hard

listen to the pronunciation of hard
İngilizce - Türkçe
sert

Elmas doğal olarak serttir. - Diamond is essentially hard.

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

{s} çetin

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

katı

Tom Mary'ye karşı katıydı. - Tom was hard on Mary.

Yumurtamı katı kaynat lütfen. - Boil my eggs hard, please.

zor

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

büyük bir gayretle
(Askeri) alabanda
aşırı ölçüde
güçlükle

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

tıkız
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

kazık
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

sert (içki)
kireçli
fena halde
hızla

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

şiddetle
kask
çekek
(Askeri) son hadde kadar
acı (su)
büyük gayretle
çok miktarda
zalim
çok

Övgü öğrencileri çok çalışmaya teşvik eder. - Praise stimulates students to work hard.

O çok çalışan bir öğrencidir. - She is a student who studies very hard.

merhametsiz
yoğun

Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik. - The fog was so dense, we could hardly see anything.

Yoğun yağmur yağdığı için okula geç kaldık. - We were late for school because it was raining hard.

hoşgörüsüz
alışkanlık yapan
(su) sert
kuvvetli
kuvvet isteyen
bağımlı kılan
(on ile) katı
zorlu

Yardımın olmasaydı, zorlukla baş edemezdim. - But for your help I could not have got over the hardship.

Hayatta birçok zorluklara katlanmak zorundasın. - You have to endure a lot of hardships in life.

güçlük dolu
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

sıkı

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

güç

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

ağır

Çok çalışıyorsun. Bir süre ağırdan al. - You are working too hard. Take it easy for a while.

Tom kulağı ağır işitiyor gibi davranıyordu. - Tom pretended to be hard of hearing.

büyük

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

{s} şiddetli

Bu gece şiddetli yağmur yağıyor. - It's raining hard tonight.

Şiddetli yağmur yağmaya başladı. - It began raining hard.

zorla

Tom partide ne giyeceğine karar vermede zorlanıyor. - Tom is having a hard time deciding what to wear to the party.

Hayat bu günlerde zorlaşıyor. - Life is getting hard these days.

yakın

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
acı gram
{s} sağlam

Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu. - Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring.

Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar. - They tried very hard to gain an advantage over one another.

{s} acı, ağır, sert (söz)
{s} katı, sert, pek
{s} nasırlı
{s} dayanıklı
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

kalın sesli cimri
adv.sıkı: adj.zor,sert
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
{s} ekşimiş
aşırı

O, bu seçim için uzun ve aşırı düşündü. Sevdiği ülke için çok uzun ve aşırı düşündü. - He's thought long and hard for this election. Very long and hard for the country he loves.

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

{s} ekşi
erkek

Onun erkek kardeşi çok çalışır. - His brother studies very hard.

Erkek kardeşim benim kadar çok çalışır. - My brother studies as hard as I do.

çok soğuk (mevsim/hava)
aksilik
sert güç
zorluk
kolayca kırılmayan
kuvvetle

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

terslik
sert (söz)
hardly
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

hardly
zorla

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

Tom o kadar nefessiz kaldı ki zorla nefes alabiliyordu. - Tom was so out of breath that he could hardly speak.

hardness
{i} katılık
hardness
(Mühendislik) sertlik
hard copy
(Antika) Çıktı
hard bitten
belâlı
hard liner
ödün vermeyen kimse
hard pressed
güç belâ olan
hard cash
(Konuşma Dili) hazır para
hard coal
madenkömürü
hard core
blokaj
hard drive
(Bilgisayar) sabit sürücü

Tom sabit sürücüsünü birleştirdi. - Tom defragmented his hard drive.

hard hat
miğfer
hard line
çok az
hard pan
sert tabaka
hard top
(Otomotiv) açılır tavan
hard up
(Konuşma Dili) züğürt

O kadar züğürt müsün? - Are you that hard up?

hard up
(Konuşma Dili) cebi delik
hard up
(Konuşma Dili) beş parasız
hard up
(Konuşma Dili) eli darda

