çalışkan

listen to the pronunciation of çalışkan
Türkçe - İngilizce
hardworking

The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities. - Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir.

Tom is more hardworking than any other student in his class. - Tom sınıftaki herhangi bir öğrenciden daha çalışkandır.

industrious

He is an industrious man. - O çalışkan bir adamdır.

You cannot succeed without being industrious. - Çalışkan olmadan başarılı olamazsın.

assiduous
diligent

You are all diligent. - Hepiniz çalışkansınız.

He is the more diligent of the two. - O ikisinden daha çalışkan olanıdır.

strenuous
hard-working, diligent, studious, industrious, sedulous
arduous
laboured [Brit.]
energetic
laborious
earnest

She is an earnest student. - O çalışkan bir öğrenci.

studious

No other boy in our class is more studious than Jack. - Bizim sınıfta başka hiçbir çocuk Jack'ten daha çalışkan değil.

full of action
hardworking, industrious
active
labored
sedulous
(Argo) conch
conscientious
valve
hard-working

I think Tom is hard-working. - Sanırım Tom çalışkan.

Bush put together a hard-working team. - Bush çalışkan bir ekip kurdu.

studies
{s} laboured
çalışkan kimse
demon for work
yiğit ve çalışkan
like a Trojan
Türkçe - Türkçe
Gayretli, çalışmayı seven, faal
Gayretli, çalışmayı seven, faal: "Bundan başka saygılı, temiz ve çalışkan bir kızdı."- H. E. Adıvar
gayretkeş
yüğrük
hamarat
çalışkan