tarz

listen to the pronunciation of tarz
Türkçe - İngilizce
manner

He did not like her manner of speech. - Onun konuşma tarzını sevmedi.

I don't like her manner. - Onun hareket tarzını sevmiyorum.

style

The style is nice, but do you have it in a different color? - Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı?

I like your sarong style skirt. - Malaya peştemalı tarzı elbiseni seviyorum.

way

She soon adjusted to his way of life. - Kısa sürede yaşam tarzına alıştı.

You have a very logical way of thinking. - Çok mantıklı bir düşünme tarzın var.

genre

What's your favorite genre? - En sevdiğiniz tarz nedir?

manner, way, mode; style stil, üslup, biçem
modality
(Ticaret) procedure
head
order
vein
school

She laughed the way schoolgirls do, with her hand over her mouth. - O eli ağzının üzerinde okul kızlarının yapma tarzına güldü.

What kind of music did you like when you were in high school? - Lisedeyken ne tarz müzikten hoşlanırdın?

(Muzik) music style or genre
fashion
angle
stroke
mode
style: Gotik tarzı the Gothic style
brand
manner, sort, kind, way
form

Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942. - Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir.

method
strain
tone
styled
the styled
wise
tempo
tarz değiştirmek
(deyim) change over
tarz ilkesi
(Dilbilim) maxim of manner
tarz oluşturmak
form a style
tarz vermek
tone
tarz yaratmak
create a style
tarz yaratmak
establish a style
tarz/stil
(Hukuk) mode
zarif ve özgün bir tarz
style
gidiş, yol, tarz, tempo
going, way, style, tempo
uslub, tarz
uslub, style
edebi tarz
bookish style
edebi tarz olarak
(Edebiyat) as a literary form
girintili tarz
(Bilgisayar) indented style
gotik tarz
gothic
laik tarz
(Politika, Siyaset) laically
resimsel tarz
pictorial matter
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Yol. Hey'et
(Osmanlı Dönemi) Usul, şekil, üslub
Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık
Özel oluş veya davranış biçimi, üslup: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay
(Osmanlı Dönemi) usul, yol, şekil, üslûp
Üslûp, stil
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Bir kimse için özel anlatım biçimi
Güzel sanatlarda üslup, stil
stil
biçim
janr