drag

listen to the pronunciation of drag
İngilizce - Türkçe
{i} direnç
{f} çekmek
{i} engel
{i} tırmık
{i} kızak
sürüklenmek
{f} geride kalmak
yük çekmek
(Askeri) deniz demiri
uzayıp gitmek
geri sürükleme
havanın aerodinamik direnci
hava direnci
(Mekanik) alt döküm derecesi
sürünmek
(ağ/kanca/vb.ile) dibini yoklamak
can sıkıcı şey/kimse
(erkeğin giydiği) kadın kıyafeti
sürüklenen şey
sürükleme

Tom'u yatağın dışına sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag Tom out of bed.

Sen beni bunun içine sürükleme. - Don't you drag me into this.

ağır hareket etmek
tarak
(sigara) fırt
sürükle

Seni buna sürüklediğim için üzgünüm. - I'm sorry to drag you into this.

Bu uzun süre sürüklenecek gibi gözüküyor. - This looks as though it will drag on and on.

çekme

Onların etraftaki valizlerini çekmeyeceğim. - I'm not going to drag their suitcases around.

Onların bagajını çekmeyeceğim. - I'm not going to drag their luggage around.

ayakbağı
taramak
sürüklemek

Tom'u yatağın dışına sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag Tom out of bed.

Onu yataktan dışarıya sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag him out of bed.

sürümek
{i} etki
{i} aptal
{i} bir nefes
{i} 1. sürükleme, çekme. 2
{i} zahmetli şey
sürükle,v.sürükle: n.sürükleme
{f} sürüncemede kalmak
kadın
{i} sıkıcı tip
{i} koku (av)
(Askeri) GERİLEME, GERİ SÜRÜKLEME: Aerodinamikte; bir uçak ve uçak kısmının karşıdan gelen nisbi rüzgara karşı gösterdiği hava mukavemeti. Endüktif gerileme (induced drag), kanat üzerinde kaldırmadan ileri gelen gerilemedir. Bu gerileme, kanat üzerinde husule gelen toplam gerilemenin yalnız bir kısmıdır. Muzır gerileme veya parazit gerileme (parasite drag) de, kanat üzerinde, kaldırmadan ileri gelenden gayrı olan gerilemedir. Bak. "induced drag" ve "parasite drag"
sürüklemek, bir nesnenin fare ile taşınması
{i} kadın elbisesi (eşcinsel erkeğin giydiği)
tesviye etmek suyun dibini çengel veya ağ ile taramak
{i} geri zekâlı tip
{f} bulaştırmak
{f} (toprağı) taramak
yoklamak
{i} el arabası
{i} atlı araba
{f} ağır tempoyla çalınmak
{f} geçmek bilmemek
{f} ağırdan almak
{i} ağır hareket
{i} trol
{f} durgunlaşmak
taş yontmak
{f} ağ ile suyun dibini taramak
{f} sokmak
{f} söz konusu etmek
fırt
suyun dibini taramak
koku av
bitmek bilmemek
yerde çekmek
nefes

Ejderhanın yangın nefesi Mario'yu tamamen yaktı. - The dragon's fire breath burned Mario completely.

