geri tepme

listen to the pronunciation of geri tepme
Türkçe - İngilizce
kickback
kick back
backlash
resilience
backfire, recoil, resilience
kick
repercussion
jump
back fire
reverse
recoil

The recoil reduces the weapon's accuracy. - Geri tepme, silahın hassasiyetini azaltır.

return
reaction
repulsion
rebound
back pressure
repulse
(Avcılık) recall
{i} backfire

I heard a car backfire. - Bir araba geri tepmesi duydum.

carom
backstroke
spring
geri tepmek
backfire
geri tepmek
kick back
geri tepmek
backlash
geritepme
(Pisikoloji, Ruhbilim) backlash
geritepme
(Bilgisayar) repulsion
geri tep
{f} boomerang
geri tep
{f} backfire

Tom thinks the plan may backfire. - Tom planın geri tepebileceğini düşünüyor.

I heard a car backfire. - Bir araba geri tepmesi duydum.

geri tep
{f} backlash
geri tepmek
rebound
geritepme
recoil
alev geri tepme tutucu
flashback arrester
geri tepmek
kick
geri tepmek
back fire
geri tepmek
1. (for a gun) to recoil, kick. 2. (for a scheme, plan, etc.) to backfire, recoil, boomerang
geri tepmek
{f} boomerang
geri tepmek
recoil on
geri tepmek
{f} recoil
geri tepmek
to kick back, to backfire, to recoil
hareketli geri tepme
(Askeri) sliding recoil
Türkçe - Türkçe
Merminin atılışı sırasında namlu içinde gazların geriye doğru sıkıştırmasından ileri gelen hareket
geri tepme