drag

listen to the pronunciation of drag
İngilizce - Türkçe
{i} direnç
{f} çekmek
{i} tırmık
{i} engel
{i} kızak
sürüklenmek
{f} geride kalmak
(Mekanik) alt döküm derecesi
geri sürükleme
havanın aerodinamik direnci
hava direnci
(Askeri) deniz demiri
yük çekmek
uzayıp gitmek
sürüklenen şey
ağır hareket etmek
sürümek
tarak
(sigara) fırt
sürükle

Seni buna sürüklediğim için üzgünüm. - I'm sorry for dragging you into this.

Sabahleyin seni bu kadar erken yataktan dışarıya sürüklediğim için üzgünüm. - I'm sorry for dragging you out of bed so early in the morning.

çekme

Onların bagajını çekmeyeceğim. - I'm not going to drag their luggage around.

Onların etraftaki valizlerini çekmeyeceğim. - I'm not going to drag their suitcases around.

ayakbağı
sürükleme

Seni buna asla sürüklememem gerekirdi. - I never should've dragged you into this.

Sen beni bunun içine sürükleme. - Don't you drag me into this.

taramak
sürüklemek

Tom'u yatağın dışına sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag Tom out of bed.

Onu yataktan dışarıya sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag him out of bed.

can sıkıcı şey/kimse
sürünmek
(ağ/kanca/vb.ile) dibini yoklamak
(erkeğin giydiği) kadın kıyafeti
{f} söz konusu etmek
{f} sokmak
{i} bir nefes
{f} ağ ile suyun dibini taramak
taş yontmak
{i} 1. sürükleme, çekme. 2
{f} durgunlaşmak
{i} trol
{i} aptal
{i} etki
{i} ağır hareket
{f} ağırdan almak
{f} geçmek bilmemek
sürüklemek, bir nesnenin fare ile taşınması
sürükle,v.sürükle: n.sürükleme
{i} zahmetli şey
{i} kadın elbisesi (eşcinsel erkeğin giydiği)
(Askeri) GERİLEME, GERİ SÜRÜKLEME: Aerodinamikte; bir uçak ve uçak kısmının karşıdan gelen nisbi rüzgara karşı gösterdiği hava mukavemeti. Endüktif gerileme (induced drag), kanat üzerinde kaldırmadan ileri gelen gerilemedir. Bu gerileme, kanat üzerinde husule gelen toplam gerilemenin yalnız bir kısmıdır. Muzır gerileme veya parazit gerileme (parasite drag) de, kanat üzerinde, kaldırmadan ileri gelenden gayrı olan gerilemedir. Bak. "induced drag" ve "parasite drag"
tesviye etmek suyun dibini çengel veya ağ ile taramak
{i} geri zekâlı tip
{f} bulaştırmak
{i} koku (av)
{i} sıkıcı tip
kadın
{f} (toprağı) taramak
yoklamak
{f} sürüncemede kalmak
{i} el arabası
{i} atlı araba
{f} ağır tempoyla çalınmak
yerde çekmek
bitmek bilmemek
uzamak
fırt
nefes

Ejderhanın yangın nefesi Mario'yu tamamen yaktı. - The dragon's fire breath burned Mario completely.

