find

listen to the pronunciation of find
İngilizce - Türkçe
bulmak

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding his office was easy.

{i} bulma

Onun ofisini bulmak kolaydı. - It was easy to find his office.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

{i} buluş

Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır. - The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out.

{i} bulunan şey
{i} keşif

O eski kitap gerçek bir keşiftir. - That old book is a real find.

rast gelmek
çıkarmak
{i} bulgu

Çoğu bilim adamı, onun bulgusunun birazını düşünür. - Most scientists think little of his finding.

Benim bulgularım durumun böyle olmadığını gösteriyor. - My findings suggest that that is not the case.

tapmak
{f} bul

Ann, bir iş bulamıyor. - Ann can't find a job.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

{f} geçindirmek
{f} sağlamak
kendini göstermek
{f} keşfetmek
{f} (found) bulmak, keşfetmek
{f} rastlamak
arayıp bulmak
{f} bakmak

Nagoya çevresinde birinin yolunu bulması çok basittir. Tek yapmanız gereken işaretlere bakmak. - Finding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.

Fadıl'ın, çocuklarına bakmak için bir iş bulması gerekiyordu. - Fadil needed to find a job to support his children.

tedarik etmek
{f} karara varmak
sonuç

Sonuçta herkesin öğreneceğini sen her zaman biliyordun. - You've always known that eventually everyone would find out.

Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü. - Eventually it was possible to find a really satisfactory solution.

netice
karar
anlamak

Onun ne söylediğini anlamakta zorlanıyorum. - I find it difficult to understand what he is saying.

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

aramak

Mutluluğu aramak seni sadece mutsuz eder. - Trying to find happiness only makes you unhappy.

Biz mutluluk aramak için dünyadayız, onu bulmak için değil. - We're on earth to look for happiness, not to find it.

eline geçmek
(Bilgisayar) fınd
buluntu
aratı
aratm
bulunuz
arat
buluyor
keşedilmek
find out
keşfetmek
find out
anlamak
find out
öğrenmek

Toplantımızın nerede olacağını öğrenmek istiyorum. - I'd like to find out where our meeting will be.

Hâlâ Tom hakkında öğrenmek zorundayım. - I still have to find out about Tom.

find out
ortaya çıkarmak
found
kurmak

Henüz çadırımızı kurmak için iyi bir yer bulmadık. - I haven't found a good place to pitch our tent yet.

finding
bulgu

Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim. - I asked Tom to confirm my findings.

Bu önemli bir bulgudur. - This is a significant finding.

find out
(Fiili Deyim ) 1- keşfetmek 2- ortaya çıkarmak 3- çözmek 4- anlamak , öğrenmek 5-farkına varmak , sezmek
find out
bulup çıkarmak
find somebody out
suçüstü yakalamak
find one's feet
Yeni bir duruma/koşullara alışmak
find a way
çaresine bakmak
find fault
(with) kusur bulmak
find fault with
-e kusur bulmak
find out
çözmek
find out
anla

Tom on üç yaşına kadar evlat edinildiğini anlamadı. - Tom didn't find out he had been adopted until he was thirteen.

Sanırım Tom sonunda Mary'nin onun arkasından konuştuğunu anlayacak. - I imagine that Tom will eventually find out that Mary has been talking behind his back.

