button

listen to the pronunciation of button
İngilizce - Türkçe
düğme

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

Tüm yapmanız gereken düğmeye dokunmak. - All you have to do is touch the button.

tuş

Bu yakınlaştırma tuşu. - This is the zoom button.

Tom arabasının penceresinden dışarıya eğildi ve kapıdaki interkom tuşuna bastı. - Tom leaned out the window of his car and pressed the button on the intercom at the gate.

{i} tomurcuk
kontrol düğmesi
düğmelenmek
tuşlar

Tom tuşlardan birine bastı. - Tom pressed one of the buttons.

Lütfen bu tuşlardan herhangi birine basmayın. - Please don't push any of these buttons.

{f} düğmelemek
düğmeler

Düğmelerden biri paltomdan koptu. - One of the buttons has come off my coat.

Düğmeleri bu cekete dikemiyorum. Daha güçlü bir iğneye ihtiyacım var. - I cannot sew buttons on this jacket. I need a stonger needle.

(up ile) düğmelemek
rozet

Tom, Kızılhaç rozeti takıyor. - Tom is wearing a Red Cross button.

çıngı düğmesi
{i} buton

Tom yanlış butona basmış olmalı. - Tom must have pushed the wrong button.

Bir bilet almak için sadece butona basmalısın. - You have only to push the button to get a ticket.

{i} puan
(fiil) düğmelemek
küçük mantar
{i} sayı
{f} (up) iliklemek, düğmelemek; iliklenmek, düğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini ilikle!
{i} filiz
düğme dikmek veya koymak
ar Kızılderililerin uyuşturucu madde niyetine çiğnedikleri dikensiz bir nevi kaktüsün ku tepe kısmı
düğme, üzerine fare ile tıklanınca çalışan nesne veya şekil
buttonwood
sır vermemek
düğmesi
button box
akordiyon
button color
(Bilgisayar) düğme rengi
button down
(Tekstil) düğmeleri aşağıda
button fly
(Tekstil) düğmeli pat
button style
(Bilgisayar) düğme stili
button text
(Bilgisayar) düğme metni
button up
iliklenmek
button up
düğmelenmek
button up
(Tekstil) düğmeleri yukarıda
button up
(Konuşma Dili) sonuçlandırmak
button head bolt
yarım yuvarlak başlı cıvata
button headed screw
yuvarlak başlı vida
button hole
ilik
button microphone
buton mikrofon
button one's lips
ağzına kilit vurmak
button stand
düğme yeri
button up
sessiz olmak
button up
ilikle
button up
başarıyla tamamlamak
button cell
düğme hücre
button man
düğmesi adam
button one's lip
(deyim) Kimselere söylememek, ağzını sıkı tutmak
button your lip
(deyim) Kimselere söyleme! Kimse duymasın! Ağzını sıkı tut!
button-head rivet
düğmesi kafa perçin
button’s
düğmelerin
button actions
(Bilgisayar) düğme eylemleri
button curve
(Bilgisayar) düğme eğri
button editor
(Bilgisayar) düğme düzenleyici
button editor
(Bilgisayar) düğme düzenleyicisi
button face
Düğme yüzü
button lock
düğmeli kilit
button loop
(Tekstil) düğme halkası
button one's lip
{k} konuşmamak, sır vermemek
button one's lip
{k} susmak, çenesini kapamak
button only
(Bilgisayar) yalnızca düğme
button order
(Bilgisayar) düğme sırası
button pour
(Bilgisayar) düğme yayarak
button sewer
(Tekstil) düğme dikme makinesi
button shadow
(Bilgisayar) düğme gölgesi
button shank
(Tekstil) düğme ayağı
button size
(Bilgisayar) düğme boyutu
button something
düğmelemek
button type
(Bilgisayar) düğme türü
button up
{k} bak. button one's lip
button up
düğmelemek
button up
iliklemek
button up
tamamlamak
button’s
düğmelerin
panic button
Alarm butonu, acil durum butonu
advanced button
(Bilgisayar) gelişmiş düğmesi
buttoned
ilikli
choose button image
(Bilgisayar) düğme resmini seç
custom button
(Bilgisayar) özel düğme
custom button
(Bilgisayar) genel düğme
eject button
(Askeri) çıkartma düğmesi
help button
(Bilgisayar) yardım düğmesi
left button
(Bilgisayar) sol düğme
lift button
asansör düğmesi
middle button
(Bilgisayar) orta düğme
outline button
(Bilgisayar) anahat düğmesi
push button
(Bilgisayar) basılabilir düğme
push button
basmalı düğme
push button
basmalı anahtar
push button
(Bilgisayar) basma düğmesi
push button
basmalı buton
push the button
düğmeye basmak
reset button
sıfırlama düğmesi
restore button
(Bilgisayar) eski durumuna getir düğmesi
rubber button
lastik düğme
select button
(Tekstil) seçme butonu
shell button
(Tekstil) sedef düğme
shutter button
(Fotoğrafçılık) deklanşör
sleeve button
(Tekstil) kol düğmesi
spin button
(Bilgisayar) kaydırma düğmesi
submit button
(Bilgisayar) beyan etme tuşu
submit button
(Bilgisayar) işleme koyma tuşu
sweep button
(Tekstil) etek düğmesi
toggle button
(Bilgisayar) iki durumlu düğme
toggle button
(Bilgisayar) değiştirme düğmesi
toggle button
geçiş tuşu
trigger button
tetik düğmesi
adjusting button
ayar düğmesi
automatic acquisition button
otomatik yakalama butonu
bachelor's button
peygamber çiçeği
bachelor's-button
peygamber çiçeği
bachelors button
peygamber çiçeği
belly button
göbek deliği

