astern

listen to the pronunciation of astern
İngilizce - Türkçe
gerisinde
kıçında
geriye
kıç tarafında
geminin kıç tarafına gitmek
kıçta (gemi) (Argo)
geminin arka tarafında
arkaya
go astern geri gitmek tornistan etmek
geride
arkada
geride bulunmak
den geriye
z., den. geriye, gerisinde, arkaya, geminin kıçına
(Askeri) geri yol
behind
{e} ardındaki

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

behind
arkaya
behind
geriye

Chris fen dersinde geriye düşme riskinde. - Chris risks falling behind in the science class.

Tom koltuğunda geriye doğru yaslandı ve ellerini başının arkasına koydu. - Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.

behind
geride

Acil internet girişi olan bir çevre yaratmazsak, bizim şirketimizde geride kalacak. - Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

behind
arkada

Beni arkada bırakmayın! - Don't leave me behind!

Arkadaşlarına ayak uydurmadığı için, o sonunda geride kaldı. - Unable to keep up with his friends, he fell behind at last.

behind
arkadan

Tom Mary'ye arkadan sarıldı. - Tom hugged Mary from behind.

Arabama arkadan çarpıldığı zaman boynum kırıldı. - My neck snapped when my car was hit from behind.

behind
gerisinde

Belirlenmiş sürenin on dakika gerisindesin. - You are ten minutes behind the appointed time.

Bu, programın gerisinde. - It's behind schedule.

behind
(İnşaat) arkasında

Evin arkasında büyük bir bahçe vardı. - There was a large garden behind the house.

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

astern fueling
(Askeri) PUPADAN YAKIT İKMALİ: Denizde, yakıtı alan geminin yakıt gemisinin kıç tarafında aldığı mevkiyi korurken yapılan yakıt ikmali
behind
{i} kıç (Argo)
behind
in gerisinde
behind
geç

Otobüs on dakika geç kaldı. - The bus arrived ten minutes behind time.

Tren bugün on dakika geç kaldı. - The train is ten minutes behind today.

behind
dili kıç
behind
borca batmış
behind
be behind the times geri kafalı olmak
behind
zamana ayak uyduramamak
behind
behindhand z
behind
{e} ardından

Güneş bulutların ardından çıktı bile. - Even the sun popped out from behind the clouds.

Güneş bulutların ardından çıktı. - The sun came out from behind the clouds.

behind
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

drop astern
(Fiili Deyim ) (gemi) geride kalmak
fall astern
geride kalmak
fallen astern
geride kalan
go astern
(Fiili Deyim ) geri gitmek
leave astern
geride bırakmak
line astern
(Askeri) KOL DÜZENİ, BİRERLE KOL DÜZENİ: Bak. "trail formation"
İngilizce - İngilizce
behind
Beyond the stern when viewed from aboard
{a} in the hinder part of a ship, behind
behind the vessel; in the direction of the stern
Toward the stern of a vessel, or behind the boat
The direction toward or beyond the stern
Behind a ship; in the rear
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide"
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed"
In or at the hinder part of a ship; toward the hinder part, or stern; backward; as, to go astern
Toward the back of a ship
at or near or toward the stern of a ship or tail of an airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square sails sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the captain looked astern to see what the fuss was about"
Signifying position, in the rear of or abaft the stern; as regards motion, the opposite of going ahead; backwards
Behind or backwards
(Nautical, Aeronautics) toward the back, toward the rear; backwards
Toward the rear of the boat
At any point behind the boat, backward
In back of the boat, opposite of ahead
Something that is astern is at the back of a ship or behind the back part. in or at the back of a ship
A backward direction in the line of a vessel's fore and aft line; behind If a vessel moves backwards it is said to move astern; opposite to ahead
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide" stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
Behind the ship, beyond the stern
Toward the stern An object that is aft of a boat is said to be astern of the boat
In the direction of, or behind, the stern
Abaft or beyond the ship's stern
At or to the stern of a vessel
Behind the boat
astern of
behind
go astern
travel backwards
astern