(Havacılık) engelleme kuvveti
suyun dibini taramak
koku av
drag off
(karşı cinsen birini) tavlamak, ayarlamak
drag and drop
sürükle bırak
drag on
sürüncemede kalmak
drag queen
kadın elbiseli eşcinsel
drag along
sürümek
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleyip bırak
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleme ve bırakmayı
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleyip bırakma
drag and drop
(Bilgisayar) sürüklemeyi ve bırakmayı
drag bar
çekme çubuğu
drag bar
cer çubuğu
drag drop
(Bilgisayar) sürükle bırak
drag file
(Bilgisayar) dosya sürükle
drag force
(Biyokimya) sürüklenme erki
drag force
(Askeri,Gıda) sürükleme kuvveti
drag on
beklenenden daha uzun sürmek
drag on
geçmek bilmemek
drag on
bir iş uzamak
drag on
uzayıp gitmek
drag out
sürüncemede bırakmak
drag rope
çekme halatı
drag an anchor
demir taramak
drag anchor
tarama demiri
drag angle
sürükleme açısı
drag bar
sürükleme çubuğu
drag chain
bağlama zinciri
drag chain
araba çarık zinciri
drag coefficient
sürükleme katsayısı
drag hook
çekme kancası
drag link
uzun rot
drag link
direksiyon çubuğu
drag on
gereksiz yere uzamak
drag on
uza
drag on
sürmek
drag one's feet
ağırdan almak
drag out
gereksiz yere uzamak
drag out
zorla söyletmek
drag out
uzat
drag out
uzatmak
drag resistance
sürükleme direnci
drag rope
yedek halatı
drag rope
çekme ipi
drag sail
deniz demiri
drag saw
çekme testere
drag select
sürükleyerek seç
drag the anchor
demir atmak
drag up
gereksiz yere ortaya koymak
drag up
kötü yetiştirmek
Drag along rights
(Finans) Satışa katma hakkı
Drag-along right
(Finans) Birlikte satışa zorlama hakkı
drag and drop
(Bilgisayar) Sürükle ve bırak
drag and drop
sürükle-bırak
drag around
sürükle etrafında
drag coefficent
(Kimya) sürüklenme katsayısı
drag into
sürükle içine
drag line
sürükle hattı
drag off
off sürükleyin
drag one's feet
ayağını sürümek
drag one's feet
(deyim) bir işi ağırdan almak, istemeyerek yapmak (take longer than necessary to do something)
drag out of
dışarı sürükleyin
drag parachute
(Havacılık) Jet uçaklarında, uçak piste konunca durma mesafesini azaltmak için açılan kuyruk paraşütü
drag rise
Sürüklenme artışı
drag the anchor
(Denizcilik) Tarama demiri ile taramak
drag through the mire
pislik ile sürükleyin
drag to
sürüklemek
drag up
abart
drag-out
sürükle-out
drag along
sürüklemek
drag and drop
sürükleyip bırakmak
drag and drop
sürükleyip bırakma sürükle ve
drag and dropto,
surukleyip birakmak
drag arm
(Askeri) sürükleme kolu
drag away
zorla götürmek
drag away
(Fiili Deyim ) sürükleyerek götürmek
drag away
zorla ayırmak
drag away
sürüyerek götürmek
drag behind
geride kalmak
drag behind
geçmek bilmemek
drag chain
çekme zinciri
drag chain
çarık zinciri (araba)
drag chain
koşum zinciri
drag chute
(Askeri) kuyruk paraşütü
drag down
(Ticaret) aşağı çekmek (fiyat vb)
drag down
alçaltmak
drag down
yıkmak
drag down
perişan etmek
drag down
seviyesini düşürmek
drag fold
(Jeoloji) sürüme kıvrım
drag for
(Fiili Deyim ) (kanca yada ağ ile) suyun içinde birşeyler aramak
drag in
{f} zorlamak
drag in
{f} söz konusu yapmak
drag in
{f} zorla yaptırmak
drag in
{f} içeri sürüklemek
drag left
(Bilgisayar) sola sürükle
drag link end
direksiyon çubuğu ucu
drag loading
(Askeri) SÜRÜKLEME DALGASI: Patlama dalgalarını taşıyan geçici rüzgarlar nedeniyle bir cisim veya yapı üzerinde oluşan kuvvet. Sürüklenme basıncı dinamik baskının bir ürünüdür ve sürüklenme katsayısı yapının ya da cismin şekline (veya geometrisine) bağlıdır. Bak. "dynamic pressure"
drag loading
(Askeri) sürükleme dalgası
drag loading
(Çevre) sıvı sürtünme yüklemesi
drag obout
(Fiili Deyim ) sürüklemek
drag on
sürüklenmek
drag on
bitmek bilmemek
drag on
(Fiili Deyim ) uzun sürmek , uzadıkça uzamak
drag on
uzadıkça uzamak
drag one's feet
işi yavaşlatmak
drag one's heels
ayakları geri geri gitmek
drag out
uzun tutmak
drag out
sızdırmak
drag out
ağzından lâf almak
drag out
(Fiili Deyim ) 1- çekip çıkarmak 2- (bir işi) uzatmak 3- uzamak
drag out a miserable existence
sürünerek yaşamak
drag out a wretched existence
sürünerek yaşamak
drag out of
(deyim) ağzından almak (laf vb)
drag pinion
(Tekstil) araba çekim pinyonu
drag race
kısa mesafeli yarış
drag right
(Bilgisayar) sağa sürükle
drag rudder
(Havacılık) engelleme yon dümeni
drag select
sürükleyerek seçme
drag show
kadın elbiseli erkeğin yaptığı şov
drag stop
(Havacılık) engelleme tahdit parçası
drag strut
(Havacılık) kuvvet çubuğu
drag up
araştırmak
drag up
açığa çıkarmak
drag up
kurcalamak
drag up
iyi terbiye etmemek
drag up
gelişigüzel yetiştirmek
drag wheel
(Tekstil) araba çekim dişlisi
drop drag
(Bilgisayar) sürükle ve bırak
dragging
Sürükleyici
drag on
uzamak
drag queen
zenne
dragged
sürüklenmek
excessive drag
(Otomotiv) aşırı sürtünme
pressure drag
(Tarım) tazyiğe karşı direnç
threshold drag
başlangıç sürüklemesi
centre of drag
sürükleme merkezi
lift drag ratio
kaldırma sürükleme oranı
Wild horses couldn't drag him/her/me
Kafasını/kafamı kesseler yapmaz/yapmam/gitmez/gitmem
Wild horses couldn´t drag me there!
Dünyada oraya gitmem!
a drag
bir drag
drag up
abartmak
dragging
sürükleyerek
get drag
sürüklenmek
profile drag
profil sürükleme kuvveti
steering drag link
rot çolagi, deveboynu
take a drag
(Sigara) Bir fırt çekmek
that is a drag
uzayan iş
air drag
(Askeri) HAVA DİRENCİ; HAVA SÜRÜKLEME KUVVETİ: Havada hareket halinde bulunan bir tayyare, roket veya yörüngesi sırasında atmosfere giren bir cisim üzerinde, hava zerrelerinin icra ettiği mukavemet
allow cell drag and drop
(Bilgisayar) hücre sürükle ve bırak
blade drag bit
kanatlı matkap ucu
boundary layer drag
(Havacılık) profil sürükleme kuvveti
canopy drag area
(Havacılık) kanopi direnç alanı
clutch drag
(Otomotiv) kavrama sürtünmesi
clutch drag
(Otomotiv) debriyaj sürtünmesi
Türkçe - Türkçe
Tadilatlı motorlara sahip arabalarla yapılan turnuva şeklinde oto yarışı
İngilizce - İngilizce
Horse-drawn wagon or buggy
Women’s clothing worn by men for the purpose of entertainment
Someone or something that is disappointing
Resistance of the air (or some other fluid) to something moving through it

