thread

listen to the pronunciation of thread
İngilizce - Türkçe
En küçük yürütme birimi
{i} iplik

Bu iplik insan saçından daha incedir. - This thread is thinner than a human hair.

Hangisi daha iyi, kırmızı iplik mi yoksa beyaz iplik mi? - Which is better, red thread or white thread?

{f} geçir

İğneye iplik geçiremediğim için dikiş dikmeyi sevmiyorum. - I don't like sewing because I can't thread the needle.

{f} film
yiv (vidada)
yiv
(Bilgisayar) iş parçacıkları
çevirmek
(Tekstil) ipliği takmak
-e iplik geçirmek
bükülmüş iplik
diş
ipliklik malzeme
sargı
(Bilgisayar) iş parçası
(Bilgisayar) haber silsilesi
film şeridini takmak
{f} ipe dizmek
(Askeri) parçacık
döndürmek
(Tıp) İplik veya lif şeklinde uzantı, bu nitelikte oluşum
lif
tel
{f} arasından geçmek
vidaya yiv açmak
{f} -e iplik geçirmek: Will you thread this needle, please? Lütfen bu iğneye iplik geçirir misiniz?
iplik geçirmek
{i} (vidada) yiv
{f} kaplamak
{f} vidaya diş açmak
düşünüş tarzı
ipliğe dizmek
diş kesmek
{i} ince çizgi
sıra
silsile
{i} vida dişi
{f} takmak (film)
yol bulup geçmek
{f} iplik geçirmek (iğneye)
kaşıktan iplik gibi akmak thread of life hayat bağı
ince tel
vida dışı
kordon
(Tekstil) kord
pafta çekmek
spir
geçirmek
zincir
(Bilgisayar) dizi
(Bilgisayar) mesaj dizisi
aktariye
threaded
dişli
thread cutting
diş kesme
thread cutting
(Mekanik) dış açma
thread maker
iplik yapan
thread a screw
Konu bir vida
thread abrasion
iplikte abraj oluşumu
thread blight
Konu yıkım
thread chaser
Konu hovarda
thread cleaning pick
iplik temizleme pick
thread count
ilmekli
thread counting glass
Konu sayma cam
thread cross
iplik çapraz
thread cutter
dış açma makinesi
thread cutting
(Mühendislik) diş açma, vida açma
thread cutting
vida dışı açma, dış kesme
thread gauge
vida dışı mastarı
thread insert
Konu eklemek
thread like
iplik gibi
thread mill
iplik fabrikası
thread of life
hayatın akışı
thread one´s way through
(bir yerden) zorla/dikkatle geçmek
thread pitch
dış hatvesi
thread pitch gauge
Konu pitch gauge
thread waste
(Tekstil) İplik atığı, iplik deşesi
thread your way in
etrafındaki ya da yolu üzerindeki nesnelere çarpmadan, dikkatlice hareket edip içeri girmek
thread-like
ipliksi
thread; continuous line
iplik; sürekli çizgi
thread a needle
iğneye iplik geçirmek
thread barker
(Mekanik) dişli perdahlama makinesi
thread beads
(Fiili Deyim ) ipliğe boncuk dizmek
thread beads
boncukları ipe dizmek
thread brake
(Tekstil) iplik kopması
thread chaser
vida dişi açıcı
thread cleaner
(Tekstil) iplik temizleyici Açıklama: İplikteki hatalı kısımları bulup bunların giderilmesini sağlayan elemandır
thread cleaner
iplik temizleyici
thread clip
(Tekstil) iplik tutucusu
thread count
(Bilgisayar) tema sayımı
thread count
(Bilgisayar) iş parçacığı sayısı
thread cutter
diş açma makinesi
thread cutter
vida açar
thread dispatching
İş Parçacığı İşlemci Zamanlaması
thread file
dişli eğe
thread gauge
vida dişi maştan
thread gauge
diş ölçer
thread guide
(Tekstil) iplik kılavuzu
thread hanger
(Tekstil) iplik kılavuzu
thread hinge
vidalı menteşe
thread id
(Bilgisayar) zincir kimlik
thread id
(Bilgisayar) iş parçacığı kimliği
thread insert
dişli baga
thread inserts
çakma diş
thread local storage
İş Parçacığı Yerel Depolaması
thread lock
(Otomotiv) diş tutucusu
thread lock
(Otomotiv) dış tutucusu
thread loop
(Tekstil) iplik halkası
thread nipper
(Tekstil) alt iplik tutucusu
thread one's way
(bir yerden) zorla/dikkatle geçmek
thread one's way
sıyrılarak ilerlemek
thread one's way
kalabalıkta kendine yol açmak
thread one's way through
kalabalıkta kendine yol açmak
