pull

listen to the pronunciation of pull
Englisch - Türkisch
çekmek

Bahçedeki yabani otları çekmek onun işi. - It's his job to pull the weeds in the garden.

Tom'un tetiği çekmek için cesareti yoktu. - Tom didn't have the courage to pull the trigger.

{i} çekme

Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var. - I need a tool for pulling weeds in my garden.

Tom tetiği çekmek için kendini ikna edemedi. - Tom couldn't bring himself to pull the trigger.

{i} çekim

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

{i} çekicilik
{i} harekete geçirme
{f} 1. çekmek: Six dogs were pulling the sled. Kızağı altı köpek çekiyordu. Who pulled the trigger? Tetiği çeken kimdi? Don't pull that rope! O
yük çekmek
tutamaç
(Askeri) lava etmek
flanş
tutamak
deneme baskısı
{i} çekiş
elcik
çekiştirmek
çek

Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur. - When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds.

Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var. - I need a tool for pulling weeds in my garden.

kısa sandal gezintisi
iltimas
etki

Otobüs şoförü, Tom'un bilet ücreti için elli dolar uzatmasından etkilenmedi. - The bus driver was not impressed when Tom pulled out a $50 note to pay his fare.

yolmak
nüfuz
toplamak
yudum
zorlu tırmanış
fırt
asılmak
torpil

O, senin için torpil yapabilir. - He can pull strings for you.

Tom muhtemelen senin için torpil yapabilir ve seni o okula alabilir. - Tom can probably pull some strings for you and get you into that school.

koparmak
{f} kenara çekmek (araba)
{i} arka çıkma
{i} nüfuzlu olma
{f} nefes çekmek
{f} içmek
{i} kürek çekme
{i} asılma
{f} çevirmek (iş)
{f} kürek çekmek
bir yudum içmek
{f} kalkmak (araba)
bir nefes çekmek
{f} girmek
yolmak matb
çıkarmak
topu eğri meydana getirecek şekilde atmak
{i} kayırma
{f} kenara parketmek
{i} zahmetli iş
{f} hareket etmek
kısa s

Marcy haberi duyduğunda göz yaşlarına boğuldu ama kısa sürede toparlandı. - Marcy burst into tears on hearing the news, but soon pulled herself together.

{i} teşvik
çekmek: Six dogs were pulling the sled. Kızağı altı köpek çekiyordu. Who pulled the trigger? Tetiği çeken kimdi? Don't pull that rope! O
{f} gelmek
prova baskı
(Bilgisayar) iste
desteklemek
çekemez
pullde
pull off
{f} koparmak
pull out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak , çekip çıkarmak 2- sökmek , yolmak
pull the plug
(deyim) pull the plug on someone [argo] birinin basarisina,serefine,is beklentilerine vb. zarar vermek
pull up
yanaştırmak
pull a number
Bir numara yapmak, bir numara çekmek, kandırmak
pull one's socks up
Çaba sarf etmek
pull your finger out
(Ev ile ilgili) Sıkı çalış
pull away
(bir yerden) uzaklaşmak: Pull away from the curb a little. Arabayı kaldırımdan azıcık uzaklaştır
pull away
ayrılmak
pull in
1. (motorlu taşıt) (bir yere) gelmek/girmek; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: Pull in over there. Arabayı oraya çek./Oraya gir. 2
pull in
tutuklamak
pull off
(giysiyi) çıkarmak; (ağacın kabuğunu) soymak
pull off
{f} kenara çekmek
pull on
(Fiili Deyim ) üstüne çekmek , (çorap) giymek
pull out
çıkarmak
pull out
(motorlu taşıt) (bir yere) çıkmak; (sürücü) arabasını (bir yere) sürmek: He suddenly pulled out in front of pull out all the stops k.dili. (bir işte) hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak/kaçmamak
pull over
kaldırıma yanaşmak
pull over
kenara çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull over
(Fiili Deyim ) kaldırıma yanaş(tır)mak
pull s.o.'s leg
biriyle dalga geçmek, birini işletmek
pull through
kurtulmak
pull through
kurtarmak
pull through
yardım etmek
pull through
atlatmak
pull through
iyileştirmek
pull up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı çekmek , kaldırmak 2- ileri gitmek
pull down
yerle bir etmek
pull down
temele kadar yıkmak
pull down
alaşağı etmek
pull down
aşağı çekmek
pull down
aşağıya çekmek
pull down
(Fiili Deyim ) 1- aşağı çekmek , indirmek 2- yıkmak
pull down
yıkmak (binayı)
pull down menu
çekme menu
pull down menu
(Bilgisayar) aşağıya açılan menü
pull down menu
(Bilgisayar) çekmenü
pull down menu
(Bilgisayar) çekmeli menü
pull in opposite directions
çekişmek
pull of gravity
yerçekimi
pull off
kıvırmak
pull off
çıkarmak (giysiyi)
pull off
zafer kazanmak
pull off
döktürmek
pull on
çekelemek
pull one's socks up
aklını başına devşirmek
pull oneself together
kendini toparlamak
pull out
sökmek
pull out
çekilmek
pull out
(Askeri) dalıştan çıkış
pull out
yola çıkmak
pull out
arabayı sürmek
pull out
istasyondan ayrılmak
pull out of
bırakmak (bir işi)
pull out of
çıkmak (bir işten)
pull over
çekmek