find a job
iş bulmak
find a job
işe girmek
find a solution
çözüme ulaşmak
find a solution
çözüme ulaştırmak
find a way
yolunu bulmak
find a way
formül bulmak
find a way out
yolunu bulmak
find a way to
formül bulmak
find all
(Bilgisayar) tümünü bul
find answer
yanıt bulmak
find by chance
karşılaşmak
find by chance
rastgelmek
find contact
(Bilgisayar) kişi bul
find difficult
gücümsemek
find entry
(Bilgisayar) girdiyi bul
find fault
hata bulmak
find file
(Bilgisayar) bul dosya
find files
(Bilgisayar) dosyaları bulur
find files
(Bilgisayar) dosyaları bul
find first
(Bilgisayar) birinciyi bul
find first
(Bilgisayar) ilkini bul
find in
(Bilgisayar) aranacak konum
find in
(Bilgisayar) aranan konum
find in field
(Bilgisayar) alanda bul
find names
(Bilgisayar) adları bul
find no way out
çaresiz kalmak
find odd
yadırgamak
find original
(Bilgisayar) özgününü bul
find out how the land lies
(deyim) işin iç yüzünü öğrenmek
find out how the land lies
(deyim) aslını astarını öğrenmek
find out the subject
konuyu öğrenmek
find out the truths
gerçekleri ortaya çıkarmak
find peace
huzuru bulmak
find people
(Bilgisayar) kişileri bul
find people
(Bilgisayar) kişi bul
find place
yer bulmak
find results
(Bilgisayar) sonuçları bul
find someone
(Bilgisayar) birini bul
find strange
yabansımak
find what
(Bilgisayar) ne bulunsun
find approval
rağbet görmek
find bail
kefil bulmak
find fault with
kusur bul
find fault with
tenkit etmek
find fault with
özür bulmak
find fault with
kusur bulmak
find favour
rağbet görmek
find guilty
suçlu bulmak
find one's feet
özünü geçindirecek hale gelmek
find oneself
özüne gelmek
find a compromise
Uzlaşı yolu bulmak
find a solution
bir çözüm bulmak
find a way
bir yol bulmak
find a way out
Bir çıkış yolu bulmak
find and replace
bul ve değiştir
find common ground
ortak zemin bulmak
find excuse
bahane bulmak
find fault with
(deyim) Kusur bulmak, kusur aramak

She's always finding fault with the way he works.

find for
bulmak
find my feet
Ayaklarım bulmak
find out about
hakkında bilgi
find so.'s match
bulmak o kadar. 'maç var
find somebody guilty
birisini suçlu bulmak. example: Court found him guilty
find text string
metin dizesi bulmak
find the way
yol bulmak
find time
Zaman bulmak
Find out if he came
Gelip gelmediğini öğren
find a clue
ipucu yakalamak
find a clue
ipucu bulmak
find a friend
arkadaş bulmak
find a fund
fon bulmak
find a hubby
koca bulmak
find a map
(Bilgisayar) bir eşlem bul
find a printer
(Bilgisayar) yazıcı bul
find a remedy
derman bulmak
find a remedy
çare bulmak
find a solution
çaresine bakmak
find a suitable opportunity
punduna getirmek
find a true bill
iddiayı haklı bulmak
find a vent
hırsını almak
find a way
çare bulmak
find a way
yol bulmak
find a way out
çözüm bulmak
find account
(Bilgisayar) hesap bul
find adequate
yeterli bulmak
find adequate
yeterli görmek
find all files
(Bilgisayar) bulunacak dosyalar
find all files
(Bilgisayar) tüm dosyaları bul
find all names
(Bilgisayar) tüm adları bul
find and fix enemy
(Askeri) Düşmanı bulup tesbit etmek
find and fix enemy
(Askeri) düşmanı bulup tespit etmek
find bearings