thread pipe
dişli boru
thread pitch
diş hatvesi
thread pitch
diş adımı
thread plate
dişli plaka
thread profile
diş profili
thread scheduling
İş Parçacığı Zamanlaması
thread stand
(Tekstil) bobin rafı
thread stand
(Tekstil) bobin arabası
thread stand
(Tekstil) bobin stok sehpası
thread state
(Bilgisayar) iş parçacığı durumu
thread test
çubuk deneyi
thread wiper
(Tekstil) tokatlayıcı
thrown thread
(Tekstil) muline iplik
threaded
dişli (vida)
threader
{i} pafta
threading
vida dişi çekme
weft thread
(Tekstil) atkı ipliği
fine thread
ince dişli
gold thread
sırmakök
miss the thread
(deyim) ipin ucunu kaçırmak
silk thread
(Tekstil) bükme ipek
single thread
sap
spun thread
(Tekstil) ters bükümlü iplik
threaded
diş çekilmiş
threaded
dişleri olan
threaded
vidalı
threaded
diş açılmış
threaded
kılavuzlu
threaded
(Bilgisayar) zincir
threaded
(Mekanik) vida dişi açılmış
threading
sarmak
threading
(Tekstil) iplik takma
threading
beslemek
threadlike
iplik şeklinde
threads
(Bilgisayar) iş parçacığı
threads
(Bilgisayar) iş parçacıkları
threads
(Otomotiv) vida dişleri
warp thread
(Teknik,Tekstil) çözgü ipliği
basting thread
teyel ipliği
coarse thread
kalın diş
cotton thread
pamuk ipliği
effect thread
efekt ipliği
fancy thread
fantezi iplik
female thread
somun dişi
female thread
dişi diş
gold thread
sırma tel
gold thread
kılaptan
hang by a thread
pamuk ipliğiyle bağlanmak
hang by a thread
tehlikede olmak
knuckle thread
yuvarlak vida dişi
left hand thread
sol vida dişi
listle thread
filtekoz
listle thread
fildekos
loop thread guide
kıvrımlı iplik kılavuzu
lose the thread
ipin ucunu kaçırmak
metric screw thread
metrik vida dişi
rubber thread
lastik iplik
screw thread
vida dişi
silk thread
ibrişim
threaded
vida dişli
threader
iplik geçirici
threading
vida açma
external screw thread
dıştan dış
female thread
dışı dış
gas thread
gaz vida dışı
gold thread
altın iplik
hang by a hair, thread
sallantıda kalmak
hang by a thread
pamuk ipliğiyle bağlanmak, tehlikede olmak
hang on by thread
thread aşmak
lead thread
Vidadaki en uçtaki yiv
left hand thread
sol vida dışı
listle thread
fildekos, filtekoz, İskoç ipliği
lose/miss the thread
ipin ucunu kaçırmak
needle and thread
İğne iplik
pipe thread
boru dışı
spun thread
polyester iplik
square thread
dört köşe vida dışı
threaded
difl
threads
(Çoğul isim) kıyafet, giysi, elbise
top thread starters
başlıca konu başlığı açanlar
ball of thread
kuka
binding thread
(Tekstil) bağlama iplik
binding thread
(Tekstil) ambalaj ipi, kınnap
bobbin thread
(Tekstil) bobin ipliği
bobbin thread clamp spring
(Tekstil) alt iplik tutucusu
bobbin thread tension
(Tekstil) bobin iplik gerginliği
bobbin winding thread guide
(Tekstil) masura sarma iplik kılavuzu
buttress thread
(Mekanik) payandalı diş
clouded thread
(Botanik, Bitkibilim) sine iplik
continuous thread
(Tekstil) devamlı iplik
create thread
(Bilgisayar) iş parçacığı oluştur
depth of thread
(Otomotiv) dış yüksekliği
discontinuous thread
(Tekstil) devamsız iplik
external thread
dıştan diş
external thread
erkek vida dişi
female thread
dişi vida
female thread
iç vida
filling thread straightener
(Tekstil) atkı ipliği gerici
filling thread tension
(Tekstil) atkı ipliği gerilimi
fine thread
(İnşaat) ince diş
gold thread embroiderer
(Tekstil) altın telle işlemeci
id thread
(Bilgisayar) iş parçacığı kimliği
inside thread
dişi vida dişi
inside thread
içe çekilmiş diş
internal thread
iç diş
internal thread
iç vida dişi
internal thread
dişi fiş
kernel thread object
Çekirdek İş Parçası Nesnesi
İngilizce - İngilizce
A sequence of connections