Kenara çekmek zorundayız. - We have to pull over.

pull somebody down
zayıflatmak
pull somebody down
zayıf düşürmek
pull something down
yıkmak
pull something off
fora etmek
pull up
yolmak
pull up
(Spor) barfiks çekmek
pull up
(Spor) barfiks
pull up
sökmek
pull a face
surat asmak
pull a fast deal
hileli iş yapmak
pull a fast one
kazık atmak
pull apart
çekip kopart
pull away
(taşıt) kalkmak
pull away
çekip ayır
pull away
kaçmak
pull away
kurtulmak
pull away
kopartmak
pull down
halsiz bırakmak
pull down
yıkmak
pull down
zayıf düşürmek
pull down menu
aşağı çekmeli menu
pull down the inflation
enflasyonu aşağıya çekmek
pull in
kenara çekilip durmak
pull in
istasyona girmek
pull off
çekip çıkar
pull off
yolun kenarına sürmek
pull off
becermek
pull off
halletmek
pull on
çek
pull on
giymek
pull one's punches
lafını esirgememek
pull one's socks up
aklını başına toplamak
pull one's socks up
işe koyulmak
pull one's weight
kendisine düşen işi yapmak
pull oneself together
toparlanmak
pull oneself together
özünü toplamak
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi yağı ile kavrulmak
pull out
(tren) istasyondan ayrılmak
pull out
çıkmak
pull out
sök
pull over
yolun kenarına çekmek
pull sb's leg
gırgır geçmek
pull sth to pieces
eleştirmek
pull strings
iltimas yaptırmak
pull strings
torpil kullanmak
pull switch
çekmeli anahtar
pull the plug on
elini eteğini çekmek
pull the rug out from under sb
birinin ayağını kaydırmak
pull the wool over sb's eyes
kandırmak
pull the wool over sb's eyes
aldatmak
pull through
iyileştir
pull through
güçlükleri yenmek
pull through
sağ kalmak
pull through
yaşa(t)mak
pull to pieces
anlamsızlığını belirtmek
pull to pieces
parça parça etmek
pull together
(özünü) toplamak
pull together
duygularına hâkim olmak
pull up
tırmanışa geç
pull up
durdur
pull up
durdurmak
pull up
durumunu düzeltmek
pull up
durmak
pull up stakes
bağları koparmak
pull up stakes
ayağını kesmek
pull smb.'s leg
şaka yapmak
pull a fast one
(deyim) Birini katakulliye getirmek
pull a fast one
(deyim) Oyun etmek (kötü), oyuna getirmek, oyun oynamak, katakulli yapmak; numara yapmak
pull a muscle
kas çekilmesi
pull a so.'s leg
çekerek bir çok. 'bacak s
pull ahead
(Araç, taşıt) Öe geçmek
pull along
boyunca çekme
pull an all nighter
Bütün gece çalışmak
pull finger out
dışarı parmak çekin
pull in
Durdurmak (at, araç vs.); durmak
pull into
içine çekmek
pull operation
çekme işlemi
pull outside
dışarı çekin
pull rod
çubuk çekme
pull rope
halat çekme
pull sb through
iyileştirmek
pull so.'s ears
çekin öyle. 'ın kulakları
pull somebody's leg
birilerinin ayağını çekme
pull someone's leg
(deyim) Şaka yapmak, dalga geçmek
pull something out of ass
Kıçından uydurmak
pull sth out of a hat/thin air
hokus pokus yapar gibi yoktan var etmek
pull strategy
(Ekonomi) Çekme stratejisi
pull the rug out from under s.o
k. dili birini desteklemekten vazgeçerek işini bozmak; birinin işini bozmak
pull the string
string çekme
pull together
(deyim) İşbiriliği yapmak, işbirliği ile çalışmak
pull up
ileri gitmek
pull up weeds
otlar yetişmek
pull yourself together
(deyim) kendine gel.kendine çekidüzen ver
pull-up
(Bilim, İlim) A pull-up iş an upper body compound pulling exercise where the body iş suspended by extended arms, gripping a fixed bar, then pulled up until the elbows are bent and the head iş higher than the hands, utilizing an overhand (pronated) grip. A traditional pull-up relies on upper body strength with no swinging or "kipping" (using a forceful initial movement of the legs in order to gain momentum). The exercise targets mainly the Latissimus Dorsi muscle in the back along with many other assisting muscles.‎ Pull-ups are similar to chin-ups, which are distinct due to the underhand (supinated) grip. The difference iş that palms are facing away from the practitioner in pull-ups, while in chin-ups the palms face toward the practitioner
pull-up
(Spor) Barfiks
pull-up exercise
(Bilim, İlim) A pull-up iş an upper body compound pulling exercise where the body iş suspended by extended arms, gripping a fixed bar, then pulled up until the elbows are bent and the head iş higher than the hands, utilizing an overhand (pronated) grip. A traditional pull-up relies on upper body strength with no swinging or "kipping" (using a forceful initial movement of the legs in order to gain momentum). The exercise targets mainly the Latissimus Dorsi muscle in the back along with many other assisting muscles.‎ Pull-ups are similar to chin-ups, which are distinct due to the underhand (supinated) grip. The difference iş that palms are facing away from the practitioner in pull-ups, while in chin-ups the palms face toward the practitioner
pull off
başarmak
pull up
sağa çekmek
pulled
çekilmek
pulling
çeken