When designing cars, manufacturers have to take drag into consideration.

A device dragged along the bottom of a body of water in search of something, e.g. a dead body
The bottom part of a sand casting mold
Any type of clothing or costume associated with a particular occupation or subculture (corporate drag)
Street, as in 'main drag'
To move slowly

Time seems to drag when you’re waiting for a bus.

Someone or something that is annoying or frustrating
A puff on a cigarette or joint
To act or proceed slowly or without enthusiasm; to be reluctant
To move a mouse cursor while holding down a button on the mouse, often to move something on the screen

Drag the file into the window to open it.

To pull along a surface or through a medium, sometimes with difficulty
{f} pull with force, haul; be pulled; level land; recover objects from the bottom of a body of water; protract tediously; continue tediously; move slowly and with effort; move at a slower pace than others; puff on a cigarette
{v} to pull or carry by force, draw, trail
{n} a hook, net, barrow, hand-cart, tail
To draw slowly or heavily onward; to pull along the ground by main force; to haul; to trail; applied to drawing heavy or resisting bodies or those inapt for drawing, with labor, along the ground or other surface; as, to drag stone or timber; to drag a net in fishing
To draw along, as something burdensome; hence, to pass in pain or with difficulty
A steel instrument for completing the dressing of soft stone
The action of moving the mouse pointer over an object, holding the mouse button down, moving the mouse pointer (and the object) to a new location, then releasing the button This is often referred to as "dragging" the object
Anything towed in the water to retard a ship's progress, or to keep her head up to the wind; esp
proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
See Drag sail (below)
A confection; a comfit; a drug
move slowly and as if with great effort use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand corner of the screen
Drag is the wearing of women's clothes by a male entertainer. If a man is in drag, he is wearing women's clothes. The band dressed up in drag
the phenomenon of resistance to motion through a fluid
Motion affected with slowness and difficulty, as if clogged
pull, as against a resistance; "He dragged the big suitcase behind him"; "These worries were dragging at him"
To position the pointer on an object, press and hold the mouse button, move the mouse, and release the mouse button
To pull along a surface, sometimes with difficulty
use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand corner of the screen"
A heavy harrow, for breaking up ground
An action performed using a mouse Used to move icons on the screen and in selecting commands from menus Position the cursor/pointer on an item, press and hold the mouse button, move the cursor to a new location (by sliding the mouse), and then release the mouse button
search (as the bottom of a body of water) for something valuable or lost
If you drag your feet or drag your heels, you delay doing something or do it very slowly because you do not want to do it. The government, he claimed, was dragging its feet. Force exerted by a fluid stream on any obstacle in its path or felt by an object moving through a fluid. Its magnitude and how it may be reduced are important to designers of moving vehicles, ships, suspension bridges, cooling towers, and other structures. Drag forces are conventionally described by a drag coefficient, defined irrespective of the shape of the body. Dimensional analysis reveals that the drag coefficient depends on the Reynolds number; the precise dependence must be elucidated experimentally and can be used to predict the drag forces experienced by other bodies in other fluids at other velocities. Engineers use this principle of dynamic similarity when they apply results obtained with a model structure to predict the behaviour of other structures. See also friction; streamline
a canvas bag with a hooped mouth, so used
clothing that is conventionally worn by the opposite sex (especially women's clothing when worn by a man); "he went to the party dressed in drag"; "the waitresses looked like missionaries in drag"
the act of dragging (pulling with force); "the drag up the hill exhausted him"
To break, as land, by drawing a drag or harrow over it; to harrow; to draw a drag along the bottom of, as a stream or other water; hence, to search, as by means of a drag
A kind of sledge for conveying heavy bodies; also, a kind of low car or handcart; as, a stone drag
Position the pointer on the item on the screen, press and hold the mouse button, and move the mouse Release the mouse button when the item is where you want it
to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging"
If a period of time or an event drags, it is very boring and seems to last a long time. The minutes dragged past The pacing was uneven, and the early second act dragged
the phenomenon of resistance to motion through a fluid proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
If you drag your foot or your leg behind you, you walk with great difficulty because you foot or leg is injured in some way. He was barely able to drag his poisoned leg behind him
The difference between the speed of a screw steamer under sail and that of the screw when the ship outruns the screw; or between the propulsive effects of the different floats of a paddle wheel
Move an object on screen by holding down a mouse button and moving the mouse Objects can be molecules or highlight bars in a menu When the movement is completed, the mouse button should be released
The bottom part of a flask or mold, the upper part being the cope
To move onward heavily, laboriously, or slowly; to advance with weary effort; to go on lingeringly
the act of dragging (pulling with force); "the drag up the hill exhausted him" clothing that is conventionally worn by the opposite sex (especially women's clothing when worn by a man); "he went to the party dressed in drag"; "the waitresses looked like missionaries in drag" something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag" something that slows or delays progress; "taxation is a drag on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new land" the phenomenon of resistance to motion through a fluid proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours" persuade to come away from something attractive or interesting; "He dragged me away from the television set" pull, as against a resistance; "He dragged the big suitcase behind him"; "These worries were dragging at him" to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging" move slowly and as if with great effort use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand corner of the screen
disapproval If you say that something is a drag, you mean that it is unpleasant or very dull
something that slows or delays progress; "taxation is a drag on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new land"
Also, a skid or shoe, for retarding the motion of a carriage wheel
See Citation under Drag, v
Move the mouse while holding down the mouse button, thus moving the selected object
move slowly and as if with great effort
To be drawn along, as a rope or dress, on the ground; to trail; to be moved onward along the ground, or along the bottom of the sea, as an anchor that does not hold
persuade to come away from something attractive or interesting; "He dragged me away from the television set"
{i} tool used for dragging along the bottom of a body of water to recover objects; impediment, opposite force (such as the force working against an aircraft in motion); act of moving the mouse while pressing and holding down the mouse button (Computers); clothing that is worn by the opposite sex (especially a man wearing woman's clothing and acts as a woman )
To position the mouse pointer on an object, then press and hold down a mouse button, and then move the mouse As you do so, an outline of the object will move accordingly on the screen Release the mouse button to reposition the object
To move an object on the screen from one place to another by clicking it with the mouse, holding the mouse button down, and pulling it to where you want it to be
to move something by positioning the cursor on it to highlight it, holding down the mouse button, and moving it before you release the button
(v ) To move the mouse while holding down a mouse button See also drag and drop
To drag a computer image means to use the mouse to move the position of the image on the screen, or to change its size or shape. Use your mouse to drag the pictures to their new size
Holding the mouse button down while moving it to a different position on screen
a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag"
walk without lifting the feet
drag and drop
A feature of a graphical user interface whereby the user can drag a visual item across the screen and drop it in another location