(Havacılık) engelleme kuvveti
uzamak
drag off
(karşı cinsen birini) tavlamak, ayarlamak
drag and drop
sürükle bırak
drag on
sürüncemede kalmak
drag queen
kadın elbiseli eşcinsel
drag along
sürümek
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleme ve bırakmayı
drag and drop
(Bilgisayar) sürüklemeyi ve bırakmayı
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleyip bırakma
drag and drop
(Bilgisayar) sürükleyip bırak
drag bar
cer çubuğu
drag bar
çekme çubuğu
drag drop
(Bilgisayar) sürükle bırak
drag file
(Bilgisayar) dosya sürükle
drag force
(Askeri,Gıda) sürükleme kuvveti
drag force
(Biyokimya) sürüklenme erki
drag on
uzayıp gitmek
drag on
bir iş uzamak
drag on
geçmek bilmemek
drag on
beklenenden daha uzun sürmek
drag out
sürüncemede bırakmak
drag rope
çekme halatı
drag an anchor
demir taramak
drag anchor
tarama demiri
drag angle
sürükleme açısı
drag bar
sürükleme çubuğu
drag chain
bağlama zinciri
drag chain
araba çarık zinciri
drag coefficient
sürükleme katsayısı
drag hook
çekme kancası
drag link
uzun rot
drag link
direksiyon çubuğu
drag on
sürmek
drag on
uza
drag on
gereksiz yere uzamak
drag one's feet
ağırdan almak
drag out
uzatmak
drag out
uzat
drag out
zorla söyletmek
drag out
gereksiz yere uzamak
drag resistance
sürükleme direnci
drag rope
çekme ipi
drag rope
yedek halatı
drag sail
deniz demiri
drag saw
çekme testere
drag select
sürükleyerek seç
drag the anchor
demir atmak
drag up
gereksiz yere ortaya koymak
drag up
kötü yetiştirmek
Drag along rights
(Finans) Satışa katma hakkı
Drag-along right
(Finans) Birlikte satışa zorlama hakkı
drag and drop
(Bilgisayar) Sürükle ve bırak
drag and drop
sürükle-bırak
drag around
sürükle etrafında
drag coefficent
(Kimya) sürüklenme katsayısı
drag into
sürükle içine
drag line
sürükle hattı
drag off
off sürükleyin
drag one's feet
ayağını sürümek
drag one's feet
(deyim) bir işi ağırdan almak, istemeyerek yapmak (take longer than necessary to do something)
drag out of
dışarı sürükleyin
drag parachute
(Havacılık) Jet uçaklarında, uçak piste konunca durma mesafesini azaltmak için açılan kuyruk paraşütü
drag rise
Sürüklenme artışı
drag the anchor
(Denizcilik) Tarama demiri ile taramak
drag through the mire
pislik ile sürükleyin
drag to
sürüklemek
drag up
abart
drag-out
sürükle-out
drag along
sürüklemek
drag and drop
sürükleyip bırakma sürükle ve
drag and drop
sürükleyip bırakmak
drag and dropto,
surukleyip birakmak
drag arm
(Askeri) sürükleme kolu
drag away
zorla götürmek
drag away
zorla ayırmak
drag away
(Fiili Deyim ) sürükleyerek götürmek
drag away
sürüyerek götürmek
drag behind
geçmek bilmemek
drag behind
geride kalmak
drag chain
koşum zinciri
drag chain
çarık zinciri (araba)
drag chain
çekme zinciri
drag chute
(Askeri) kuyruk paraşütü
drag down
(Ticaret) aşağı çekmek (fiyat vb)
drag down
alçaltmak
drag down
yıkmak
drag down
perişan etmek
drag down
seviyesini düşürmek
drag fold
(Jeoloji) sürüme kıvrım
drag for
(Fiili Deyim ) (kanca yada ağ ile) suyun içinde birşeyler aramak
drag in
{f} içeri sürüklemek
drag in
{f} zorla yaptırmak
drag in
{f} söz konusu yapmak
drag in
{f} zorlamak
drag left
(Bilgisayar) sola sürükle
drag link end
direksiyon çubuğu ucu
drag loading
(Askeri) sürükleme dalgası
drag loading
(Çevre) sıvı sürtünme yüklemesi
drag loading
(Askeri) SÜRÜKLEME DALGASI: Patlama dalgalarını taşıyan geçici rüzgarlar nedeniyle bir cisim veya yapı üzerinde oluşan kuvvet. Sürüklenme basıncı dinamik baskının bir ürünüdür ve sürüklenme katsayısı yapının ya da cismin şekline (veya geometrisine) bağlıdır. Bak. "dynamic pressure"
drag obout
(Fiili Deyim ) sürüklemek
drag on
(Fiili Deyim ) uzun sürmek , uzadıkça uzamak
drag on
uzadıkça uzamak
drag on
sürüklenmek
drag on
bitmek bilmemek
drag one's feet
işi yavaşlatmak
drag one's heels
ayakları geri geri gitmek
drag out
(Fiili Deyim ) 1- çekip çıkarmak 2- (bir işi) uzatmak 3- uzamak
drag out
uzun tutmak
drag out
sızdırmak
drag out
ağzından lâf almak
drag out a miserable existence
sürünerek yaşamak
drag out a wretched existence
sürünerek yaşamak
drag out of
(deyim) ağzından almak (laf vb)
drag pinion
(Tekstil) araba çekim pinyonu
drag race
kısa mesafeli yarış
drag right
(Bilgisayar) sağa sürükle
drag rudder
(Havacılık) engelleme yon dümeni
drag select
sürükleyerek seçme
drag show
kadın elbiseli erkeğin yaptığı şov
drag stop
(Havacılık) engelleme tahdit parçası
drag strut
(Havacılık) kuvvet çubuğu
drag up
açığa çıkarmak
drag up
kurcalamak
drag up
gelişigüzel yetiştirmek
drag up
iyi terbiye etmemek
drag up
araştırmak
drag wheel
(Tekstil) araba çekim dişlisi
drop drag
(Bilgisayar) sürükle ve bırak
dragging
Sürükleyici
drag on
uzamak
drag queen
zenne
dragged
sürüklenmek
excessive drag
(Otomotiv) aşırı sürtünme
pressure drag
(Tarım) tazyiğe karşı direnç
threshold drag
başlangıç sürüklemesi
centre of drag
sürükleme merkezi
lift drag ratio
kaldırma sürükleme oranı
Wild horses couldn't drag him/her/me
Kafasını/kafamı kesseler yapmaz/yapmam/gitmez/gitmem
Wild horses couldn´t drag me there!
Dünyada oraya gitmem!
a drag
bir drag
drag up
abartmak
dragging
sürükleyerek
get drag
sürüklenmek
profile drag
profil sürükleme kuvveti
steering drag link
rot çolagi, deveboynu
take a drag
(Sigara) Bir fırt çekmek
that is a drag
uzayan iş
air drag
(Askeri) HAVA DİRENCİ; HAVA SÜRÜKLEME KUVVETİ: Havada hareket halinde bulunan bir tayyare, roket veya yörüngesi sırasında atmosfere giren bir cisim üzerinde, hava zerrelerinin icra ettiği mukavemet
allow cell drag and drop
(Bilgisayar) hücre sürükle ve bırak
blade drag bit
kanatlı matkap ucu
boundary layer drag
(Havacılık) profil sürükleme kuvveti
canopy drag area
(Havacılık) kanopi direnç alanı
clutch drag
(Otomotiv) kavrama sürtünmesi
clutch drag
(Otomotiv) debriyaj sürtünmesi
Türkçe - Türkçe
Tadilatlı motorlara sahip arabalarla yapılan turnuva şeklinde oto yarışı
İngilizce - İngilizce
A device dragged along the bottom of a body of water in search of something, e.g. a dead body
The bottom part of a sand casting mold
To move slowly