(deyim) find one's bearings yeni bir duruma yere uyum sağlamak,bulunduğu yeri saptamak
find by name
(Bilgisayar) ada göre bul
find by owner
(Bilgisayar) sahibiyle ara
find chance
imkan bulmak
find computer
(Bilgisayar) bilgisayar bul
find computer
(Bilgisayar) bul bilgisayar
find computers
(Bilgisayar) bilgisayarları bulur
find computers
(Bilgisayar) bilgisayar bul
find consolation
teselli bulmak
find direction
yön bulmak
find employment
iş bulmak
find enough
yeterli görmek
find enough
yeterli bulmak
find evidence
kanıt bulmak
find fame
ünü yakalamak
find fame
üne kavuşmak
find fast
(Bilgisayar) hızlı bul
find fault
kusur bulmak
find favor in smb.'s sight
gözüne girmek
find favour in somebody's eyes
gözüne girmek
find font
(Bilgisayar) yazı tipi bul
find format
(Bilgisayar) biçim bul
find frame
(Bilgisayar) çerçeve bul
find guilty
suçlu görmek
find guilty
suçlu çıkarmak
find in
(Fiili Deyim ) vermek , sağlamak
find in html
(Bilgisayar) html'de bul
find in web
(Bilgisayar) web'de bul
find instance
(Bilgisayar) örnek bul
find item
(Bilgisayar) öğe bul
find logical
aklına yatmak
find message
(Bilgisayar) ileti bul
find my domain
(Bilgisayar) etki alanımı bul
find next
sonrakini bul
find no quarter
bağışlanmamak
find not guilty
suçsuz bulmak
find now
şimdi bul
find o.s. tête
à-tête kendini (biriyle) baş başa bulmak
find one's account in
masrafını çıkarmak
find one's bearings
yolunu bulmak
find one's legs
ayağa kalkabilmek
find one's legs
toparlamak
find one's sealegs
deniz tutmamak
find oneself in
(deyim) kendi kendine bulmak
find oneself in
(deyim) kendi başına bulmak
find oneself in
(deyim) kendisi sağlamak
find opportunity
imkan bulmak
find options
(Bilgisayar) bulma seçenekleri
find prev
(Bilgisayar) öncekini bul
find previous
(Bilgisayar) öncekini bul
find printer
(Bilgisayar) yazıcı bul
find record
(Bilgisayar) kayıt bul
find replace object name wizard
Nesne Adı Bul Değiştir Sihirbazı
find routers
(Bilgisayar) yönlendiricileri bul
find routers
(Bilgisayar) yönelticileri bul
find s.o./s.t. strange
biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. O benim tuhafıma gidiyor
find s.t. sympathetic
bir şey birinin hoşuna gitmek: She didn't find his ways sympathetic. Onun davranışları hoşuna gitmedi
find solace in
teselli bulmak
find somehow
bulup buluşturmak
find strange
garipsemek
find strange
yadırgamak
find strange
tuhafına gitmek
find style
(Bilgisayar) biçem bul
find style
(Bilgisayar) stil bul
find tabs
(Bilgisayar) sekmeleri bul
find the means
çare bulmak
find the net
(Spor) topu ağlara göndermek
find the net
(Spor) topu filelerle buluşturmak
find the right thing to do
doğruyu bulmak
find true love
gerçek aşkı bulmak
find unjust
haksız bulmak
find user
(Bilgisayar) kullanıcı bul
find vent
hırsını almak
find voice in
ifade edilmek
find voice in
dile getirilmek
find voice in
-de dile gelmek
find wanting
(Fiili Deyim ) beklendiği gibi çıkmamak , kusurlu bulmak
find what
aranan
find whole world only
sadece tam sözcükleri bul
found
inşa etmek
Türkçe - Türkçe
Dağ burnu
FİND
(Osmanlı Dönemi) Dağ burnu
İngilizce - İngilizce
To determine or judge