Let him go on. Do not interrupt him. He cannot go back, and maybe could not proceed at all if once he lost the thread of his thought..

To put thread through

thread a needle.

A series of messages, generally grouped by subject, all but the first replies to previous messages in the thread
The line midway between the banks of a stream
A theme or idea

I’ve lost the thread of what you’re saying.

A long, thin and flexible form of material, generally with a round cross-section, used in sewing, weaving or in the construction of string
To pass (through a narrow constriction or around a series of obstacles)

I think I can thread my way through here, but it’s going to be tight.

A unit of execution, lighter in weight than a process, generally expected to share memory and other resources with other threads executing concurrently
A helical ridge or groove, as on a screw
A series of messages on a particular topic posted in a discussion forum
{n} a small twist, uniform tenor
{v} to put in or upon a thread, fix, pierce
(Bilgisayar) Thread bilgisayar biliminde, bir programın kendini eş zamanlı birden fazla iş parçasına ayırabilmesinin bir yoludur. Thread ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak thread oluşturuluşu ve kaynakları paylaşması açısından process'den ayrılır. Çoklu thread'ler paralel olarak pek çok bilgisayar sisteminde uygulanabilir. Tek işlemci kullanıldığı durumlarda çok thread' li uygulama zaman dilimleme ile gerçekleştirilir; tek işlemci faklı thread' lar arasında çok hızlı geçiş yapar ve bu durumda işlemler gerçekte olmasa bile eş zamanlı koşuluyormuş izlenimi verir. Çok işlemcili sistemlerde farklı thread' ler farklı işlemciler üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilir
a more or less continuous chain of postings on a single topic To "follow a thread" is to read a series of Usenet postings sharing a common subject or (more correctly) which are connected by Reference headers The better newsreaders can present news in thread order automatically
If you thread a long thin object through something, you pass it through one or more holes or narrow spaces. threading the laces through the eyelets of his shoes Instruments developed at the hospital allow doctors to thread microscopic telescopes into the digestive tract
A group of messages in a Usenet newsgroup that all share the same subject and topic Most newsreaders will let you sort by thread, that is, group all the messages together so you can read or ignore all the messages about that topic depending on your interest
used in sewing and weaving pass through or into; "thread tape"; "thread film"
A thread is an ongoing discussion of related messages that grows from one particular posting
This term has many different meanings but the most common refers to e-mail and news groups A series of messages or postings all related to the same topic
remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string; "She had her eyebrows threaded"
{f} put a thread through a needle; pass something through an opening; move through slowly and cautiously; cut a spiral groove (on a bolt or screw)
pass a thread through; "thread a needle"
A list of continuous postings that deal with a common topic A thread is usually used in the context of newsgroups and listservs and usually contains a common or slowly evolving subject line
1) In programming, a thread is part of a program that executes independently of other parts of the program Operating systems that support multithreading allow programmers to develop programs that have threads executing concurrently 2) In online discussions, a series of messages that have been posted as replies to each other By reading each message in a thread, one after the other, you can see how the discussion has evolved You can start a new thread by posting a message that is not a reply to an earlier message
used in sewing and weaving pass through or into; "thread tape"; "thread film" remove facial hair by tying a fine string around it and pulling at the string; "She had her eyebrows threaded" pass a thread through; "thread a needle
A part of a process, such as an executing application, that can run as an object or an entity Threads of execution are basis of Windows NT's symmetrical multiprocessing capability See multiprocessing and SMP
To pass or pierce through as a narrow way; also, to effect or make, as one's way, through or between obstacles; to thrid