Time seems to drag when you’re waiting for a bus.

Women’s clothing worn by men for the purpose of entertainment
Street, as in 'main drag'
To act or proceed slowly or without enthusiasm; to be reluctant
Any type of clothing or costume associated with a particular occupation or subculture (corporate drag)
A puff on a cigarette or joint
To pull along a surface or through a medium, sometimes with difficulty
Horse-drawn wagon or buggy
Someone or something that is annoying or frustrating
To move a mouse cursor while holding down a button on the mouse, often to move something on the screen

Drag the file into the window to open it.

Resistance of the air (or some other fluid) to something moving through it

When designing cars, manufacturers have to take drag into consideration.

Someone or something that is disappointing
{f} pull with force, haul; be pulled; level land; recover objects from the bottom of a body of water; protract tediously; continue tediously; move slowly and with effort; move at a slower pace than others; puff on a cigarette
{v} to pull or carry by force, draw, trail
{n} a hook, net, barrow, hand-cart, tail
To pull along a surface, sometimes with difficulty
An action performed using a mouse Used to move icons on the screen and in selecting commands from menus Position the cursor/pointer on an item, press and hold the mouse button, move the cursor to a new location (by sliding the mouse), and then release the mouse button
To fish with a dragnet
If you drag something, you pull it along the ground, often with difficulty. He got up and dragged his chair towards the table
Hence, anything that retards; a clog; an obstacle to progress or enjoyment
A net, or an apparatus, to be drawn along the bottom under water, as in fishing, searching for drowned persons, etc
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
To press and hold down a mouse button, then move the mouse This drags the cursor to move icons or to highlight menu items
If someone drags you somewhere, they pull you there, or force you to go there by physically threatening you. The vigilantes dragged the men out of the vehicles
The effect of air resistance Drag (D) = f(V/A) * K * Ø * P * Di2 * V2, where f(V/A) is a coefficient related to the ratio of the velocity of the projectile to the velocity of sound in the medium through which it travels Sound through air at 68°F (20°C) at sea level travels at 1,128 6 fps (344 mps) K is a constant for the shape of the projectile Ø is a constant for yaw (deviation from linear flight) P is the density of the medium, Di is the diameter (caliber) of the projectile, and V the velocity The degree to which a projectile is slowed by drag is called retardation (r) given by the formula: r = D / M, where M is the mass of the projectile Drag is also influenced by the spin of the projectile The faster the spin, the less likely a projectile will "yaw" or turn sideways and tumble However, if the projectile spins too fast, it will not "turn over" at the top of its trajectory (apogee) and so will not strike the target nose-first
walk without lifting the feet
a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
To be drawn along, as a rope or dress, on the ground; to trail; to be moved onward along the ground, or along the bottom of the sea, as an anchor that does not hold
Holding the mouse button down while moving it to a different position on screen
To drag a computer image means to use the mouse to move the position of the image on the screen, or to change its size or shape. Use your mouse to drag the pictures to their new size
(v ) To move the mouse while holding down a mouse button See also drag and drop
to move something by positioning the cursor on it to highlight it, holding down the mouse button, and moving it before you release the button
To move an object on the screen from one place to another by clicking it with the mouse, holding the mouse button down, and pulling it to where you want it to be
To position the mouse pointer on an object, then press and hold down a mouse button, and then move the mouse As you do so, an outline of the object will move accordingly on the screen Release the mouse button to reposition the object
{i} tool used for dragging along the bottom of a body of water to recover objects; impediment, opposite force (such as the force working against an aircraft in motion); act of moving the mouse while pressing and holding down the mouse button (Computers); clothing that is worn by the opposite sex (especially a man wearing woman's clothing and acts as a woman )
persuade to come away from something attractive or interesting; "He dragged me away from the television set"
In car design, drag is the force of air that slows down the car The lower the drag of the car (in other words, the more aerodynamically efficient it is), the faster the car can go while using the same amount of power
something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag"
Women's clothing worn by men for the purpose of entertainment
If someone drags you somewhere you do not want to go, they make you go there. When you can drag him away from his work, he can also be a devoted father
To serve as a clog or hindrance; to hold back
the air's resistance to moving objects
Moving the mouse while holding down a mouse button
To press and hold down any mouse button while moving the pointer--and the object under the pointer--on the screen
emphasis If you say that you drag yourself somewhere, you are emphasizing that you have to make a very great effort to go there. I find it really hard to drag myself out and exercise regularly
If the police drag a river or lake, they pull nets or hooks across the bottom of it in order to look for something. Yesterday police frogmen dragged a small pond on the Common
To place the pen on a movable object, slide the pen to move the object, and lift the pen to stop moving the object Source: NUIG
A heavy coach with seats on top; also, a heavy carriage
The act of moving an icon or other image on a display screen by clicking on it with a mouse and then moving the mouse while keeping the mouse button pressed down
Frictional force or resistance between the surface of a moving object and air
Click down on a selected item, the process of moving the item to another location while holding down the mouse button
suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a cigarette"
To press and hold down a mouse button while moving the mouse on the desktop and thus the pointer on the screen Dragging is typically used when selecting menus, moving and resizing windows, and transferring data
The act of dragging; anything which is dragged
A mouse operation: point to an object, hold down the left mouse button and drag the object to the new location
draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets"
If something is a drag on the development or progress of something, it slows it down or makes it more difficult. Spending cuts will put a drag on growth
(wind) An aerodynamic force that retards the motion of lift-type ROTOR blades, or that causes BLADE motion in DRAG-TYPE WIND MACHINEs F - trainee S - resistencia aerodinamica
If you take a drag on a cigarette or pipe that you are smoking, you take in air through it
move slowly and as if with great effort
something that slows or delays progress; "taxation is a drag on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new land"
move slowly and as if with great effort use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand corner of the screen
See Drag sail (below)
The action of moving the mouse pointer over an object, holding the mouse button down, moving the mouse pointer (and the object) to a new location, then releasing the button This is often referred to as "dragging" the object
To draw slowly or heavily onward; to pull along the ground by main force; to haul; to trail; applied to drawing heavy or resisting bodies or those inapt for drawing, with labor, along the ground or other surface; as, to drag stone or timber; to drag a net in fishing
To draw along, as something burdensome; hence, to pass in pain or with difficulty
A steel instrument for completing the dressing of soft stone
Anything towed in the water to retard a ship's progress, or to keep her head up to the wind; esp
drag and drop
A feature of a graphical user interface whereby the user can drag a visual item across the screen and drop it in another location