The jury finds for the defendant.

Anything that is found (usually valuable), as objects on an archeological site or a person with talent
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
To encounter, to discover

I found my car keys -- they were under the couch.

The act of finding
To decide that, to form the opinion that

I find your argument unsatisfactory.

To point out

He kept finding faults with my work.

{v} to discover, meet with, get, allow, feel, learn
You can use find to express your reaction to someone or something. We're sure you'll find it exciting! I find it ludicrous that nothing has been done to protect passengers from fire But you'd find him a good worker if you showed him what to do
To discover by sounding; as, to find bottom
If you find someone or something, you see them or learn where they are. The police also found a pistol I wonder if you could find me a deck of cards?
A database feature used to search for records that match search criteria in certain fields
find files
If you find the time or money to do something, you succeed in making or obtaining enough time or money to do it. I was just finding more time to write music My sister helped me find the money for a private operation
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"; "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
To come upon by seeking; as, to find something lost
obtain through effort or management; "She found the time and energy to take care of her aging parents"; "We found the money to send our sons to college"
Any portable object or artefact which is recovered from an archæological site What we actually find is only a sample of a sample: It is a subset of what we recover, which is A subset of what we recognise A subset of what we find A subset of what survives A subset of what was buried A subset of what existed Finds and remains are interpreted by: Their function: what was it for? who used it? when was it used? Their environment: where was it used – in special environments, situations? when was it used – seasonally? Their social role: how was it used within the society?
If something is found in a particular place or thing, it exists in that place. Fibre is found in cereal foods, beans, fruit and vegetables
a productive insight
If you find that something is the case, you become aware of it or realize that it is the case. The two biologists found, to their surprise, that both groups of birds survived equally well At my age I would find it hard to get another job We find her evidence to be based on a degree of oversensitivity I've never found my diet a problem
A feature used to search for records that match search criteria in certain fields Can also be used by right clicking on Start and the Find This will assist you in locating files
to find fault with: see fault to find one's feet: see foot
A command that tells a system to search for a specified word or phrase
accept and make use of one's personality, abilities, and situation; "My son went to Berkeley to find himself"
^str -- a flagsearch the dictionary for the word specified by the counted string
discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint"
A useful feature of Windows 95 that will search any disk drive-on your PC or, of you are on a network, on any other PC on that network --- for a particular file
Anything that is found, especially by good fortune
To meet with, or light upon, accidentally; to gain the first sight or knowledge of, as of something new, or unknown; hence, to fall in with, as a person
succeed in reaching; arrive at; "The arrrow found its mark"
{i} something worthwhile which has been attained; discovery; procedure used to locate files in a computer system
Notice the Find box at the bottom of the screen If you want to search for every occurrence of a particular word (or phrase of up to 10 words) in the Dictionary, type it in the Find box The target word or phrase will be highlighted in the right frame You can look at your various hits by clicking on the left (back) or right (forward) arrows on the button bar (Note: If the Find box doesn't appear at the bottom of the screen, go to Book and then Search Panel on the menu bar Highlight Search Panel to toggle Find on and off ) Common words are not searchable If you attempt to Find one, you will get a message telling you that the word is on the Stop List, which is a list of words not tracked by the search engine
decide on and make a declaration about; "find someone guilty"
If you find something that you need or want, you succeed in achieving or obtaining it. So far they have not found a way to fight the virus He has to apply for a permit and we have to find him a job Does this mean that they haven't found a place for him?
Indicates that the meteorite in question was found without having observed its entry as a meteor
To gain, as the object of desire or effort; as, to find leisure; to find means
A dialog which lets you search for particular words, phrases, or formatting
make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The story is false, so far as I can discover"
Anything found; a discovery of anything valuable; especially, a deposit, discovered by archæologists, of objects of prehistoric or unknown origin
To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of indictment) against an accused person
If you find someone or something in a particular situation, they are in that situation when you see them or come into contact with them. They found her walking alone and depressed on the beach She returned to her east London home to find her back door forced open Thrushes are a protected species so you will not find them on any menu
To attain to; to arrive at; to acquire
If you find yourself doing something, you are doing it without deciding or intending to do it. It's not the first time that you've found yourself in this situation I found myself having more fun than I had had in years It all seemed so far away from here that he found himself quite unable to take it in
To provide for; to supply; to furnish; as, to find food for workemen; he finds his nephew in money
Part of a browser that allows a keyword search of a particular document being viewed (Look for it under the Edit menu)
Proximity: rank 1 word line sentence paragraph page Word Forms: Exact Some Most
If you find your way somewhere, you successfully get there by choosing the right way to go. After a while I pulled myself to my feet and found my way to the street
To determine an issue of fact, and to declare such a determination to a court; as, the jury find for the plaintiff
Searches the HashDictionary for a value matching the given item
This is a general term that may variously be interpreted as calculate, measure, or determine something
Use Find to define a single- or multiple-condition query to run against the docbase Selecting Find displays the Find dialog box
An operating system command that searches particular directories for files with specific attributes
To learn by experience or trial; to perceive; to experience; to discover by the intellect or the feelings; to detect; to feel
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document Can be invoked by the keyboard command, Ctrl+F
If you describe someone or something that has been discovered as a find, you mean that they are valuable, interesting, good, or useful. Another of his lucky finds was a pair of candle-holders His discovery was hailed as the botanical find of the century. see also finding, found
If you find a feeling such as pleasure or comfort in a particular thing or activity, you experience the feeling mentioned as a result of this thing or activity. How could anyone find pleasure in hunting and killing this beautiful creature? I was too tired and frightened to find comfort in that familiar promise
This is a feature under the Edit button on the browser When clicked on, the browser will look for the desired word(s) within the current document Most browsers offer a "find words in the page" feature
To discover by study or experiment direct to an object or end; as, water is found to be a compound substance
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!"
make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary particle"
get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
the act of discovering something
perceive oneself to be in a certain condition or place; "I found myself in a difficult situation"; "When he woke up, he found himself in a hospital room"
If something finds its way somewhere, it comes to that place, especially by chance. It is one of the very few Michelangelos that have found their way out of Italy
Clicking on the Find button brings up a dialogue box which allows you to type in a keyword Pressing Enter (or clicking Find) tells your browser to search the page you're viewing for any references to that word
a meteorite that was not seen to fall but was found and recognized subsequently
When a court or jury decides that a person on trial is guilty or innocent, you say that the person has been found guilty or not guilty. She was found guilty of manslaughter and put on probation for two years When they found us guilty, I just went blank
find a friendly bush
To urinate or defecate or to seek relative privacy for that purpose; to relieve oneself, particularly outdoors
find fault
(followed by with) To criticize (something) excessively