Ben araba çeken bir at gördüm. - I saw a horse pulling a cart.

Sami ve Leyla birbirlerine doğru çeken iki mıknatıs gibi görünüyorlardı. - Sami and Layla seemed like two magnets pulling towards each other.

pulling
görkemli
pull apart
(Gıda) didiklemek
pull apart
kusur bulmak
pull apart
koparmak
pull away
(Havacılık) ayırmak
pull away
hareket etmek
pull cord
kordon
pull down
indirmek
Englisch - Englisch
to do or perform

He regularly pulls 12-hour days, sometimes 14.

Appeal or attraction or (as of a movie star)
Any device meant to be pulled, as a lever, knob, handle, or rope

a zipper pull.

To succeed in finding a person with whom to have sex

I pulled at the club last night.

The situation where a client sends out a request for data from a server, as in server pull, pull technology
To retrieve or generate for use

They'll go through their computer system and pull a report of all your order fulfillment records for the time period you specify.

to remove (something), especially from public circulation or availability

Each day, they pulled the old bread and set out fresh loaves.

To row

It had been a sort of race hitherto, and the rowers, with set teeth and compressed lips, had pulled stroke for stroke.

To apply a force such that an object comes toward the person or thing applying the force

You're going to have to pull harder to get that cork out of the bottle.

An attractive force which causes motion towards the source

She took a pull on her cigarette.

To toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field
A journey made by rowing

As Blunt had said, the burning ship lay a good twelve miles from the Malabar, and the pull was a long and a weary one. Once fairly away from the protecting sides of the vessel that had borne them thus far on their dismal journey, the adventurers seemed to have come into a new atmosphere.

To apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force
To persuade (someone) to have sex with one

He's pulled that bird over there.