A subprocess that operates within the context of a process, sharing, for example, address space and global variables with other threads of the process The processor can switch quickly between threads, but care must be taken to protect threads from each other Switching between threads is generally faster than multitasking (switching between processes)
This term has many different meanings but the most common is with respect to E-mail and newsgroups where a thread is basically a series of messages or postings all related to the same topic
The thread of an argument, a story, or a situation is an aspect of it that connects all the different parts together. The thread running through many of these proposals was the theme of individual power and opportunity
A filament, as of a flower, or of any fibrous substance, as of bark; also, a line of gold or silver
thread on or as if on a string; "string pearls on a string"; "the child drew glass beads on a string"; "thread dried cranberries"
The basic unit of program execution A process can have several threads running concurrently Each thread can be performing a different job, such as waiting for events or performing a time-consuming task that the program does not need to complete before the program continues Generally, when a thread has finished performing its task, the thread is suspended or destroyed
any long object resembling a thin line; "a mere ribbon of land"; "the lighted ribbon of traffic"; "from the air the road was a gray thread"; "a thread of smoke climbed upward"
Thread or a thread is a long very thin piece of a material such as cotton, nylon, or silk, especially one that is used in sewing. a tiny Nepalese hat embroidered with golden threads
the connections that link the various parts of an event or argument together; "I couldn't follow his train of thought"; "he lost the thread of his argument"
Composition; quality; fineness
A series of user-generated posts that make up one particular topic or discussion
A series of messages with the same subject It consists of an original message and all the replies and replies to replies that follow Sometimes the replies will stray from the original subject, and this is called 'thread drift'
A group of messages in a newsgroup that all share the same subject and topic
A very small twist of flax, wool, cotton, silk, or other fibrous substance, drawn out to considerable length; a compound cord consisting of two or more single yarns doubled, or joined together, and twisted
If you thread small objects such as beads onto a string or thread, you join them together by pushing the string through them. Wipe the mushrooms clean and thread them on a string
To pass a thread through the eye of; as, to thread a needle
Something continued in a long course or tenor; a,s the thread of life, or of a discourse
An entire "tree" of messages branching out from the very first message on that topic to all of its replies
A concurrent process that is part of a larger process or progra In a multitasking OS, a program may contain several threads, all running at the same time inside the same program This means that one part of a program can be making a calculation, while another part is drawing a graph or chart
The basic unit of program execution A process can have several threads running concurrently, each performing a different job, such as waiting for events or performing a time-consuming job that the program doesn't need to complete before going on When a thread has finished its job, the thread is suspended or destroyed See also process
If you say that something is hanging by a thread, you mean that it is in a very uncertain state and is unlikely to survive or succeed. The fragile peace was hanging by a thread as thousands of hardliners took to the streets
To form a thread, or spiral rib, on or in; as, to thread a screw or nut
A thread is a multi-part virtual "conversation" on a given topic Threads can exist in Usenet newsgroups, on message boards, or in the form of a series of e-mails One or more threads can be active at any given time within a single topic Generally, the post which started the thread, is listed first, with responses from other participants following it, responding to either the original post or other people's responses Back to Top
When you thread a needle, you put a piece of thread through the hole in the top of the needle in order to sew with it. I sit down, thread a needle, snip off an old button