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

hard and fast
çok sıkı
hard and fast rule
değişmez kural
hard at it
harıl harıl çalışan
hard bitted
inatçı
hard boiled
çok kaynamış
hard boiled egg
çok kaynamış yumurta
hard brick
sert tuğla
hard bronze
sert bronz
hard by
yakında
hard card
disk kartı
hard cash
nakit para
hard cash
madeni para
hard chancre
sert şankr
hard coal
parlak kömür
hard coal
antrasit
hard copy
basılı kopya
hard copy
yazılı çıktı
hard currency
konvertibl para
hard currency
sağlam para
hard disk
sabit disk
hard disk
sert disk
hard disk
hard disk
hard done by
haksızlığa uğramış
hard drive
hard sürücü
hard dump
arıza dökümü
hard enough
yeterince sıkı
hard error
donanım hatası
hard facts
kesin deliller
hard failure
donanım hatası
hard glass
sert cam
hard hat
mürteci
hard hat
inşaat işçisi
hard hat
aşırı tutucu kimse
hard headed
makul düşünen
hard headed
işe elverişli
hard iron
sert demir
hard labor
ağır iş cezası
hard labor
ağır hapis cezası
hard lead
sert kurşun
hard look
sert bir bakış

Yüzünde sert bir bakışı vardı. - He had a hard look on his face.

hard luck
kötü şans
hard luck
talihsizlik
hard luck
şanssızlık
hard luck
kör talih
hard money
madeni para
hard of hearing
sağır
hard of hearing
ağır işitir
hard page break
İstenen Sayfa Sonu
hard palate
damak
hard radiation
sert aşınım
hard roe
balık yumurtası
hard row to hoe
çetin iş
hard rubber
sert kauçuk
hard sectoring
değişmez sektörleme
hard sell
ısrarla satış usulü
hard soap
sert sabun
hard space
istenen boşluk
hard steel
sert çelik
hard stop
anında durdurma
hard surfaced
sert yüzeyli
hard to control
kontrolü zor
hard up
darda

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

hard up
eli dar

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

hard up
muhtaç

Tom yiyeceğe muhtaç gibi gözüküyor. - Tom seems to be hard up for food.

hard up
sıkıntıda
hard water
kireçli su
hard water
sert su
hard winter
şiddetli kış
hard wired
sert telli
hard work
sıkı çalışma

Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur. - Your success is the result of your hard work.

Jim başarısını sıkı çalışmaya bağlıyor. - Jim attributes his success to hard work.

hard-and-fast
kesin
hard-and-fast
ayrıcalık tanımaz
hard-and-fast
değişmez
hard-and-fast
sabit
hard-bitten
inatçı
hard-bitten
bildiğini okuyan
hard-bitten
serkeş
hard-boiled
çok pişmiş

Tom yumurtalarını çok pişmiş sever. - Tom likes his eggs hard-boiled.

hard-boiled
katı

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

hard-boiled
lop (yumurta)
hard-boiled egg
lop yumurta
hard-core
değişmez
hard-core
inatçı
hard-core
kararlı
hard-core
sabit fikirli
hard-earned
zor kazanılmış
hard-earned
güç kazanılmış
hard-favored
çirkin
hard-favored
sert ifadeli
hard-fisted
eli sıkı
hard-fisted
cimri
hard-fought
sıkı dövüşmüş
hard-hearted
katı yürekli
hard-hearted
acımasız
hard-line
uzlaşmaz
hard-line
sıkı
hard-line
sert
hard-on
kalkmış yarak
hard-pan
sert toprak
hard-shell
uzlaşmaz
hard-shell
sert kabuklu
hard-to-adjust
ayarlaması zor
hard-to-get-to
erişimi zor
hard-to-read
okunması zor
hard-working
çok çalışkan

Sami çok çalışkan bir bankacıydı. - Sami was a hard-working banker.

Sami çok çalışkan biri adamdı. - Sami was a very hard-working guy.

hard braking
sert fren
hard code
sert kodu
hard edged
sert kenarlı
hard fibres
sert lifler
hard landscaping
sert peyzaj
hard offer
sert teklif
hard scape
sert scape
hard sell
zorla satış, alıcıyı zorlayarak satış
hard ship
sert gemi
hard to get
almak zor
hard to starboard
(Denizcilik) Sancak alabanda
hard-headed
Kararlı ve gerçekçi
hard-to-fathom
Anlaşılması güç, kavranması güç
hard-working
Çalışkan

Bush çalışkan bir ekip kurdu. - Bush put together a hard-working team.