An act of pulling (applying force)

He gave the hair a sharp pull and it came out.

influence, especially as a means of gaining advantage
rein in to keep from winning a race; "pull a horse"
{n} the act of pulling, a pluck, effort
{v} to pluck, draw violently, drag, degrade
If you pull something apart, you break or divide it into small pieces, often in order to put them back together again in a different way. If I wanted to improve the car significantly I would have to pull it apart and start again
A kind of stroke by which a leg ball is sent to the off side, or an off ball to the side
= Used product that was integrated into something These are typically removed from systems that were upgraded after being delivered to the customer
To remove an event from an event queue Compare peek
tear or be torn violently; "The curtain ripped from top to bottom"; "pull the cooked chicken into strips"
A knob, handle, or lever, etc
operate when rowing a boat; "pull the oars"
When a driver or vehicle pulls to a stop or a halt, the vehicle stops. He pulled to a stop behind a pickup truck
When a vehicle, animal, or person pulls a cart or piece of machinery, they are attached to it or hold it, so that it moves along behind them when they move forward. This is early-20th-century rural Sussex, when horses still pulled the plough
special advantage or influence; "the chairman's nephew has a lot of pull"
a device used for pulling something; "he grabbed the pull and opened the drawer"
also, to force a particular card to be played ("My Ace of Trump pulled Pat's Ten [because Pat had to follow suit] ")
{i} act of grabbing and drawing away; influence; press proof, test print used for proofreading before a print run (Printing); handle, grip
To pull a stunt or a trick on someone means to do something dramatic or silly in order to get their attention or trick them. Everyone saw the stunt you pulled on me
If you pull a muscle, you injure it by straining it. Dave pulled a back muscle and could barely kick the ball He suffered a pulled calf muscle
the force used in pulling; "the pull of the moon"; "the pull of the current"
Something in one's favor in a comparison or a contest; an advantage; means of influencing; as, in weights the favorite had the pull
take sides with; align oneself with; show strong sympathy for; "We all rooted for the home team"; "I'm pulling for the underdog"; "Are you siding with the defender of the title?"
When you pull something, you hold it firmly and use force in order to move it towards you or away from its previous position. They have pulled out patients' teeth unnecessarily Erica was solemn, pulling at her blonde curls I helped pull him out of the water Someone pulled her hair He knew he should pull the trigger, but he was suddenly paralysed by fear Pull as hard as you can I let myself out into the street and pulled the door shut. Pull is also a noun. The feather must be removed with a straight, firm pull
like a kickoff in football, the throw that begins the possesion
move into a certain direction; "the car pulls to the right"
In pace line riding, the riders usually take turns riding in front, allowing the others to draft behind them The rider in front is "taking a pull", pulling the others along in his or her slipstream
a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
1 (aka: "yank", "jerk") a shot that goes to the left of the intended line for a right-handed player 2 to select a club or remove it from the bag Opposite of 'push' Example: 1 "I pulled my putt slightly, but it still went in " 2 "The gallery went silent as he pulled out his driver "
The act of pulling or drawing with force; an effort to move something by drawing toward one
perform an act, usually with a negative connotation; "perpetrate a crime"; "pull a bank robbery"
The automatic loading or reloading of a document or data at a specific time or time interval by a browser
If you pull yourself or pull a part of your body in a particular direction, you move your body or a part of your body with effort or force. Hughes pulled himself slowly to his feet He pulled his arms out of the sleeves She tried to pull her hand free Lillian brushed his cheek with her fingertips. He pulled away and said, `Don't!'
To hit a shot straight but to the left of the intended target
to pull oneself up by one's bootstraps: see bootstraps to pull a face: see face to pull someone's leg: see leg to pull your punches: see punch to pull rank: see rank to pull out all the stops: see stop to pull strings: see string to pull your weight: see weight to pull the wool over someone's eyes: see wool
The act of drinking; as, to take a pull at the beer, or the mug
To exert one's self in an act or motion of drawing or hauling; to tug; as, to pull at a rope
The act of rowing; as, a pull on the river
To take a turn at the front of a pace line, thus pulling the other riders along
If someone pulls someone else, they succeed in attracting them sexually and in spending the rest of the evening or night with them
See Pull, n
A pluck; loss or violence suffered
cause to move along the ground by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
apply force so as to cause motion towards the source of the motion; "Pull the rope"; "Pull the handle towards you"; "pull the string gently"; "pull the trigger of the gun"; "pull your kneees towards your chin"
If someone pulls a gun or a knife on someone else, they take out a gun or knife and threaten the other person with it. They had a fight. One of them pulled a gun on the other I pulled a knife and threatened her
a sustained effort; "it was a long pull but we made it"
a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a hamstring pull"
the act of pulling; applying force to move something toward or with you; "the pull up the hill had him breathing harder"; "his strenuous pulling strained his back"
A pull is a strong physical force which causes things to move in a particular direction. the pull of gravity
To stop a blow short by the tensing of muscles
When you pull an object from a bag, pocket, or cupboard, you put your hand in and bring the object out. Jack pulled the slip of paper from his shirt pocket Wade walked quickly to the refrigerator and pulled out another beer
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
In a race or contest, if you pull ahead of or pull away from an opponent, you gradually increase the amount by which you are ahead of them. He pulled away, extending his lead to 15 seconds
(02/08/25) "Mishima book ordered pulled"; The Tokyo District Court has ordered a publisher to stop selling a book that depicts a homosexual affair with Yukio Mishima A red car pulled up near my house He pulled to a stop behind a truck (by Nikkei)
A hit executed by a batter "pulling" an off-side pitch (see definition) around his body towards his other (i e on, or leg) side (see definition)
To move or operate by the motion of drawing towards one; as, to pull a bell; to pull an oar
pull a
to emulate a behaviour generally attributed to the individual named

