the end of a hammer, axe, or similar implement used for striking other objects

listen to the pronunciation of the end of a hammer, axe, or similar implement used for striking other objects
İngilizce - Türkçe

the end of a hammer, axe, or similar implement used for striking other objects teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

head
{i} baş

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır. - Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council.

head
{i} konu başlığı
head
menba
head
başlık

Tom genellikle sadece başlıkları okur. - Tom usually only reads the headlines.

Tom sadece başlıklara baktı. - Tom only glanced at the headlines.

head
başkanlığını yapmak
head
{f} başı çek
head
buhar basıncı
head
genel başkan
head
kafa,v.başı çek: n.baş
head
{i} köpük
head
{f} başı çekmek
head
{i} şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı
head
{f} (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim?
head
{f} olgunlaşmak
head
{s} baş ile ilgili
head
bir

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. - Two heads are better than one.

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

head
{s} baştaki
head
{i} pınar başı
head
{f} -in
head
{f} başında olmak
İngilizce - İngilizce
head
the end of a hammer, axe, or similar implement used for striking other objects

    Heceleme

    the end of a hammer, axe, or si·mi·lar im·ple·ment used for strik·ing oth·er objects

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    mocha