Sanırım Tom çalışkan. - I think Tom is hard-working.

hardly
zorlukla

Seni zorlukla tanıdım. - I hardly recognized you.

Buna zorlukla inanabiliyorum. - I can hardly believe this.

hardly
güç belâ

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

hardly
hemen hemen hiç

10:00 sonra Tom hemen hemen hiç çalışmaz. - Tom hardly ever studies after 10:00 p.m.

Ben onu hemen hemen hiç anlayamadım. - I could hardly understand him.

hard work
ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

harder
{f} daha sert

Demir altından daha serttir. - Iron is harder than gold.

Elmastan daha sert bir şey yoktur. - There's nothing harder than a diamond.

hardly
neredeyse hiç

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have hardly any money with me.

Tom neredeyse hiç TV izlemez. - Tom hardly ever watches TV.

hardness
sağlamlık
hard copy
(Bilgisayar) sabit kopya
hard disk
(Bilgisayar) disk

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Kazayla hard diskimi sildim. - I erased my hard disk by accident.

hard drive
(Bilgisayar) sabit disk
hard drive
(Bilgisayar) hard disk
İngilizce - İngilizce
severe, harsh, unfriendly, brutal
With difficulty

His degree was hard earned.

Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
Compactly

The lake had finally frozen hard.

Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
With much force or effort

Think hard on your choices.

Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

Near, close
Requiring a lot of effort to do or understand

a hard problem.

Of drink, strong
Unquestionable

hard evidence.

Resistant to pressure
Sexually aroused
Of water, high in dissolved calcium compounds
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
To harden; to make hard
If you are hard on someone, you treat them severely or unkindly. Don't be so hard on him. soft Hard is also an adverb. He said the security forces would continue to crack down hard on the protestors
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
If someone is hard put to do something or, in British English if they are hard pushed to do something, they have great difficulty doing it. Mr Morton is undoubtedly cleverer than Mr Kirkby, but he will be hard put to match his popularity
With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
pungent tea, desired in some Assam teas
If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force. I kicked a dustbin very hard and broke my toe. Hard is also an adjective. He gave her a hard push which toppled her backwards into an armchair
Uneasily; vexatiously; slowly
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
something which cannot be squashed easily
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
A ford or passage across a river or swamp
Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
indulging excessively; "he drank heavily"
An image with high contrast and harsh tones
With difficulty; as, the vehicle moves hard
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
So as to raise difficulties
having a high alcoholic content; "hard liquor"
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
Hard drugs are very strong illegal drugs such as heroin or cocaine. soft
of speech sounds
with firmness; "held hard to the railing"
Difficult to resist or control; powerful
of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor"
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
To be hard hit by something means to be affected very severely by it. California's been particularly hard hit by the recession
having undergone fermentation; "hard cider"
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
With much strength or energy
hard as nails
Very hard; tough
hard c
The "c" sound in "cat" and "cabin" as distinct from the soft c in "cent", "center" and "circuit"
hard case
A tough person

Because he is in the police force, Andy is a hard case.

hard case
An amusing, funny, witty, or possibly strange person. May be used as a term of endearment
hard cheese
Expressed to someone suffering misfortune
hard cider
an alcoholic beverage formed by fermenting cider (apple juice). Unless specified as hard cider, in the US cider is assumed to refer to non-alcoholic sweet cider
hard code
To build absolute and unchangeable strings into a program such that they can only be changed by modifying the source code and recompiling
hard code
To insert an unchangeable program into a device; to hard wire
hard copy
A printed copy of a digital document, as opposed to a copy in electronic form
hard count
When the quarterback attempts to draw the defense offside through a deceptive snap count sequence, sometimes accompanied by subtle body movements which simulate the initiation of the play

Jones is good at drawing a defense offside with his hard count.