Use drag and drop to move the unwanted files to the trash.

drag bit
A drill bit usually designed for use in soft formation, such as sand clay, or some soft rock. Uses include drilling water wells, that consists of a drill pipe connector attached to blades on the end. The cutting edge of the drag bit is often tungsten carbide
drag bunt
A ball that has been hit by a batter who started to run towards first base while holding the bat back over the plate, typically in an attempt to get a hit rather than to sacrifice

Jones fielded the drag bunt, but the runner beat out his throw for a single.

drag bunt
The act of bunting while running towards first base

The drag bunt is a skill that few players perfect.

drag bunt
to bunt while running towards first base

Jones drag bunted the pitch.

drag bunts
plural form of drag bunt
drag king
A female who dresses up in men's clothing, typically for public performance
drag kings
plural form of drag king
drag on
to last too long

The villain is a grotesque exterminator voiced by Paul Giamatti, and the climactic battle against him, though it drags on a bit too long, does have its moments.

drag one's feet
To procrastinate, put off; to dawdle, avoid, or make progress slowly and reluctantly

I have been dragging my feet about filing my taxes.

drag one's heels
To drag one's feet
drag out
To haul or bring out forcefully or as though with force

She dragged out her old Spanish textbooks in an attempt to prepare for her trip.

drag out
To extend or lengthen excessively

I don't want to drag out this talk, so I'll stop unless you have questions.

drag queen
A male who dresses up in women's clothing, typically for public performance. The man's clothing and makeup are typically greatly exaggerated, so the end result is typically a parody of women in general
drag queens
plural form of drag queen
drag race
A race in a car or on a motorcycle to determine the fastest vehicle

Did you watch the drag race on Sunday?.

drag racer
One who participates in drag races
drag racers
plural form of drag racer
drag races
plural form of drag race
drag races
Third-person singular simple present indicative form of drag race

She's hooning up and down Huon Road, she often drag races on that street.

drag racing
Straight lane racing on an official racetrack
drag racing
Any illegal street racing
drag racing
Present participle of drag race
drag sail
An alternative term for a sea anchor
drag sails
plural form of drag sail
drag the chain
To unwittingly hold up progress
drag the chain
To fall behind relative to others
drag the chain
To deliberately hold up progress by acting slowly

Act’s dragging of the chain seems designed to prevent progress on this important issue.

drag-drop
drag and drop

The problem is that drag-drop is handled differently in various situations, so sometimes you'll need to modify your behavior to achieve the desired result.