Use drag and drop to move the unwanted files to the trash.

drag bit
A drill bit usually designed for use in soft formation, such as sand clay, or some soft rock. Uses include drilling water wells, that consists of a drill pipe connector attached to blades on the end. The cutting edge of the drag bit is often tungsten carbide
drag bunt
A ball that has been hit by a batter who started to run towards first base while holding the bat back over the plate, typically in an attempt to get a hit rather than to sacrifice

Jones fielded the drag bunt, but the runner beat out his throw for a single.

drag bunt
to bunt while running towards first base

Jones drag bunted the pitch.

drag bunt
The act of bunting while running towards first base

The drag bunt is a skill that few players perfect.

drag bunts
plural form of drag bunt
drag king
A female who dresses up in men's clothing, typically for public performance
drag kings
plural form of drag king
drag on
to last too long

The villain is a grotesque exterminator voiced by Paul Giamatti, and the climactic battle against him, though it drags on a bit too long, does have its moments.

drag one's feet
To procrastinate, put off; to dawdle, avoid, or make progress slowly and reluctantly

I have been dragging my feet about filing my taxes.

drag one's heels
To drag one's feet
drag out
To haul or bring out forcefully or as though with force

She dragged out her old Spanish textbooks in an attempt to prepare for her trip.

drag out
To extend or lengthen excessively

I don't want to drag out this talk, so I'll stop unless you have questions.

drag queen
A male who dresses up in women's clothing, typically for public performance. The man's clothing and makeup are typically greatly exaggerated, so the end result is typically a parody of women in general
drag queens
plural form of drag queen
drag race
A race in a car or on a motorcycle to determine the fastest vehicle

Did you watch the drag race on Sunday?.

drag racer
One who participates in drag races
drag racers
plural form of drag racer
drag races
plural form of drag race
drag races
Third-person singular simple present indicative form of drag race

She's hooning up and down Huon Road, she often drag races on that street.

drag racing
Any illegal street racing
drag racing
Straight lane racing on an official racetrack
drag racing
Present participle of drag race
drag sail
An alternative term for a sea anchor
drag sails
plural form of drag sail
drag the chain
To fall behind relative to others
drag the chain
To unwittingly hold up progress
drag the chain
To deliberately hold up progress by acting slowly

Act’s dragging of the chain seems designed to prevent progress on this important issue.

drag-drop
drag and drop

The problem is that drag-drop is handled differently in various situations, so sometimes you'll need to modify your behavior to achieve the desired result.

