geri çekilmek

listen to the pronunciation of geri çekilmek
Türkçe - İngilizce
withdraw
recede
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

regress
beat a retreat
blench
stand back
recoil
retire
1. to withdraw, move backward, recede, retreat (from). 2. to give up, relinquish, desist from
disengage
set back
fall back
retract
step back
shrink back
a) to recede, to fall back b) to retire, to withdraw
flinch
yield
(Sanat) withdraw (from)
(deyim) back off
back away

The predator would back away from it.

to retreat
lose ground
geri çekilme
{i} retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

A tactical retreat is sometimes interpreted as cowardice. - Bazen taktiksel bir geri çekilme, korkaklık olarak yorumlanır.

geri çekilme
regress
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekilme
recede
geri çekilme
backing
geri çekilme
withdrawal

The agreement was conditioned on the withdrawal of troops. - Anlaşma, birliklerin geri çekilmesi şartına bağlıydı.

geri çekilme
{i} flight
geri çekilme
reflux
geri çek
retract

Tom didn't retract his statement. - Tom ifadesini geri çekmedi.

The cat retracted its claws. - Kedi, pençelerini geri çekti.

geri çekilme
regression
geri çekilme
recession
geri çekilme
disengagement
geri çekilme
{i} retirement
geri çekilme
(Hukuk) retreat, withdrawal
geri çekilme
withdrawing
geri çekilme
recoil
geri çekilme
departure
geri çekilme
pullback
Türkçe - Türkçe
töskürmek
Geri çekilme
(Osmanlı Dönemi) İNDİFA
Geri çekilme
(Hukuk) RİCAT
geri çekilmek