drag-queen
Attributive form of drag queen, noun
Drag-along right
(Finans) A right that enables a majority shareholder to force a minority shareholder to join in the sale of a company. The majority owner doing the dragging must give the minority shareholder the same price, terms, and conditions as any other seller
drag one's feet
take longer than necessary to do something. "She should have finished this project a week ago. Why is she dragging her feet?"
drag one’s feet
(deyim) İşi ağırdan almak
drag parachute
(Havacılık) A drogue parachute, drag parachute, or dragchute is a type of parachute designed to be deployed from a rapidly moving object. It is often used to gain control of very fast descents, including those of spacecraft during reentry
drag and drop
A common method for manipulating files (or on-screen objects such as text or graphics) in a graphical user interface or WIMP environment The user selects an icon, filename or other object by moving a cursor and holds a button down while "dragging" the cursor and the "attached" object to another part of the display, which might be an icon for an application program, or merely a new location for the object (as in a word-processor) The object is "dropped" from the cursor by releasing the button The meaning of this action may be modified by simultaneously pressing certain keys Human-computer interaction studies show a higher failure rate for such operations than for command-line statements, but also a higher "forgiveness rate" (Users are more likely to think "silly me" than "stupid machine" when a drag-and-drop operation gives an unintended result)
drag and drop
To click and hold down the mouse button while moving the mouse (drag), then release the mouse button (drop) For example, a common use of drag and drop is to parent objects In an explorer, click on an object node (while holding down the mouse button) and move the object over another object node, then release the mouse button
drag and drop
When you click your mouse once and an object and hold it, while simultaneously moving that item to a different location
drag and drop
With both the source object and its destination visible, press and hold on the selected source object and drag the object to its destination Release the mouse button when the object is placed on its destination Drag and drop between applications copies the object Drag and drop within the same application copies the object; to move the object hold down the SHIFT key while dragging the selection
drag and drop
To directly manipulate an object by moving it and placing it somewhere else using a pointing device (such as a mouse)
drag and drop
(v ) To drag an interface element to a new location in order to move, copy, or link it See also drag
drag and drop
The action performed when you wish to move (or copy) and object from one location to another Click and hold on an object, such as an Icon on the Desktop, drag it to another position on the Desktop and release the mouse button Drag and Drop may also be used to copy or move a file from one location to another in Windows Explorer
drag and drop
Using the mouse to drag a file to an application and drop it there If the two are compatible the file will be opened within the application This can be useful when opening documents
drag and drop
An operation in which the end user uses the mouse or other pointing device to move data to another location in the same window or another window
drag and drop
with the mouse Use drag and drop to copy or move any item such as a document or file, or even text within a file Firstly select the item, then click and hold down the mouse button to drag the selection to its new location Letting go of the mouse button will drop the item into place Using the left mouse button to drag will usually move the item or selection (except when dragging to a different drive when a copy will take place), whilst using the right mouse button will offer a choice of move or copy Drag can also be used as a selection technique, to select a range of text click and hold the mouse then drag until all the required text is selected
drag and drop
The process of selecting an object (maybe an icon) on your screen by moving your cursor over it, holding down the left mouse button, dragging it to a different location, then dropping the object by releasing the left mouse button
drag and drop
The act of clicking on one icon and moving it on top of another icon to initiate a specific action Example: opening a specific Eudora mailbox by moving its icon onto the Eudora icon
drag and drop
A GUI concept that allows one screen object to be selected and passed as input to another screen object (icon)
drag and drop
(Computers) method of moving something on a computer screen (i.e. file, icon, text, etc.) by clicking on the item and repositioning it while holding down the mouse button and then releasing the button in order to "drop" the item into place
drag and drop
Using the mouse, click on an item to "pick it up", then hold the mouse button down while you move the mouse over a different area of the screen   Releasing the mouse button "drops" the item   This is often used to copy items from one area to another
drag and drop
A GUI (Graphic Use Interface) concept that enables the user to select one screen object and pass it as input to another screen object (icon)
drag and drop
Moving (or copying) stuff from one place to another with a mouse Can be within an application, such as moving a selected paragraph in a word processor or even between two applications, such as dragging a graphic from a drawing program to a word processor