Mary göbek deliğini deldirmek istiyor. - Mary wants to get her belly button pierced.

buttons
garson
carbon button
karbon düğmesi
contact button
kontak düğmesi
contact button
çıngı düğmesi
horn button
klakson düğmesi
horn button
korna düğmesi
horn button relay
korna kontak röıesi
push button
elektrik düğmesi
push button
çıngı düğmesi
push-button switch
basmalı anahtar
push-button telephone
tuşlu alısün
release button
deklanşör
release button
düğme
starter button
ateşleme düğmesi
starter button
marş düğmesi
starter push-button
marş düğmesi
starting button
ateşleme düğmesi
Buttons
düğmeler
buttoning
düğmelerini
call button
zil düğmesi
cancel button
vazgeç düğmesi
exhaust button
boşaltma düğmesi
horn button relay
korna kontak rölesi
hot-button
hot-düğme
light button
ışık düğmesi
mouse button
fare düğmesi
on the button/nose
düğmesini / burun
push button system
buton sistemi
push the button
düğmeye
radio button
radyo düğmesini
shank button
Delikleri olmayan, altındaki halkadan giysiye dikilen bir tür düğme
snap button
kot pantolon vs giysilerde kullanılan perçin
snooze button
erteleme düğmesi
starter button
ateşleme düğmesi, mars düğmesi
submit button
(Bilgisayar) gönder tuşu
toggle button
iki konumlu düğme
Plus button
(Tekstil) Artı düğmesi
Release button
(Tekstil) Kilit açma düğmesi
a button short
kaçık
a button short
şapşal
a button short
tahtası eksik
action button
Eylem Düğmesi
active button
Etkin Düğme
aleppo button
(Tıp) (boil, evil, sore) Halep çıbanı, şark çıbanı
anchor button
(Tekstil) çapa motifli düğme
anchor button
(Tekstil) çapa motişi düğme
bachelor's button
peygamberçiçeği
bell button
zil düğmesi
belly button
göbek

Mary göbek deliğini deldirmek istiyor. - Mary wants to get her belly button pierced.