drag-queen
Attributive form of drag queen, noun
Drag-along right
(Finans) A right that enables a majority shareholder to force a minority shareholder to join in the sale of a company. The majority owner doing the dragging must give the minority shareholder the same price, terms, and conditions as any other seller
drag one's feet
take longer than necessary to do something. "She should have finished this project a week ago. Why is she dragging her feet?"
drag one’s feet
(deyim) İşi ağırdan almak
drag parachute
(Havacılık) A drogue parachute, drag parachute, or dragchute is a type of parachute designed to be deployed from a rapidly moving object. It is often used to gain control of very fast descents, including those of spacecraft during reentry
drag and drop
Using the mouse to drag a file to an application and drop it there If the two are compatible the file will be opened within the application This can be useful when opening documents
drag and drop
To directly manipulate an object by moving it and placing it somewhere else using a pointing device (such as a mouse)
drag and drop
When you click your mouse once and an object and hold it, while simultaneously moving that item to a different location
drag and drop
With both the source object and its destination visible, press and hold on the selected source object and drag the object to its destination Release the mouse button when the object is placed on its destination Drag and drop between applications copies the object Drag and drop within the same application copies the object; to move the object hold down the SHIFT key while dragging the selection
drag and drop
An operation in which the end user uses the mouse or other pointing device to move data to another location in the same window or another window
drag and drop
A GUI (Graphic Use Interface) concept that enables the user to select one screen object and pass it as input to another screen object (icon)
drag and drop
To click and hold down the mouse button while moving the mouse (drag), then release the mouse button (drop) For example, a common use of drag and drop is to parent objects In an explorer, click on an object node (while holding down the mouse button) and move the object over another object node, then release the mouse button
drag and drop
The action performed when you wish to move (or copy) and object from one location to another Click and hold on an object, such as an Icon on the Desktop, drag it to another position on the Desktop and release the mouse button Drag and Drop may also be used to copy or move a file from one location to another in Windows Explorer
drag and drop
(v ) To drag an interface element to a new location in order to move, copy, or link it See also drag
drag and drop
A common method for manipulating files (or on-screen objects such as text or graphics) in a graphical user interface or WIMP environment The user selects an icon, filename or other object by moving a cursor and holds a button down while "dragging" the cursor and the "attached" object to another part of the display, which might be an icon for an application program, or merely a new location for the object (as in a word-processor) The object is "dropped" from the cursor by releasing the button The meaning of this action may be modified by simultaneously pressing certain keys Human-computer interaction studies show a higher failure rate for such operations than for command-line statements, but also a higher "forgiveness rate" (Users are more likely to think "silly me" than "stupid machine" when a drag-and-drop operation gives an unintended result)
drag and drop
clicking on something and HOLDING the mouse button down; this allows you to move your mouse around which moves the object you clicked on; letting go of the mouse button "drops" the object
drag and drop
A transfer mechanism where data is dragged from a source to a drop site using mouse motion
drag and drop
Drag an item to another location, release the mouse button, which drops the item in the new location or onto an application that will open it
drag and drop
The technique of dragging an item, such as a graphic or selected text, and dropping it on a suitable destination, such as another document
drag and drop
The process of selecting an object (maybe an icon) on your screen by moving your cursor over it, holding down the left mouse button, dragging it to a different location, then dropping the object by releasing the left mouse button
drag and drop
Moving (or copying) stuff from one place to another with a mouse Can be within an application, such as moving a selected paragraph in a word processor or even between two applications, such as dragging a graphic from a drawing program to a word processor
drag and drop
Using the mouse, click on an item to "pick it up", then hold the mouse button down while you move the mouse over a different area of the screen   Releasing the mouse button "drops" the item   This is often used to copy items from one area to another
drag and drop
(Computers) method of moving something on a computer screen (i.e. file, icon, text, etc.) by clicking on the item and repositioning it while holding down the mouse button and then releasing the button in order to "drop" the item into place
drag and drop
The act of clicking on one icon and moving it on top of another icon to initiate a specific action Example: opening a specific Eudora mailbox by moving its icon onto the Eudora icon
drag and drop