- A small piece of programming that acts as an independent subset of a larger program, also called a "process" A multithreaded program can run much faster than a monolithic, or single-threaded, program because several, or even many, different tasks can be performed concurrently, rather than serially (sequentially) Also, threads within a single application can share resources and pass data back and forth between themselves
a fine cord of twisted fibers of cotton or silk or wool or nylon etc
In Mach, the unit of CPU utilization A thread consists of a program counter, a set of registers, and a stack pointer Each thread has its own execution stack and is capable of independent input/output All threads share the virtual memory address space and communication rights of their task See also task
to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course; "the river winds through the hills"; "the path meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout wanders through the entire body"
A thread is a task that runs concurrently with other tasks within a single executable file (e g , within a single MS-DOS EXE file) Unlike processes, threads have access to common data through global variables
The thread on a screw, or on something such as a lid or a pipe, is the raised spiral line of metal or plastic around it which allows it to be fixed in place by twisting. The screw threads will be able to get a good grip
If you pick up the threads of an activity, you start it again after an interruption. If you pick up the threads of your life, you become more active again after a period of failure or bad luck. Many women have been able to pick up the threads of their former career. Tightly twisted yarn consisting of several strands that has a circular cross-section and is used in commercial and home sewing machines and for hand sewing. Thread is usually wound on spools, with thread size (degree of fineness) indicated on the spool end. Cotton thread can be used with fabrics made from yarn of plant origin, such as cotton and linen, and with rayon (made from cellulose, a plant substance). Silk thread is suitable for silks and wools, both of animal origin. Nylon and polyester threads are appropriate for synthetics and for knits with a high degree of stretch
Fig
Smallest notion of execution in a process All MPI processes have one or more threads Multithreaded processes have one address space but each process thread contains its own counter, registers, and stack This allows rapid context switching because threads require little or no memory management
The prominent part of the spiral of a screw or nut; the rib
a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc ) used in sewing and weaving
If you thread your way through a group of people or things, or thread through it, you move through it carefully or slowly, changing direction frequently as you move. Slowly she threaded her way back through the moving mass of bodies We threaded through a network of back streets
In the Multitasking context, a thread is a task with low protection and isolation against other threads because they share memory and file handles Usually, a thread runs in the context of a process A crashing thread will not only die but cause all other threads of the same context to die as well
pass through or into; "thread tape"; "thread film"
{i} string, thin cord; spiral groove on a screw or bolt; chain of messages on a particular subject on the Internet (Computers); execution procedure which is part of an application (Computers)
pass a thread through; "thread a needle
In e-mail and Internet newsgroups conversations, a series of messages and replies that are all related to a specific topic
the raised helical rib going around a screw
See Screw, n
thread count
a measure of the fineness of fabric; the total number of vertical and horizontal threads in one square inch
thread counts
plural form of thread count
thread necromancy
The act of posting in a thread on an Internet forum, that is already considered dead, and out of discussion
thread pitch gauge
(Mühendislik) Threading gauges, pictured on the right, are also referred to as pitch gauges and are used to measure the pitch or lead of screw threads. The uppermost gauge in the image is an ISO metric pitch gauge, the larger gauge in the center is for measuring the Acme Thread Form, and the lower gauge is for imperial screws
Thread From Hell
TFH, neverending discussion, extremely long series of messages in a newsgroup (Internet)
thread a screw
insert a screw, screw in a screw, twist in a screw
thread blight
a disease of tropical woody plants (cocoa or tea or citrus)
thread count