buttons
dili garson
cancel button
İptal Düğmesi
chinese ball button
(Tekstil) çin top düğmesi
choke button
jikle düğmesi
command button
Komut düğmesi
concealed button facing
(Tekstil) gizli düğme mostrası
copy button
(Bilgisayar) kopyala düğmesi
crank case button half
alt yarım karter
create button
(Bilgisayar) düğme yarat
default button
(Bilgisayar) saptanan düğme
emergency button
acil durum butonu
emergency button
(Tekstil) imdat kapama butonu
enable edit button
(Bilgisayar) düzenle düğmesine izin ver
enlisted reserve corps lapel button
(Askeri) İHTİYAT ERAT SINIFI: Bir şahsın ihtiyat erat sınıfına mensup olduğunu gösteren madeni düğme
fabric covered button
(Tekstil) kumaş kaplı düğme
firing button
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ateşleme anahtarı
fly button
pantolon düğmesi
gold star lape button
(Askeri) ALTIN YILDIZ ROZETİ: 1941 ve 1947 yılları arasında askeri görevde iken ölen personelin en yakını olan şahsa verilen metal ve emaye rozet
hidden lock button
gizli kilitleme düğmesi
honorable service lapel button
(Askeri) ŞEREFLİ HİZMET ROZETİ: 1939 ve 1946 yılları arasında başarılmış şerefli hizmeti veya ikinci dünya harbi zafer madalyası ile taltif edilmiş olma halini belirten madeni düğme şeklindeki alamet
horn button
(Otomotiv) korna butonu
horn button
korna kapağı
horn button relay
(Otomotiv) koma kontak rölesi
hover button
(Bilgisayar) vurgu düğmesi
hovered button
(Bilgisayar) vurgulanan düğme
install button
Yükle düğmesi
language button
(Bilgisayar) dil düğmesi
lapel button
(Askeri) SİVİL YAKA ROZETİ: Yalnız sivil elbiseye takılan ve taltifleri veya hizmeti belirten madeni alamet. Bak. "rosette"
lockstitch button holer
(Tekstil) ilik makinesi
macro button
Makro düğmesi
maximize button
ekran boyutuna getirme düğmesi
menu button
(Bilgisayar) menü düğmesi
mescal button
dikensiz kaktüsün uyuşturucu tepesi
minimize button
ikon durumuna getirme düğmesi
minus button
(Tekstil) eksi düğmesi
murphy button
(Tıp) murphy düğmesi
normal button
(Bilgisayar) normal düğme
not care a button
vız gelip tırıs gitmek
not care a button
umursamamak
not worth a button
beş para etmez
operating button
çalıştırma düğmesi
option button
Seçenek Düğmesi
options button
(Bilgisayar) seçenekler düğmesi
paste button image
(Bilgisayar) düğme resmini yapıştır
paste button image
(Bilgisayar) düğme resmi yapıştır
pearl button
sedef düğme
press button
elektrik düğmesi
program select button
Program Seçme Düğmesi
push button
(Nükleer Bilimler) düğme

İtmeli düğmeler, çocuk kıyafetleri için pratik bir bağlayıcıdır. - Push buttons are a practical fastener for children's clothes.

push button
tuş
push button telephone
tuşlu telefon
push button war
tuşlarla idare edilen savaş
push button war
uzaktan kumandalı savaş
push button warfare
uzaktan kumandalı savaş
push button warfare
tuşlarla idare edilen savaş
push the panic button
{k} paniğe kapılmak
push to talk button
konuşma düğmesi
pushed button
(Bilgisayar) basılan düğme
quick up button
(Bilgisayar) hızlı yukarı düğmesi
record button
Kayıt düğmesi
İngilizce - İngilizce
An on-screen control that can be selected as an activator of an attached function

Click the button that looks like a house to return to your browser's home page.

A plastic disk used to represent the person in last position in a poker game; also dealer's button
The center (bullseye) of the house
The player who is last to act after the flop, turn and river, who possesses the button
To fasten with a button
A mechanical device meant to be pressed with a finger in order to open or close an electric circuit or to activate a mechanism

Pat pushed the button marked shred on the blender.

A knob or disc that is passed through a loop or (buttonhole), serving as a fastener

April fastened the buttons of her overcoat to keep out the wind.

The soft circular tip at the end of a foil
A badge worn on clothes, fixed with a pin through the fabric

The politician wore a bright yellow button with the slogan Vote Smart emblazoned on it.