with the mouse Use drag and drop to copy or move any item such as a document or file, or even text within a file Firstly select the item, then click and hold down the mouse button to drag the selection to its new location Letting go of the mouse button will drop the item into place Using the left mouse button to drag will usually move the item or selection (except when dragging to a different drive when a copy will take place), whilst using the right mouse button will offer a choice of move or copy Drag can also be used as a selection technique, to select a range of text click and hold the mouse then drag until all the required text is selected
drag and drop
To take a selection of text, or an image, and - by holding down the mouse key with the pointer over the selection - shifting it to another place in the same document
drag and drop
A GUI concept that allows one screen object to be selected and passed as input to another screen object (icon)
drag and drop
The act of clicking on an item or section and moving it to another location You can do this to move words to a different part of a document or files to another computer
drag and drop
To press and hold a mouse button while the mouse pointer is on an object, move the mouse pointer, then release the mouse button This moves the object to the new position A means of moving icons or data from a source to a destination
drag and drop
"Drag and drop" describes a particular action you can make with the mouse Click an object, such as a folder, then hold down the mouse button as you drag the object to a new location You drop the object by releasing the mouse button Drag and drop can be used to easily move, print, delete, or embed an object or file into another
drag and drop
This term relates to a GUI (Graphical User Interface) You can drag a file by clicking its icon with the left-hand mouse button depressed and moving the mouse pointer - the file is dragged along When you let go of the file pointer the icon is released or dropped You can use this technique to move a file between directories
drag ass
(Slang) boring, onerous
drag bunt
A bunt executed while taking the first steps toward first base
drag cable
heavy cable used for pulling heavy loads
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag
drag coefficient
Factor representing the drag acting on a body (as an automobile or airfoil)
drag coefficient
number that represents the intensity of force acting on a body in motion in direct opposition to the body's motion
drag coefficient
The drag coefficient is defined as the drag/(dynamic pressure * reference area) The reference area is usually the plan-form or flat projection (the wing's shadow at noon) area of the wing
drag coefficient
– a constant related to air resistance of a moving object
drag coefficient
Normalized drag force, makes the comparison of the aerodynamic properties of different sized objects possible; Definition
drag coefficient
A measure of the aerodynamic sleekness of an object Drag coefficient is signified by "dc : The lower the number, the greater the aerodynamic efficiency The higher the drag coefficient, the more a car's engine must work to keep a given road speed Also known as "CD" for coefficient of drag "
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag See Rayleigh formula
drag coefficient
A dimensionless measure of the aerodynamic sleekness of an object A sleek car has a drag coefficient, or "Cd," of about 0 30; a square, flat plate's is 1 98 Also signified by Cx
drag coefficient
the dimensionless ratio of the drag force on a body immersed in a fluid flow to the incident or adjacent fluid momentum flux
drag coefficient
the ratio of the drag on a body moving through air to the product of the velocity and the surface area of the body
drag down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof
drag down
Something that drags you down makes you feel weak or depressed. I have had really bad bouts of flu that have really dragged me down
drag down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
drag down
To drag someone down means to reduce them to an inferior social status or to lower standards of behaviour. She dragged him down with her There were fears he would be dragged down by the scandal
drag force
force which acts against the direction of a body's movement
drag hunt
{i} (British) hunt using hounds to follow an artificial scent trail
drag in
When you are talking, if you drag in a subject, you mention something that is not relevant and that other people do not want to discuss. They disapproved of my dragging in his wealth = bring up
drag in
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
drag in
{f} force into some sort of situation; embroil
drag into
To drag something or someone into an event or situation means to involve them in it when it is not necessary or not desirable. Why should Carmela have dragged him into the argument?
drag into the mire
pull down into the mud, make dirty; abase, sully
drag line
A guide rope
drag link
Another term for Ackerman link
drag link
A link for transmitting rotary motion between cranks on two parallel but slightly offset shafts, such as the rod connecting the lever of the steering gear to the steering arm in an automobile
drag net
{i} net which is dragged in fishing or hunting, trawl for trapping fish or small game; method by which someone or something is found or caught
drag on
proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
drag on
last unnecessarily long
drag on
last or continue tediously and for a longer time than necessary or expected (e.g.: "The lecture was supposed to be a short one, but it dragged on for more than two hours")