He pulled an Elvis and got really fat.

pull a Homer
To succeed despite idiocy
pull a face
To make an abnormal facial expression, either intentionally of because of an emotion
pull a fast one
to deceive or trick

The con artist is trying to pull a fast one on the store.

pull ahead
to start being in a winning position (e.g. in a race or competition)

After being neck-and-neck the whole race, Gibbs managed to pull ahead in the final lap.

pull an all-nighter
Work diligently throughout the night
pull an oar
To contribute toward a group effort
pull apart
to open something by pulling on various parts of it
pull away
To move ahead

Schumacher is beginning to pull away from the rest of the racers.

pull back
To score when the team is losing

Ronaldinho pulled back a goal for Barca in injury time with a classy free-kick, but it was clearly too little too late to prevent their third Liga defeat.

pull back
To retract
pull back
to pull in order to reveal something underneath or behind

An uncircumcised man should always take special precautions when bathing to pull back the foreskin and clean carefully around the glans.

pull back
To pull in a backwards direction
pull back
To retreat

Central African armed forces (FACA) troops were forced to pull back from the town and were planning an operation to retake it, the source said.

pull back
To pass (the ball) into a position further from the attacking goal

Jason Scotland should have scored after Tamas advanced purposefully down the right before pulling the ball back into the path of his team-mate, who shot straight at Myhill.

pull down
To make (something) lower (especially of clothes)
pull down
To demolish or destroy (a building etc.)
pull factor
The lure of another country, region, organization, or religion

Family is often a pull factor for older adults. A senior may want to move closer to family for two fundamental reasons:.

pull factors
plural form of pull factor
pull in
to pull something, so that comes inside

After falling out of the boat, the crew pulled him in.

pull in
to tighten a sail by pulling on a rope

pull in the main sheet.

pull in
to approach a station

Quick! The train's pulling in.

pull in
to arrest
pull in
to earn

He pulls in a lot of money.

pull my finger
A phrase used when playing a prank regarding flatulence, in which a mark is asked to pull the finger of the person playing the prank, who simultaneously flatulates so as to suggest a causal relationship between the pulling of the finger and the resulting expulsion of gas

Charlie: Well, Bob, just pull my finger..

pull off
To achieve; to succeed at something difficult

Six pages is a lot to write in one night. Do you think she can pull it off?.

pull off
To remove by pulling

Pull off old blossoms so that the plant will keep flowering.

pull one's finger out
To stop wasting time in preliminaries, and concentrate on the important task