The clitoris
A bud
{n} a part of apparel, knob, bud, urchin
{v} to fasten with or by buttons, to dress
(Giyim) A lapel pin (also called button or badge) is a small pin often worn on the lapel of a dress jacket
button on the mouse: The small mechanism that you push to click or hold to control your cursor on the screen
A catch, of various forms and materials, used to fasten together the different parts of dress, by being attached to one part, and passing through a slit, called a buttonhole, in the other; used also for ornament
a graphical representation of a button on the screen which can be pressed by selecting it from the keyboard or clicking on it using a mouse
To fasten with a button or buttons; to inclose or make secure with buttons; often followed by up
A button on a mouse pointing device; mouse buttons can be mapped to the keyboard A graphical component on a window frame or in a DialogBox that works by pressing it
A button is a small object on a machine or electrical device that you press in order to operate it. He reached for the remote control and pressed the `play' button
A marker, usually disk-shaped, to indicate which player is the virtual dealer The button is used in games where position relative to the dealer is important
In computer software, an on-screen control that can be selected as an activator of an attached function
a round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes
Small graphic usually labelled with text to indicate its function Buttons may be used to initiate or conclude a process Small graphics that act as hyperlinks are also called buttons
A white acrylic disk to indicate who is the (nominal) dealer Also used to refer to the player on the button Example: "Oh, the button raised "
The BUTTON element allows for the creation of richer form control widgets than the standard plain text used for BUTTON, RESET and SUBMIT fields available via the INPUT element
a female sexual organ homologous to the penis
A plastic disc that says "button" on it, used to determine where the action is, the button is always the last one to act in a board game Also known as the dealer button
{i} switch, push-button; young mushroom
A globule of metal remaining on an assay cupel or in a crucible, after fusion
A chronic skin affection terminating in an ulcer, most commonly of the face
any of various plant parts that resemble buttons
Text link displayed at the bottom of the screen with an action activated by pressing an associated key on the keypad of the WAP device
A collective term for the various controls whose on-screen appearance typically simulates a push button or a radio button The user clicks buttons to specify commands or set options See also checkbox, command button, radio button, toggle button, toolbar button
A knob; a small ball; a small, roundish mass
The player who is last to act, who possesses the button
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
{f} fasten with buttons; be fastened with buttons
A button is activated when you place the arrow on it and click the mouse Back button - Takes you to the previous Web page within a sequence of Web pages you have visited Home button - On a Web page, this takes you to the home page of the Web site In a Web browser application it takes you to a start up home page you have preset Forward button - Takes you to the next Web page within a sequence of pages you have visited Stop button - Halts a Web page from loading
In hypermedia programs, as object or feature used to create links between different cards, to initiate other actions, or to reproduce sound For example, a button can be created to send a message to a laserdisc player to run a video segment (WP, Gr 6)
A control that appears on the screen as a rounded rectangle with a title centered inside When the user clicks a button, the application performs the action described by the button's title Button actions are usually performed instantaneously Examples include completing operations defined by a dialog box and acknowledging an error message in an alert box
Buttons are small hard objects sewn on to shirts, coats, or other pieces of clothing. You fasten the clothing by pushing the buttons through holes called buttonholes. a coat with brass buttons
On a mouse, a button is a switch that you press with a finger In a window on your screen, a button is a labeled rectangle that you click using the cursor and mouse
If you button a shirt, coat, or other piece of clothing, you fasten it by pushing its buttons through the buttonholes. Ferguson stood up and buttoned his coat. Button up means the same as button. I buttoned up my coat; it was chilly The young man slipped on the shirt and buttoned it up It was freezing out there even in his buttoned-up overcoat
provide with buttons; "button a shirt
It is endemic along the Mediterranean, and is probably due to a specific bacillus
A collar on the shaft of the oar that keeps it from slipping through the oarlock It can be adjusted up or down to increase or decrease the rower's leverage
a round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes any of various plant parts that resemble buttons fasten with buttons; "button the dress"
A raised (usually square or rectangular) screen object which causes the program to perform some action when pushed, or selected with the mouse In most instances, the button is labeled with the action to be performed