drag and drop
The technique of dragging an item, such as a graphic or selected text, and dropping it on a suitable destination, such as another document
drag and drop
To take a selection of text, or an image, and - by holding down the mouse key with the pointer over the selection - shifting it to another place in the same document
drag and drop
The act of clicking on an item or section and moving it to another location You can do this to move words to a different part of a document or files to another computer
drag and drop
Drag an item to another location, release the mouse button, which drops the item in the new location or onto an application that will open it
drag and drop
This term relates to a GUI (Graphical User Interface) You can drag a file by clicking its icon with the left-hand mouse button depressed and moving the mouse pointer - the file is dragged along When you let go of the file pointer the icon is released or dropped You can use this technique to move a file between directories
drag and drop
"Drag and drop" describes a particular action you can make with the mouse Click an object, such as a folder, then hold down the mouse button as you drag the object to a new location You drop the object by releasing the mouse button Drag and drop can be used to easily move, print, delete, or embed an object or file into another
drag and drop
A transfer mechanism where data is dragged from a source to a drop site using mouse motion
drag and drop
To press and hold a mouse button while the mouse pointer is on an object, move the mouse pointer, then release the mouse button This moves the object to the new position A means of moving icons or data from a source to a destination
drag and drop
clicking on something and HOLDING the mouse button down; this allows you to move your mouse around which moves the object you clicked on; letting go of the mouse button "drops" the object
drag ass
(Slang) boring, onerous
drag bunt
A bunt executed while taking the first steps toward first base
drag cable
heavy cable used for pulling heavy loads
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag See Rayleigh formula
drag coefficient
– a constant related to air resistance of a moving object
drag coefficient
A dimensionless measure of the aerodynamic sleekness of an object A sleek car has a drag coefficient, or "Cd," of about 0 30; a square, flat plate's is 1 98 Also signified by Cx
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag
drag coefficient
The drag coefficient is defined as the drag/(dynamic pressure * reference area) The reference area is usually the plan-form or flat projection (the wing's shadow at noon) area of the wing
drag coefficient
number that represents the intensity of force acting on a body in motion in direct opposition to the body's motion
drag coefficient
A measure of the aerodynamic sleekness of an object Drag coefficient is signified by "dc : The lower the number, the greater the aerodynamic efficiency The higher the drag coefficient, the more a car's engine must work to keep a given road speed Also known as "CD" for coefficient of drag "
drag coefficient
Normalized drag force, makes the comparison of the aerodynamic properties of different sized objects possible; Definition
drag coefficient
the dimensionless ratio of the drag force on a body immersed in a fluid flow to the incident or adjacent fluid momentum flux
drag coefficient
Factor representing the drag acting on a body (as an automobile or airfoil)
drag coefficient
the ratio of the drag on a body moving through air to the product of the velocity and the surface area of the body
drag down
To drag someone down means to reduce them to an inferior social status or to lower standards of behaviour. She dragged him down with her There were fears he would be dragged down by the scandal
drag down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
drag down
Something that drags you down makes you feel weak or depressed. I have had really bad bouts of flu that have really dragged me down
drag down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof
drag force
force which acts against the direction of a body's movement
drag hunt
{i} (British) hunt using hounds to follow an artificial scent trail
drag in
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
drag in
{f} force into some sort of situation; embroil
drag in
When you are talking, if you drag in a subject, you mention something that is not relevant and that other people do not want to discuss. They disapproved of my dragging in his wealth = bring up
drag into
To drag something or someone into an event or situation means to involve them in it when it is not necessary or not desirable. Why should Carmela have dragged him into the argument?
drag into the mire
pull down into the mud, make dirty; abase, sully
drag line
A guide rope
drag link
Another term for Ackerman link
drag link
A link for transmitting rotary motion between cranks on two parallel but slightly offset shafts, such as the rod connecting the lever of the steering gear to the steering arm in an automobile
drag net
{i} net which is dragged in fishing or hunting, trawl for trapping fish or small game; method by which someone or something is found or caught
drag on
proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
drag on
last unnecessarily long
drag on
last or continue tediously and for a longer time than necessary or expected (e.g.: "The lecture was supposed to be a short one, but it dragged on for more than two hours")