You've been sitting there all week, it's time you sorted yourself out and pulled your finger out!.

pull one's head in
To withdraw as a turtle might; to discontinue support of a particular argument

I really should have pulled my head in once they produced that evidence.

pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pull one's punches
Alternative form of pull punches
pull one's socks up
To start making an effort; to renew or redouble one's efforts

They're all going to pull their socks up and play a bit better.

pull one's weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his weight at work.

pull oneself together
To become mentally focused after a period of being unfocused

Damn, damn, damnation! he murmured, together with such other words as he had learnt from older men. Then he raised his hand to his forehead and said, Oh, damn it all— which meant something different. He pulled himself together. He drank a little tea, black and silent, that still survived upon an upper shelf. He swallowed some dusty crumbs of cake. Then he went back to the sitting-room, settled himself anew, and began to read a volume of Ruskin.

pull oneself up by one's bootstraps
To begin an enterprise or recover from a setback without any outside help; to succeed only on one's own effort or abilities

It is conjectured that Mr. Murphee will now be enabled to hand himself over the Cumberland river or a barn yard fence by the straps of his boots.

pull out
To use coitus interruptus as a method of birth control
pull out
To withdraw; especially of military forces; to retreat

The troops pulled out of the conflict.

pull out
To maneuver a vehicle from the side of a road onto the lane

When joining a road, you should check for traffic before pulling out.

pull out
To remove something from a container

He pulled out his gun before she had a chance to scream.

pull out all the stops
To reserve or hold back nothing

They pulled out all the stops for the gala wedding.

pull out of the hat
To select at random, or seemingly at random
pull over
To cause to pull over

Police:Yes, please breathe into this, sir, we need to take an alcotest.

pull over
To come to a stop, and turn off the road (i.e. onto the roadside or hard shoulder)

Can you pull over just after the post office? My house is nextdoor.

pull punches
To word something delicately to avoid giving offense or inciting anger
pull punches
To avoid using a high level of force when punching
pull quotes
plural form of pull quote
pull rank
To assert one's authority over a subordinate who disagrees
pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull someone down a peg
To lower someone's high self-opinion

She longed to pull him down a peg or two.

pull station
A button, lever, or other device in a building used to set off the fire alarm when manually pulled, pushed or otherwise activated
pull strings
To control a person, organization, or situation by operating behind the scenes, as a puppeteer controls a marionette

It may have begun that way, says a senior Pentagon official, but as these attacks grow more numerous, you get the sense that there's someone pulling the strings at a higher level..

pull strings
To manipulate a situation, especially by asking favours of others; to use one's influence with others to attain a desired goal

He has the job not because of talent, but because his dad pulled strings with the boss.

pull teeth
To do something that is especially difficult or effortful

You will probably have to pull teeth to get a straight answer from a car salesman.

pull teeth
To remove teeth, usually because they are diseased or damaged
pull the fire alarm
To cause the fire alarm to go off, by pulling the button on the fire alarm pull station
pull the other leg
In imperative/precative form, used to imply that the speaker does not accept or believe what another has just said
pull the other one, it's got bells on
A jocular expression used to express disbelief. An extension of the phrase, and response to having, someone pulling my leg (teasing or goading by jokingly lying); the implication is that one leg has been pulled, and the joker will have more fun with the other one due to the bells

Arthur: I am,... and this is my trusty servant Patsy. We have ridden the length and breadth of the land in search of knights who will join me in my court at Camelot.

pull the plug
to cease from production or publication
pull the plug
to cease to support; to halt

It's a wonder the director didn't pull the plug on that project months ago.

pull the plug
to cease life support
pull the plug
to unplug or cut power

He put an end to the loud music by pulling the plug.

pull the string
To throw an off-speed pitch, a change up, to cause the hitter to swing early and miss
pull the trigger
To fire a gun
pull the trigger
To shoot, kick the ball in hope of scoring a goal
pull the trigger
To commit to a course of action

Some traders are too afraid to pull the trigger and just watch the market without ever getting involved.

pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
pull through
to come through pain and trouble through perseverance
pull together
To unite for a common objective
pull up
drive close to something, especially a curb