My supervisor always finds fault with my work.

find fault
To criticize excessively

No matter what I do, he always finds fault.

find one's feet
To grow in confidence in a new situation as one gains experience

If you ask for help when you need it, you will soon find your feet.

find out
To discover, as by asking or exploring

I don't know who was the twenty-first president of the United States, but it should be very easy to find out.

find one's feet
Become used to a new situation or experience
find out
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
find out
trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He was caught out"; "She was found out when she tried to cash the stolen checks
find out
trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He was caught out"; "She was found out when she tried to cash the stolen checks"
find out
If you find something out, you learn something that you did not already know, especially by making a deliberate effort to do so. It makes you want to watch the next episode to find out what's going to happen I was relieved to find out that my problems were due to a genuine disorder Yesterday, the men's families held a news conference in their campaign to find out the truth As soon as we found this out, we closed the ward = discover
find out
after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize"
find out
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
find out about
if you find out about something, you discover a fact or information that you did not know before, often because someone was keeping it secret.Jonathan didn't find out about the missing money until the police wrote to him
find your feet
(deyim) Become familiar with and confident in a new situation: "Did it take you long to find your feet when you started your new job?"
find out
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
find out
after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize"
find out
find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
find out
trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He was caught out"; "She was found out when she tried to cash the stolen checks"
find & replace
word processing procedure in which a given section of text is replaced by another
find a niche for oneself
find the job that is right for you, find a place for oneself
find a vent for
locate an outlet for, find a way to release
find an opportunity
seek a chance or opening, happen upon an opportunity
find and replace
word processing procedure in which a given section of text is replaced by another
find fault
blame: harass with constant criticism; "Don't always pick on your little brother"
find fault with
point out flaws or shortcomings, nitpick, criticize unfavorably, express dissatisfaction
find occasion
have the opportunity, get the chance, find the time
find one's feet
become adjusted; become established
find one's level
find one's place in society
find one's match
find the right person to marry; find a worthy opponent
find one's tongue
regain one's ability to respond, retort, respond
find oneself
realize one's potential or dreams
find oneself
accept and make use of one's personality, abilities, and situation; "My son went to Berkeley to find himself
find out
discover, learn about, get information about
find out
If you find someone out, you discover that they have been doing something dishonest. Her face was so grave, I wondered for a moment if she'd found me out
find someone in contempt
punish someone for interfering with court proceedings or refusing to obey a court order
a good man is hard to find
Men who make good husbands or workers are rare
barn find
A valuable item recovered from an undeserving storage, usually in the countryside, where it lay more or less forgotten, especially vintage automobiles (Ferrari, Porsche, etc.)
finding
A self-contained component of assembled jewellery
finding
A formal conclusion by a judge, jury or regulatory agency on issues of fact
finding
The results of research or an investigation
found
Simple past tense and past participle of find
found
To melt
found
To begin building
it is easy to find a stick to beat a dog
If a person is determined to punish someone, they will find a way to do so

For all this, however, poor Tom smarted in the flesh; for though Thwackum had been inhibited to exercise his arm on the foregoing account, yet, as the proverb says, It is easy to find a stick, &c.; So was it easy to find a rod; and, indeed, the not being able to find one was the only thing which could have kept Thwackum any long time from chastising poor Jones.