hard disc
Alternative spelling of hard disk
hard disc drive
Alternative spelling of hard disk drive
hard disk
One of a series of parallel magnetic recording disks in a drive unit, used for the recording and retrieval of digital information; used especially in personal computers
hard disk
The unit itself, and all the disks within it
hard disk drive
pedantic form of hard drive or hard disk ; a fixed disc drive containing rigid discs
hard disk drives
plural form of hard disk drive
hard disks
plural form of hard disk
hard done by
used, cheated, dejected

King should feel a bit hard done by after being replaced in the team.

hard drive
A device used for storing large amounts of data for a computer that persist while the computer is turned off
hard drives
plural form of hard drive
hard drop
A manual downward motion of a piece that makes it land immediately (that is, within only one frame) and is possible in multiple versions of the video game Tetris
hard drops
plural form of hard drop
hard feelings
Resentment, anger

The eviction itself went relatively smoothly, but the hard feelings it generated resound deep inside Israeli army barracks.

hard freeze
A freeze sufficiently long and severe to destroy seasonal vegetation and lead to ice formation in standing water and hard ground. Three degrees C. below freezing is considered a threshold in the US
hard freezes
plural form of hard freeze
hard g
: The "g" sound in "get", "log" and "give" as distinct from the soft g in "gem", "giraffe", "lodge" and "generation"
hard gainer
: A person who has difficulty gaining weight either through diet or exercise
hard hat
A helmet, usually made from rigid plastic, used on construction sites to protect the head from falling objects
hard hats
plural form of hard hat
hard head
A crooked organiser of a two-up game, who would cheat players out of their money. (Reference: Sidney J. Baker, The Australian Language, second edition, 1966, chapter XI section 3, page 243.)
hard hit
In severe difficulties
hard hit
Severely affected by a problem
hard landscaping
A type of landscaping which prominently uses hard materials, like stone and metals, rather then 'soft' soil and planting
hard lemonade
an alcopop resembling lemonade
hard line
A firm stance or policy on which one will not compromise
hard lines
Expressed to someone suffering misfortune
hard luck
Expressed to someone suffering misfortune
hard maple
The sugar maple, Acer saccharum
hard matte
With the top and bottom of the film frame masked off in camera, as opposed to soft matte
hard money
Money backed by specie and easily convertible into foreign currencies
hard mutation
A type of pronunciation change required when speaking certain Celtic languages
hard news
Factual reportage of events which are socially or politically significant and of a serious nature, as opposed to the reporting of entertaining, humorous, or gossipy accounts of relatively inconsequential events

Ed Bradley, who died yesterday of leukemia at age 65, . . . covered hard news and soft features with equal commitment, grace and skill, and many of his stories and interviews were impossible to forget.

hard of hearing
Having difficulty hearing; somewhat deaf

Speak loudly, because Grandpa is somewhat hard of hearing.

hard palate
A thin horizontal bony plate of the skull, located in the roof of the mouth
hard palates
plural form of hard palate
hard pill to swallow
Something that is hard to accept

That my own son could have done something so horrible is a hard pill to swallow.

hard put
To be in a situation that is difficult to resolve

I know what it means, but would be hard put to define it.

hard redirect
An automatic redirect

I'd prefer to use a hard redirect so that people don't even notice we've reorganised the site.

hard rock
A rock music genre, typically with heavy use of electric guitars, bass guitar and drums
hard science
The natural and physical sciences that use the scientific method and experiments to test theories. Examples include mathematics, biology, physics, chemistry and geology
hard sciences
plural form of hard science
hard sell
A sales transaction which is challenging for the sales person to make; any act or object of persuasion which is challenging

Mr. Ignatieff's predecessor, Stéphane Dion, was a hard sell on the fundraising circuit, but so far, the new leader has proven to be a draw.

hard sell
A sales technique of pressuring the potential buyer to agree to a purchase

The Lockheed Corporation said today that it would reduce the price of its F-16 fighter plane, underscoring a new, aggressive posture. . . . It's the old hard sell, which is necessitated by the market conditions both here and overseas, Mr. Dane said.

hard shoulder
A verge to the side of a highway, which should be used only in case of an emergency (especially on a motorway)
hard skill
A technical skill, not one that is interpersonal
hard sledding
Difficulties, generally; a rough time

How are you, Mr. Wolfe. I wish to God you did. If there was anybody owed me anything I'd be with him like a saddle on a horse..