Pull up to that curb slowly, you don't want to scratch that other car.

pull up
retrieve; get

Pull up that website for me, it looks quite interesting.

pull up
lift upwards or vertically

I pull up the level when I want to make my car go into first gear.

pull up a pew
to take a seat, normally used as a casual invitation

Come in, pull up a pew. Do you like chips? I have ketchup.

pull up stakes
To prepare to move one's usually temporary habitation, especially rapidly

They just pulled up stakes and left.

pull up stumps
To relocate, emigrate, move one's home to some other place
pull up stumps
To cease doing something, at least for the day
pull-back
A pass into a position further from the attacking goal
pull-down
a technique by which a protein is being brought down in a test tube by another
pull-down
A dynamic menu; a list of options in a computer application which appears below a heading when it is selected, and remains only as long as the user needs it
pull-focus
A filming technique whereby the focal point is drawn towards the viewer; also a shot (as part of an edit) in which such a technique is used. Also used attributively

To set up a pull-focus shot, frame your shot so that the two subjects, at different distances from the camera, are in view.

pull-in
A rest stop; a place at the side of a road where drivers can rest
pull-quote
In newspaper and magazine publishing, a brief excerpt drawn from an article and used out of context
pull-up
An exercise done for strengthening the arms and back, in which one lifts one's own weight while hanging from a bar
pull a long face
look worried; look unhappy
pull into
When a vehicle or driver pulls into a place, the vehicle moves into the place and stops there. He pulled into the driveway in front of her garage She pulled the car into a tight parking space on a side street
pull the plug
prevent from happening or continuing; "The government pulled the plug on spending
pull a rabbit out of a hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a rabbit out of your hat
(Ev ile ilgili) Do something surprising
pull a trick on someone
Deceive someone
pull one's socks up
Make an effort to improve
pull your finger out
start working hard
pull a fast one
(deyim) Successfully deceive someone
pull no punches
(deyim) Hold nothing back
pull station
(Fire alarm pull station) A fire alarm pull station is an active fire protection device, usually wall-mounted, that, when activated, initiates an alarm on a fire alarm system. In its simplest form, the user activates the alarm by pulling the handle down, which completes a circuit and locks the handle in the activated position, and sending an alarm to the fire alarm control panel. Fire alarm pull station are often reset using a key, which allows the handle to go back up to its normal position. Single pull systems are simpler, but run a higher risk of accidental pulls
pull together
(deyim) Join your efforts with those of others; work on a task together; cooperate
a pull
{n} haul
puller
{n} one who pulls or plucks, a slanderer
pull into
When a vehicle or driver pulls into a place, the vehicle moves into the place and stops there. "He pulled into the driveway in front of her garage.", "She pulled the car into a tight parking space on a side street."
pull apart
separate into pieces; severely criticize
pull away
If you pull away from someone that you have had close links with, you deliberately become less close to them. Other daughters, faced with their mother's emotional hunger, pull away He'd pulled away from her as if she had leprosy
pull away
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
pull away
When a vehicle or driver pulls away, the vehicle starts moving forward. I stood in the driveway and watched him back out and pull away
pull back
move to a rearward position; pull towards the back; "Pull back your arms!"
pull back
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
pull back
If someone pulls back from an action, they decide not to do it or continue with it, because it could have bad consequences. They will plead with him to pull back from confrontation The British government threatened to make public its disquiet but then pulled back
pull back
use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound or an organ)
pull back
make a retreat from an earlier commitment or activity; "We'll have to crawfish out from meeting with him"; "He backed out of his earlier promise"; "The aggressive investment company pulled in its horns"
pull back
move to a rearward position; pull towards the back; "Pull back your arms!
pull back
pull back the sling of (a bow); "The archers were drawing their bows"
pull back
If troops pull back or if their leader pulls them back, they go some or all of the way back to their own territory. They were asked to pull back from their artillery positions around the city He pulled back forces from Mongolia, and he withdrew from Afghanistan
pull down
Area of material next to the penetrating edge of a piercing punch or die edge of the blanking station, where the material yields i e flows in the direction of the applied force, creating a rounded edge Also known as "rollover "
pull down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
pull down