A knob or disc that is passed through a slit (buttonhole) in the adjacent material, serving as a fastener
Called also Aleppo ulcer, Biskara boil, Delhi boil, Oriental sore, etc
A bud; a germ of a plant
To be fastened by a button or buttons; as, the coat will not button
fasten with buttons; "button the dress"
A piece of wood or metal, usually flat and elongated, turning on a nail or screw, to fasten something, as a door
A button is a region of the screen you can click on to perform a function, or answer a question with The picture or text on the button should be self-explanatory
A decoy in an auction- room; so called because he buttons or ties the unwary to bargains offered for sale The button fastens or fixes what else would slip away The button of the cap The tip-top Thus, in Hamlet, Guildenstern says: “On fortune's cap we are not the very button” (act ii sc 2), i e the most highly favoured The button on the cap was a mark of honour Thus, in China to the present hour, the first grade of literary honour is the privilege of adding a gold button to the cap, a custom adopted in several collegiate schools of England This gives the expression quoted a further force Also, the several grades of mandarins are distinguished by a different coloured button on the top of their cap Button (of a foil) The piece of cork fixed to the end of a foil to protect the point and prevent injury in fencing
A small graphic object that performs an action when tapped See also Picture Button and Text Button Source: NUIG
A button is a small piece of metal or plastic which you wear in order to show that you support a particular movement, organization, or person. You fasten a button to your clothes with a pin. Small disk or knob used as a fastener or ornament. It usually has holes or a shank through which it is sewn to one side of a garment. It is used to fasten or close the garment when it is passed through a loop or hole in the other side. The ancient Greeks fastened their tunics with buttons and loops. In medieval Europe, garments were laced or fastened together with brooches or clasps until the buttonhole was reinvented in the 13th century. Throughout history, buttons have been made in a range of sizes and materials, some elaborated into miniature works of art
A marketing term meaning the specific wording and/or images used in advertising and promotion to get the public's agreement to hear the message In a survey, you question people to get their opinion on something - an idea, a product, an aspect of life, or any other subject A button is the primary datum you get from this action It is the answer given the most number of times to your survey question
provide with buttons; "button a shirt"
A plastic disk used to represent the person in last position in a poker game; also dealers button
An interactive online advertisement in the form of a small graphic image that typically resides in the margin of a webpage Buttons are typically 88 x 31 pixels The same button is often recurring for every page view on a particular site Affiliate programs and sponsorships often use buttons to drive traffic
To dress or clothe
A selectable Hyperbole construct which performs an action A button consists of a set of attributes that includes: a textual label, a category, a type and zero or more arguments Explicit buttons also have creator, create time, last modifier, and last modifier time attributes Buttons provide the user's gateway to information The user sees and interacts with button labels, the rest of the button data is managed invisibly by Hyperbole and displayed only in response to user queries
A fastener that holds clothing together Some brothers believe that all buttons are meant by divine providence to be fastened and even get indignant when they see one that is not, particularly on the coat of a brother who is on the {platform} In {Kingdom Ministry School} the instructor told us that in the military they have a saying: If you've got a button, button it Then, after pausing, he added: ``Jehovah's organization is not the military!''
While some authors generally use the term to signify any link marker, a button in the context of this dissertation denotates an active element in hypertext documents that looks and behaves like a real-world pushbutton In other words, a button pretends tactile responsiveness and it can be activated by pressing it down
Button is the term used to reflect an Internet advertisement smaller than the traditional banner Buttons are square in shape and usually located down the left or right side of the site
button accordion
An accordion with a keyboard in the form of series of buttons
button accordions
plural form of button accordion
button man
A contract killer; a professional assassin
button mashing
Present participle of button mash
button mashing
The act of repeatedly pressing random buttons on a video game controller in hopes of executing attacks and/or other various motions found in video games
button men
plural form of button man
button mushroom
Agaricus bisporus, the white or common mushroom
button one's lip
To remain silent, especially in order to keep a secret or to avoid saying something inappropriate