the number of threads per inch in each direction, with the warp mentioned first, and the fill second, (e g , a thread count of 20 x 10 means 20 threads per inch [25 4mm] in the warp and 10 threads per inch [25 4mm] in the fill direction)
thread count
The number of ends and picks per inch in a woven cloth, or the number of wales and courses per inch in a knit fabric
thread count
a sum of the warp threads plus the weft threads in one square inch or centimetre EPI + PPI = Thread Count Per Inch
thread count
Measured by counting the number of threads per inch in the woven fabric in both directions of the weave (these directions are referred to as warp and weft) Generally, the higher the thread count, the silkier and lighter the sheets
thread count
number of threads per inch in a fabric; higher quality linens have 200 or more thread count
thread count
The actual number of threads used per inch in a woven cloth
thread count
‑ The number of warp and woof yarns per inch in a woven fabric The higher the thread count, the stronger and finer the fabric
thread count
Is the number of warp and weft yarns in one square-inch of a fabric (warp yarn x weft yarn per sq inch)
thread count
Number of threads that can be measured in a square inch of fabric The higher the thread count, the finer the weave and more desirable the fabric
thread cross
Object made typically of two sticks bound together in the shape of a cross, with coloured threads wound around their ends to resemble a cobweb, used in Tibetan magical rituals to entrap evil spirits. Similar devices have been found in South Africa, Peru, Australia, and Sweden. They vary from simple diamond shapes to complex wheel-or box-shaped combinations reaching 11 ft (3 m) high. They are often highly decorated, with wool, feather, and bits of paper
thread mark
thread formed into bank notes in order to prevent counterfeiting
thread of life
cord of life, last bit of life
thread worm
parasitic worm that lives in the intestines
thread-like
resembling a thread, very thin like a thread
hang by a thread
To be in danger, calling for precise caution; to be in a precarious situation
hanged by a thread
Simple past of hang by a thread
hanging by a thread
Present participle of hang by a thread
hangs by a thread
Third-person singular simple present indicative form of hang by a thread
hung by a thread
Simple past tense and past participle of hang by a thread
quadruple thread
a screw or worm gear having four equal threads and can thus be started in four places
screw thread
The portion of a screw composed of a helical or tapered structure used to convert between rotational and linear movement or force, presented as a curved line of solid material that wraps around the screw from the point to the base
threaded
Having threads
threaded
Arranged in a thread
threaded
Simple past tense and past participle of thread
threads
clothes
threads
plural form of thread
conversation thread
Conversation threading is a feature used by many email clients, bulletin boards, newsgroups, and Internet forums in which the software aids the user by visually grouping messages. Messages are usually grouped in a hierarchy by topic, with any replies to a message arranged visually near to the original message. A set of messages grouped in this way is called a topic thread or simply a thread. A discussion forum, e-mail client or news client is said to have "threaded topics" or a "threaded mode" if messages can be grouped in this manner
End Of Thread
end of discussion, end of a series of messages (Internet)
Threadlike
filiform
Threadlike
filamentous
embroidery thread
thread for making raised and ornamental designs
hang by a thread
depend on a small thing or be at risk; "His life now hangs by a thread
hang by a thread
be in a precarious situation
hanging on a thread
precarious, insecure, loosely or barely held together
hangs by a thread
precarious, insecure, loosely or barely held together, lacking basis
message thread
list of messages in a newsgroup which is arranged in chronological order
nylon thread
strong thread made from nylon
pack thread
See under 2d Pack
pick up the thread of
renew a connection
screw thread
{i} outer spiral ridge that forms a screw
screw thread
the raised helical rib going around a screw
sewing thread
type of string used with a needle in sewing
silk thread
string made from silk fibers
take up the thread of a tale
continue a story where it left off, finish a story from the point where it stopped
threaded
(of bolts or screws) having screw threads
threaded
past of thread
threader