drag one's feet
act slowly, delay, stall, fall behind intentionally
drag out
If you drag something out, you make it last for longer than is necessary. The company was willing to drag out the proceedings for years Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out. = spin out
drag out
last unnecessarily long
drag out
proceed for an extended period of time; "The speech dragged on for two hours"
drag out
If you drag something out of a person, you persuade them to tell you something that they do not want to tell you. The families soon discovered that every piece of information had to be dragged out of the authorities
drag out
last for an overly long period of time; extract, remove, pull out of
drag queen
A man, especially a performer, who dresses as a woman. a homosexual man who dresses as a woman, especially to entertain people
drag queen
man who appears in satirical performances in woman's clothing and acts as a woman
drag race
The operation of two or more vehicles from a point side by side at accelerating speeds in a competitive attempt to out-distance each other, or the operation of one or more vehicles over a common selected course, from the same point to the same point, for the purpose of comparing the relative speeds or power of acceleration of such vehicle or vehicles within a certain distance or time limit
drag race
drag racing n. a car race over a very short distance racing
drag race
A race from a standing start on a 1/4-mile strip If you blink, you might miss it
drag race
A competitive match between two vehicles in which they race over a 1/4 mile course
drag racing
Form of motor racing in which two contestants race side by side from a standing start over a straight quarter-mile strip of pavement. Winners go on to compete against others in their class until only one is left undefeated. There are three main classes of vehicle: (1) the Top Fuel Eliminator (called a "rail" or "slingshot"), a lightweight, long-chassied vehicle with wide rear tires that is fueled by a special mixture, such as methanol and nitromethane; (2) the "funny car," a high-performance copy of a late-model production car that uses special fuel; and (3) the standard production car, a modified version of a gasoline-powered production car. The Top Fuel class is the fastest, followed by the funny car. Drag racing is most popular in the U.S
drag strip
A short, straight course or track for drag racing
drag through the mire
pull down into the mud, make dirty; abase, sully
drag through the mud
{f} slander publicly, make false and injurious statements about another in public, criticize publicly
drag up
mention something unpleasant from the past; "Drag up old stories
drag up
If someone drags up an unpleasant event or an old story from the past, they mention it when people do not want to be reminded of it. I don't want to go back there and drag up that anger again = bring up
drag up
mention something unpleasant from the past; "Drag up old stories"
drag-and-drop
Drag-and-drop means to press on the object, hold the mouse button down, and drag that object (by dragging the mouse) somewhere When you get where you want to go, let go and "drop" the item in that spot
drag-and-drop
A method of moving an object by selecting it, dragging it to the new location, and dropping it there
drag-and-drop
Editing feature that allows the user to move selected text or an object by dragging it (with the mouse) from one part of the screen to another
drag-and-drop
Feature which involves dragging a file, directory or icon from one location and "dropping" it (by releasing the mouse button) on another location
drag-and-drop
Move (drag) an object on top of another object and release the mouse button, thus relocating the object
drag-and-drop
The action of dragging an item with the mouse from one location to another, and releasing the mouse button at the destination
drag-and-drop
A graphical interface technique where actions are defined by holding down a mouse key,dragging an icon,and dropping the icon on a new object
drag-and-drop
Drag-and-drop is clicking the mouse button and holding it on a selected item, then dragging the item to a new location and releasing the mouse button
drag-and-drop
Dragging-and-dropping is the process of moving a selected item to another location by holding the left mouse button down on it, and then moving the mouse and releasing the button
drag-and-drop
Drag-and-drop is a feature that allows you to move or copy information without using the Windows Clipboard To use it, you simply drag a selected item from one location to another It is best used for moving or copying small items short distances
drag-and-drop
Editing feature that allows the user to move selected text or an object by dragging it (with the mouse) from one part of the screen to another )
drag-and-drop
You can move an item by pointing to it with the cursor, depressing the left mouse button and keeping it depressed while you drag the icon across the screen When you reach the new location for the item, you release the mouse button and the item will be 'dropped' in that spot This technique is called drag-and-drop, or click-and-drag
dragging
An instance of something being dragged
dragging
Present participle of drag
left-drag
To drag an item using the left mouse button
lift-to-drag ratio
The maximum ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird can achieve
lift-to-drag ratio
The instantaneous ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird
main drag
Literally, a primary or major retarding force

