find files

listen to the pronunciation of find files
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) dosyaları bulur
(Bilgisayar) dosyaları bul
(Bilgisayar) dosya bul
(Bilgisayar) dosya bulur
find
{f} bulmak

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding his office was easy.

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

find
{i} bulma

Christopher Columbus, ün bulmadı. Christopher Columbus'u bulan ündü. - Christopher Columbus did not find fame. It was fame who found Christopher Columbus.

Onun ofisini bulmak kolaydı. - It was easy to find his office.

find
{i} bulunan şey
find
{i} keşif

O eski kitap gerçek bir keşiftir. - That old book is a real find.

find
çıkarmak
find file
(Bilgisayar) bul dosya
find file
(Bilgisayar) dosya bul
find
{i} bulgu

Bu önemli bir bulgudur. - This is a significant finding.

Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim. - I asked Tom to confirm my findings.

find
tapmak
find
buluş

Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır. - The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out.

find
{f} bul

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Ann, bir iş bulamıyor. - Ann can't find a job.

find
kendini göstermek
find
{f} rastlamak
find
{f} bakmak

Fadıl'ın, çocuklarına bakmak için bir iş bulması gerekiyordu. - Fadil needed to find a job to support his children.

Eğer bir şey bulmak istiyorsan, bakmak gibi bir şey yoktur. - There is nothing like looking, if you want to find something.

find
(fiil) bulmak, keşfetmek, rastlamak, sağlamak, geçindirmek, bakmak, karara varmak
find
{f} sağlamak
find
tedarik etmek
find
{f} (found) bulmak, keşfetmek
find
{f} karara varmak
find
{f} keşfetmek
find all files
(Bilgisayar) tüm dosyaları bul
find all files
(Bilgisayar) bulunacak dosyalar
İngilizce - İngilizce
locate
find
find files

  Türkçe nasıl söylenir

  faynd faylz

  Telaffuz

  /ˈfīnd ˈfīlz/ /ˈfaɪnd ˈfaɪlz/

  Etimoloji

  [ 'fInd ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English findan; akin to Old High German findan to find, Latin pont-, pons bridge, Greek pontos sea, Sanskrit patha way, course.

  Günün kelimesi

  svelte