Busch wisely buttoned his lip and didn't say anything else.

button punch
indenting two or more thicknesses of metal that are pressed against each other to prevent slippage between the metal
button up
To fasten with a button or buttons

Button up your shirt cuff. It has come undone.

button up
To fasten all the buttons on a coat, or similar item of clothing, to keep warm

Button up well. It's freezing outside today.

button up one's lip
Alternative form of button one's lip
button-down
Conservative; conventional; unimaginative
button-down
Serious; staid; businesslike
button-down
Of a collar, able to be buttoned down to the shirt, as over a necktie
button down
(also buttoned down or buttoned up)(of a person) conservative or inhibited
button down
(of a shirt collar) having points which are buttoned to the garment
button one's lip
(deyim) Stop or refrain from talking
button-down
(adjective) - (also buttoned down or buttoned up) N. Amer. informal (of a person) conservative or inhibited
button-down
(adjective) - (of a shirt collar) having points which are buttoned to the garment
button fern
Jamaican fern having round buttonlike bulbils fern of New Zealand and Australia having trailing fronds with dark green buttonlike leaflets
button fern
A New Zealand fern (Pellaea rotundifolia) cultivated as a houseplant for its arching or trailing leaves with round, dark green, buttonlike leaflets
button man
A low-ranking member of an organized crime syndicate
button mushroom
Button mushrooms are small mushrooms used in cooking
button pink
much-branched pink with flowers in clusters; closely related to sweet William
button quail
small quail-like terrestrial bird of southern Eurasia and northern Africa that lacks a hind toe; classified with wading birds but inhabits grassy plains
button snakeroot
coarse prickly perennial eryngo with aromatic roots; southeastern United States; often confused with rattlesnake master
button tree
evergreen tree or shrub with fruit resembling buttons and yielding heavy hard compact wood
button up
fasten with a button or buttons; close well
button up
see button 2
button-down
of a shirt; having the ends of the collar fastened down by buttons; "Brooks Brothers button-down shirts"
button-down
unimaginatively conventional; "a colorful character in the buttoned-down, dull-gray world of business"- Newsweek
button-down
A button-down shirt or a shirt with a button-down collar has a button under each end of the collar which you can fasten
bachelor's button
A button which may be attached to clothing without resorting to needle and thread
bachelor's button
Any one of a number of plants with daisylike, button shaped flowers of the genus Centaurea, especially the species Centaurea cyanus
bachelors' button
Button which may be attached to clothing without resorting to needle and thread
bachelors' button
Any one of a number of plants with daisylike, button shaped flowers
belly button
The navel
belly-button
Alternative spelling of belly button
bright as a button
Very bright (clever, smart, or crafty)

You needn't plague yourself about her no how, because she's bright as a button, and knows all about what you want and what you don't wan't, as well as a sensible being.

bright as a button
Very cheery, energetic and upbeat
buttoned
with buttons fastened
buttoned
Simple past tense and past participle of button
buttons
plural form of button
cute as a button
delicate and pretty; dainty
fire button
A button on a joystick or joypad that corresponds to the action of firing but often represents other in-game actions

You launch him into the air with a quick press on the fire button, trying to pass over bombs as you fly.

hot button
the principal desire that a salesman needs to "hit" in order to make a sale
hot button
a central issue, concern or characteristic, especially one that motivates people to make a choice
hot-button
Alternative spelling of hot button

The newspaper published articles on the hot-button issues on the front page to attract attention.

on the button
Exactly, precisely

Her landing was right on the button.

option button
A radio button
panic button
An emergency button which, when pressed, alerts authorities of danger or triggers an alarm system
push-button
An electrical switch activated by pressing a button
push-button
Which can be initiated or activated at the push of a button

push-button warfare.

radio button
Any of a group of widgets in a graphical user interface that is used to select one of a group of options; the selection of any one deselects the others
radio button
Any of a line of preset buttons on a car radio used to select the station to be listened to; pressing one releases the others

thumb|Radio buttons on a Windows computer.

reset button
A plot device that interrupts continuity in works of fiction, by returning characters and situations to the status quo they held before certain changes were introduced
snooze button
A button on an alarm clock which, when pressed, silences the alarm temporarily, granting a few more minutes of sleep before the alarm sounds again
snooze-button
Attributive form of snooze button

a snooze-button push.