2005: Market lower: bank stocks were the main drag. — Australian Broadcasting Commission news online, stock market report summary, 25 November 2005.

main drag
The main street of a town or suburb, or the principal highway passing through a rural area

2007: A bright idea from a community workshop last year has led to a new look for South Grafton's 'main drag', Skinner Street. — Clarence Valley Council media release Bright Future for Skinner Street Retailers, 19 January 2007.

right-drag
To drag an item using the right mouse button
dragging
(Fine Arts & Visual Arts / Art Terms) a decorating technique in which paint is applied with a specially modified brush to create a marbled or grainy effect
fiscal drag
(Ekonomi) The deflationary effect of a progressive taxation system on a country's economy. As wages rise, a higher proportion of income is paid in tax
air drag
air resistance
air drag coefficient
resistance of the air to an object moving through it
dragged
Past tense of to drag
dragging
passing painfully or tediously slowly; "the dragging minutes
dragging
marked by a painfully slow and effortful manner; "it was a strange dragging approach"; "years of dragging war"
dragging
{s} sluggish; passing painfully or slowly in a boring manner
drags
plural of drag
drags
third-person singular of drag
knock-down-drag-out
a knock-down-drag-out argument or fight is an extremely angry or violent one
main drag
the main street of a town or city
main drag
The main drag in a town or city is its main street. The principal street of a city or town. the main drag the main street in a town or city where big shops and businesses are
total drag
total forces working against the direction of motion of a body
Türkçe - İngilizce

drag teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tekerlek pabucu drag, dragshoe, shoe, Brit. skidpan
(for a wagon wheel)
drag