drag one's feet
act slowly, delay, stall, fall behind intentionally
drag out
last for an overly long period of time; extract, remove, pull out of
drag out
If you drag something out of a person, you persuade them to tell you something that they do not want to tell you. The families soon discovered that every piece of information had to be dragged out of the authorities
drag out
proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
drag out
If you drag something out, you make it last for longer than is necessary. The company was willing to drag out the proceedings for years Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out. = spin out
drag out
last unnecessarily long
drag queen
man who appears in satirical performances in woman's clothing and acts as a woman
drag queen
A man, especially a performer, who dresses as a woman. a homosexual man who dresses as a woman, especially to entertain people
drag race
A competitive match between two vehicles in which they race over a 1/4 mile course
drag race
The operation of two or more vehicles from a point side by side at accelerating speeds in a competitive attempt to out-distance each other, or the operation of one or more vehicles over a common selected course, from the same point to the same point, for the purpose of comparing the relative speeds or power of acceleration of such vehicle or vehicles within a certain distance or time limit
drag race
drag racing n. a car race over a very short distance racing
drag race
A race from a standing start on a 1/4-mile strip If you blink, you might miss it
drag racing
Form of motor racing in which two contestants race side by side from a standing start over a straight quarter-mile strip of pavement. Winners go on to compete against others in their class until only one is left undefeated. There are three main classes of vehicle: (1) the Top Fuel Eliminator (called a "rail" or "slingshot"), a lightweight, long-chassied vehicle with wide rear tires that is fueled by a special mixture, such as methanol and nitromethane; (2) the "funny car," a high-performance copy of a late-model production car that uses special fuel; and (3) the standard production car, a modified version of a gasoline-powered production car. The Top Fuel class is the fastest, followed by the funny car. Drag racing is most popular in the U.S
drag strip
A short, straight course or track for drag racing
drag through the mire
pull down into the mud, make dirty; abase, sully
drag through the mud
{f} slander publicly, make false and injurious statements about another in public, criticize publicly
drag up
mention something unpleasant from the past; "Drag up old stories"
drag up
If someone drags up an unpleasant event or an old story from the past, they mention it when people do not want to be reminded of it. I don't want to go back there and drag up that anger again = bring up
drag up
mention something unpleasant from the past; "Drag up old stories
drag-and-drop
Feature which involves dragging a file, directory or icon from one location and "dropping" it (by releasing the mouse button) on another location
drag-and-drop
A graphical interface technique where actions are defined by holding down a mouse key,dragging an icon,and dropping the icon on a new object
drag-and-drop
Drag-and-drop is clicking the mouse button and holding it on a selected item, then dragging the item to a new location and releasing the mouse button
drag-and-drop
You can move an item by pointing to it with the cursor, depressing the left mouse button and keeping it depressed while you drag the icon across the screen When you reach the new location for the item, you release the mouse button and the item will be 'dropped' in that spot This technique is called drag-and-drop, or click-and-drag
drag-and-drop
Editing feature that allows the user to move selected text or an object by dragging it (with the mouse) from one part of the screen to another )
drag-and-drop
Drag-and-drop is a feature that allows you to move or copy information without using the Windows Clipboard To use it, you simply drag a selected item from one location to another It is best used for moving or copying small items short distances
drag-and-drop
Dragging-and-dropping is the process of moving a selected item to another location by holding the left mouse button down on it, and then moving the mouse and releasing the button
drag-and-drop
Drag-and-drop means to press on the object, hold the mouse button down, and drag that object (by dragging the mouse) somewhere When you get where you want to go, let go and "drop" the item in that spot
drag-and-drop
A method of moving an object by selecting it, dragging it to the new location, and dropping it there
drag-and-drop
Move (drag) an object on top of another object and release the mouse button, thus relocating the object
drag-and-drop
Editing feature that allows the user to move selected text or an object by dragging it (with the mouse) from one part of the screen to another
drag-and-drop
The action of dragging an item with the mouse from one location to another, and releasing the mouse button at the destination
dragging
Present participle of drag
dragging
An instance of something being dragged
left-drag
To drag an item using the left mouse button
lift-to-drag ratio
The instantaneous ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird
lift-to-drag ratio
The maximum ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird can achieve
main drag
Literally, a primary or major retarding force