To pull down a building or statue means to deliberately destroy it. They'd pulled the registry office down which then left an open space A small crowd attempted to pull down a statue. = demolish
pull down
To pull down a menu from the menu bar at the top of the screen, move the pointer to the menu name, press and hold the mouse button, move the mouse so that the pointer is on the menu you want Release the mouse button to choose that menu
pull down
destroy; lower
pull down
tear down so as to make flat with the ground; "The building was levelled"
pull down
Area of material next to the penetrating edge of a piercing punch, or die edge of the blanking station, where the material yields, i e flows in the direction of the applied force, creating a rounded edge Also known as "roll-over "
pull for
hope for success, pray for a good result
pull in
get or bring together; "accumulate evidence"
pull in
When a vehicle or driver pulls in somewhere, the vehicle stops there. He pulled in at the side of the road The van pulled in and waited
pull in
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
pull in
see pull 9
pull in
direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes; "Her good looks attract the stares of many men"; "The ad pulled in many potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
pull in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station"
pull in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station
pull off
be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled it off, even though we never thought her capable of it"; "The pianist negociated the difficult runs
pull off
If you pull off something very difficult, you succeed in achieving it. The National League for Democracy pulled off a landslide victory It will be a very, very fine piece of mountaineering if they pull it off
pull off
cause to withdraw; "We pulled this firm off the project because they overcharged"
pull off
If a vehicle or driver pulls off the road, the vehicle stops by the side of the road. I pulled off the road at a small village pub One evening, crossing a small creek, he pulled the car off the road
pull off
{i} act of pulling off; rest area, area located near a major highway where cars can stop for a short while
pull off
remove by drawing or pulling; "She placed the tray down and drew off the cloth"; "draw away the cloth that is covering the cheese"
pull off
{f} succeed, accomplish something in spite of difficulties; remove; bring a vehicle to the side of the road; cause to withdraw
pull off
pull or pull out sharply; "pluck the flowers off the bush"
pull out
remove, tear out; abandon; exit, depart; abandonment, departure; detachable sheet
pull out
If a country pulls out of recession or if someone pulls it out, it begins to recover from it. Sterling has been hit by the economy's failure to pull out of recession What we want to see today are policies to pull us out of this recession. see also pull-out
pull out
A flight maneuver at the bottom of a dive or descent
pull out
If troops pull out of a place or if their leader pulls them out, they leave it. The militia in Lebanon has agreed to pull out of Beirut Economic sanctions will be lifted once two-thirds of their forces have pulled out His government decided to pull its troops out of Cuba
pull out
When a vehicle or driver pulls out, the vehicle moves out into the road or nearer the centre of the road. She pulled out into the street He was about to pull out to overtake the guy in front of him
pull out
draw or pull out, usually with some force or effort; also used in an abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take out a splinter"; "extract information from the telegram"
pull out
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire
pull out
move out or away; "The troops pulled out after the cease-fire"
pull out
If you pull out of an agreement, a contest, or an organization, you withdraw from it. The World Bank should pull out of the project A racing injury forced Stephen Roche to pull out
pull out
remove oneself from an obligation; "He bowed out when he heard how much work was involved"
pull out
bring, take, or pull out of a container or from under a cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled a knife on his victim"
pull out
A type of hand deploy pilot chute where the pilot chute is packed inside the container and pulled out using a handle with a lanyard to the pilot chute
pull out of
leave, exit, abandon
pull over
When a vehicle or driver pulls over, the vehicle moves closer to the side of the road and stops there. He noticed a man behind him in a blue Ford gesticulating to pull over
pull over
steer a vehicle to the side of the road; "The car pulled over when the ambulance approached at high speed
pull over
bring a vehicle to the side of the road
pull over
If the police pull over a driver or vehicle, they make the driver stop at the side of the road, usually because the driver has been driving dangerously. The officers pulled him over after a high-speed chase Police pulled over his Mercedes near Dieppe. see also pullover
pull through
If someone with a serious illness or someone in a very difficult situation pulls through, they recover. Everyone was very concerned whether he would pull through or not It is only our determination to fight that has pulled us through. ways of helping Russia pull through its upheavals
pull
Favoriten