hard space
non-breaking space
hard start
An explosion in a rocket engine during startup, usually due to the presence of too much propellant prior to ignition
hard time
Difficulties; a difficult time; trouble
hard to come by
Difficult to find
hard up
Lacking money, impecunious, in financial difficulties
hard water
water with a high concentration of dissolved minerals, especially calcium, making it difficult to lather with soap
hard work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
hard yakka
hard work
hard-and-fast
Strictly maintained (as of rules)

to stick to hard-and-fast rules.

hard-ass
tough, uncompromising and inflexible
hard-ass
A tough and combative person

Hopefully you don't take such a hard-ass approach as this.

hard-assed
Of a person who has a very difficult personality; a perfectionist
hard-bill
A bird species which has a hard, strong bill, to feed (mainly) on seeds and/or nuts

As the ultimate hard-bills, woodpeckers even use their steel-hard bill to drill homes in solid trees.

hard-bitten
callous and toughened by experience
hard-boiled
callous and unsentimental
hard-boiled
cooked to a solid consistency
hard-code
Alternative spelling of hard code
hard-hitting
Aggressively vigorous or forceful
hard-liner
A person who takes a firm, uncompromising position on some policy
hard-nosed
hardheaded
hard-nosed
guided by practical experience and observation rather than by theory
hard-on
erection of the penis
hard-pressed
Barely able

Although they are still available, I think we would be hard-pressed to find one on short notice.

hard-pressed
Experiencing financial difficulty or difficulty in surviving

The earthquake left the residents hard-pressed.

hard-sell
Alternative spelling of hard sell
hard-shell
Refusing to compromise; confirmed or deep-rooted
hard-shell
Having a rigid shell
hard-wire
To make a pattern of behaviour automatic
hard-wire
To connect components by means of permanent electrical wires
hard-wire
To implement a feature in hardware rather than in software so that it cannot easily be changed
hard-won
Having been obtained with effort, despite difficulty and hardship
hard-hearted
lacking pity or sympathy
hard court
an area for playing tennis which has a hard surface, not grass
hard to believe
difficult to believe or imagine
hard work
difficult work, labor that requires a lot of effort
hard copy
(Antika) In information handling, a hard copy is a permanent reproduction, or copy, in the form of a physical object, of any media suitable for direct use by a person (in particular paper), of displayed or transmitted data. Examples of hard copy include teleprinter pages, continuous printed tapes, computer printouts, and radio photo prints
hard on someone's heels
(deyim) If you are hard on someone's heels, you are close to them and trying to catch or overtake them. ('Hot on someone's heels' is also used.)
hard on the heels
(deyim) If something comes hard on the heels of something else, it happens very soon after it

A film contract came hard on the heels of the success of their first album.

harder
Comparative form of hard: more hard

Steel is harder than copper so we use steel tools to cut copper pipes.

hardly
Harshly, severely

I can't really deal hardly with people.

hardly
With difficulty

He made his way hardly through the enemies to the castle.

hardly
Not really

I think the Beatles are a really overrated band. ― Hardly!.

hardly
Firmly, vigorously, with strength or exertion

Let him hardly be possest with an honest curiositie to search out the nature and causes of all things .

hardly
Barely, only just, almost not

It is hardly possible he could lose the election.