2005: Market lower: bank stocks were the main drag. — Australian Broadcasting Commission news online, stock market report summary, 25 November 2005.

main drag
The main street of a town or suburb, or the principal highway passing through a rural area

2007: A bright idea from a community workshop last year has led to a new look for South Grafton's 'main drag', Skinner Street. — Clarence Valley Council media release Bright Future for Skinner Street Retailers, 19 January 2007.

right-drag
To drag an item using the right mouse button
dragging
(Fine Arts & Visual Arts / Art Terms) a decorating technique in which paint is applied with a specially modified brush to create a marbled or grainy effect
fiscal drag
(Ekonomi) The deflationary effect of a progressive taxation system on a country's economy. As wages rise, a higher proportion of income is paid in tax
air drag
air resistance
air drag coefficient
resistance of the air to an object moving through it
dragged
Past tense of to drag
dragging
{s} sluggish; passing painfully or slowly in a boring manner
dragging
marked by a painfully slow and effortful manner; "it was a strange dragging approach"; "years of dragging war"
dragging
passing painfully or tediously slowly; "the dragging minutes
drags
third-person singular of drag
drags
plural of drag
knock-down-drag-out
a knock-down-drag-out argument or fight is an extremely angry or violent one
main drag
The main drag in a town or city is its main street. The principal street of a city or town. the main drag the main street in a town or city where big shops and businesses are
main drag
the main street of a town or city
total drag
total forces working against the direction of motion of a body
Türkçe - İngilizce

drag teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tekerlek pabucu drag, dragshoe, shoe, Brit. skidpan
(for a wagon wheel)
drag