A tool or machine for forming a thread on a screw or in a nut
threader
A device used to machine a screw thread
threader
A device for assisting in threading a needle
threader
a blunt needle for threading ribbon through loops
threader
A device used to thread needles
threader
{i} device for threading a needle
threading
The process of applying glass threads to the parison When the glass threads are not embedded in the body of the vessel, they are said to be trailed over the surface GANTAD
threading
The process that allows various transactions to be executed concurrently
threading
present participle of thread
threading
Threading is simply a way that bulletin boards are set up to organize messages in an orderly manner A thread is a message and its reply The reply is categorized under the primary message as a reply or sub-message Threading is often used by instructors to conduct surveys: the instructor posts a question and students respond to this one question All the replies should be posted as messages, as replies to the question, under the primary category or link of the instructor's question This keeps the BB neat and orderly In WebCT, students Reply to a message simply by clicking on the navigation bar (Reply) at the top of the Message Window If instead, they click on Compose on the Main BB Menu, the messages they send will not be linked (not threaded) to the question they are responding to and will appear on the BB as separate and independent messages and not answers to the single question
threading
Choosing a provisioning path for a service across the managed networks The following types of threading are available in Cisco Provisioning Center: Automatic (default): as defined by the Threader (every Resource Model includes a Threadera software component that calculates the optimal service path using a threading algorithm) Manual: overrides the Threader-defined (default) path; specified manually as a sequence of IDs of links to be used in the path Custom: a custom Java code that is invoked before the default threading algorithm
threading
Damage to a cloth binding that takes the appearance of rough spots where the finish has been attacked by insects (usually cockroaches or silverfish) Binding cloth is usually sized with wheatpaste, which the insects love to eat Since the sizing was put there to fill and smooth the weave in the fabric, it's removal by voracious mandibles leaves it rough and coarse looking The individual threads of the fiber usually become quite evident, hence the euphemism which is infinitly less repellent than "Insect damaged" The recently seen phrase "biopredation", is another euphemism, though presumably much broader in scope than "threading"
threading
- a low, fine, wire-like relief decoration, with colors usually painted between the raised lines; the reverse of etching
threadlike
{s} very thin, fine, resembling a thread
threadlike
having the form of a thread
threadlike
thin in diameter; resembling a thread
threads
"three fine silken Threads of six Inches long One is Blue, the other Red, and the third Green" (I: 3;4); see prizes
threads
Groups of messages in a newsgroup concerning the same topic, including the initial posting, follow-up postings, and follow-ups to follow-ups
threads
A group of e-mail messages that are all responding to one original e-mail message
threads
An independent flow of control within a process, consisting of a context (including register set and a program counter) and a sequence of instructions to execute
threads
A series of linked, related text messages
threads
{i} (Slang) clothes
threads
plural of thread
threads
Where an operating system can truly multitask, executing many sub-program units concurrently, having a path of execution within a process with very few resources as opposed to processes 8 2, p131
threads
informal terms for clothing
threads
Number of execution threads started by the process
threads
The nonnative thread package that is shipped with Sun Microsystems JDK
threads
Definition Top
thread

  Türkçe nasıl söylenir

  thred

  Eş anlamlılar

  topic

  Telaffuz

  /ˈᴛʜred/ /ˈθrɛd/

  Etimoloji

  [ 'thred ] (noun.) before 12th century. From Middle English threed, þred, from Old English þrǽd, ðrǽd, from Proto-Germanic *þrēduz, from Proto-Indo-European *treh₁-tu-, from *terh₁- (“rub, twist”). Near cognates include German Draht, Icelandic þráður and Norwegian, Danish and Swedish tråd.

  Videolar

  ... all its thread and parking them, and the power to select another operating system from the ...