start button
A button on a video game controller used to start the game from the title screen and often to pause the game while in play or to bring up a character/inventory management screen of some kind
stay-button
a button on a corset
hot button
Something that elicits a strong emotional response or reaction: "an issue that became a hot button among younger voters."
Cancel button
button for canceling a command in a dialog box
a button short
missing a button; not entirely sane, not totally normal
amboyna button
A chronic contagious affection of the skin, prevalent in the tropics
arrow button
An element of a scroll bar used to scroll a window by small increments For example, if you click once on the up arrow button, the window scrolls one smallest vertical scrolling increment toward the bottom of the window
arrow button
An activatable element containing an arrow graphic
arrow button
An element of a scroll bar used to scroll a window by small increments Also, a control in the Front Panel used to slide up or slide down a subpanel
bachelor's button
or cornflower Herbaceous, hardy annual plant (Centaurea cyanus) of the composite family, having flower heads with blue, pink, or white rays. It is native to the Mediterranean region and widely cultivated in North America. A common garden plant, it often also appears as a weed
bachelors button
A plant with flowers shaped like buttons; especially, several species of Ranunculus, and the cornflower (Centaurea cyanus) and globe amaranth (Gomphrena)
be on the button
be ready to act
belly button
Your belly button is the small round thing in the centre of your stomach. = navel. the small round mark in the middle of your stomach = navel
belly button
navel, location on the abdomen where the umbilical word was attached before birth
biskara button
Same as Aleppo boil
buttoned
furnished or closed with buttons or something buttonlike
buttoned
{s} fastened with buttons
buttoning
present participle of button
buttons
In ArcView a button, when depressed,carries out a particular function as defined by it's script
buttons
Recommended Graphics used as bullets for Official pages
buttons
Third-person singular simple present of to button
buttons
A boy servant, or page, in allusion to the buttons on his livery
buttons
Plural of button
buttons
Input controls that are defined with the TYPE attribute instead of the INPUT tag
buttons
Pearlised on all Classic shirts   Sea Island shirts have real Mother of Pearl buttons Cross and lock stitched
buttons
Objects that, when clicked once, cause something to happen
buttons
{i} bellboy in a hotel, pageboy (British usage)
buttons
ivory nut
buttons
A defined area that you click to start other functions
buttons
specifies the set of command buttons to display in the message window: 'O' Ok (default) 'OC' Ok Cancel 'YN' Yes No 'YNC' Yes No Cancel 'ARI' Abort Retry Ignore 'RC' Retry Cancel Type: Character
call button
alarm button, button which activates an alarm
coat button
a button on a coat
hit the panic button
(Slang) start panicking, begin over-reacting
hold button
A button on a telephone that a user presses to interrupt a call temporarily while answering another incoming call
horn button
a button that you press to activate the horn of an automobile
hot button
A hot button is a subject or problem that people have very strong feelings about. Abortion is still one of the hot button issues of US life
indian button fern
fern of tropical Asia having round buttonlike bulbils
maximize button
button in a graphical user interface which expands a window to its maximum size
mescal button
The fresh or dried buttonlike tubercles of peyote, chewed as a drug by certain Native American peoples. Also called peyote
mescal button
the button-shaped top of the mescal cactus; a source of psilocybin
minimize button
{i} button in a graphical user interface which shrinks a window until only an icon remains
mouse button
A button on a mouse pointing device Mouse buttons can be pressed, released, moved, clicked, and double-clicked
mouse button
A mechanism on a mouse that you press to make selections
mouse button
a push button on the mouse
mouse button
one of the two or three buttons at the top edge of the mouse, used to perform actions on the object pointed at by the mouse pointer
mouse button
A switch on the mouse -- left, middle, or right Pressing a mouse button usually initiates some action, which is determined by both the button pressed and the current screen location of the mouse pointer
mouse button
A computer mouse may have one, two or three buttons each of which controls certain functions which may be customised to suit the individual needs of the user
not worth a button
totally worthless, having no value whatsoever, not worth anything
panic button
A signal for a hasty emotional response to an emergency: Stay calm; there's no need to hit the panic button
panic button
a button to push in order to summon help in case of an emergency; "the circuit is operated by a panic button"; "when he saw that I was angry he hit the panic button
push button
A form field that lets the user submit the form, or that resets the form to its initial state
push button
Describes a widget used to carry out a command or action when selected A push button is known as a command button in MS Windows parlance
push button
an electrical switch operated by pressing a button; "the elevator was operated by push buttons"; "the push beside the bed operated a buzzer at the desk"
push button
A button that is added to a form page that enables a user to submit a form or to reset a form; these options may be set when the button is created
push button
A form field that a site visitor can click to submit a form or reset a form to its initial state
push button
A form field that lets a user submit a form or reset a form to its initial state
push button
A form field that lets the user submit the form or that resets the form to its initial state
push button
A form field that allows the user to submit a form or reset the form to its initial state
push button
