodical manner
files
Files are collections of logically related items, much like a file cabinet contains file folders made up of similar types of information For example, in one file cabinet you may find file folders containing information about your customers, while in another cabinet may be the folders for your suppliers In the Pick System, the number of items that can be put into a file is limited by the capacity of the disk We will put all of the PICK/BASIC programs, which are each considered "items," into a file called BP
files
A collective term usually applied to all records and nonrecord materials of an office or agency See also DOCUMENTARY MATERIALS, FILE, MASTER FILES, NONRECORD MATERIALS, PERSONAL PAPERS, RECORDED INFORMATION, RECORDS
files
A collective term usually applied to all records of an office or agency
files
A collection of data or information that has a name, called the filename Almost all information stored in a computer must be in a file There are many different types of files: data files, text files, program files, directory files, and so on Different types of files store different types of information For example, program files store programs, whereas text files store text
files
Files include user data, but also programs, the computer operating system and the system's configuration data
files
(Internal) FILES=(number) Used in the CONFIG Sys file to specify the maximum number of files that can be open at the same time
files
A group of related records; for example, customer files and journal files (p 624)
files
Lateral: A side access file wider than deeper Vertical: The "original" front to rear file Bi-File: A row of files with slide files in front with one unit removed for rear access Power: Enclosed ferris wheel type, the file moves to the operator work level
filing
In this context meaning filing with a Court; the delivery of legal documents to the Clerk of Courts or the proper officer with the intent that it be filed with Court
filing
{i} classifying, categorizing, putting in a file; submission (of documents, legal claims, etc.)
filing
- bringing a document to the attention of the court, who will place it 'on the file', usually by delivery to the court office
filing
Putting documents into their place in accordance with a plan, or filing system See also ARRANGEMENT, FILE, RECORDS MAINTENANCE AND USE
filing
the act of using a file (as in shaping or smoothing an object) the entering of a legal document into the public record; "he filed a complaint"; "he filed his tax return"
filing
The act of storing documents in an archive; archiving
filing
the process of submitting the application for examination by the Patent Office
filing
"I have some filing to do"
filing
the act of using a file (as in shaping or smoothing an object)
filing
A fragment or particle rubbed off by the act of filing; as, iron filings
filing
The delivery of real estate documents to a county/city recorder for recording
filing
"I have some filing to do" the act of using a file (as in shaping or smoothing an object) the entering of a legal document into the public record; "he filed a complaint"; "he filed his tax return" a fragment rubbed off by the use of a file
filing
The act of putting documents into their place in accordance with an established system
filing
Giving court papers to the court clerk to place in the case file
filing
preservation and methodical arrangement as of documents and papers etc
filing
a fragment rubbed off by the use of a file
filing
To physically keep an original instrument in the Register's office
filing
preservation and methodical arrangement as of documents and papers etc ; "I have some filing to do"
filing
giving the clerk of Court your legal papers
filing
The act of recording with the clerk of the court the various legal documents regarding a suit
filing
Any particle that has been removed by a file or similar implement; a shaving
filing
A written or oral request for a State hearing
filing
Delivery to the Director of Arbitration of the statement of claim or other pleadings, to be kept on file as a matter of record and reference
filing
present participle of file
filing
The process whereby documents are accepted by a court and often this is evidenced by the court stamping its seal on the filed document •Civil Courts
filing
To deposit a trademark application at the Trademark Office
filing
the entering of a legal document into the public record; "he filed a complaint"; "he filed his tax return"
Türkçe - İngilizce
netting
net

I captured butterflies with a net. - Kelebekleri bir fileyle yakaladım.

(Bilgisayar) fillet

Can I get a kilo of tuna fish fillets please? - Lütfen bir kilo ton balığı filetosu alabilir miyim?

hask
(Tekstil) mesh
nett
filet
string bag
string bag; hair net; netting
file hareketi
(Spor) net acting
file hücre
(Biyoloji) basket cell
file topları
(Spor) net balls
file yan bandı
(Spor) vertical side band
tagged image file format file
(Bilgisayar) tiff
file