seek and ye shall find
something can be found if it is looked for
found
{v} to lay a foundation, place, build, settle, fix, establish, cast metals
Found
fond
findable
Capable of being found; discoverable
findable
{s} able to be found
finding
{i} result; discovery, something found; verdict, judgment, sentence (Law)
finding
present participle of find
finding
The result of a judicial examination or inquiry, especially into some matter of fact; a verdict; as, the finding of a jury
finding
the decision of a court on issues of fact or law something that is found; "the findings in the gastrointestinal tract indicate that he died several hours after dinner"; "an area rich in archaelogical findings
finding
that which a journeyman artisan finds or provides for himself; as tools, trimmings, etc
finding
something that is found; "the findings in the gastrointestinal tract indicate that he died several hours after dinner"; "an area rich in archaelogical findings"
finding
Results of research or an investigation
finding
That which is found, come upon, or provided; esp
finding
  A finding is the outcome of a research procedure, literally what was found   It can be represented in visual form (graph or table) or in words
finding
pl
finding
Support; maintenance; that which is provided for one; expence; provision
finding
the decision of a court on issues of fact or law
finding
Legal verdict
finding
a deduction of fact made by the Board based on information obtained during an investigation If no inference is required (because, for example, no one disputes a matter), the matter is a simple fact, not a finding
finding
Functional jewelry parts such as clasp
finding
Someone's findings are the information they get or the conclusions they come to as the result of an investigation or some research. We hope that manufacturers will take note of the findings and improve their products accordingly
finding
1 The decision of a court on issues of fact The decision's purpose is to answer raised by the pleadings or charges It is designed to facilitate review by disclosing the grounds on which the judgment rests Findings of fact are made by a jury in action at law, or, if there is no jury, they are made by the judge
finding
the act of determining the properties of something
finding
Formal conclusion by a judge or regulatory agency on issues of fact Also, a conclusion by a jury regarding a fact
finding
A determination of fact by a judicial officer or jury
finding
The findings of a court are the decisions that it reaches after a trial or an investigation. The government hopes the court will announce its findings before the end of the month
finds
Locates by searching
finds
plural of find
finds
Facility Index System Database
finds
third-person singular of find
finds
The FINDS project is a secured directory environment to support GoC employee PKI certificates and telephone directory info (white page info) in an integrated manner
found
come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department
found
Found is the past tense and past participle of find
found
To take the ffirst steps or measures in erecting or building up; to furnish the materials for beginning; to begin to raise; to originate; as, to found a college; to found a family
found
past of find
found
When a town, important building, or other place is founded by someone or by a group of people, they cause it to be built. The town was founded in 1610. see also founded, founding. Past tense and past participle of find. the past tense and past participle of find
found
{f} establish, institute, create, build; melt and pour into a mold (i.e. metal)
found
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
found
set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
found
to start some type of organization or company
found
food and lodging provided in addition to money; "they worked for $30 and found"
found
To lay the basis of; to set, or place, as on something solid, for support; to ground; to establish upon a basis, literal or figurative; to fix firmly
found
come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department"
found
set up or found; "She set up a literacy program"
found
To form by melting a metal, and pouring it into a mold; to cast
found
{s} discovered

Tom discovered that life on the road wasn't as easy as he thought it would be. - Tom found out that life on the road wasn't as easy as he thought it would be.

I heard that footprints of an abominable snowman have been discovered in the Himalayas. - I heard that footprints of an abominable snowman were found in the Himalayan mountains.

found
A thin, single-cut file for combmakers
found
When an institution, company, or organization is founded by someone or by a group of people, they get it started, often by providing the necessary money. The Independent Labour Party was founded in Bradford on January 13, 1893 He founded the Centre for Journalism Studies at University College Cardiff The business, founded by Dawn and Nigel, suffered financial setbacks. = set up, establish + foundation foun·da·tion the 150th anniversary of the foundation of Kew Gardens. + founding found·ing I have been a member of The Sunday Times Wine Club since its founding in 1973
found
food and lodging provided in addition to money; "they worked for $30 and found" come upon unexpectedly or after searching; "found art"; "the lost-and-found department
found
of Find
find