A simple device, resembling a button in form, so arranged that pushing it closes an electric circuit, as of an electric bell
push button
A window field type that appears as a raised three dimensional rectangle with text on it describing the button activity
push button
An electrical switch with a pushing action (as opposed to a toggle switch or slide switch) The doorbell button is an example of a push button See Also: Toggle switch Slide switch
push button
A button the user clicks to do some action, such as submit a form
push button
A rounded rectangle with a text label on it, which the user clicks to perform an instantaneous action, such as saving a document, completing operations defined by a dialog, or acknowledging an error message
push button
press button, electric switch that operates via a pressing
push button
(n ) A control that immediately starts an action as soon as it is chosen; for example, OK, Cancel, and Help in dialog boxes
push button
A control that immediately starts an action as soon as it is chosen OK, Cancel, and Help are examples of push buttons commonly found in dialog boxes
push button tuning
adjusting by pressing a button
push-button
A push-button machine or process is controlled by means of buttons or switches. push-button phones. operated by pressing a button with your finger
push-button radio
a radio receiver that can be tuned by pressing buttons
push-button telephone
{i} telephone which is operated by push-buttons, telephone that is not rotary
radio button
A form field that presents the user with a selection that can be chosen by clicking on a button Radio buttons are presented in a list, one of which is selected by default Selecting a new member of the list deselects the currently selected item
radio button
A circle with text beside it Radio buttons are combined to show a user a fixed set of choices from which the user can select one The circle becomes partially filled when a choice is selected
radio button
( font=symbol charset=fontspecific code=197 ) Indicates a fixed set of choices Only one of the buttons in the set can be selected at a time A circle with text beside it The circle is partially filled when a choice is selected
radio button
Radio buttons are a common component of electronic forms that prompt the user to make an exclusive choice from a group of related options
radio button
One in a group of buttons of which only one can be on at a time (such as the presets on a car radio) When you select one radio button, the others are automatically deselected Compare checkbox
radio button
Used in forms to indicate a list of items Only one button can be selected at one time Here is an example: A B Reference File: Radio Button
radio button
Radio buttons appear a lot in Windows' applications They are used when you have to make a choice, i e an online Multiple Choice test would contain radio buttons so the student could choose "a" "b" "c" or "d"
radio button
A button that a user clicks to set an option Unlike checkboxes, radio buttons are mutually exclusive--selecting one radio button deselects all other radio buttons in the group Radio buttons are created using the JRadioButton component See also checkbox
radio button
A control that appears onscreen as a small circle A radio button displays one of two settings: on (indicated by a black dot inside the circle) or off A radio button is always a part of a group of related radio buttons in which only one button can be on at a time When the user clicks an unmarked radio button, the application turns that button on and turns the other buttons in its group off
radio button
a little open circle beside something you can select; You have to click in the circle to place a small black dot showing you have selected that item
radio button
button in a dialog box in Windows which allows a user to choose from a number of options
radio button
Radio buttons often appear in Windows applications They are used when you have to make a choice Each option may have a circle by it, and if you click inside the circle it becomes selected (e g , goes from white to black) If you select a second option the first one becomes deselected because you can select only one from the list
radio button
A form field that presents a user with a selection that can be chosen by clicking on a button Radio buttons are presented in a list, one of which is selected by default Selecting a new member of the list deselects the currently selected item
radio button
A button within a group of buttons Only one button in the group can be clicked at any one time
radio button
Form input tag used to select one option from among several choices
radio button
A control for one of a set of mutually exclusive, but related, choices
radio button
In Windows dialog boxes, several choices may be marked by circles, only one of which can be chosen by placing a dot in the appropriate circle
radio button
These are similar to checkboxes but differ in the sense that they are used to make a single selection out of two or more options In any group of radio buttons only one can be selected, whereas in a group of checkboxes each one can be checked or uncheked independently of the others To select a radio button click in the circle : -
radio button
In a dialog box, an input which is either selected or not Only one radio button in a group can be chosen
radio button
A form field that presents a site visitor with a selection that can be chosen by clicking on a button Radio buttons are presented in a list, one of which is selected by default Selecting a new member of the list deselects the currently selected item See also check box
radio button
Used in forms to indicate a list of items Only one can be selected at a time
radio button
A selection widget that, when grouped with other radio buttons, allows the user to select a single option from a set of choices A radio button is known as an option button in MS Windows Contrast with check box
radio button
Similar to a checkbox in functionality, as a way to indicate a preference on an electronic form
button