tutuklamak

listen to the pronunciation of tutuklamak
Türkçe - İngilizce
arrest

Tom was afraid that the police might want to arrest him. - Tom polislerin onu tutuklamak isteyebileceğinden korkuyordu.

I'm not here to arrest you. - Seni tutuklamak için burada değilim.

seize
bust
pull-in
to arrest, to apprehend, to bust sb, to run sb in
rap
apprehend
jail
law to arrest (someone), put (someone) under arrest
imprison
pick up
take into custody
nick
(Hukuk) arrest (to)
take smb. in charge
pull in
impound
take up
lock up
bring sb in
put sb under arrest
run in
tutukla
apprehend

The police expect to apprehend the robber before nightfall. - Polis hava kararmadan önce soyguncuyu tutuklayacağını umuyor.

The criminals have all been apprehended. - Suçluların hepsi tutuklandı.

tutuklama
{i} arrest

I had to arrest them. - Onları tutuklamak zorunda kaldım.

Tom was afraid that the police might want to arrest him. - Tom polislerin onu tutuklamak isteyebileceğinden korkuyordu.

tutuklama
{i} detention
tutuklama
arrestment
tutuklama
{i} cop
tutuklama
{i} caption
tutuklama
{i} duress
tutuklama
detention of person
tutuklama
detention of persons
tutukla
take into custody
tutuklama
apprehension
tutuklama
bust
tutukla
arrest
tutuklama
to arrest
tutukla
impound
tutukla
apprehended

Tom was apprehended in Boston. - Tom Boston'da tutuklandı.

The policeman apprehended the murderer and handcuffed him. - Polis katili tutukladı ve onu kelepçeledi.

tutuklama
pinch
tutuklama
arresting, detention, apprehension
yeniden tutuklamak
recommit to prison
Türkçe - Türkçe
Kanun yoluyla hürriyeti kısıtlayarak bir yere kapatmak, tevkif etmek
tevkif etmek
Tutuklama
tevkif
Tutuklama
(Hukuk) TUTMA
tutuklama
Tutuklamak işi, tevkif: "Muhalefeti ortadan kaldırmaya niyetli olan Damat Ferit Paşa'nın ilk işi bir sürü yeni tutuklamalar oldu."- Y. K. Karaosmanoğlu
tutuklama
Tutuklamak işi, tevkif
tutuklamak