hardness
The quality of being hard
hardly
{a} with difficulty, cruelty, fatigue
Hard work
moil
Harding
An English and Irish surname, originally a patronymic from Hard
Harding
The 29th President of the United States (1921-1923), who made several misguided appointments that led to a corrupt administration. He died in office
Harding
{i} male first name; family name; Warren Gamaliel Harding (1865-1923), 29th president of the United States (1921-23)
Hardness
obduredness
Hardness
obdureness
hard candy
candy that is brittle; "you can break a tooth on that hard candy
hard candy
hard sugary sweet that is dissolved in the mouth by sucking
hard copy
A physical document, usually text on paper While additions to The Electronic Commerce Dictionary appear as soft copy in this Web page the original book is available only in hard copy (Return to home page for more book information )
hard copy
printed information on paper
hard copy
text that is typed or printed on paper; "he ran off a hard copy of the report
hard copy
Usually hard copy means paper, but presumably can mean any printed computer output, such as microfilm
hard copy
Written or printed output of an AAC system
hard copy
Printout of information stored on a computer
hard copy
printed on paper or other permanent media
hard copy
A printed document or copy of an image that's stored on computer
hard copy
A permanent form of computer system output?for example, information printed onto paper or film Contrasts with soft copy (pg 147)
hard copy
Usually paper copy which does not require magnification or a computer in order to be read
hard copy
The paper version of a document, as opposed to the version on disk or tape
hard copy
output of a computer printer as compared to digital data on a disk
hard copy
information that comes in printed form, printout
hard copy
(1) Recorded information copied from a computer onto paper or some other durable surface, such as microfilm To be distinguished from a temporary image on a display screen and from the electronic information on a magnetic tape or disk(ette) or in the computer's main memory See also OUTPUT RECORDS
hard copy
A printed copy of some data
hard copy
text that is typed or printed on paper; "he ran off a hard copy of the report"
hard copy
A printout on paper
hard copy
Hard copy is a printed paper copy of output in readable form It is also a transparency film or photograph of an image displayed on the monitor
hard copy
A printed version of a document, as opposed to the data in the computer
hard copy
A printed copy of a file, message, or graphic of the visual display on the screen of a computer monitor
hard copy
The original document of a transaction, such as sales drafts, credit slips, etc
hard copy
A hard copy of a document is a printed version of it, rather than a version that is stored on a computer. eight pages of hard copy. A printed copy, especially of the output of a computer or word processor. information from a computer that is printed out onto paper, or the printed papers themselves
hard copy
A printout of a computer file; a printed version of anything
hard copy
Output printed on paper
hard copy
The printed version of any document created using a computer programme, such as a Word-processor We used to refer to these as papers, pamphlets and books
hard copy
A print out of the manuscript Imprint- The name of the publishing company on the title page
hard copy
Printed images or information See also soft copy
hard copy
An actual printed paper copy of a computer document A soft copy exists only on a computer monitor
hard copy
  In computer graphics and in telecommunications, a permanent reproduction, on any media suitable for direct use by a person, of displayed or transmitted data (188)  Note 1: Examples of hard copy include teletypewriter pages, continuous printed tapes, facsimile pages, computer printouts, and radiophoto prints   Note 2: Magnetic tapes, diskettes, and nonprinted punched paper tapes are not hard copy
hard core
{i} group of people who are ardently committed to a particular idea or goal; unyielding or uncompromising part of a group; militant faction
hard core
Hard core consists of pieces of broken stone that are used as a base on which to build roads. a the small group of people that are most active within a group or organization
hard core
the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement
hard disk
main drive of a computer, disk drive which reads and writes to a hard magnetic disk (Computers)
hard disk
A disk drive which contains one or more disks (which are hard platters rather than floppy disks) permanently sealed in it Hard disks are noted for their speed and high capacity
hard disk
The main device that a computer uses to store information Hard disks are rigid aluminum or glass disks about 3 5" in diameter in a personal computer, and smaller in a laptop They are coated with ferromagnetic material and rotate around a central axle Data is transferred magnetically by a read/write head A hard disk drive for a personal computer may contain as many as eight hard disks, rotating around the same axle Most hard disks are permanently connected to the drive, but there are removable hard disks Hard disk access time (the amount of time it takes to retrieve data) is measured in milliseconds
hard disk
A mass storage medium for computers that is typically available as a fixed disk (such as the disks used in the system units of personal computers or in drives that are external to a personal computer) or a removable cartridge
hard disk
A magnetically coated disk substrate that spins inside a disk drive and is used as the storage medium for digital data
hard disk
magnetic storage device consisting of 1 to 4 metal platters which are sealed inside a case Usually installed inside the computer's case, though there are removable and cartridge types
hard disk
a rigid magnetic disk mounted permanently in a drive unit
hard disk
A magnetic disk storage device used on larger microcomputers Hard disks are similar to the disk storage on mainframes, and are permanently installed in the micro
Türkçe - İngilizce

hard teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hard disk
(Bilgisayar) hard drive
hard disk
hard disk
harder
daha zor
hard